НАЦИОНАЛЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ ПЕРНИК 26-28.04.2024

Loading Events

април 20 @ 9:00 am април 21 @ 5:00 pm

Утринна Звезда - Национален Танцов Фестивал - Перник

НАЦИОНАЛЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ „УТРИННА ЗВЕЗДА“ 2024

26-28.04.2024 гр.Перник

За Купата на Кмета на Община Перник

ОРГАНИЗАТОРИ:

 • Арт Академия “Утринна звезда“
 • Секция Перник на Международен танцов съвет ЮНЕСКО
 • Община Перник

29 април – Световния ден на танца.

Международния ден на танца цели с отбелязването на деня на танца, да се насочи вниманието към универсалността на тази форма на изкуството, да се прескочат всички политически, културни етнически бариери и хората да станат помежду си по-близки – с един общ език – този на танца.Този ден е празничен за онези, които виждат ценността и важността на арт формата ТАНЦ .

Каним ви на Национален Танцов Фестивал „Утринна звезда” по случай Световния Ден на Танца- 29 април, част на Международен фестивал на изкуствата „Утринна звезда“, който се провежда в гр.софия, на най-красивите Български курорти – лятото в морските курорти КК Златни пясъци, гр.Черноморец, гр.Созопол, а през зимата в Банско и е един от водещите и престижни фестивали в България! С всяко следващо издание привлича хиляди участници и печели все по-голяма популярност в страната и чужбина!

Регламент

Целта на организаторите:
 • Предоставяне на възможност на талантливите деца и възрастни да изявят пълноценно своите заложби
 • Развитие на различните танцови стилове и насърчаване на деца и младежи към занимания, свързани с изкуствата
 • Обмяна на творчески опит
 • Сътрудничество между ръководителите и приятелство между колективите
 • Популяризиране на национални културни ценности
Участници в конкурса:

Конкурсът е отворен за всички – индивидуални участници, читалища, ЦРД, Младежки домове, Академии, Дворци на децата, частни школи, студия, клубове, релакс школи и други.

Възрастови категории:

І. Категория МИНИдо 8 години и 4 месеца
ІІ. Категорияот 8 год. и 4 мес. до 12 год. и 4 мес.
ІІІ. Категорияот 12 год. и 4 мес. до 15 години
ІV. Категория15 – 18 години
V. Категория18 – 25 години
VІ. Категориянад 25 години
VІІ. Смесена/за продукции/
*Позволява се смесване на възрастовите категории 50%,като по-малките преминават в следващата възрастова категория!
Формат за участие:
 • Солo
 • Дует/трио
 • Малки групи – (4-8 човека)
 • Формации (над 8 човека)
 • Продукция (над 20 човека)
КЛАСИРАНЕ

Класирането се осъществява по точкова система.
Максимален брой точки по един критерий – 10. Общ максимален брой точки -40.

І място37-40 точки
ІІ място31-36 точки
ІІІ място26-30 точки
*Следователно в определена група може да отсъства първо, второ, или трето място, както е и възможно няколко участника да се класират на едно и също място.

ЖУРИРАНЕТО Е ЗАКРИТО /В ПРОГРАМАТА И В ПРОТОКОЛИТЕ НА ЖУРИТО СЕ ПОСОЧВА САМО СТАРТОВ НОМЕР И ИМЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛ/.

РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

СТИЛОВЕ:
 • КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА
 • БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ
 • ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ, ЕТНО ШОУ, СТИЛИЗИРАН ФОЛКЛОР
 • СПОРТНИ И СОЦИАЛНИ ТАНЦИ
 • ТАНЦОВО ШОУ
 • OPEN
 • МОДЕРН, ДЖАЗ, КОНТЕМПОРАРИ
 • HIP HOP / STREET DANCE
 • МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ
 • ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА
 • АКРОДЕНС

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА

*Палци не се одобряват при танцьорите в категория МИНИ.

*Използване на сценография, аксесоари и опори е позволено.

В «класическа хореография» могат да бъдат представени композиции под класическа музика. Изпълняват се в традиционните за стила костюми. Обувки – полу-палци, палци. Танцьорите в тази категория трябва да изпълняват класическа хореография.

В „Неокласика” могат да бъдат представени композиции с използване на класическа, стилизирана класическа или съвременна музика. Основа на хореографията трябва да е класическа, но с оригинални елементи от други стилове. В костюмите могат да бъдат привнесени оригиналността и стилизацията . Възможно е представяне на изпълнението без обувки.

ХАРАКТЕРНИ, НАРОДНО-СТИЛИЗИРАНИ, ЕТНО ШОУ.

*Хореографията трябва да е съставена въз основа на оригинални танци на народите.

В тази дисциплина са включени традиционните танци на всяка националност, предавани от поколение на поколение. Танците могат да бъдат избрани от всякаква географска или етническа територия и могат да представят какъвто и да е исторически период.

*Използването на традиционни костюми и музика е задължително.

*Народно-стилизиран танц – хореографията трябва да съответства на традиционния танц, но могат да бъдат използвани съвременни танцови техники. Костюмът трябва да носи характерния образ, но може да бъде опростен/стилизиран.

DANCE SHOW (Танцово шоу)

*Танцът трябва да бъде сюжетен или сюжетно-образен с такова разположение на хореографския материал, в което се създава смислово, емоционално или темпово нарастване на номера. Аксесоари , декорации и сценически материал- позволени.

*Използване на акробатични елементи е позволено , но не дава предимство.

*Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи.

Танцово шоу е сложно синтезирано танцово направление, което се базира на свободни комбинации на елементи на класическа хореография, джаз, модерн, съвременна хореография , народна стилизация, вариете, кабаре, акробатични елементи и т.н. Музикално-хореографска миниатюра с такова разположение на хореографския материал , че позволява разкриване на смислово и емоционално разкриване на номера. Композицията може да бъде емоционална и да съдържа шоу елементи. В основата на танца трябва да е заложено драматургично действие, което съдържа три композиционни елемента : завръзка , кулминация и финал.

СОЦИАЛНИ И СПОРТНИ ТАНЦИ

 • Спортни танци
 • Латино шоу
 • Салса
 • Бачата
 • Меренге
 • Руэда
 • Аргентинско танго
 • Хастл

МОДЕРН, ДЖАЗ. КОНТЕМПОРАРИ.

*Всички танцови движения трябва да са в съответната техника.Характерни за стила позиции на крака, ръце и тялото. – Декорации и сценичен материал- позволени, използване на аксесоари, които са част от костюма или от образа на танцьора е позволено.

Модерн –стил, който включва свобода на самоизразяване. Сюжети , различаващи се от класиката, но класиката е основа. Тук забележимо се увеличава вниманието към рисунката на движение, ритъм и идея. Движението се заражда от импулса, което дава на тялото свобода в пространството. В модерн има значение вътрешната пълнота на движението, точни линии , умение да се работи с дишането.

Джаз – възниква в САЩ през 60-те години на 20 век и съчетава в себе си фолклора на афроамериканците и танците на другите емигранти. Той се отличава със свобода на движение на тялото и отделните му части както по хоризонтал , така и по вертикал. – съгласуване на движенията с ритъма на музиката; – синкопиране – ритъм между силните части на музиката; – изолирани движения – подвижността само на една част на тялото, като в същото време цялото тяло е неподвижно или се движи в срещуположна посока.

Контемпорари – в хореографията на танца се срещат елементи от модерн, джаз, народни танци, класически балет с източни техники и културата / йога, елементи на бойните изкуствата/. Този стил постоянно се развива, това е работа върху пластиката и грацията на тялото, разтяжка на всички групи мускули, скокове, падания, преплъзвания над пода, контактна импровизация. Характерна особеност на контемпорари е редуването на напрегнати мускули и неочаквано отпускане на тялото, рязко спиране, падане и ставане , балансиране. Контемп съдържа елементи на класическия танц, но ако класиката е строги форми на изразяването и точен сценарий, то в контемпорари е важно танцьорът да слуша гласът на своето тяло, което изразява емоционални преживявания.

OPEN

В дадената категория отсъства ограничение в стиловете танци. Стиловете, които се използват могат да бъдат в чист вид или в съчетание.

Използване на сценография и декорации не е разрешено.

Използване на акробатични елементие позволено , но не дава предимство.

Използване на аксесоари, които са част от костюма или образа на танцьора е позволено.

STREET DANCE / HIP HOP

Използване на реквизит не е препоръчително.

Използване на аксесоари е позволено.

Позволено използване на акробатически елементи, но да не са доминиращи.

При подаване на заявката да се посочи стил:

 • STREET
  (Hip Hop\ Popping\ Locking\ House\Breaking)
 • DANCEHALL
  (Dancehall,Twerk)
 • FEMALE CHOREO
  (Vogue\ Waacking\ HighHeels \ JazzFunk \Go-Go\PoleDance)

МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ

Парадни и спортни мажоретки.

Използване на сценография и декорации не е разрешено.

Използване на акробатични елементи е позволено.

Позволени танцови поддръжки, силовии други елементи.

АКРО ДЕНС

Използване на сценография и декорации не е разрешено.

Използване на акробатични елементи е позволено.

Позволени танцови поддръжки, силовии други елементи.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

«ИНТЕРПРЕТАЦИЯ» : способността на танцьора да следва ритъма и музикалността на мелодията, да ги изразява посредством движенията на тялото, способността да използва движенията и техническите елементи адекватно на музикалната рисунка, способността на танцьора плавно да продължи рисунката на танца след «спиране», «пауза» и други фигури. «Интерпретация» може да се подразбира и като способността на танцьора да адаптира и налага движенията на музиката.

«ТЕХНИКА»: изпълнението на движенията трябва да съответства на музиката, изпълнение на технически елементи , движения и фигури, (позиция, точност, координация, равновесие и контрол над тялото), използване на цялото пространство както персонално така и общо по вертикални, хоризонтални и диагонални плоскости, синхрон.

«ХОРЕОГРАФИЯ» : разпределение на движения, фигури в съответствие с танцовия контекст, костюм и музика. Съответствие на репертуара с възрастта на изпълнителите.

«ИМИДЖ» : актьорско майсторство, презентацията на танцьорите на сцената. Изкуството на изпълнителите да демонстрират емоции и чувства. Начално и завършващо представяне на танцорите.

НАГРАДЕН ФОНД:

ГРАНД ПРИ

Специални награди: чек на стойност 2000лв. за участие в МФИ „Утринна звезда“ КК Златни пясъци 30.06-07.07.2024 г.

чек на стойност 1500 лв.за участие в МФИ „Утринна звезда“ 15-23.08.2024 г.

Купи, медали и плакети 1-во, 2-ро, 3-то място.

Награда за най-добра хореография и постановка.

Награда на Арт Академия „Утринна звезда“-лауреатите получават покана да представят България на европейски и световни конкурси и фестивали!

Наградите се връчват по преценка на журито, организаторите и партньорите на конкурса. Запазва се право да не присъжда всяка една

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ:

 • талон за участие
 • платежен документ
 • списък на участниците с дати на раждане.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

т.1. Организаторите си запазват правото да записват и излъчват изпълненията на фестивала.
т.2. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите.
т.3.Разходите по пребиваването на колективите и придружаващите ги лица- пътни, дневни,са за собствена сметка.
т.4.Разходите за награден фонд, техническото, сценичното и медицинското обезпечаване се поемат от организаторите.
т.5.Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на своите колективи по време на мероприятието, заплащат нанесените щети.
т.6.Участниците отговарят за своите костюми, реквизити и лични вещи.
т.7.Изпълнител не изпратил музика за своето участие няма да бъде допуснат до конкурса. Изпълнител, изпратил музика след указания срок ще трябва да заплати допълнително 20 лв.
т.8.Авторските права трябва да бъдат уредени от участниците.
т.9.Времетраенето на изпълнение:
Соло/дует/трио – 2 мин.
Малка група/Формация – 4 мин.
Общо времетраене на категория – 8мин.
За български народни танци – 12мин.
т.10.Времетраенето на изпълненията, задължително се посочва в заявката.
*Некоректно подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнението!
т.11.Програма на фестивала се определя от организационно-постановъчен екип и не подлежи на коментар.
т.12.Организаторите запазват правото си при необходимост да променят програмата.
т.13.Решението на журито за крайното класиране на колективите не подлежи на коментар.
т.14.С подаване на заявката, вие декларирате съгласието си с условията на фестивала.
т.15.Начинът на провеждане и журиране са запазени и са предмет на авторско право

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА, МУЗИКАЛНИЯТ СЪПРОВОД ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕН НА E-MAIL: festival_utrinnazvezda@abv.bg

Музикалният файл, трябва да бъде преименуван по следния начин:

1. Танцов стил:

КБкласически балет, неокласика.
ХТхарактерни танци,етно шоу, бели денс
МСмажоретни състави
МДКмодерн/джаз/контемпорари
ТШтанцово шоу
Оопен
СТспортни и социални танци
ХХхип-хоп /Street dance
АДакроденс и художествена гимнастика
НТнародни танци

2. Възрастова категория: І,ІІ,ІІІ,ІV,V,VІ, VІІ

3. Формат за участие:

С соло
ДТдует/трио
МГмалка група
Фформация
Ппродукция
Аансамбъл
Ххор

4. Име изпълнителя/колектива.

5. Името на танца.

Образец: КБ, ІІ, Ф, Балет Феерия, Па де дьо из балета Лебедово езеро.

Срок за изпращане – 10.04.24 г.

*Изпълнител не изпратил музика за своето участие няма да бъде допуснат до конкурса.

*Изпълнител, изпратил музика след указания срок, ще трябва да заплати допълнително 20 лв.

Адреси за подаване на заявките и необходимите документи:

utrinazvezda@abv.bg или онлайн: http://www.utrinnazvezda.com

Попълнен формуляр на заявката или използвайте онлайн форма в сайта www.utrinnazvezda.com

Сканирано копие на платежен документ

Списък на група с дати на раждане

ВАЖНО:

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ – ДО 10.04.2024 г.

С подаване на заявката се заплаща конкурсна такса.

След изпратено копие от платежен документ по електронната поща,Вашето участие се потвърждава!

Програма

Голям салон на Двореца на Културата гр.Перник

Програма ще бъде качена 16.04.2024 .

26.04.24

ОТКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА.

27.04.24 –

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ/НЕОКЛАСИКА.

ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ.

ДЖАЗ/МОДЕРН/КОНТЕМПОРАРИ.

28.04.24 –

 • Спортни и социални танци
 • Hip Hop. Street dance
 • Акро денс.
 • Танцово шоу/Open.
 • Мажоретни състави.
 • Български народни танци


*Организаторите запазват правото си да правят промени в програмата.

Финансови условия

Необходими документи за заявяване на участие:

 • талон за участие
 • платежен документ
 • списък на участниците с дати на раждане
ТАКСИ участие:
Соло / Дует / Трио40 лв./чов
Малка група 35 лв. /чов.
Формация30 лв./чов.
Български народни танци20 лв. /чов.

*фестивална таксата – малка група/формация дава правото на изпълнител да участва във всички стилове!
*Изпълнител, заплатил фестивална такса за групови изпълнения и желаещ да участва във формат – соло/дует/трио, доплаща 20 лв. на изпълнение.

Банкова сметка: Банка ДСК ЕАД BIC: STSABGSF

IBAN: BG74STSA93000018257553

Сдружение „Арт академия „Утринна звезда”

Основание за плащане:

Участие в НТФ „Утринна звезда“ – ПЕРНИК 2024/име на колектива/солиста

Успешна подготовка!

Президент на фестивала: Кирил Костадинов

Моб. тел. 0899108875

Програмен Директор: Елена Валериева

Моб.тел. 0896063105

Класация 2024

Жури в състав:

 • Д-р Росица Панайотова-Григорова
 • Чанг Тхе Чунг
 • Константина Ханджиева
 • Валерия Обретенова

определи следната класация:

Класически балет /Неокласика. МИНИ.Дует/Трио.

II място Стела Такева и Емма Борисова Танцово студио „Ре Пе Те“ гр.София, х.р. Риолина Топалова

Класически балет /Неокласика. МИНИ. Малка група.

III място Балетна школа ИДА при ЦПЛР-ОДК Детски комплекс гр. Перник х.р. Десислава Николова, Йоана Йорданова-Сойка

II място БШ „Ива“, гр.Пазарджик, х.р.Ваня Вълкова

Класически балет /Неокласика. 8-12 год..Соло.

II място Симона Кръстанова Балетна школа „Марина“ при НЧ „Христо Ботев -1897 г“ гр.Пазарджик, х.р. Тони Райкова

I място Емма Кийт Милн, гр.София, х.р. Константива Ханджиева

Класически балет /Неокласика. 8-12 год..Малка група.

III място Балетна школа „Марина“ при НЧ „Христо Ботев -1897 г“ гр.Пазарджик, х.р. Тони Райкова

II място БШ „Ива“, гр.Пазарджик, х.р.Ваня Вълкова

Класически балет /Неокласика. 8-12 год. Формация.

II място Балетна школа ИДА при ЦПЛР-ОДК Детски комплекс гр. Перник х.р. Десислава Николова, Йоана Йорданова-Сойка

Класически балет /Неокласика. 12-15 год..Соло.

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА Рая Огнянова Балетна школа ИДА при ЦПЛР-ОДК Детски комплекс гр. Перник х.р. Десислава Николова, Йоана Йорданова-Сойка

III място Алекдандра Мишева БШ „Ива“, гр.Пазарджик, х.р.Ваня Вълкова

II място Елица Владова , гр.София, х.р. Татяна Андонова

I място Антоанет Манева НУТИ гр.София, х.р. Риолина Топалова

I място Валерия Минкова НУТИ гр.София, х.р. Риолина Топалова

Класически балет /Неокласика. 12-15 год.Дует/Трио.

III място Ралица Стоянова и Габриела Дачева БШ „Ива“, гр.Пазарджик, х.р.Ваня Вълкова

Класически балет /Неокласика. 12-15 год. Малка група.

I място  БШ „Ива“, гр.Пазарджик, х.р.Ваня Вълкова

Класически балет /Неокласика. 12-15 год. Формация.

III място Балетна школа ИДА при ЦПЛР-ОДК Детски комплекс гр. Перник х.р. Десислава Николова, Йоана Йорданова-Сойка

II място „Балет Б2“ НЧ “ Дръстър-2012″ гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева, Красимира Недкова

Класически балет /Неокласика. 15-18 год..Соло.

III място  Миглена Каравелова Балетна школа „Марина“ при НЧ „Христо Ботев -1897 г“ гр.Пазарджик, х.р. Тони Райкова

Класически балет /Неокласика. 15-18 год..Малка група.

I място  Балетна школа „Марина“ при НЧ „Христо Ботев -1897 г“ гр.Пазарджик, х.р. Тони Райкова

Характерни танци. Етно шоу. Бели денс. МИНИ. Дует/Трио.

I място  Стела Такева и Емма Борисова Танцово студио „Ре Пе Те“ гр.София, х.р. Риолина Топалова

Характерни танци. Етно шоу. Бели денс. МИНИ. Малка група.

I място  БШ „Ива“, гр.Пазарджик, х.р.Ваня Вълкова

I място  ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София, х.р. Кирил Крумов

Характерни танци. Етно шоу. Бели денс. МИНИ. Формация.

II място  Балет „Славия“ гр.София, х.р.  Симона Георгиева

Характерни танци. Етно шоу. Бели денс. 8-12 год..Дует/Трио.

III място  Анна Анчева Симона Кръстанова Диана Ранчева Балетна школа „Марина“ при НЧ „Христо Ботев -1897 г“ гр.Пазарджик, х.р. Тони Райкова

Характерни танци. Етно шоу. Бели денс. 8-12 год..Малка група.

III място  Балетна школа „Марина“ при НЧ „Христо Ботев -1897 г“ гр.Пазарджик, х.р. Тони Райкова

II място БШ „Ива“, гр.Пазарджик, х.р.Ваня Вълкова

Характерни танци. Етно шоу. Бели денс. 12-15 год..Соло.

II място Елица Владова , гр.София, х.р. Татяна Андонова   

Характерни танци. Етно шоу. Бели денс. 12-15 год..Дует/Трио.

II място Александра Мишева, Ралица Узунова, Ралица Стоянова БШ „Ива“, гр.Пазарджик, х.р.Ваня Вълкова

I място  Александра Мишева, Ралица Узунова БШ „Ива“, гр.Пазарджик, х.р.Ваня Вълкова

Характерни танци. Етно шоу. Бели денс. 12-15 год..Малка група.

II място БШ „Ива“, гр.Пазарджик, х.р.Ваня Вълкова

Характерни танци. Етно шоу. Бели денс. 15-18 год. Соло.

II място  Александра Василева „Балет Б2“  НЧ “ Дръстър-2012″ гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева, Красимира Недкова

Характерни танци. Етно шоу. Бели денс. 15-18 год..Дует/Трио.

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА Ростислава Вълкова Стела Радина Балетна школа „Марина“ при НЧ „Христо Ботев -1897 г“ гр.Пазарджик, х.р. Тони Райкова

III място  Александра Александрова, Милица Тодорова „Балет Б2“  НЧ “ Дръстър-2012″ гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева, Красимира Недкова

II място Цветелина Пешлова Миглена Каравелова Балетна школа „Марина“ при НЧ „Христо Ботев -1897 г“ гр.Пазарджик, х.р. Тони Райкова

II място Ани Панова и Ема Панова Танцово студио „Ре Пе Те“ гр.София, х.р. Риолина Топалова

I място  Симона Димитрова, Моника Григорова Балет „Shine“ при НЧ „Аврора 2013 г.“ гр.Перник.

Характерни танци. Етно шоу. Бели денс. 15-18 год..Малка група.

III място  „Балет Б2“  НЧ “ Дръстър-2012″ гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева, Красимира Недкова

II място  Балетна школа „Марина“ при НЧ „Христо Ботев -1897 г“ гр.Пазарджик, х.р. Тони Райкова

I място  Балетна школа ИДА при ЦПЛР-ОДК Детски комплекс гр. Перник х.р. Десислава Николова, Йоана Йорданова-Сойка

Характерни танци. Етно шоу. Бели денс. 15-18 год. Формация.

I място  „Балет Б2“  НЧ “ Дръстър-2012″  гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева, Красимира Недкова

Характерни танци.Етно шоу. Над 25 год.

I място   Виетнамкити Клуб „Лотос Бонг Ден“ гр.София, х.р. Анх Чъонг , Чанг Тхе Чунг

I място   „Очарователните Рози на Архипелага“ (PMN) посолството на Индонезия в София, х.р. Калоян Стоянов

Модерн, Джаз, Контемпорари. МИНИ. Формация.

II място   „Dancing Play“ гр.София х.р. Цветина Матова, Шаная Хюсеин, Пепи Колева

Модерн, Джаз, Контемпорари.. 8-12 год. Соло.

II място   Йоана Личева Танцово студио „Ре Пе Те“ гр.София, х.р. Риолина Топалова

Модерн, Джаз, Контемпорари.. 8-12 год..Малка група.

II място    Балетна школа „Марина“ при НЧ „Христо Ботев -1897 г“ гр.Пазарджик, х.р. Тони Райкова

II място    Балет „Славия“ гр.София, х.р.  Симона Георгиева

Модерн, Джаз, Контемпорари.. 12-15 год. Соло.

II място   Елизабет Недкова „Балет Б2“  НЧ “ Дръстър-2012″ гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева, Красимира Недкова

II място   Антоанет Манева Танцово студио „Ре Пе Те“ гр.София, х.р. Риолина Топалова

Модерн, Джаз, Контемпорари.. 12-15 год..Дует/Трио.

I място   Александра Мишева, Ралица Узунова, Ралица Стоянова БШ „Ива“, гр.Пазарджик, х.р.Ваня Вълкова

Модерн, Джаз, Контемпорари.. 12-15 год..Малка група.

I място   БШ „Ива“, гр.Пазарджик, х.р.Ваня Вълкова 

Модерн, Джаз, Контемпорари.. 12-15 год. Формация.

III място   „Балет Б2“ гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева, Красимира Недкова

I място   „Dancing Play“ гр.София х.р. Цветина Матова, Шаная Хюсеин, Пепи Колева

Модерн, Джаз, Контемпорари.. 15-18 год..Соло.

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА Цветелина Пешлова Балетна школа „Марина“ при НЧ „Христо Ботев -1897 г“ гр.Пазарджик, х.р. Тони Райкова

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА Александра Василева „Балет Б2“ гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева, Красимира Недкова

III място    Александра Димитрова „Балет Б2“ гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева, Красимира Недкова

II място   Александра Александрова „Балет Б2“ гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева, Красимира Недкова

II място   Дара Славова „Балет Б2“ гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева, Красимира Недкова

I място   София Кръстева, гр.София, х.р. Елена Китова

I място   Мина Съйкова, гр.София, х.р. Кристияна Ранчова

Модерн, Джаз, Контемпорари.. 15-18 год..Дует/Трио.

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА Денислава Димитрова, Лора Тодорова, Яна Хараланова „Балет Б2“ гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева, Красимира Недкова

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА  Ростислава Вълкова Цветелина Пешлова Миглена Каравелова Балетна школа „Марина“ при НЧ „Христо Ботев -1897 г“ гр.Пазарджик, х.р. Тони Райкова

III място    Ростислава Вълкова Стела Радина Балетна школа „Марина“ при НЧ „Христо Ботев -1897 г“ гр.Пазарджик, х.р. Тони Райкова

III място    Александра Александрова, Доротея Христова „Балет Б2“ гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева, Красимира Недкова

II място   Александра Димитрова, Елизабет Недкова „Балет Б2“ гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева, Красимира Недкова

I място   Симона Димитрова, Моника Григорова Балет „Shine“ при НЧ „Аврора 2013 г.“ гр.Перник.

Модерн, Джаз, Контемпорари.. 15-18 год..Малка група.

II място    Балетна школа „Марина“ при НЧ „Христо Ботев -1897 г“ гр.Пазарджик, х.р. Тони Райкова

I място   „Балет Б2“ НЧ “ Дръстър-2012″ гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева, Красимира Недкова

 Модерн, Джаз, Контемпорари.. 15-18 год. Формация.

II място   „Балет Б2“ НЧ “ Дръстър-2012″ гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева, Красимира Недкова

Спортни и социални танци. 8-12 год..Малка група.

III място    Балетна школа „Марина“ при НЧ „Христо Ботев -1897 г“ гр.Пазарджик, х.р. Тони Райкова

Спортни и социални танци. 15-18 год..Малка група.

III място    Балетна школа „Марина“ при НЧ „Христо Ботев -1897 г“ гр.Пазарджик, х.р. Тони Райкова

Акроденс. 12-15 год. Соло.

I място    Елизабет Недкова „Балет Б2“  НЧ “ Дръстър-2012″ гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева, Красимира Недкова

Мажоретни състави.

III място    Мажоретен състав към ОУ “Иван Вазов„  с.Извор общ. Радомир х.р. Йоана Стоянова 

Танцово шоу/Open. МИНИ. Соло.

II място    Елица Кръстева Студио по балетно и танцово изкуство „Феерия“ гр.Сандански, х.р. Снежана Николова

I място    Анна Цуцакова Студио по балетно и танцово изкуство „Феерия“ гр.Сандански, х.р. Снежана Николова

Танцово шоу/Open. МИНИ. Малка група.

II място Студио по балетно и танцово изкуство „Феерия“ гр.Сандански, х.р. Снежана Николова

II място „3Dance Studio“, гр.Враца, х.р. Габриела Стефанова

Танцово шоу/Open. МИНИ. Формация.

III място    „Dancing Play“ гр.София х.р. Цветина Матова, Шаная Хюсеин, Пепи Колева

II място   Студио по балетно и танцово изкуство „Феерия“ гр.Сандански, х.р. Снежана Николова

Танцово шоу/Open. 8-12 год. Соло.

III място    Мария Коева Студио по балетно и танцово изкуство „Феерия“ гр.Сандански, х.р. Снежана Николова

III място    Рая Карабелска Студио по балетно и танцово изкуство „Феерия“ гр.Сандански, х.р. Снежана Николова

III място    Светлозара Паскалева Студио по балетно и танцово изкуство „Феерия“ гр.Сандански, х.р. Снежана Николова

III място    Сияна Влахова Студио по балетно и танцово изкуство „Феерия“ гр.Сандански, х.р. Снежана Николова

II място    Евита Кръстева Студио по балетно и танцово изкуство „Феерия“ гр.Сандански, х.р. Снежана Николова

I място    Ивана Тумбалова Студио по балетно и танцово изкуство „Феерия“ гр.Сандански, х.р. Снежана Николова

Танцово шоу/Open. 8-12 год. Малка група.

III място    Балетна школа „Марина“ при НЧ „Христо Ботев -1897 г“ гр.Пазарджик, х.р. Тони Райкова

Танцово шоу/Open . 8-12 год.. Формация.

II място   ТШ „Дивна Денс“ гр.Костинброд, х.р. Емилия Димитрова

I място   „Dancing Play“ гр.София х.р. Цветина Матова, Шаная Хюсеин, Пепи Колева

I място   Студио по балетно и танцово изкуство „Феерия“ гр.Сандански, х.р. Снежана Николова

Танцово шоу/Open. 12-15 год. Соло.

II място    Александра Александрова Dance school „The pumpkins“ гр.Севлиево х.р. Катерина Костадинова

Танцово шоу/Open . 12-15 год. Дует/Трио

III място    Ралица Стоянова, Габриела Дачева БШ „Ива“, гр.Пазарджик, х.р.Ваня Вълкова

II място    Елизабет Недкова , Йоана – Мария Кьосева „Балет Б2“ гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева, Красимира Недкова

Танцово шоу/Open . 12-15 год. Малка група.

III място    „Балет Б2“  НЧ “ Дръстър-2012″ гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева, Красимира Недкова

II място    ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София, х.р. Кирил Крумов

II място    „Балет Б2“  НЧ „ Дръстър-2012“ гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева, Красимира Недкова

II място    БШ „Ива“, гр.Пазарджик, х.р.Ваня Вълкова

Танцово шоу/Open. 12-15 год. Формация.

III място    „3Dance Studio“, гр.Враца, х.р. Габриела Стефанова

III място    „Балет Б2“  НЧ “ Дръстър-2012″ гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева, Красимира Недкова

II място    ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София, х.р. Кирил Крумов

I място   Студио по балетно и танцово изкуство „Феерия“ гр.Сандански, х.р. Снежана Николова

Танцово шоу/Open. 15-18 год. Соло.

II място    Дара Славова НЧ “ Дръстър-2012″ „Балет Б2“ гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева, Красимира Недкова

Танцово шоу/Open. 15-18 год. Дует/Трио.

III място    Яна Хараланова, Денислава Димитрова Балет „Б2“ НЧ “ Дръстър-2012″  гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева, Красимира Недкова

Танцово шоу/Open. 15-18 год. Малка група.

III място    Студио по балетно и танцово изкуство „Феерия“ гр.Сандански, х.р. Снежана Николова

II място    Балетна школа „Марина“ при НЧ „Христо Ботев -1897 г“ гр.Пазарджик, х.р. Тони Райкова

Танцово шоу/Open. 15-18 год. Формация.

I място   „3Dance Studio“, гр.Враца, х.р. Габриела Стефанова

Танцово шоу/Open. Смесена. Продукция.

II място    „Балет Б2“  НЧ “ Дръстър-2012″ гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева, Красимира Недкова

Хип-хоп. Стрийт денс. МИНИ. Малка група.

III място  ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София, х.р. Кирил Крумов

Хип хоп. Стрийт денс. МИНИ. Формация.

II място   Студио по балетно и танцово изкуство „Феерия“ гр.Сандански, х.р. Снежана Николова

Хип-хоп.Стрийт денс. 8-12 год.. Малка група.

II място   Dance school „The pumpkins“ гр.Севлиево х.р. Катерина Костадинова

Хип-хоп.Стрийт денс. 8-12 год. Формация.

I място   Студио по балетно и танцово изкуство „Феерия“ гр.Сандански, х.р. Снежана Николова

Хип-хоп.Стрийт денс. 12-15 год.. Дует/Трио.

I място   Андреа Илчева  Диана Кънчева Студио по балетно и танцово изкуство „Феерия“ гр.Сандански, х.р. Снежана Николова

Хип-хоп.Стрийт денс. 12-15 год. Малка група.

III място  „3Dance Studio“, гр.Враца, х.р. Габриела Стефанова

III място  ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София, х.р. Кирил Крумов

Хип-хоп.Стрийт денс. 12-15 год.. Формация.

II място   ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София, х.р. Кирил Крумов

I място   Dance school „The pumpkins“ гр.Севлиево х.р. Катерина Костадинова

I място   Студио по балетно и танцово изкуство „Феерия“ гр.Сандански, х.р. Снежана Николова

Хип-хоп.Стрийт денс. 15-18 год..Соло.

III място  Гергана Ганкова Dance school „The pumpkins“ гр.Севлиево х.р. Катерина Костадинова

Хип-хоп.Стрийт денс. 15-18 год.. Формация.

II място   Студио по балетно и танцово изкуство „Феерия“ гр.Сандански, х.р. Снежана Николова/ Мария Каменарова

I място   „3Dance Studio“, гр.Враца, х.р. Габриела Стефанова

Български народни танци. МИНИ. Формация.

II място  ДЮТС към НЧ “ Иван Вазов 1904″ гр. Хисаря х.р.  Мария Шаралиева

Български народни танци. 8-12 год.. Малка група.

I място   ДЮТС към НЧ “ Иван Вазов 1904″ гр. Хисаря х.р.  Мария Шаралиева

Български народни танци. 8-12 год.. Малка група.

II място  ДЮТС към НЧ “ Иван Вазов 1904″ гр. Хисаря х.р.  Мария Шаралиева

Български народни танци. 12-15 год.. Формация.

II място  Детски танцов състав “ Искра“ към НЧ “ Искра 1938″ гр.Хисаря, х.р. Мария Шаралиева

I място   ДЮТС към НЧ “ Иван Вазов 1904″ гр. Хисаря х.р.  Мария Шаралиева

Български народни танци. 15-18 год.. Формация.

I място   ДЮТС към НЧ “ Иван Вазов 1904″ гр. Хисаря х.р.  Мария Шаралиева

Български народни танци. 18-25 год.. Формация.

I място   ДЮТС към НЧ “ Иван Вазов 1904″ гр. Хисаря х.р.  Мария Шаралиева

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ПРЕЗИДЕНТ НА ФЕСТИВАЛА

Ваучер на сума 500 лева за участие в МФИ „Утринна звезда“ Златни пясъци

30.06-07.07.2024

Студио по балетно и танцово изкуство „Феерия“ гр.Сандански, х.р. Снежана Николова/ Мария Каменарова

„Dancing Play“ гр.София х.р. Цветина Матова, Шаная Хюсеин, Пепи Колева

Ваучер на сума 500 лева за участие в МФИ „Утринна звезда“ Златни пясъци

18 – 25.08.2024

 ДЮТС към НЧ “ Иван Вазов 1904″ гр. Хисаря х.р.  Мария Шаралиева

„3Dance Studio“, гр.Враца, х.р. Габриела Стефанова

Ваучер на сума 500 лева за участие в МФИ „Утринна звезда“ Банско 2024

„Балет Б2“  НЧ “ Дръстър-2012″ гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева, Красимира Недкова

Ваучер на сума 200 лева за участие в МФИ „Утринна звезда“ Банско 2024

Виетнамкити Клуб „Лотос Бонг Ден“ гр.София, х.р. Анх Чъонг , Чанг Тхе Чунг

„Очарователните Рози на Архипелага“ (PMN) посолството на Индонезия в София, х.р. Калоян Стоянов.    ГРАНД ПРИ                 „3Dance Studio“, гр.Враца, х.р. Габриела Стефанова

Класация 2023

Жури в състав:

 • Д-р Росица Панайотова-Григорова
 • Проф. д. изк. Анелия Янева
 • Емил ГеновМария Касабова
 • Чан Тхе Чунг

определи следната класация:

Български народни танци. МИНИ. Формация

I място – ДЮТС към НЧ “ Иван Вазов- 1904″, гр. Хисаря. Х.р. Мария Шаралиева, Борислав Умурски

Български народни танци. 8-12 год. Формация.

III място – ДЮТС към НЧ “ Иван Вазов- 1904″, гр. Хисаря. Х.р. Мария Шаралиева, Борислав Умурски

II място – Школа за народни танци „НАРТАН“, НЧ”Просвета-1909 г.”кв. Църква, гр.Перник. Х.р. Пламен Ганов

Български народни танци. 12-15 год. Формация.

II място – ДЮТС към НЧ “ Иван Вазов- 1904″, гр. Хисаря. Х.р. Мария Шаралиева, Борислав Умурски

Български народни танци. 18-25 год. Формация.

I място – ДЮТС към НЧ “ Иван Вазов- 1904″, гр. Хисаря. Х.р. Мария Шаралиева, Борислав Умурски

Български народни танци. Смесена. Формация.

I място – Танцова Формация „ШарениЯ“ гр.Перник.

Класически балет. Нео класика.МИНИ. Соло.

II място – Елена Щерева Балетно студио „Мирабел“, гр.София, х.р. Мирела Бешева

II място – Никол Дамянова. Балетна школа „Релеве“ гр.Благоевград, х.р. Олга Петрова

I място – Любена Сребрева Балетно студио „Силфида“, гр.София, х.р. Галина Сребрева

Класически балет. Нео класика.МИНИ. Дует/Трио.

III място – Габриела Маринова и Бояна Цонева Балетно студио „Силфида“, гр.София х.р. Галина Сребрева

II място – Любена Сребрева и Калина Попова Балетно студио „Силфида“, гр.София, х.р. Галина Сребрева

II място – Богомила Илиева Ема Пендева София Пендева Балетна школа „Релеве“ гр.Благоевград, х.р. Олга Петрова

I място – Никол Дамянова Дария Мавродиева Балетна школа „Релеве“ гр.Благоевград, х.р. Олга Петрова

I място – Стиляна Кюрова Памела Андеев Балетна школа „Релеве“ гр.Благоевград х.р. Олга Петрова

Класически балет. Нео класика.МИНИ. Малка група.

II място – Балетно студио „Силфида“, гр.София, х.р. Галина Сребрева

I място – Балетна школа „Релеве“ гр.Благоевград, х.р. Олга Петрова

Класически балет. Нео класика.МИНИ. Формация.

I място – Балетна школа „Релеве“ гр.Благоевград, х.р. Олга Петрова

Класически балет. Нео класика. 8-12 год. Соло.

III място – Анна Анисимова Балетно студио „Силфида“, гр.София, х.р. Галина Сребрева

II място – Кристияна Петкова Балетно студио „Мирабел“, гр.София, х.р. Мирела Бешева

I място – Мартина Недялкова Балетно студио „Силфида“, гр.София, х.р. Галина Сребрева

Класически балет. Нео класика. 8-12 год. Дует/Трио

III място – Анна Анисимова и Яна Илиева Балетно студио „Силфида“, гр.София, х.р. Галина Сребрева

Класически балет. Нео класика.8-12 год. Малка група.

III място – Балетна школа „Стела“ гр.София, х.р.Стела Илиева

I място – Балетно студио „Силфида“, гр.София, х.р. Галина Сребрева

Класически балет. Нео класика.12-15 год. Соло.

III място – Биляна Лозанова, гр.София, х.р. Татяна Андонова

III място – Виктория Илиева. National school of dance art , гр.София, х.р. Галина Сребрева

III място – Вероника Петрова National school of dance art , гр.София, х.р. Галина Сребрева

III място – Биляна Лозанова, National school of dance art , гр.София, х.р. Галина Сребрева

II място – Айчин Билбашар. National school of dance art , гр.София, х.р. Галина Сребрева

II място – Вяра Недялкова National school of dance art , гр.София, х.р. Галина Сребрева

I място – Ана Илиева National school of dance art , гр.София, х.р. Галина Сребрева

I място – Виктория Николова National school of dance art , гр.София, х.р. Галина Сребрева

Класически балет. Нео класика.12-15 год.Малка група.

I място – National school of dance art , гр.София, х.р. Галина Сребрева

Етно шоу. Характерни танци. МИНИ. Малка група.

II място – Балет „Shine“ НЧ „Аврора 2013“ гр.Перник, х.р. Елена Валериевна

Етно шоу. Характерни танци. МИНИ. Формация.

I място – Балетна школа „Релеве“ гр.Благоевград, х.р. Олга Петрова

Етно шоу. Характерни танци. 8-12 год. Дует.

I място – ТФ „Екстрийм шоу“ гр.Перник. хр. Кирил Крумов

Етно шоу. Характерни танци. 8-12 год. Малка група.

Поощрителна награда – Балетна школа „Стела“ гр.София, х.р.Стела Илиева

II място – Школа по съвременни танци към ОДК-Перник Х.р. Пламен Ганов

Етно шоу. Характерни танци. 12-15 год.Соло.

Поощрителна награда – Елис Янакиева Балетна школа „Стела“ гр.София, х.р.Стела Илиева

Етно шоу. Характерни танци. 18-25 год. Малка група.

I място – Студентска Танцова Група „Non Xinh“ Център за Източни езици и културата Софиски Университет „Клемент Охридски“. Рък.Доктор Раина Бенчева, хор.Чан Чунг.

Танцово шоу/Open. 8-12 год. Соло.

II място – Изабел Марчева Студио „Dragons“ , гр.София, х.р. Александра Драгова/ Йоана Михайлова

Танцово шоу/Open. 8-12 год. Формация.

III място – Модерен балет „Аглея“, гр.Сливница, х.р. Майя Първанова

Танцово шоу/Open. 12-15 год. Соло.

I място – Анджелина Йорданова гр.София

Танцово шоу/Open. 12-15 год. Формация.

I място – ТФ „Екстрийм шоу“ гр.Перник, х.р. Кирил Крумов.

I място – Модерен балет „Аглея“, гр.Сливница, х.р. Майя Първанова

Танцово шоу/Open. 15-18 год. Формация.

I място – Танцов състав „Синтез“, гр.Плевен, х.р. Цветелина Стойчева

Модерн.Джаз.Контемпорари. 8-12 год.Соло.

III място – Никол Денчева Студио „Dragons“ , гр.София, х.р. Александра Драгова/ Йоана Михайлова

II място – Елица Георгиева Танцов състав „Синтез“, гр.Плевен, х.р. Цветелина Стойчева

I място – Изабел Марчева Студио „Dragons“ , гр.София, х.р. Александра Драгова/ Йоана Михайлова

Модерн.Джаз.Контемпорари. 8-12 год.Формация.

II място – Танцов състав „Синтез“, гр.Плевен, х.р. Цветелина Стойчева

Модерн.Джаз.Контемпорари. 12-15 год.Соло.

III място – Анджелина Йорданова гр.София

I място – Биляна Лозанова, гр.София, х.р. Татяна Андонова

Модерн.Джаз.Контемпорари. 15-18 год.Соло.

I място – Йоана Михайлова Студио „Dragons“ , гр.София, х.р. Александра Драгова/ Йоана Михайлова

Модерн.Джаз.Контемпорари. 18-25 год. Соло.

II място – Ани Убенова Балетно студио „Силфида“, гр.София, х.р. Галина Сребрева

Модерн.Джаз.Контемпорари. 18-25 год. Соло.

I място – Ани Убенова Мартина Зашева, Александра Рангелова Балетно студио „Силфида“, гр.София, х.р. Галина Сребрева

Hip-Hop/ Street dance. МИНИ. Формация.

I място – ТФ „Екстрийм шоу“ гр.Перник, х.р. Кирил Крумов.

Hip-Hop/ Street dance. 12-15 год.Соло.

I място – Гергана Попова, гр. Дупница.

Hip-Hop/ Street dance. 15-18 год. Дует/Трио

II място – Моника Григорова Симона Димитрова Ерика Йорданова Балет „Shine“ НЧ „Аврора 2013“ гр.Перник, хор. Денис Костадинов

I място – Калина Клисарска Анджелика Бояджиева Джулия Грашева „Dance N’Beats“ гр.Дупница, х.р. Кики-Анджи

Hip-Hop/ Street dance. 12-15 год. Формация.

I място – ТФ „Екстрийм шоу“ гр.Перник, х.р. Кирил Крумов.

Hip-Hop/ Street dance. Соло

III място – Николай Иванов ТФ „Екстрийм шоу“ гр.Перник, х.р. Кирил Крумов.

II място – Виктория Назърска ТФ „Екстрийм шоу“ гр.Перник, х.р. Кирил Крумов.

I място – Изабела Маринова ТФ „Екстрийм шоу“ гр.Перник, х.р. Кирил Крумов.

Акро денс. МИНИ. Соло.

II място – Дария Кръстева Танцов състав „Синтез“, гр.Плевен, х.р. Цветелина Стойчева

Специалните награди

Приет в ЮЗУ специалност „Съвременна хореография“.

 • Ани Убенова
 • Мартина Зашева
 • Александра Рангелова
 • Йоана Михайлова

Чек на стойност 500 лв. за участие в МФИ „Утринна звезда“ Златни пясъци 30.06-07.07.23 г.

 • Танцов състав „Синтез“, гр.Плевен, х.р. Цветелина Стойчева
 • Балетно студио „Силфида“, гр.София, х.р. Галина Сребрева
 • Балетна школа „Релеве“
 • ДЮТС към НЧ “ Иван Вазов- 1904″, гр. Хисаря. Х.р. Мария Шаралиева, Борислав Умурски

КУПА НА КМЕТА

Танцов състав „Синтез“, гр.Плевен, х.р. Цветелина Стойчева

ГРАНД ПРИ

Балетна школа „Релеве“ гр.Благоевград, х.р. Олга Петрова

Класация 2022

ЖУРИ в състав:

 • Док. Росица Панайотова-Григорова
 • Риолина Топалова
 • Валери Миленков
 • Чанг Тхе Чунг
 • Емил Генов
 • Мария Касабова
 • Симеон Йорданов

определи следната класация:

Класически балет – Нео класика. МИНИ. Соло.

III място – Тея Соватчиева. ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

III място – Мая Илиева Балетна школа “ Стела“ , гр.София, х.р.Стела Илиева

II място – Мартина Недялкова Балетно студио “ Силфида “ гр.София, х.р. Галина Сребрева

I място – Любена Сребрева , Балетно студио “ Силфида “ гр.София, х.р. Галина Сребрева

I място – Мартин Димитров. ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

I място – Рада Катранджийска , Академия „ Жоссан“, гр.София, х.р. Елена Димитрова

Класически балет – Нео класика. МИНИ. Дует/Трио.

III място – София Манева, Йоана Станкова БШ “ Ива“. Гр.Пазарджик, х.р. Ваня Вълкова

II място – Дарина Георгиева и Дарина Аначкова Балетна школа „ Стела“, х.р. Стела Илиева

I място – Мартин Димитров и Габриела Антонова. ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

Класически балет – Нео класика. МИНИ. Малка група.

I място – БШ “ Ива“. Гр.Пазарджик, х.р. Ваня Вълкова

I място – ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев

Класически балет – Нео класика. МИНИ. Формация.

I място – Балетно студио “ Силфида “ гр.София, х.р. Галина Сребрева

Класически балет – Нео класика. 8-12 год.. Соло.

III място – Рая Дачева Балетна школа“ИДА“, гр.Перник, х.р. Десислава Николова

III място – Анна Анисимова Балетно студио “ Силфида “ гр.София, х.р. Галина Сребрева

III място – Рая Огнянова Балетна школа“ИДА“, гр.Перник, х.р. Десислава Николова

II място – Мелис Исмаил ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

II място – Айчин Билбашар НУТИ гр.София, х.р. Галина Сребрева

II място – Карина Кутлова Балетно студио „Пирует“, гр.София, х.р. Ася Енева

I място – Валерия Минкова. Гр. София.х.р. Риолина Топалова

I място – Йоана Недялкова. Гр. София.х.р. Риолина Топалова

I място – Ана Мария Илиева, НУТИ гр.София, х.р. Галина Сребрева

I място – Вяра Недялкова, НУТИ гр.София, х.р. Галина Сребрева

Класически балет – Нео класика. 8-12 год.. Дует/Трио.

III място – Магдалена Карамаринова, Габриела Галова, Радост Шаркова. Балетно студио „Балетино“ гр. Велико Търново, х.р. Елица Филева/Виктор Терзийски

II място – Дияна Галова, Магдалена Карамаринова , Радост Шаркова. Балетно студио „Балетино“ гр. Велико Търново, х.р. Елица Филева/Виктор Терзийски

I място – Рая Дачева . Рая Огнянова Балетна школа“ИДА“, гр.Перник, х.р. Десислава Николова

Класически балет – Нео класика. 8-12 год.. Малка група.

IІІ място – БШ “ Ива“. Гр.Пазарджик, х.р. Ваня Вълкова

Класически балет – Нео класика. 8-12 год.. Формация.

IІ място – Балетна школа“ИДА“, гр.Перник, х.р. Десислава Николова

I място – НУТИ гр.София, х.р. Галина Сребрева

Класически балет – Нео класика. 12-15 год.. Соло.

III място – Дара Димитрова Балетно студио “ Силфида “ гр.София, х.р. Галина Сребрева

III място – Калина Петрова. Гр.София, х.р. Елена Китова

II място – Елизабет Донева НУТИ гр.София, х.р. Галина Сребрева

I място – Ния Терзиева БШ “ Ива“. Гр.Пазарджик, х.р. Ваня Вълкова

Класически балет – Нео класика. 12-15 год.. Дует/Трио.

II място – Ния Терзиева, Михаела Бозева БШ “ Ива“. Гр.Пазарджик, х.р. Ваня Вълкова

Класически балет – Нео класика. 12-15 год.. Малка група.

I място – БШ “ Ива“. Гр.Пазарджик, х.р. Ваня Вълкова

Класически балет – Нео класика. 12-15 год.. Формация.

IІ място – Балетно студио “ Силфида “ гр.София, х.р. Галина Сребрева

Класически балет – Нео класика. 15-18 год.. Соло.

III място – София Панова НУТИ гр.София, х.р. Галина Сребрева

II място – Мария Папеттиди НУТИ гр.София, х.р. Галина Сребрева

I място – Анна-Мария Маджарова НУТИ гр.София, х.р. Галина Сребрева

Класически балет – Нео класика. 15-18 год.. Малка група.

IІІ място – Балетна школа“ИДА“, гр.Перник, х.р. Десислава Николова

IІ място – НУТИ гр.София, х.р. Галина Сребрева

Класически балет – Нео класика. 15-18 год.. Формация.

IІІ място – НУТИ гр.София, х.р. Галина Сребрева

Open. МИНИ.Соло.

II място – Мартин Димитров ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

I място – Габриела Антонова ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев

Open. МИНИ.Малка група.

I място – ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

Open. 8-12 год..Соло.

III място – Алекс Жечева ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев

II място – Мелис Исмаил ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

Open. 8-12 год..Дует/Трио.

I място – Мартин Димитров, Алекс Жечева и Пламена Калинкова. ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

Open. 8-12 год..Малка група.

II място – БШ “ Ива“. Гр.Пазарджик, х.р. Ваня Вълкова

Open. 12-15 год..Соло.

I място – Жаклин Златева ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

Open. 15-18 год..Соло.

I място – Джорджия Рая Влахова ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

I място – Карина Върбанова, НУТИ гр.София, хор. Елена Китова

Open. 15-18 год..Дует/Трио.

I място – Антоана Стефанова и Жаклин Златева ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

Open. 15-18 год..Малка група.

I място – ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

Акро денс.8-12 год..Соло.

III място – Надежда Великова ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев

Акро денс.15-18 год..Соло.

I място – Антоана Стефанова ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

Танцово шоу. МИНИ.Соло.

I място – Мартин Димитров ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

Танцово шоу. МИНИ.Формация.

I място – Балет „Меги денс“, НЧ „Роден край“ гр.София, х.р. Меглена Неделчева , пом.рък.Мая Китова

Танцово шоу. 8-12 год..Соло.

I място – Венета Запрянова ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

Танцово шоу. 8-12 год..Дует/Трио.

II място – Магдалена Карамаринова, Дияна Галова, Радост Шаркова Балетно студио „Балетино“ гр. Велико Търново, х.р. Елица Филева/Виктор Терзийски

Танцово шоу. 8-12 год..Формация.

I място – Балет „Меги денс“, НЧ „Роден край“ гр.София, х.р. Меглена Неделчева , пом.рък.Мая Китова

Танцово шоу. 12-15 год..Соло.

II място – Анджелина Йорданова Спортен клуб ДМ гр. София, х.р. Кристина Мерджанова

I място – Милица Терзийска Балетно студио „Балетино“ гр. Велико Търново, х.р. Елица Филева/Виктор Терзийски

Танцово шоу. 12-15 год..Малка група.

I място – ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев

Танцово шоу. 12-15 год..Формация.

I място – Балет „Меги денс“, НЧ „Роден край“ гр.София, х.р. Меглена Неделчева , пом.рък.Мая Китова

I място – ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София, х.р. Кирил Крумов.

Танцово шоу. 15-18 год..Соло.

I място – Антоана Стефанова ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

Танцово шоу. 15-18 год..Дует/Трио.

I място – Антоана Стефанова и Мартин Димитров ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

Танцово шоу. 15-18 год.Формация.

I място – Балет „Меги денс“, НЧ „Роден край“ гр.София, х.р. Меглена Неделчева , пом.рък.Мая Китова

Танцово шоу. Смесена. Продукция.

II място – ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София, х.р. Кирил Крумов

Характерни танци. Етно шоу. МИНИ. Соло.

I място – Мартин Димитров ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

Характерни танци. Етно шоу. 8-12 год.. Соло.

III място – Надежда Великова ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

III място – Венета Запрянова ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

II място – Пламена Калинкова ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

II място – Алекс Жечева ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

I място – Ана Мария Илиева НУТИ гр.София, х.р. Галина Сребрева

Характерни танци. Етно шоу. МИНИ. Дует/Трио.

I място – Мартин Димитров, Габриела Антонова и Тея Димитрова. ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

Характерни танци. Етно шоу. 8-12 год.. Дует/Трио.

I място – Магдалена Карамаринова, Дияна Галова, Радост Шаркова Балетно студио „Балетино“ гр. Велико Търново, х.р. Елица Филева/Виктор Терзийски

Характерни танци. Етно шоу. 8-12 год.. Малка група.

IІ място – Балетна школа“ИДА“, гр.Перник, х.р. Десислава Николова

IІ място – БШ “ Ива“. Гр.Пазарджик, х.р. Ваня Вълкова

I място – ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

Характерни танци. Етно шоу. 8-12 год.. Формация.

IІ място – Балетна школа“ИДА“, гр.Перник, х.р. Десислава Николова

I място – ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

Характерни танци. Етно шоу. 12-15 год.. Соло.

III място – Милица Терзийска Балетно студио „Балетино“ гр. Велико Търново, х.р. Елица Филева/Виктор Терзийски

I място – Жаклин Златева ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

Характерни танци. Етно шоу. 12-15 год.. Дует/Трио.

II място – Ния Терзиева, Ралица Узунова БШ “ Ива“. Гр.Пазарджик, х.р. Ваня Вълкова

Характерни танци. Етно шоу. 12-15 год.. Малка група.

IІ място – БШ “ Ива“. Гр.Пазарджик, х.р. Ваня Вълкова

I място – ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

Характерни танци. Етно шоу. 12-15 год.. Формация.

I място – ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София, х.р. Кирил Крумов.

Характерни танци. Етно шоу. 15-18 год.. Соло.

I място – Джорджия Рая Влахова ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

Характерни танци. Етно шоу. 15-18 год.. Дует/Трио.

I място – Антоана Стефанова, Джорджия Рая Влахова и Жаклин Златева ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

Характерни танци. Етно шоу. 15-18 год.. Малка група.

IІ място – ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

I място – Балетна школа“ИДА“, гр.Перник, х.р. Десислава Николова

Характерни танци. Етно шоу. Над 25 год.. Соло.

III място – Пламена Станчева Балетно студио „Балетино“ гр. Велико Търново, х.р. Елица Филева/Виктор Терзийски

Характерни танци. Етно шоу. Над 25 год.. Малка група.

I място – Танцова школа “ Лотос- Bong Sen“ Виетнам х.р. Хонг Анх , хор. Чан Тхе Чунг.

Мажоретни състави. 8-12 год.. Формация.

I място – Представителен мажоретен състав ,,Светла“, гр.Елин Пелин, х.р.Светла Кимилска

Мажоретни състави. 15-18 год.. Соло.

III място – Александра Николова МС“МЕГА“ към ПМГ“К. Величков“, гр.Пазарджик, х.р. Петрунка Маргинова

Мажоретни състави. 15-18 год.. Малка група.

I място – МС“МЕГА“ към ПМГ“К. Величков“, гр.Пазарджик, х.р. Петрунка Маргинова

Мажоретни състави. 15-18 год.. Формация.

I място – Представителен мажоретен състав ,,Светла“, гр.Елин Пелин, х.р.Светла Кимилска

Hip-Hop. Street Dance. МИНИ.Малка група.

II място – ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София, х.р. Кирил Крумов.

Hip-Hop. Street Dance.8-12 год..Дует/Трио.

III място – Dance Crew “ Onyx”, гр. Сандански, х.р. Щерьо Борилов

I място – Никол Стоянова, Виктория Райкова, Анастасия Маринова. Балет „Меги денс“, НЧ „Роден край“ гр.София, х.р. Меглена Неделчева , пом.рък.Мая Китова

Hip-Hop. Street Dance. 8-12 год..Малка група.

II място – „Dance Studio New eX“ гр.София, х.р. Десислава Вълкова и Анджелина Осман

I място – DA Clique. Гр. Перник, х.р.Денис Илиев

Hip-Hop. Street Dance. 8-12 год..Формация.

I място – „W squad by Megi Dance“, НЧ „Роден край“ гр.София, х.р. Виктория Кирилова , пом.рък.Мая Китова

I място – ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София, х.р. Кирил Крумов.

Hip-Hop. Street Dance. 12-15 год..Малка група.

II място – ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София, х.р. Кирил Крумов.

Hip-Hop. Street Dance. Смесена.Продукция.

I място – Балет „Меги денс“ и „W squad by Megi Dance“ , НЧ „Роден край“ гр.София, х.р. Меглена Неделчева , Виктория Кирилова , пом.рък.Мая Китова

Джаз.Модерн.Контемпорари.8-12 год. Соло.

II място – Пламена Калинкова ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

I място – Валерия Минкова. Гр. София. х.р. Риолина Топалова

Джаз.Модерн.Контемпорари.8-12 год.. Малка група.

I място – ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

Джаз.Модерн.Контемпорари.12-15 год.. Соло.

III място – Виктория Стойкова „Katty Dance Studio “ , гр.Самоков, х.р. Катрин Митева

III място – Анджелина Йорданова Спортен клуб ДМ гр. София, х.р. Кристина Мерджанова

III място – Габриела Александрова „Денс хепинес“ гр.София , х.р. Христина Петрова

II място – Яна Назлиева „Katty Dance Studio “ , гр.Самоков, х.р. Катрин Митева

II място – Владимир Александров „Денс хепинес“ гр.София , х.р. Христина Петрова

I място – София Кръстева. Гр. София, х.р. Константина Ханджиева и Теодора Друмева

I място – Калина Петрова. Гр.София, х.р. Елена Китова

Джаз.Модерн.Контемпорари.12-15 год.. Дует/Трио.

II място – Бояна Пенева и Виктория Стойкова „Katty Dance Studio “ , гр.Самоков, х.р. Катрин Митева

Джаз.Модерн.Контемпорари.12-15 год.. Малка група.

ІІI място – БШ “ Ива“. Гр.Пазарджик, х.р. Ваня Вълкова

I място – „Katty Dance Studio 2“ , гр.Самоков, х.р. Катрин Митева

Джаз.Модерн.Контемпорари.15-18 год..Соло.

III място – Джорджия Рая Влахова ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев

III място – Виктория Лилова НУТИ гр.София, х.р. Галина Сребрева

II място – Карина Върбанова, НУТИ гр.София, хор. Елена Китова

I място – Кая Кокоцински. Гр.София, х.р. Константина Ханджиева

I място – Адреана Васева, гр.София, х.р. Константина Ханджиева, Теодора Друмева

Джаз.Модерн.Контемпорари.15-18 год.. Дует/Трио.

I място – Лина Гаврилова и Бояна Пенева „Katty Dance Studio “ , гр.Самоков, х.р. Катрин Митева

I място – Адреана Васева и Кая Кокоцински , гр.София, х.р. Константина Ханджиева, Теодора Друмева

Джаз.Модерн.Контемпорари.15-18 год.. Малка група

I място – ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

Джаз.Модерн.Контемпорари.15-18 год.. Формация.

I място – Katty Dance Studio 1“ , гр.Самоков, х.р. Катрин Митева

Джаз.Модерн.Контемпорари.18-25 год.. Малка група.

IІ място – Балетно студио “ Силфида “ гр.София, х.р. Галина Сребрева

Български народни танци. 8-12 год..Малка група.

II място – Детски състав “ Граовчета“ гр. Брезник към Сдружение БрезиЯна, х.р. Яна Кираджиева

Български народни танци. 12-15 год.. Формация.

II място – ІІІ Група на ДТС“ Радост“ към ЦПЛР „ЦРД“ гр.Враца, х.р. Геновева Спасова

I място – ДФТА „Искрица“, Гр.София, НЧ „Витоша 1951“ Х.р. Евгения Гордиенко

Български народни танци. 15-18 год.. Формация.

I място – ДФТА „Искрица“, Гр.София, НЧ „Витоша 1951“ Х.р. Евгения Гордиенко

Български народни танци. Над 25 год.. Формация.

II място – Танцова формация „ БрезиЯна“ гр. Брезник , Сдружение БрезиЯна, х.р. Яна Кираджиева

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ.

Танцьор с най-богатият репертуар възрастова категория МИНИ./10 танца/

 • Мартин Димитров

Специална награда на журито за висок професионализъм

 • Тихомир Митев, ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград

Удостоверение за кандидатстване за специалност „Съвременна хореография“ ЮЗУ

 • Денис Костадинов
 • Емилия Аврамова

Специална награда на Президента на фестивала

чек на стойност 400 лв. за участие в МФИ „Утринна звезда“ Златни пясъци 2022 Група на ДТС“ Радост“ към ЦПЛР „ЦРД“ гр.Враца, х.р. Геновева Спасова

КУПА НА КМЕТА

Балет „Меги денс“ и „W squad by Megi Dance“ , НЧ „Роден край“ гр.София, х.р. Меглена Неделчева , Виктория Кирилова , пом.рък.Мая Китова

ГРАНД ПРИ – ФОЛКЛОР

чек на стойност 1000 лв. за участие в МФИ „Утринна звезда“ Черноморец/Созопол 2022

ДФТА „Искрица“, Гр.София, НЧ „Витоша 1951“ Х.р. Евгения Гордиенко

ГРАНД ПРИ – КЛАСИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ.

чек на стойност 1000 лв. за участие в МФИ „Утринна звезда“ Златни пясъци 2022

ОЦТИ ,,Галаксико“гр. Димитровград, х.р. Тихомир Митев.

Go to Top