Национален фестивал- конкурс на изкуствата София 16-18.02.2024

Зарежда Събития

февруари 16, 2024 @ 8:00 am февруари 18, 2024 @ 8:00 am

Утринна Звезда - Национален фестивал- конкурс на изкуствата София 2023

НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ-КОНКУРС НА ИЗКУСТВАТА „УТРИННА ЗВЕЗДА“

16-18.02.2024 г. гр. София

ОРГАНИЗАТОРИ:
 • Арт Академия “Утринна звезда“
 • Секция Перник на Международен танцов съвет ЮНЕСКО
 • Със съдействието на Руски дом в София/РКИЦ
 • Дом на културата „Искър“

www.utrinnazvezda.com

ОБЩ НАГРАДЕН ФОНД 4500 ЛЕВА

ГРАНД ПРИ се присъжда във всички конкурсни раздели

КОНКУРСНИ РАЗДЕЛИ:
 • РАЗДЕЛ МУЗИКА
 • РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
 • РАЗДЕЛ ВИЗУАЛНО ИЗКУСТВО
 • РАЗДЕЛ ЦИРКОВО ИЗКУСТВО

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ДО 01.02.2023 г.

Регламент

Целта на организаторите:
 • Предоставяне на възможност на талантливите деца и възрастни да изявят пълноценно своите заложби
 • Развитие на различните видове изкуства и насърчаване на деца и младежи към занимания, свързани с изкуствата
 • Обмяна на творчески опит
 • Сътрудничество между ръководителите и приятелство между колективите
 • Популяризиране на световни и национални културни ценности
Участници в конкурса:

Конкурсът е отворен за всички – индивидуални участници, читалища, ЦРД, Младежки домове, Академии, Дворци на децата, частни школи, студия, клубове, релакс школи и други.

Възрастови категории:
І. Категория МИНИдо 8 години и 4 месеца
ІІ. Категорияот 8 г. и 4 мес. до 12 г. и 4 мес.
ІІІ. Категорияот 12 г. и 4 мес. до 15 г.
ІV. Категория 15 – 18 години
V. Категория 18 – 25 години
VІ. Категориянад 25 години
VІІ. Смесена/за продукции/
*Позволява се смесване на възрастовите категории 50%,като по-малките преминават в следващата възрастова категория!
Формат за участие:
 • Солo
 • Дует/трио
 • Малки групи – 4-8 човека
 • Формации – над 8 човека
 • Продукция – над 20 човека
КЛАСИРАНЕ

Класирането се осъществява по точкова система.

Максимален брой точки по един критерий – 10. Общ максимален брой точки – 40.

І място37 – 40 точки
ІІ място31 – 36 точки
ІІІ място26 – 30 точки
*Следователно в определена група може да отсъства първо, второ, или трето място, както е и възможно няколко участника да се класират на едно и също място.

ЖУРИРАНЕТО Е ЗАКРИТО
/В ПРОГРАМАТА И В ПРОТОКОЛИТЕ НА ЖУРИТО СЕ ПОСОЧВА САМО СТАРТОВ НОМЕР И ИМЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛ/.

РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

СТИЛОВЕ:

 • КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА.
 • БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ.
 • ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ, ЕТНО ШОУ, СТИЛИЗИРАН ФОЛКЛОР.
 • СПОРТНИ И СОЦИАЛНИ ТАНЦИ.
 • ТАНЦОВО ШОУ.
 • OPEN.
 • МОДЕРН, ДЖАЗ, КОНТЕМПОРАРИ.
 • HIP HOP / STREET DANCE.
 • МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ.
 • ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА.
 • АКРОДЕНС.

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА

*Палци не се одобряват при танцьорите в категория МИНИ.

*Използване на сценография, аксесоари и опори е позволено.

В «класическа хореография» могат да бъдат представени композиции под класическа музика. Изпълняват се в традиционните за стила костюми. Обувки – полу-палци, палци. Танцьорите в тази категория трябва да изпълняват класическа хореография.

В „Неокласика” могат да бъдат представени композиции с използване на класическа, стилизирана класическа или съвременна музика. Основа на хореографията трябва да е класическа, но с оригинални елементи от други стилове. В костюмите могат да бъдат привнесени оригиналността и стилизацията . Възможно е представяне на изпълнението без обувки.

ХАРАКТЕРНИ, НАРОДНО-СТИЛИЗИРАНИ, ЕТНО ШОУ.

*Хореографията трябва да е съставена въз основа на оригинални танци на народите.

В тази дисциплина са включени традиционните танци на всяка националност, предавани от поколение на поколение. Танците могат да бъдат избрани от всякаква географска или етническа територия и могат да представят какъвто и да е исторически период.

*Използването на традиционни костюми и музика е задължително.

*Народно-стилизиран танц – хореографията трябва да съответства на традиционния танц, но могат да бъдат използвани съвременни танцови техники. Костюмът трябва да носи характерния образ, но може да бъде опростен/стилизиран.

DANCE SHOW (Танцово шоу)

*Танцът трябва да бъде сюжетен или сюжетно-образен с такова разположение на хореографския материал, в което се създава смислово, емоционално или темпово нарастване на номера. Аксесоари , декорации и сценически материал- позволени.

*Използване на акробатични елементи е позволено , но не дава предимство.

*Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи.

Танцово шоу е сложно синтезирано танцово направление, което се базира на свободни комбинации на елементи на класическа хореография, джаз, модерн, съвременна хореография , народна стилизация, вариете, кабаре, акробатични елементи и т.н. Музикално-хореографска миниатюра с такова разположение на хореографския материал , че позволява разкриване на смислово и емоционално разкриване на номера. Композицията може да бъде емоционална и да съдържа шоу елементи. В основата на танца трябва да е заложено драматургично действие, което съдържа три композиционни елемента : завръзка , кулминация и финал.

СОЦИАЛНИ И СПОРТНИ ТАНЦИ:

 • Спортни танци.
 • Латино шоу
 • Салса
 • Бачата
 • Меренге
 • Руэда
 • Аржентинско танго
 • Хастл

МОДЕРН, ДЖАЗ. КОНТЕМПОРАРИ

*Всички танцови движения трябва да са в съответната техника.Характерни за стила позиции на крака, ръце и тялото. – Декорации и сценичен материал- позволени, използване на аксесоари, които са част от костюма или от образа на танцьора е позволено.

Модерн – стил, който включва свобода на самоизразяване. Сюжети , различаващи се от класиката, но класиката е основа. Тук забележимо се увеличава вниманието към рисунката на движение, ритъм и идея. Движението се заражда от импулса, което дава на тялото свобода в пространството. В модерн има значение вътрешната пълнота на движението, точни линии , умение да се работи с дишането.

Джаз – възниква в САЩ през 60-те години на 20 век и съчетава в себе си фолклора на афроамериканците и танците на другите емигранти. Той се отличава със свобода на движение на тялото и отделните му части както по хоризонтал , така и по вертикал. – съгласуване на движенията с ритъма на музиката; – синкопиране – ритъм между силните части на музиката; – изолирани движения – подвижността само на една част на тялото, като в същото време цялото тяло е неподвижно или се движи в срещуположна посока.

Контемпорари – в хореографията на танца се срещат елементи от модерн, джаз, народни танци, класически балет с източни техники и културата / йога, елементи на бойните изкуствата/. Този стил постоянно се развива, това е работа върху пластиката и грацията на тялото, разтяжка на всички групи мускули, скокове, падания, преплъзвания над пода, контактна импровизация. Характерна особеност на контемпорари е редуването на напрегнати мускули и неочаквано отпускане на тялото, рязко спиране, падане и ставане , балансиране. Контемп съдържа елементи на класическия танц, но ако класиката е строги форми на изразяването и точен сценарий, то в контемпорари е важно танцьорът да слуша гласът на своето тяло, което изразява емоционални преживявания.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

«ИНТЕРПРЕТАЦИЯ» : способността на танцьора да следва ритъма и музикалността на мелодията, да ги изразява посредством движенията на тялото, способността да използва движенията и техническите елементи адекватно на музикалната рисунка, способността на танцьора плавно да продължи рисунката на танца след «спиране», «пауза» и други фигури. «Интерпретация» може да се подразбира и като способността на танцьора да адаптира и налага движенията на музиката.

«ТЕХНИКА»: изпълнението на движенията трябва да съответства на музиката, изпълнение на технически елементи , движения и фигури, (позиция, точност, координация, равновесие и контрол над тялото), използване на цялото пространство както персонално така и общо по вертикални, хоризонтални и диагонални плоскости, синхрон.

«ХОРЕОГРАФИЯ» : разпределение на движения, фигури в съответствие с танцовия контекст, костюм и музика. Съответствие на репертуара с възрастта на изпълнителите.

«ИМИДЖ» : актьорско майсторство, презентацията на танцьорите на сцената. Изкуството на изпълнителите да демонстрират емоции и чувства. Начално и завършващо представяне на танцорите.

РАЗДЕЛ МУЗИКА
 • ФОЛКЛОРНО ПЕЕНЕ
 • ЕСТРАДНА И ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН
 • ДЖАЗ
 • КЛАСИЧЕСКИ ВОКАЛ
 • ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ /СОЛО, ОРКЕСТРИ, АНСАМБЛИ/
 • РОК ГРУПИ
 • БИЙТБОКС

Изпълнители представят песни или инструментални композиции с общо времетраене: до 8 мин. на категория /композиции или 2 песни/;

Индивидуалните и груповите изпълнители да представят до 2 песни;

Допуска се съпровод до 5 души;

Една от песните да е на български език/авторските песни имат приоритет;

Оркестри и групи представят по 2 композиции;

Формат за участие:
 • Солo
 • Дует/трио
 • Малки групи (4-8 човека)
 • Ансамбли (над 8 човека)
 • Хор
КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ
 • Музикалност; художествена интерпретация на музикално произведение
  (собствена интерпретация на произведението);
 • Чистота на интонация и качеството на звучене;
 • Сложост на репертоара; /за ансамбли, дуети, триа- изпълнение на унисона и многогласие, интониране на хорова партия. Съответствие на репертоара с изпълнителски възможности.
 • Сценична култура, артистизъм.

ФОЛКЛОРНА СЕСИЯ

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

Колективите представят танци или композиции с общо времетраене до 12 мин. на категория
/композиция или 2 танца/

Възрастови категории:
І – МИНИдо 9 години
ІІот 9 до 13 години
ІІІот 13 до 18 години
ІVнад 18 години
КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

ХОРЕОГРАФИЯ – композиция, сложност, майсторство, динамика, емоционалност.

ПОСТАНОВКА – оригиналност на постановката.

АРТИСТИЧНОСТ – разкритие на художествения образ и сценична култура.

ИМИДЖ – Съответствие на стил и начин на изпълнения, съпровождане, костюми на народни традиции.

КОНКУРСЕН РАЗДЕЛ ВИЗУАЛНО ИЗКУСТВО

Графика, живопис, късометражно кино, анимация, дигитални творби.

Участници представят един/а филм, картина, дигитална творба.

Кино, анимация, дигитални творби ще се представят на журито по време на конкурса.

Произведения ще бъдат подредени в изложба на Гала концерта.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:
 • КОМПОЗИЦИЯ
 • ЖИВОПИСЕН СТИЛ
 • ОРИГИНАЛНОСТ Дълбочината на разкриването на темата, когнитивен, културен компонент.
 • Емоционалное въздействие
 • Режисура и операторско майсторство (сложност на заснемането, технически качество, изкуство на монтажа).
 • Музикален съпровод
 • Работа на сценаристи.
КОНКУРСЕН РАЗДЕЛ ЦИРКОВО ИЗКУСТВО
 • Акробатика.
 • Жонглиране
 • Иллюзионный жанр
 • Оригинальный жанр
 • Каучук
 • Клоунада
 • Эквилибристика
 • Гимнастика
 • Шоу-программа и др.
КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:
 • Режисура;
 • Оригиналност;
 • Сложност на трика , техника на изпълнение;
 • Артистизм , сценическая култура.

В КОНКУРСА СА ВКЛЮЧЕНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ АРТ И СПОРТНИ ДИСЦИПИНИ!!!

Театър-мода, експериментален жанр, цирково шоу, земна акробатика, аеробика, демонстрации на бойни изкуства и други.

НАГРАДЕН ФОНД:

ГРАНД ПРИ – Безплатно участие в МФИ «Утринна звезда»-2023

Ваучери с отстъпки за Арт Лагер-фестивал „Утринна звезда« Банско, Април 2023 и МФИ „Утринна звезда“ , КК „Златни пясъци“и Черноморец/Созопол.

Купи, медали и плакети 1-во, 2-ро, 3-то място.

Награда за най-добра хореография и постановка.

Награда на Арт Академия „Утринна звезда“-лауреатите получават покана да представят България на европейски и световни конкурси и фестивали!

Наградите се връчват по преценка на журито, организаторите и партньорите на конкурса. Запазва се право да не присъжда всяка една.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ:
 • талон за участие
 • платежен документ
 • списък на участниците с дати на раждане.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

т.1. Организаторите си запазват правото да записват и излъчват изпълненията на фестивала.
т.2. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите.
т.3.Разходите по пребиваването на колективите и придружаващите ги лица- пътни, дневни,са за собствена сметка.
т.4.Разходите за награден фонд, техническото, сценичното и медицинското обезпечаване се поемат от организаторите.
т.5.Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на своите колективи по време на мероприятието, заплащат нанесените щети.
т.6.Участниците отговарят за своите костюми, реквизити и лични вещи.
т.7.Изпълнител не изпратил музика за своето участие няма да бъде допуснат до конкурса. Изпълнител, изпратил музика след указания срок ще трябва да заплати допълнително 20 лв.
т.8.Авторските права трябва да бъдат уредени от участниците.
т.9.Времетраенето на изпълнение:
Соло/дует/трио – 2 мин.
Малка група/Формация – 4 мин.
Общо времетраене на категория – 8мин.
За български народни танци – 12мин.
т.10.Времетраенето на изпълненията, задължително се посочва в заявката.
*Некоректно подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнението!
т.11.Програма на фестивала се определя от организационно-постановъчен екип и не подлежи на коментар.
т.12.Организаторите запазват правото си при необходимост да променят програмата.
т.13.Решението на журито за крайното класиране на колективите не подлежи на коментар.
т.14.С подаване на заявката, вие декларирате съгласието си с условията на фестивала.
т.15.Начинът на провеждане и журиране са запазени и са предмет на авторско право

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА, МУЗИКАЛНИЯТ СЪПРОВОД ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕН НА E-MAIL: festival_utrinnazvezda@abv.bg

Музикалният файл /клип за онлайн участие , трябва да бъде преименуван по следния начин:

1. Танцов стил или музикален стил:

КБкласически балет, неокласика
ХТхарактерни танци,етно шоу, бели денс
МСмажоретни състави
МДКмодерн/джаз/контемпорари
ТШтанцово шоу
ОOPEN
СТспортни и социални танци
ХХхип-хоп /Street dance
АДакроденс и художествена гимнастика
НТнародни танци
ЕППестрадно и популярно пеене
ФПфолклорно пеене

2. Възрастова категория: І,ІІ,ІІІ,ІV,V,VІ, VІІ

3. Формат за участие:

Ссоло
ДТдует/трио
МГмалка група
Фформация
Ппродукция
Аансамбъл
Ххор

4. Име изпълнителя/колектива.

5. Името на танца/песента.

*ЗА РАЗДЕЛ МУЗИКА: Пред името на песента поставете цифра 1 или 2 , в зависимост от предпочитания , коя песен искате да изпеете първа.

Образец ТИ: КБ, ІІ, Ф, Балет Феерия, Па де дьо из балета Лебедово езеро.

Образец МУЗИКА: ФП, ІІІ, С, Петя Петрова, 1 Хубава си моя горо

Срок за изпращане – 29.01.24 г.

*Изпълнител не изпратил музика за своето участие няма да бъде допуснат до конкурса.

*Изпълнител, изпратил музика след указания срок, ще трябва да заплати допълнително 20 лв.

Адреси за подаване на заявките и необходимите документи:

utrinazvezda@abv.bg или онлайн: http://www.utrinnazvezda.com

попълнен формуляр на заявката или използвайте онлайн форма в сайта www.utrinnazvezda.com

 • сканирано копие на платежен документ
 • списък на група с дати на раждане

ВАЖНО:

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ – ДО 01.02.2024г.

С подаване на заявката се заплаща конкурсна такса.

След изпратено копие от платежен документ по електронната поща, вашето участие се потвърждава!

Програма

09 – 10.02.24 г. НФКИ „УТРИННА ЗВЕЗДА“ СОФИЯ.

ПРОГРАМА РАЗДЕЛ МУЗИКА

РКИЦ – СОФИЯ, УЛ.ШИПКА 34.

09-10.02.24 г. ПРОГРАМА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО.

ДК „ИСКЪР“ КВ.ДРУЖБА

11.02.24 г.

ДК „ИСКЪР“ КВ.ДРУЖБА

ГАЛА КОНЦЕРТ И НАГРАЖДАВАНЕ.

Организаторите запазват правото си да правят промени в програмата

Финансови условия

Необходими документи за заявяване на участие:

 • талон за участие
 • платежен документ
 • списък на участниците с ЕГН

ТАКСИ участие

Соло/дует/трио45 лв./чов.
Малка група / Формации40 лв. /чов.
Български народни танци конкурсна такса25 лв. /чов.

*таксата участие дава правото на изпълнител да участва във всички стилове в ЕДИН раздел!
*Изпълнител, заплатил фестивална такса за групови изпълнения и желаещ да участва в категория – соло/дует/трио, доплаща 20 лв./чов.  на изпълнение.

Банкова сметка: Банка ДСК ЕАД BIC: STSABGSF

IBAN: BG74STSA93000018257553

Сдружение „Арт академия „Утринна звезда”

Основание за плащане:

Участие в НФКИ „Утринна звезда“ – София 2023/име на колектива/солиста

Успешна подготовка!

Президент на фестивала: Кирил Костадинов

Моб. тел. 0899108875

Програмен Директор: Елена Валериева

Моб.тел. 0896063105

Класация

Жури в състав:

 • Д-р Росица Панайотова-Григорова
 • Асен Драгнев
 • Мария Лешкова
 • Риолина Топалова
 • Мария Касабова
 • Емил Генов

Присъди следната класация:

Класически балет/Неокласика. МИНИ.Соло.

III място – Василена Домузова Vaya dance studio, гр.София, х.р. Донна Димитрова
II място – Христина Налбантова Vaya dance studio, гр.София, х.р. Донна Димитрова
I място – София Пежгорски, Vaya dance studio, гр.София, х.р. Донна Димитрова
I място – Даная Сойка Балетна школа“ИДА“ гр.Перник, х.р. Десислава Николова
I място – Марина Андреева Vaya dance studio, гр.София, х.р. Донна Димитрова
Класически балет/Неокласика. МИНИ. Дует/Трио.
II място – Димана Вълева, Амели Петрова Клуб за изкуства „Терпсихора“, гр.София, х.р. Славея Славчева и Лилиан Асенова
Класически балет/Неокласика. МИНИ. Малка група.
III място – Академия „АртВижън“ , гр.София, х.р. Дороти Димитрова
II място – Балетна школа „Па де Катр“, гр.София, х.р. Деяна Асенова / Виктория Петрова
I място – Клуб за изкуства „Терпсихора“ , гр.София, х.р. Славея Славчева и Лилиан Асенова
Класически балет/Неокласика. 8-12 год. Соло.
Поощрителна награда – Зорница Любенова Prima Dance Studio, гр.София, х.р. Габриела Давидова-Генова
Поощрителна награда – Изабела Димитрова Балетна школа“ИДА“ гр.Перник, х.р. Десислава Николова
III място – Рая Дачева Балетна школа“ИДА“ гр.Перник, х.р. Десислава Николова
III място – Александър Атанасов Балетна школа Миронова НЧ „Просвещение 1870“ град Брезник х.р. Аделина Миронова
III място – Емилия Драгостинова Академия „АртВижън“, гр.София, х.р. Дороти Димитрова
II място – Емма Милн Балетна школа “ 2 dance”, гр.София, х.р. к.Ханджиева и М.Друмева
II място – Гергана Ангелова Клуб за изкуства „Терпсихора“, гр.София, х.р. Славея Славчева и Лилиан Асенова
II място – Карина Кутлова Балетно студио „Пирует“, гр.София, х.р. Ася Енева
I място – Валентина Коларска Балетно студио „Пирует“, гр.София, х.р. Ася Енева
I място – Изабела Чанова Dance studio Magnifique, гр.Пловдив, х.р. Нора Маршаха
Класически балет/Неокласика. 8-12 год. Дует/Трио
II място – Дара Кокоцински Аглика Кирова Балетна школа “ 2 dance”, гр.София, х.р. к.Ханджиева и М.Друмева
Класически балет/Неокласика. 8-12 год. Формация.
I място – Балетна школа “ 2 dance”, гр.София, х.р. к.Ханджиева и М.Друмева
Класически балет.Неокласика. 12-15 год. Соло.
III
място – Дара Чипева Балетно студио „Пирует“, гр.София, х.р. Ася Енева
III място – Аделина Христова Балетно студио „Пирует“, гр.София, х.р. Ася Енева
II място – Рая Огнянова Балетна школа“ИДА“ гр.Перник, х.р. Десислава Николова
II място – Пламена Иванова Dance studio Magnifique, гр.Пловдив, х.р. Нора Маршаха
Класически балет.Неокласика. 15-18 год. Соло.
I
място – Елица Алексиева Dance studio Magnifique, гр.Пловдив, х.р. Нора Маршаха
Класически балет.Неокласика. Смесена. Формация
I място
– Балетно студио „Пирует“, гр.София, х.р. Ася Енева
Характерни танци. Етно шоу. МИНИ. Формация.
I място
– Балетна школа „Па де Катр“, гр.София, х.р. Деяна Асенова / Виктория Петрова
Характерни танци. Етно шоу. 8-12 год. Соло.
I място
– Изабела Чанова Dance studio Magnifique, гр.Пловдив, х.р. Нора Маршаха
Характерни танци. Етно шоу. 8-12 год. Дует/Трио.
II място
– Амели Петрова, Карина Цветкова Клуб за изкуства „Терпсихора“, гр.София, х.р. Славея Славчева и Лилиан Асенова
Характерни танци. Етно шоу. Бели денс. 18-25 год.Соло.
II място
– Елена Димитрова, гр.София х.р. Чанг Тхе Чунг
Характерни танци. Етно шоу. Бели денс. Над 25 год.Соло.
II място
– Семира Гамал, гр.София, Евелина Казакова
Модерн.Джаз.Контемпорари. МИНИ. Дует/Трио
III място
– Биляна Тодорова, Рея Кискинова Клуб за изкуства „Терпсихора“, гр.София, х.р. Славея Славчева и Лилиан Асенова
Модерн.Джаз.Контемпорари. 8-12 год. Соло.
III място
– Сиана Недялкова Клуб за изкуства „Терпсихора“, гр.София, х.р. Славея Славчева и Лилиан Асенова
II място – Адриана Пеева Танцово студио „Катлея“, гр.София, х.р. Мериам Муса, Зоя Доцина
II място – Никол Денчева Танцово Студио Драгънс, гр.София, х.р. Йоана Михайлова
I място – Изабел Марчева Танцово Студио Драгънс, гр.София, х.р. Йоана Михайлова
I място – Сияна Радованова Танцово студио „Катлея“, гр.София, х.р. Мериам Муса, Зоя Доцина
Модерн.Джаз.Контемпорари. 8-12 год. Дует/Трио.
II място
– Дара Кокоцински Карина Емин Балетна школа „2 dance“ гр.София х.р. К.Ханджиева и М.Друмева
Модерн.Джаз.Контемпорари. 8-12 год. Малка група.
III място
– МГ ,,No name”, гр.София, х.р. Нася Тодорова
I място – Katty Dance Studio 1, гр.Самоков.х.р. Катрин Митева
Модерн.Джаз.Контемпорари.. 8-12 год. Формация.
III място
– Балетна школа “ 2 dance”, гр.София, х.р. к.Ханджиева и М.Друмева
Модерн.Джаз.Контемпорари. 12-15 год. Соло.
III място
– Анджелина Йорданова, СК ДМ гр.София, х.р. Кристина Мерджанова
II място – Калина Петрова гр.София х.р. Константина Ханджиева, Теодора Друмева
I място – София Кръстева гр.София х.р. Константина Ханджиева, Теодора Друмева
Модерн.Джаз.Контемпорари. 12-15 год..Дует/Трио.
II място
– Яна Назлиева и Адриана Георгиева Katty Dance Studio 1, гр.Самоков.х.р. Катрин Митева
Модерн.Джаз.Контемпорари. 15-18 год.Соло
III място
– Доника Баракова Katty Dance Studio , гр.Самоков.х.р. Катрин Митева
II място – Албена Николаева, Stream dance studio гр.София, х.р. Филип Миланов
II място – Калина Славчева Балетна школа“ИДА“ гр.Перник, х.р. Десислава Николова
I място – Карина Върбанова, НУТИ София, х.р. Елена Китова
I място – Елица Алексиева Dance studio Magnifique, гр.Пловдив, х.р. Нора Маршаха
Модерн.Джаз.Контемпорари. 15-18 год.Дует/Трио.
II място
– Лина Гаврилова и Радина Попова Katty Dance Studio , гр.Самоков.х.р. Катрин Митева
Модерн.Джаз.Контемпорари. 15-18 год. Формация.
I място
– Katty Dance Studio , гр.Самоков.х.р. Катрин Митева
Спортни и социални танци.8-12 год. Дует.
II място
– Рада Стоянова и София Янакиева ТК „Sway“ гр.София, х.р. Евелина Йорданова
Спортни и социални танци. 8-12 год. Малка група.
I
място – ТК „Sway“ гр.София, х.р. Евелина Йорданова
Спортни и социални танци. Дует.
II
място – Ивелина Панайотова и Албена Петрунова ТК „Sway“ гр.София, х.р. Евелина Йорданова
Спортни и социални танци. Над 55г.
I място
– ТК „Sway“ гр.София, х.р. Евелина Йорданова
Танцово шоу/ Open. МИНИ. Соло.
I място
– Божидара Йорданова ТК „Sway“ гр.София, х.р. Евелина Йорданова
Танцово шоу/ Open. МИНИ.Формация.
I място
– ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София х.р.Кирил Крумов
I място – „My Way“ гр.София, х.р. Анна Младенова
Танцово шоу/ Open. 8-12 год. Соло.
III място
– Ивелина Горнишка ТК „Sway“ гр.София, х.р. Евелина Йорданова
II място – Адриана Пеева Танцово студио „Катлея“, гр.София, х.р. Мериам Муса, Зоя Доцина
I място – Сияна Радованова Танцово студио „Катлея“, гр.София, х.р. Мериам Муса, Зоя Доцина
Танцово шоу/ Open. 8-12 год. Малка група.
II място
– ТК „Sway“ гр.София, х.р. Евелина Йорданова
I място – ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София х.р.Кирил Крумов
Танцово шоу/ Open. 8-12 год.Формация.
II място
– ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София х.р.Кирил Крумов
Танцово шоу/ Open. 12-15 год. Соло
III място
– Елена Тодорова Танцово студио „Катлея“, гр.София, х.р. Мериам Муса, Зоя Доцина
II място – Виктория Траянова Танцово студио „Катлея“, гр.София, х.р. Мериам Муса, Зоя Доцина
I място – Анджелина Йорданова, СК ДМ гр.София, х.р. Кристина Мерджанова
Танцово шоу/ Open. 12-15 год. Дует/Трио
III място
– Виктория Траянова, Елена Тодорова, Емилия Танова Танцово студио „Катлея“, гр.София, х.р. Мериам Муса, Зоя Доцина
II място – Сияна Радованова Адриана Пеева Виктория Траянова Танцово студио „Катлея“, гр.София, х.р. Мериам Муса, Зоя Доцина
Танцово шоу/ Open. 12-15 год.Малка група.
II място
– Група за модерни танци Ла Ти Бо, гр.София, х.р. Боряна Илиева
I място – „My Way“ гр.София, х.р
. Анна Младенова
Танцово шоу/ Open. над 55г.
I място
ТК „Sway“ гр.София, х.р. Евелина Йорданова
Български народни танци. 8-12 год. Формация.
II
място – ДТС към Представителен фолклорен ансамбъл „Родолюбие“ гр.Кюстендил, х.р. главен худ. рък. Симеон Васев пом.рък Димитър Иванов. Хореограф – Маестро Академик Васил Василев
Български народни танци. 15-18 год. Формация.
I място
– Представителен танцов състав “ Чудесия”, гр. Пазарджик . Главен Худ. Таня Димитрова; Худ. Димитър Димитров
Художествена гимнастика – Акро денс. 12-15 год. Дует/Трио
I място
– Павлия Кьосева Радослав Думбанов СК“Фрийдъм“, с.Кокаляне, х.р. Десислава Кирова
Хип хоп. Стрийт денс. 8-12 год. Соло.
II място – Марая Постолова ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София
II място – Йоана Чалева ТФ „Екстрийм шоу“Перник/София
I място – София Попова ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София
I място – Радослав Рударски ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София
I място – Изабела Маринова ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София
Фолклорно пеене. 8-12 год. Соло.
Поощрителна награда
– Алис-Киара Христиан Тонева, гр.София, в.п. Нели Андреева
Поощрителна награда – Стелла Зенкова, гр.Раковски, в.п. Румяна Иванова
Поощрителна награда – Кими Ангелова НМУ – София в.п. Таня Величкова
III място – Мария Плякова, гр.Пловдив, в.п. Светлина Койчева
II място – Габриела Аврамова, гр.Гоце Делчев, в.п. Петър Аврамов
II място – Михаела Ангелова гр.Самоков в.п. Венислав Будинов
II място – Галя Делчева НМУ – София в.п. Таня Величкова
Фолклорно пеене. 8-12 год. Дует.
I място
– Поли и Вяра Дрангажови, гр.София, в.п. Нели Андреева
Фолклорно пеене. 12-15 год. Соло.
II място
– Дара Пейчева, гр.София, в.п. Биляна Соколова
I място – Емануила Николова Божкова, гр.София, в.п. Нели Андреева
Фолклорно пеене.15-18 год.Соло.
III място
– Ивета Манолева гр.София, в.п. Нели Андреева
III място – Карина Николова гр.София х.р. Величка Чаушева
II място – Ния Щърбанова Вокално Студио „Нуша“ гр.София, в.п.Симона Станоева
I място – Симона Миткова, гр.София, в.п. д-р Величка Чаушева
I място – Валерия Маринова, гр. София, в.п. Таня Величкова
Фолклорно пеене.18-25 год.Соло.
III място
– Йоанна Гичева Вокално Студио „Нуша“ гр.София, в.п. Нели Андреева
III място – Николай Людмилов Боянов, гр.София, в.п. Дарина Славова
II място – Диана Танчева Вокално Студио „Нуша“ гр.София, в.п.Симона Станоева
I място – Йоана Андреева Вокално Студио „Нуша“ гр.София, в.п. Нели Андреева
Фолклорно пеене.18-25 год.Дует/Трио.
I място
– Йоанна Гичева и Беатрис Иванова, Вокално Студио „Нуша“ гр.София, в.п. Нели Андреева
Фолклорно пеене. над 25 год.Дует/Трио.
II място
– Беатрис Иванова Вокално Студио „Нуша“ гр.София, в.п. Нели Андреева
Естрадно и популярно пеене. МИНИ.Соло.
Поощрителна награда
– Анна Федяева ВГ „Домисолька“Руский Дом г.София ,в.п. Елена Харлова
III място – Гергана Здравкова, гр.Велико Търново, в.п. Яница Русева
III място – Кремена Делинешева, гр.Бургас, в.п.Мария Митева
III място – Ванеса Угринова Вокална група „Невероятните хлапета“ гр.София, в.п. Пролет Иванова
III място – Гергана Василева Вокална група „Невероятните хлапета“ гр.София, в.п. Пролет Иванова
III място – Йоана Иванова, Вокална група „Невероятните хлапета“ гр.София, в.п. Пролет Иванова
III място – Ахинор Димитрова, гр.София, в.п. Гергана Димитрова
II място – Ева София Катерина Рейана Харисън, гр.Пловдив, в.п. Ева Палакова
II място – Дарья Лагунова ВГ „Домисолька“Руский Дом г.София ,в.п. Елена Харлова
II място – Ариэла Ильясова ВГ „Домисолька“Руский Дом г.София ,в.п. Елена Харлова
I място – Мария Давидова, гр.София, в.п Георги Янков
I място – Валерия Хван ВГ „Домисолька“Руский Дом г.София ,в.п. Елена Харлова
I място – Иванина Бързева, гр.София, в.п. Лилия Здравкова
I място – Касияна Китанова, гр.София, в.п. Миглена Ценова и Георги Янков
Естрадно и популярно пеене.МИНИ. Дует.
III място – Алена Рудых Александра Коваль Руска школа, в.п.Ульяна Викторовна
Естрадно и популярно пеене.МИНИ. Малка група.
III място – Вокална група „Невероятните хлапета“ гр.София, в.п. Пролет Иванова
Естрадно и популярно пеене. 8-12 год.Соло.
III място – Десислава Младенска, гр.Ботевград, в.п. Силвия Велева Младенска
III място – Никол Михайлова гр.Добрич, в.п. Елена Карабельова
III място – Мария Плякова, гр.Пловдив, в.п. Светлина Койчева
III място – Виктория Асенова. Гр.Ловеч, в.п. Румяна Димитрова
II място – Мартин Бошнаков гр.Бургас, в.п.Мария Митева
II място – Стелла Зенкова, гр.Раковски, в.п. Румяна Иванова
II място – Божана Тодорова „Ставреви Вокал Студио“ гр.София, в.п.Йоанна Ставрева
II място – Цветеа Асенова ВГ „Детски смях“, ОДК „Ние, врабчетата“ гр. Монтана, в.п. Миглена Георгиева и Христина Йорданова
I място – Ивайла Михайлова гр.Добрич, в.п. Елена Карабельова
I място – Димитър Георгиев , гр.София, в.п. Георги Янков
I място – Деа Иванова„Ставреви Вокал Студио“ гр.София, в.п.Йоанна Ставрева
I място – Ивет Николова ВГ „Детски смях“, ОДК „Ние, врабчетата“ гр. Монтана, в.п. Миглена Георгиева и Христина Йорданова.
Естрадно и популярно пеене 12-15 год.Соло.
III
място – Никол Петкова.гр.София, в.п.Стефани Илиева
III място – Мартина Стойкова, гр.София, в.п. Стефани Илиева
III място – Теодора Стоянова, гр.Велико Търново, в.п. Яница Русева
III място – София Иванова, гр.София, в.п. Марияна Ставрева
II място – Йоана Паскалева, гр.Добрич, в.п. Елена Карабельова
II място – Изабел Петрова ВГ „Детски смях“, ОДК „Ние, врабчетата“ гр. Монтана, в.п. Миглена Георгиева и Христина Йорданова
I място – Александра Петрова гр.София в.п.Вяра Иванова
I място – Рая Атанасова ВГ „Детски смях“, ОДК „Ние, врабчетата“ гр. Монтана, в.п. Миглена Георгиева и Христина Йорданова.
I място – Андрей Манов гр.София, в.п. Георги Янков
I място – Стефания Ангелова гр.София, в.п. Георги Янков
R&B.12-15 год. Соло
I място
– Александра Петрова гр.София в.п. Вяра Иванова
Естрадно и популярно пеене 12-15 год. Група.
I
място – ВГ „Детски смях“, ОДК „Ние, врабчетата“ гр. Монтана, в.п. Миглена Георгиева и Христина Йорданова.
Естрадно и популярно пеене.15-18 год.Соло.
I място
– Александра Петкова, гр.София, в.п. Божана Спасова
Естрадно и популярно пеене.18-25 год.Соло.
II място
– Борислава Йорданова, , гр.София, педагог Мариана Ставрева
Естрадно и популярно пеене. Над 25 год.
II място
– Анна Айдзиду гр.София педагог Мариана Ставрева
III място – Виолета Ангелова Йорданова, гр.София
Инструментални изпълнители.МИНИ.Соло.
III място
– Сияна Борисова, гр.Благоевград, педагог Анита Богданова
Инструментални изпълнители. 8-12 год.Соло.
III място
– Бояна Иванова , гр.Благоевград, педагог Стоил Богданов
III място – Анна-Мария Петрова гр.Благоевград, педагог Анита Богданова
II място – Елисавета Кючукова гр.Благоевград, педагог Стоил Богданов
II място – Васил Велев , гр.София, педагог Станислав Крумов
II място – Изабел Табакова /арфа/, гр.Пловдив, х.р. д-р Цветелина Борисова
II място – Константин Табаков / китара/ гр.Пловдив, педагог Калин Георгиев
I място – Елица Терзийска ЦЛТРДБ – Благоевград педагог Анита Богданова
Инструментални изпълнители.8-12 год. Дует/Трио.
III място
– Михаил Каменов, Давид Александров Музикална школа към читалище „Иван Денкоглу”-1867г. гр.София педагог Албена Димитрова
Инструментални изпълнители . 12-15 год.Соло.
II място
– Йордан Попов, гр.Пловдив, в.п. Елена Тасева
II място – Валентин Гавраилов гр.Велико Търново, педагог Станимир Демирев
Инструментални изпълнители.15-18 год. Соло.
II място
– Божидара Николова Музикална школа към читалище „Иван Денкоглу”-1867г. гр.София педагог Албена Димитрова
II място – Дан Христов, Център за личностно и творческо развитие – Благоевград педагог Анита Богданова
I място – Георги Даганов гр.Самоков п.Венислав Будинов
I място – Валентин Тодоров, гр.Велико Търново, педагог Станимир Демирев
I място – Теодора Георгиева, гр.Благоевград, педагог Анита Богданова
Инструментални изпълнители.15-18 год. Дует/Трио
I място – Валентин Тодоров Никита Йовчев Дует „М.П“ гр.Велико Търново, педагог Станимир Демирев


СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Ваучер на стойност 300 лв. за участие в ХХХVII МФИ „Утринна звезда“ Златни пясъци 30.06.-07.07.23 г.

 • Балетна школа „Па де Катр“, гр.София, х.р. Деяна Асенова / Виктория Петрова
 • „My Way“ гр.София, х.р. Анна Младенова
 • Katty Dance Studio , гр.Самоков.х.р. Катрин Митева
 • Клуб за изкуства „Терпсихора“ гр.София, х.р. Славея Славчева и Лилиан Асенова

Ваучер на стойност 300 лв. за участие в XXXVII МФИ „Утринна звезда“ 18-25.08.23 г.

 • Балетна школа “ 2 dance”, гр.София, х.р. к.Ханджиева и М.Друмева
 • Балетно студио „Пирует“, гр.София, х.р. Ася Енева
 • ВГ „Детски смях“, ОДК „Ние, врабчетата“ гр. Монтана, в.п. Миглена Георгиева и Христина Йорданова.
 • ДТС към Представителен фолклорен ансамбъл „Родолюбие“ гр.Кюстендил, х.р. главен худ. рък. Симеон Васев пом.рък Димитър Иванов. Хореограф – Маестро Академик Васил Василев

Право да представляват България на фестивал в чужбина
/след одобрение от страната-домакин, безплатно настаняване/

 • Представителен танцов състав “ Чудесия”, гр. Пазарджик . Главен Худ. Таня Димитрова; Худ. Димитър Димитров
 • ДТС към Представителен фолклорен ансамбъл „Родолюбие“ гр.Кюстендил, х.р. главен худ. рък. Симеон Васев пом.рък Димитър Иванов. Хореограф – Маестро Академик Васил Василев
ГРАНД ПРИ РАЗДЕЛ МУЗИКА

ВГ „Детски смях“, ОДК „Ние, врабчетата“ гр. Монтана, в.п. Миглена Георгиева и Христина Йорданова.

ГРАНД ПРИ РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

Представителен танцов състав “ Чудесия”, гр. Пазарджик . Главен Худ. Таня Димитрова; Худ. Димитър Димитров

София

+ Google Map
0899108875
Go to Top