Национален фестивал- конкурс на изкуствата София 16-18.02.2024

Loading Events

февруари 16 @ 8:00 am февруари 18 @ 8:00 am

Утринна Звезда - Национален фестивал- конкурс на изкуствата София 2023

НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ-КОНКУРС НА ИЗКУСТВАТА „УТРИННА ЗВЕЗДА“

16-18.02.2024 г. гр. София

ОРГАНИЗАТОРИ:
 • Арт Академия “Утринна звезда“
 • Секция Перник на Международен танцов съвет ЮНЕСКО
 • Със съдействието на Руски дом в София/РКИЦ
 • Дом на културата „Искър“

www.utrinnazvezda.com

ОБЩ НАГРАДЕН ФОНД 4500 ЛЕВА

ГРАНД ПРИ се присъжда във всички конкурсни раздели

КОНКУРСНИ РАЗДЕЛИ:
 • РАЗДЕЛ МУЗИКА
 • РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
 • РАЗДЕЛ ВИЗУАЛНО ИЗКУСТВО
 • РАЗДЕЛ ЦИРКОВО ИЗКУСТВО

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ДО 01.02.2023 г.

Регламент

Целта на организаторите:
 • Предоставяне на възможност на талантливите деца и възрастни да изявят пълноценно своите заложби
 • Развитие на различните видове изкуства и насърчаване на деца и младежи към занимания, свързани с изкуствата
 • Обмяна на творчески опит
 • Сътрудничество между ръководителите и приятелство между колективите
 • Популяризиране на световни и национални културни ценности
Участници в конкурса:

Конкурсът е отворен за всички – индивидуални участници, читалища, ЦРД, Младежки домове, Академии, Дворци на децата, частни школи, студия, клубове, релакс школи и други.

Възрастови категории:
І. Категория МИНИдо 8 години и 4 месеца
ІІ. Категорияот 8 г. и 4 мес. до 12 г. и 4 мес.
ІІІ. Категорияот 12 г. и 4 мес. до 15 г.
ІV. Категория 15 – 18 години
V. Категория 18 – 25 години
VІ. Категориянад 25 години
VІІ. Смесена/за продукции/
*Позволява се смесване на възрастовите категории 50%,като по-малките преминават в следващата възрастова категория!
Формат за участие:
 • Солo
 • Дует/трио
 • Малки групи – 4-8 човека
 • Формации – над 8 човека
 • Продукция – над 20 човека
КЛАСИРАНЕ

Класирането се осъществява по точкова система.

Максимален брой точки по един критерий – 10. Общ максимален брой точки – 40.

І място37 – 40 точки
ІІ място31 – 36 точки
ІІІ място26 – 30 точки
*Следователно в определена група може да отсъства първо, второ, или трето място, както е и възможно няколко участника да се класират на едно и също място.

ЖУРИРАНЕТО Е ЗАКРИТО
/В ПРОГРАМАТА И В ПРОТОКОЛИТЕ НА ЖУРИТО СЕ ПОСОЧВА САМО СТАРТОВ НОМЕР И ИМЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛ/.

РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

СТИЛОВЕ:

 • КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА.
 • БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ.
 • ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ, ЕТНО ШОУ, СТИЛИЗИРАН ФОЛКЛОР.
 • СПОРТНИ И СОЦИАЛНИ ТАНЦИ.
 • ТАНЦОВО ШОУ.
 • OPEN.
 • МОДЕРН, ДЖАЗ, КОНТЕМПОРАРИ.
 • HIP HOP / STREET DANCE.
 • МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ.
 • ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА.
 • АКРОДЕНС.

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА

*Палци не се одобряват при танцьорите в категория МИНИ.

*Използване на сценография, аксесоари и опори е позволено.

В «класическа хореография» могат да бъдат представени композиции под класическа музика. Изпълняват се в традиционните за стила костюми. Обувки – полу-палци, палци. Танцьорите в тази категория трябва да изпълняват класическа хореография.

В „Неокласика” могат да бъдат представени композиции с използване на класическа, стилизирана класическа или съвременна музика. Основа на хореографията трябва да е класическа, но с оригинални елементи от други стилове. В костюмите могат да бъдат привнесени оригиналността и стилизацията . Възможно е представяне на изпълнението без обувки.

ХАРАКТЕРНИ, НАРОДНО-СТИЛИЗИРАНИ, ЕТНО ШОУ.

*Хореографията трябва да е съставена въз основа на оригинални танци на народите.

В тази дисциплина са включени традиционните танци на всяка националност, предавани от поколение на поколение. Танците могат да бъдат избрани от всякаква географска или етническа територия и могат да представят какъвто и да е исторически период.

*Използването на традиционни костюми и музика е задължително.

*Народно-стилизиран танц – хореографията трябва да съответства на традиционния танц, но могат да бъдат използвани съвременни танцови техники. Костюмът трябва да носи характерния образ, но може да бъде опростен/стилизиран.

DANCE SHOW (Танцово шоу)

*Танцът трябва да бъде сюжетен или сюжетно-образен с такова разположение на хореографския материал, в което се създава смислово, емоционално или темпово нарастване на номера. Аксесоари , декорации и сценически материал- позволени.

*Използване на акробатични елементи е позволено , но не дава предимство.

*Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи.

Танцово шоу е сложно синтезирано танцово направление, което се базира на свободни комбинации на елементи на класическа хореография, джаз, модерн, съвременна хореография , народна стилизация, вариете, кабаре, акробатични елементи и т.н. Музикално-хореографска миниатюра с такова разположение на хореографския материал , че позволява разкриване на смислово и емоционално разкриване на номера. Композицията може да бъде емоционална и да съдържа шоу елементи. В основата на танца трябва да е заложено драматургично действие, което съдържа три композиционни елемента : завръзка , кулминация и финал.

СОЦИАЛНИ И СПОРТНИ ТАНЦИ:

 • Спортни танци.
 • Латино шоу
 • Салса
 • Бачата
 • Меренге
 • Руэда
 • Аржентинско танго
 • Хастл

МОДЕРН, ДЖАЗ. КОНТЕМПОРАРИ

*Всички танцови движения трябва да са в съответната техника.Характерни за стила позиции на крака, ръце и тялото. – Декорации и сценичен материал- позволени, използване на аксесоари, които са част от костюма или от образа на танцьора е позволено.

Модерн – стил, който включва свобода на самоизразяване. Сюжети , различаващи се от класиката, но класиката е основа. Тук забележимо се увеличава вниманието към рисунката на движение, ритъм и идея. Движението се заражда от импулса, което дава на тялото свобода в пространството. В модерн има значение вътрешната пълнота на движението, точни линии , умение да се работи с дишането.

Джаз – възниква в САЩ през 60-те години на 20 век и съчетава в себе си фолклора на афроамериканците и танците на другите емигранти. Той се отличава със свобода на движение на тялото и отделните му части както по хоризонтал , така и по вертикал. – съгласуване на движенията с ритъма на музиката; – синкопиране – ритъм между силните части на музиката; – изолирани движения – подвижността само на една част на тялото, като в същото време цялото тяло е неподвижно или се движи в срещуположна посока.

Контемпорари – в хореографията на танца се срещат елементи от модерн, джаз, народни танци, класически балет с източни техники и културата / йога, елементи на бойните изкуствата/. Този стил постоянно се развива, това е работа върху пластиката и грацията на тялото, разтяжка на всички групи мускули, скокове, падания, преплъзвания над пода, контактна импровизация. Характерна особеност на контемпорари е редуването на напрегнати мускули и неочаквано отпускане на тялото, рязко спиране, падане и ставане , балансиране. Контемп съдържа елементи на класическия танц, но ако класиката е строги форми на изразяването и точен сценарий, то в контемпорари е важно танцьорът да слуша гласът на своето тяло, което изразява емоционални преживявания.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

«ИНТЕРПРЕТАЦИЯ» : способността на танцьора да следва ритъма и музикалността на мелодията, да ги изразява посредством движенията на тялото, способността да използва движенията и техническите елементи адекватно на музикалната рисунка, способността на танцьора плавно да продължи рисунката на танца след «спиране», «пауза» и други фигури. «Интерпретация» може да се подразбира и като способността на танцьора да адаптира и налага движенията на музиката.

«ТЕХНИКА»: изпълнението на движенията трябва да съответства на музиката, изпълнение на технически елементи , движения и фигури, (позиция, точност, координация, равновесие и контрол над тялото), използване на цялото пространство както персонално така и общо по вертикални, хоризонтални и диагонални плоскости, синхрон.

«ХОРЕОГРАФИЯ» : разпределение на движения, фигури в съответствие с танцовия контекст, костюм и музика. Съответствие на репертуара с възрастта на изпълнителите.

«ИМИДЖ» : актьорско майсторство, презентацията на танцьорите на сцената. Изкуството на изпълнителите да демонстрират емоции и чувства. Начално и завършващо представяне на танцорите.

РАЗДЕЛ МУЗИКА
 • ФОЛКЛОРНО ПЕЕНЕ
 • ЕСТРАДНА И ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН
 • ДЖАЗ
 • КЛАСИЧЕСКИ ВОКАЛ
 • ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ /СОЛО, ОРКЕСТРИ, АНСАМБЛИ/
 • РОК ГРУПИ
 • БИЙТБОКС

Изпълнители представят песни или инструментални композиции с общо времетраене: до 8 мин. на категория /композиции или 2 песни/;

Индивидуалните и груповите изпълнители да представят до 2 песни;

Допуска се съпровод до 5 души;

Една от песните да е на български език/авторските песни имат приоритет;

Оркестри и групи представят по 2 композиции;

Формат за участие:
 • Солo
 • Дует/трио
 • Малки групи (4-8 човека)
 • Ансамбли (над 8 човека)
 • Хор
КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ
 • Музикалност; художествена интерпретация на музикално произведение
  (собствена интерпретация на произведението);
 • Чистота на интонация и качеството на звучене;
 • Сложост на репертоара; /за ансамбли, дуети, триа- изпълнение на унисона и многогласие, интониране на хорова партия. Съответствие на репертоара с изпълнителски възможности.
 • Сценична култура, артистизъм.

ФОЛКЛОРНА СЕСИЯ

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

Колективите представят танци или композиции с общо времетраене до 12 мин. на категория
/композиция или 2 танца/

Възрастови категории:
І – МИНИдо 9 години
ІІот 9 до 13 години
ІІІот 13 до 18 години
ІVнад 18 години
КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

ХОРЕОГРАФИЯ – композиция, сложност, майсторство, динамика, емоционалност.

ПОСТАНОВКА – оригиналност на постановката.

АРТИСТИЧНОСТ – разкритие на художествения образ и сценична култура.

ИМИДЖ – Съответствие на стил и начин на изпълнения, съпровождане, костюми на народни традиции.

КОНКУРСЕН РАЗДЕЛ ВИЗУАЛНО ИЗКУСТВО

Графика, живопис, късометражно кино, анимация, дигитални творби.

Участници представят един/а филм, картина, дигитална творба.

Кино, анимация, дигитални творби ще се представят на журито по време на конкурса.

Произведения ще бъдат подредени в изложба на Гала концерта.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:
 • КОМПОЗИЦИЯ
 • ЖИВОПИСЕН СТИЛ
 • ОРИГИНАЛНОСТ Дълбочината на разкриването на темата, когнитивен, културен компонент.
 • Емоционалное въздействие
 • Режисура и операторско майсторство (сложност на заснемането, технически качество, изкуство на монтажа).
 • Музикален съпровод
 • Работа на сценаристи.
КОНКУРСЕН РАЗДЕЛ ЦИРКОВО ИЗКУСТВО
 • Акробатика.
 • Жонглиране
 • Иллюзионный жанр
 • Оригинальный жанр
 • Каучук
 • Клоунада
 • Эквилибристика
 • Гимнастика
 • Шоу-программа и др.
КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:
 • Режисура;
 • Оригиналност;
 • Сложност на трика , техника на изпълнение;
 • Артистизм , сценическая култура.

В КОНКУРСА СА ВКЛЮЧЕНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ АРТ И СПОРТНИ ДИСЦИПИНИ!!!

Театър-мода, експериментален жанр, цирково шоу, земна акробатика, аеробика, демонстрации на бойни изкуства и други.

НАГРАДЕН ФОНД:

ГРАНД ПРИ – Безплатно участие в МФИ «Утринна звезда»-2023

Ваучери с отстъпки за Арт Лагер-фестивал „Утринна звезда« Банско, Април 2023 и МФИ „Утринна звезда“ , КК „Златни пясъци“и Черноморец/Созопол.

Купи, медали и плакети 1-во, 2-ро, 3-то място.

Награда за най-добра хореография и постановка.

Награда на Арт Академия „Утринна звезда“-лауреатите получават покана да представят България на европейски и световни конкурси и фестивали!

Наградите се връчват по преценка на журито, организаторите и партньорите на конкурса. Запазва се право да не присъжда всяка една.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ:
 • талон за участие
 • платежен документ
 • списък на участниците с дати на раждане.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

т.1. Организаторите си запазват правото да записват и излъчват изпълненията на фестивала.
т.2. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите.
т.3.Разходите по пребиваването на колективите и придружаващите ги лица- пътни, дневни,са за собствена сметка.
т.4.Разходите за награден фонд, техническото, сценичното и медицинското обезпечаване се поемат от организаторите.
т.5.Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на своите колективи по време на мероприятието, заплащат нанесените щети.
т.6.Участниците отговарят за своите костюми, реквизити и лични вещи.
т.7.Изпълнител не изпратил музика за своето участие няма да бъде допуснат до конкурса. Изпълнител, изпратил музика след указания срок ще трябва да заплати допълнително 20 лв.
т.8.Авторските права трябва да бъдат уредени от участниците.
т.9.Времетраенето на изпълнение:
Соло/дует/трио – 2 мин.
Малка група/Формация – 4 мин.
Общо времетраене на категория – 8мин.
За български народни танци – 12мин.
т.10.Времетраенето на изпълненията, задължително се посочва в заявката.
*Некоректно подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнението!
т.11.Програма на фестивала се определя от организационно-постановъчен екип и не подлежи на коментар.
т.12.Организаторите запазват правото си при необходимост да променят програмата.
т.13.Решението на журито за крайното класиране на колективите не подлежи на коментар.
т.14.С подаване на заявката, вие декларирате съгласието си с условията на фестивала.
т.15.Начинът на провеждане и журиране са запазени и са предмет на авторско право

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА, МУЗИКАЛНИЯТ СЪПРОВОД ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕН НА E-MAIL: festival_utrinnazvezda@abv.bg

Музикалният файл /клип за онлайн участие , трябва да бъде преименуван по следния начин:

1. Танцов стил или музикален стил:

КБкласически балет, неокласика
ХТхарактерни танци,етно шоу, бели денс
МСмажоретни състави
МДКмодерн/джаз/контемпорари
ТШтанцово шоу
ОOPEN
СТспортни и социални танци
ХХхип-хоп /Street dance
АДакроденс и художествена гимнастика
НТнародни танци
ЕППестрадно и популярно пеене
ФПфолклорно пеене

2. Възрастова категория: І,ІІ,ІІІ,ІV,V,VІ, VІІ

3. Формат за участие:

Ссоло
ДТдует/трио
МГмалка група
Фформация
Ппродукция
Аансамбъл
Ххор

4. Име изпълнителя/колектива.

5. Името на танца/песента.

*ЗА РАЗДЕЛ МУЗИКА: Пред името на песента поставете цифра 1 или 2 , в зависимост от предпочитания , коя песен искате да изпеете първа.

Образец ТИ: КБ, ІІ, Ф, Балет Феерия, Па де дьо из балета Лебедово езеро.

Образец МУЗИКА: ФП, ІІІ, С, Петя Петрова, 1 Хубава си моя горо

Срок за изпращане – 29.01.24 г.

*Изпълнител не изпратил музика за своето участие няма да бъде допуснат до конкурса.

*Изпълнител, изпратил музика след указания срок, ще трябва да заплати допълнително 20 лв.

Адреси за подаване на заявките и необходимите документи:

utrinazvezda@abv.bg или онлайн: http://www.utrinnazvezda.com

попълнен формуляр на заявката или използвайте онлайн форма в сайта www.utrinnazvezda.com

 • сканирано копие на платежен документ
 • списък на група с дати на раждане

ВАЖНО:

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ – ДО 05.02.2024г.

С подаване на заявката се заплаща конкурсна такса.

След изпратено копие от платежен документ по електронната поща, вашето участие се потвърждава!

Програма

16.02.24 г. НФКИ „УТРИННА ЗВЕЗДА“ СОФИЯ.

РАЗДЕЛ МУЗИКА

РКИЦ – СОФИЯ, УЛ.ШИПКА 34.

17.02.24 г. РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО. Класически балет/неокласика. Характерни танци. Модерн/Джаз/Контемпорари.

РКИЦ – СОФИЯ, УЛ.ШИПКА 34.

18.02.24 г. РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО. Танцово шоу/Open. Хип-хоп и стрийт денс. Акроденс. Български народни танци.

ДК „ИСКЪР“ КВ.ДРУЖБА

ГАЛА КОНЦЕРТ И НАГРАЖДАВАНЕ.

Организаторите запазват правото си да правят промени в програмата

Финансови условия

Необходими документи за заявяване на участие:

 • талон за участие
 • платежен документ
 • списък на участниците с ЕГН

ТАКСИ участие

Соло/дует/трио45 лв./чов.
Малка група / Формации40 лв. /чов.
Български народни танци конкурсна такса25 лв. /чов.

*таксата участие дава правото на изпълнител да участва във всички стилове в ЕДИН раздел!
*Изпълнител, заплатил фестивална такса за групови изпълнения и желаещ да участва в категория – соло/дует/трио, доплаща 20 лв./чов.  на изпълнение.

Банкова сметка: Банка ДСК ЕАД BIC: STSABGSF

IBAN: BG74STSA93000018257553

Сдружение „Арт академия „Утринна звезда”

Основание за плащане:

Участие в НФКИ „Утринна звезда“ – София 2023/име на колектива/солиста

Успешна подготовка!

Президент на фестивала: Кирил Костадинов

Моб. тел. 0899108875

Програмен Директор: Елена Валериева

Моб.тел. 0896063105

Класация

Жури в състав:

Д-р Росица Панайотова-Григорова

Мария Лешкова

Асен Драгнев

Теодора Станева

Риолина Топалова

Валерия Обретенова

присъди следната класация на НФКИ „Утринна звезда“ София 2024

Инструментални изпълнители. МИНИ. Соло.Соло.

III място Божидара Ингилизова ЦЛТР – Благоевград  гр.Рила педагог  Анита Богданова

II място Сияна Борисова ЦЛТР – Благоевград педагог  Анита Богданова

I място Белослава Вакъвчиева педагог Магдалена Начева

I място Дарина  Дечкова гр. Плевен педагог Магдалена Начева


Инструментални изпълнители.8-12 год. Соло.

II място Дария Дудаклиева гр.Благоевград педагог Анита Богданова

I място Габриела Вакъвчиева педагог Магдалена Начева

I място Константин Табаков, гр.Пловдив, педагог Калин Георгиев


Инструментални изпълнители. 8-12 год. Дует / Трио.
II място Михаил Каменов  Давид Александров  НЧ„ И.Н. Денкоглу -1867г.“ гр.София педагог Албена Димитрова –Рашева
Инструментални изпълнители.12-15 год. Соло.
II място Изабел Табакова, гр.Пловдив, педагог София Колева

I място Андрей Звънчаров ЦПЛР-ЦЛТРДБ, гр.Благоевград, педагог  Анита Богданова

Инструментални изпълнители.15-18 год. Соло.

I място Александър Стайков, гр.Бургас, педагог Симона Маринова

I място Ема Тороманян, гр.Бургас, педагог Симона Маринова


Инструментални изпълнители.18-25 год. Соло.

II място Силвия Веселинова, гр.Пловдив, педагог Росица Грозданова

I място Стефан Хубенов гр. Пловдив, педагог проф. Евгений Шефкенов

Инструментални изпълнители.18-25 год. Дует.
II място Елена Цушко, Теодора Георгиева ЦПЛР-ЦЛТРДБ, гр.Благоевград, педагог  Анита Богданова и Стоил Богданов
Фолклорно пеене. МИНИ. Соло.
I място Рая Щърбанова НМУ Любомир Пипков гр.София, в.п. Таня Величкова
Фолклорно пеене. 8-12 год. Соло.
III място Мария Николова, гр.София, в.п. Таня Величкова

II място Габриела Аврамова, гр.Гоце Делчев, в.п. Петър Аврамов

II място Мирела Танкова, гр.Пазарджик, в.п. Мария Веселинова
Фолклорно пеене. 12-15 год. Соло.
Поощрителна награда Елеонора Милачкова НЧ „Пенчо Славейков 1919г.“ гр. София в.п. Виолета Костадинова

II място Деница Митрова НЧ „Пенчо Славейков 1919г.“ гр. София в.п. Виолета Костадинова

Фолклорно пеене. Професионалисти. 12-15 год. Соло.

II място Кими Ангелова НМУ Любомир Пипков гр.София, в.п. Таня Величкова

II място Галя Делчева НМУ Любомир Пипков гр.София, в.п. Таня Величкова

Фолклорно пеене. Професионалисти. 12-15 год. Дует/Трио.
II място Кими Ангелова и Галя Делчева НМУ Любомир Пипков гр.София, в.п. Таня Величкова
Фолклорно пеене. Професионалисти. 15-18 год. Соло.
II място Валерия Маринова НМУ „Л.Пипков“, гр. София в.п. Таня Величкова

I място Вера Богданова НМУ „Любомир Пипков“ гр. София, в.п. Таня Величкова

Фолклорно пеене. Професионалисти. 18-25 год. Соло.
I място Николай Боянов НМА „Проф. Панчо Владигеров“ гр.София, в.п. Дарина Славова

I място Йоанна Гичева, гр.София, в.п. Нели Андреева

Естрадно и популярно пеене. МИНИ. Соло.
III място Габриела Георгиева, гр.София,в.п.  Ивелина Цонева

III място Андрей Спасов ВГ „Домисолька“ Отдел культуры РЦНК в Болгарии, в.п. Елена Харлова

III място Надежда Стефанова, гр.Добрич, в.п.  Елена Карабелъова

III място Лора Иванова гр. Бургас, в.п. Мария Митева

II място Радослав Димитров, гр.София, в.п. Настя Димитрова

II място Милана Кириленко ВГ „Домисолька“ Отдел культуры РЦНК в Болгарии, в.п. Елена Харлова

II място Ванеса Угринова, гр.София, в.п. Пролет Иванова

II място Александър Фърладжов, гр.София, в.п. Стелиана Баракова

II място Карина Славова гр. Бургас, в.п. Мария Митева

I място Ромина Танева, гр. Бургас, в.п. Мария Митева

I място Ариела Ильясова ВГ „Домисолька“ Отдел культуры РЦНК в Болгарии, в.п. Елена Харлова

I място Сияна Пенкова гр.София, в.п. Пролет Иванова

Естрадно и популярно пеене. 8-12 год. Соло.

III място Дамян Даскалов ВГ „Домисолька“ Отдел культуры РЦНК в Болгарии, в.п. Елена Харлова

III място Милана Мартынова ВГ „Домисолька“ Отдел культуры РЦНК в Болгарии, в.п. Елена Харлова

III място Дарина Хаджиева гр. Бургас, в.п. Мария Митева

III място Бисерка Маринова, гр.Пловдив, в.п. Румяна Иванова

III място Йоана Иванова, ВГ „Зорница“ – София, в.п. Пролет Иванова

III място Никол Томова, гр.София, в.п. Стелиана Баракова

II място Анна Федяева ВГ „Домисолька“ Отдел культуры РЦНК в Болгарии, в.п. Елена Харлова

II място Тиаго Константинов ВГ „Домисолька“ Отдел культуры РЦНК в Болгарии, в.п. Елена Харлова

II място Касияна Китанова, гр.София, в.п.  Славина Калканджиева

II място Рая Аврамова, Фондация „Музикални хвърчила“ гр.София, В.п. Мариана Спиридонова

II място Гергана Василева гр.София в.п. Пролет Иванова

II място Мариа Попова гр.София в.п.Невена Пейкова

I място Валерия Хван ВГ „Домисолька“ Отдел культуры РЦНК в Болгарии, в.п. Елена Харлова

I място Мария Давидова, гр.София, х.р. Биляна Добрева

I място Ема Рафаилова Фондация „Музикални хвърчила“, гр.София, в.п.  Мариана Спиридонова

I място Мишел Митова,  Фондация „Музикални хвърчила“-София, в.п.  Мариана Спиридонова

I място Димитър Георгиев, гр.София, в.п.  Биляна Добрева Искра Милкова

I място Лора Михайлова, гр.София , в.п. Йоана Маринова


РОК вокал. 8-12 год. Соло.
II място Бисерка Маринова, гр.Пловдив, в.п. Румяна Иванова
Естрадно и популярно пеене. 8-12 год. Група.
I място ВГ „Зорница“ – София, в.п. Пролет Иванова

I място ВГ „Домисолька“ Отдел культуры РЦНК в Болгарии, в.п. Елена Харлова


Естрадно и популярно пеене. 12-15 год. Соло.

III място Никол Стефанова, гр.София, в.п. Владислава Георгиева

III място Ивон Петрова гр.Добрич, в.п. Елена Карабельова

III място София Видинска ВГ „Домисолька“ Отдел культуры РЦНК в Болгарии, в.п. Елена Харлова

III място Габриела Николова с. Семчиново, общ. Септември, обл. Пазарджик, в.п.  Николай Титеряков

II място Елица Василева Фондация „Музикални хвърчила“ гр.София в.п. Мариана Спиридонова

II място Яна Потемкина ВГ „Домисолька“ Отдел культуры РЦНК в Болгарии, в.п. Елена Харлова

II място Явор Грудов гр. Бургас, в.п. Мария Митева

I място Патрисия Любомирова, гр.София, в.п.Катя Вучкова

I място Андрей Манов, гр.София, в.п. Георги Янков

I място Александра Петрова „Music Lab Academy“ гр.София в.п.Вирджиния Събева

РОК вокал. 12-15 год. Соло.

I място Александра Петрова „Music Lab Academy“ гр.София в.п.Вирджиния Събева

Естрадно и популярно пеене. 18-25 год. Соло.

I място Дебора Григорова ВТФ „Врабчета“ гр.София, в.п.Катя Вучкова

Специална награда за техническо майсторство и интерпретация на изпълнените песни от конкурсната програма- Ема Рафаилова Фондация „Музикални хвърчила“, гр.София, в.п.  Мариана Спиридонова

Специална награда за техническо майсторство и интерпретация на изпълнените пиеси от конкурсната програма – Стефан Хубенов гр. Пловдив, педагог проф. Евгений Шефкенов

Специална награда за техническо майсторство и интерпретация на изпълнените пиеси от конкурсната програма Ема Тороманян, гр.Бургас, педагог Симона Маринова


Български народни танци.15-18 год.. Малка група.

II място Група за народни танци „Аретлик“ гр. Ракитово х.р. Светлана Стоева

Български народни танци.18-25 год. Формация.

I място ФА „Фолк Палитра“ гр.София, х.р.Ивайло Димитров

Класически балет / Неокласика. МИНИ. Соло.

Поощрителна награда Теодора Дързева Академия „АртВижън“ гр.София, х.р. Дороти Миовска

III място Наталия Пенчева Академия „АртВижън“ гр.София, х.р. Дороти Миовска

II място Ромина Танева, Балетна школа за принцеси – Бургас, х.р.  Даниела Туртуманова – Стоянова

Класически балет / Неокласика. МИНИ. Дует/Трио.

II място Ема Атанасова и Дария Шахинян  Академия „АртВижън“ гр.София, х.р. Дороти Миовска

Класически балет / Неокласика. МИНИ. Малка група.

I място БФ “ Жасмин“ гр. Сандански х.р. Наталия Попова

Класически балет / Неокласика. 8-12 год. Соло.

I място. Сибел Феизова БШ „Адажио“ , гр.Сливен, х.р.  Наталия Хаджикостова

Класически балет / Неокласика. 8-12 год. Дует/Трио.

III място Рая Меразчиева Ивайла Славова БШ „Адажио“ , гр.Сливен, х.р.  Наталия Хаджикостова

III място Димана Петрова София Димова Виктория Христова БШ „Адажио“ , гр.Сливен, х.р.  Наталия Хаджикостова

II място Елица Грънчева  ДимитраДимитрова  Делиана Димитрова БШ „Адажио“ , гр.Сливен, х.р.  Наталия Хаджикостова

I място Яна Янева  Сибел Феизова Михаела Михайлова БШ „Адажио“ , гр.Сливен, х.р.  Наталия Хаджикостова

Класически балет / Неокласика. 8-12 год. Малка група.

II място Балет „Алиса“ , гр.София, х.р. Ана Спасова

Класически балет / Неокласика. 8-12 год. Формация.

II място БШ „Адажио“ , гр.Сливен, х.р.  Наталия Хаджикостова

II място БФ “ Жасмин“ гр. Сандански х.р. Наталия Попова

Класически балет / Неокласика. 12-15 год. Соло.

II място Никол Чукарова БШ „Вдъхновение“ гр.Дебелец, х.р. Юлия Иванова

Класически балет / Неокласика. 12-15 год. Дует/Трио.

III място Катрин Петрова Константина Николова БШ „Адажио“ , гр.Сливен, х.р.  Наталия Хаджикостова

III място Ванеса Солдатева  Константина Николова БШ „Адажио“ , гр.Сливен, х.р.  Наталия Хаджикостова

Класически балет / Неокласика. 12-15 год. Формация.

I място БФ “ Жасмин“ гр. Сандански х.р. Наталия Попова

Класически балет / Неокласика. 15-18 год. Дует/Трио.

III място Ванеса Солдатева  Белослава Рафаилова БШ „Адажио“ , гр.Сливен, х.р.  Наталия Хаджикостова

II място Белослава Рафаилова Елеонора Гелева Ванеса Солдатева БШ „Адажио“ , гр.Сливен, х.р.  Наталия Хаджикостова

Класически балет / Неокласика. 15-18 год. Малка група.

III място БФ “ Жасмин“ гр. Сандански х.р. Наталия Попова

II място БШ „Адажио“ , гр.Сливен, х.р.  Наталия Хаджикостова

Класически балет / Неокласика. 15-18 год. Формация.

I място БШ „Адажио“ , гр.Сливен, х.р.  Наталия Хаджикостова

Характерни танци.Етно шоу. Бели денс. МИНИ.Малка група.

I място ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник

Характерни танци.Етно шоу. Бели денс.8-12 год. Соло.

III място Никол Денчева “Yo Dance School” гр.София х.р. Йоана Михайлова.

III място Асиа Кълъч “Yo Dance School” гр.София х.р. Йоана Михайлова.

II място Карлин Вълчева БШ „Вдъхновение“ гр.Дебелец, х.р. Юлия Иванова

I място Елена Косенко , гр.София, х.р.  Надя Здравкова

Характерни танци.Етно шоу. Бели денс.8-12 год. Формация.

II място БФ “ Жасмин“ гр. Сандански х.р. Наталия Попова

I място БШ „Адажио“ , гр.Сливен, х.р.  Наталия Хаджикостова

Характерни танци.Етно шоу. Бели денс.12-15 год. Соло.

I място Никол Чукарова БШ „Вдъхновение“ гр.Дебелец, х.р. Юлия Иванова

Характерни танци.Етно шоу. Бели денс.12-15 год. Формация.

I място БФ “ Жасмин“ гр. Сандански х.р. Наталия Попова

Характерни танци.Етно шоу. Бели денс.15-18 год. Соло.

I място Ая Ахмедова Art Dance Classic гр.Русе, х.р. Силвия Малинова- Добрева

Характерни танци.Етно шоу. Бели денс.15-18 год. Малка група.

II място БФ “ Жасмин“ гр. Сандански х.р. Наталия Попова

I място Балет „Frappe“ към читалище-паметник „Отец Паисий-1859“ гр.Самоков, х.р. Ралица Стоянова

Характерни танци.Етно шоу. Бели денс.15-18 год. Формация.

I място БШ „Адажио“ , гр.Сливен, х.р.  Наталия Хаджикостова

Характерни танци.Етно шоу. Бели денс. 18-25, 25+ год.. Соло.

I място Семира Гамал „Semira Bellydance School“ гр.София

I място Ани Ким, гр.София, х.р.Чан Тхе Чунг

Характерни танци.Етно шоу. Бели денс. 18-25 год. Малка група.

I място „Нон Син“ Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ЦИЕК  х.р. Чан Чунг

Специална награда за техническо изпълнение и артистичност  Ая Ахмедова Art Dance Classic гр.Русе, х.р. Силвия Малинова- Добрева

Модерн.Джаз.Контемпорари. МИНИ. Соло.

I място Ромина Танева Балетна школа за принцеси – Бургас, х.р.  Даниела Туртуманова – Стоянова

Модерн.Джаз.Контемпорари. МИНИ. Формация.

II място Танцова Школа “ Дивна Денс “ гр. Костинброд, х.р.  Емилия Димитрова

Модерн.Джаз.Контемпорари. 8-12 год. Соло.

Поощрителна награда Божидара Спасова Katty Dance Studio 2, гр.Самоков, х.р. Катрин Митева

Поощрителна награда Ивана Конярска Katty Dance Studio 2, гр.Самоков, х.р. Катрин Митева

III място Никол Денчева “Yo Dance School” гр.София х.р. Йоана Михайлова.

II място Асиа Кълъч “Yo Dance School” гр.София х.р. Йоана Михайлова.

II място Карлин Вълчева БШ „Вдъхновение“ гр.Дебелец, х.р. Юлия Иванова

I място Изабел Марчева “Yo Dance School” гр.София х.р. Йоана Михайлова.

Модерн.Джаз.Контемпорари. 8-12 год. Дует/ Трио.

II място Ивана Конярска и Божидара Спасова Katty Dance Studio 2, гр.Самоков, х.р. Катрин Митева

Модерн.Джаз.Контемпорари. 8-12 год. Формация.

III място БФ “ Жасмин“ гр. Сандански х.р. Наталия Попова

II място Katty Dance Studio 2, гр.Самоков, х.р. Катрин Митева

II място Танцова школа Формула, гр.Варна, х.р.  Милена Попова ,Вероника Ивелинова

Модерн.Джаз.Контемпорари. 12-15 год. Соло.

II място Никол Чукарова БШ „Вдъхновение“ гр.Дебелец, х.р. Юлия Иванова

Модерн.Джаз.Контемпорари. 12-15 год. Формация.

III място БФ “ Жасмин“ гр. Сандански х.р. Наталия Петрова

Модерн.Джаз.Контемпорари. 15-18 год. Соло.

I място Карина Върбанова, гр.София, х.р.  Елена Китова

Модерн.Джаз.Контемпорари. 15-18 год. Дует/ Трио.

II място Яна Назлиева и Радина Попова Katty Dance Studio 1, гр.Самоков, х.р. Катрин Митева

I място Моника Григорова и Симона Димитрова Балет „Shine”, гр. Перник

Модерн.Джаз.Контемпорари. 15-18 год. Малка група.

II място БФ “ Жасмин“ гр. Сандански х.р. Наталия Попова

II място Балет „Frappe“ към читалище-паметник „Отец Паисий-1859“ гр.Самоков, х.р. Ралица Стоянова

I място Katty Dance Studio 1, гр.Самоков, х.р. Катрин Митева

Модерн.Джаз.Контемпорари. 18-25 год. Соло.

I място Ани Ким, гр.София, х.р.Чан Тхе Чунг

Спортни и социални танци. 8-12 год. Малка група.

II място Група за модерни танци „ЛаТиБо“, гр.София, х.р. Боряна Илиева

Танцово шоу / Open. МИНИ. Соло.

II място Елизавета Лемеха Sport Studio Victory, гр.Варна, х.р.  Виктория Федорова , пом.р.  Вероника Кичинига

I място Ромина Танева, Балетна школа за принцеси – Бургас, х.р.  Даниела Туртуманова – Стоянова

I място Каролина Замула Sport Studio Victory, гр.Варна, х.р.  Виктория Федорова , пом.р.  Вероника Кичинига

Танцово шоу / Open. МИНИ. Формация.

II място ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник

II място БФ “ Жасмин“ гр. Сандански х.р. Наталия Попова

I място Балет „Меги денс”  НЧ „Роден край 1931 г.“ гр.София, х.р. Меглена Неделчева

Танцово шоу / Open. 8-12 год.. Соло.

II място Никол Трифонова СК “FIT KID BULGARIA”, гр.София, х.р.  Вера Стоилова/ Рая Апостолова

I място Нора Брей СК “FIT KID BULGARIA”, гр.София, х.р.  Вера Стоилова/ Рая Апостолова

Танцово шоу / Open. 8-12 год. Дует / Трио.

II място Никол Евгениева и Валерия Костова Танцова формация „Фюжън“ гр.София х.р. Ани Кръстева и Адриана Цончева

Танцово шоу / Open. 8-12 год. Малка група.

III място Група за модерни танци „ЛаТиБо“, гр.София, х.р. Боряна Илиева

Танцово шоу / Open. 8-12 год.Формация.

II място Танцова формация „Фюжън“ гр.София х.р. Ани Кръстева и Адриана Цончева

I място Танцова школа Формула, гр.Варна, х.р.  Милена Попова ,Вероника Ивелинова

Танцово шоу / Open. 8-12 год. Продукция.

I място Балет „Меги денс”  НЧ „Роден край 1931 г.“ гр.София, х.р. Меглена Неделчева

Танцово шоу / Open. 12-15 год. Соло.

III място Стефани Василева Група за модерни танци „ЛаТиБо“, гр.София, х.р. Боряна Илиева

III място Лилия Георгиева Група за модерни танци „ЛаТиБо“, гр.София, х.р. Боряна Илиева

II място Даяна Валентинова Група за модерни танци „ЛаТиБо“, гр.София, х.р. Боряна Илиева

Танцово шоу / Open. 12-15 год. Дует / Трио.

II място Елена Пъшева  Стела Адамова Танцова формация „Фюжън“ гр.София х.р. Ани Кръстева и Адриана Цончева

Танцово шоу / Open. 12-15 год. Малка група.

II място Група за модерни танци „ЛаТиБо“, гр.София, х.р. Боряна Илиева

Танцово шоу / Open. 12-15 год. Формация.

I място Балет „Меги денс”  НЧ „Роден край 1931 г.“ гр.София, х.р. Меглена Неделчева

I място ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник

Танцово шоу / Open. 15-18 год. Формация.

II място Балет „Меги денс”  НЧ „Роден край 1931 г.“ гр.София, х.р. Меглена Неделчева

Хип-хоп.Стрийт денс. МИНИ. Формация.

I място „Dance Zone“ гр.София, х.р. Даяна Димитрова.

I място ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник

Хип-хоп.Стрийт денс. 8-12 год. Соло.

III място Пресияна Хедаят ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник

III място Жаклин Филипова ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник

II място Дария Николова ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник

I място София Попова ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник

I място Леа Саздова, гр.Елин Пелин, х.р. Нели Николова

Хип-хоп.Стрийт денс. 8-12 год.. Малка група.

I място „Dance Zone“ гр.София, х.р. Даяна Димитрова.

Хип-хоп.Стрийт денс. 12-15 год. Соло.

II място Николай Иванов ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник

I място Йонна Чайлева ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник

I място Изабела Маринова ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник

Хип-хоп.Стрийт денс. 12-15 год.. Малка група.

I място „Dance Zone“ гр.София, х.р. Даяна Димитрова.

I място „3Dance Studio“ гр.Враца х.р.  Габриела Стефанова

Хип-хоп.Стрийт денс. 12-15 год.. Формация.

I място ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник

Хип-хоп.Стрийт денс. 15-18 год.. Формация.

I място „3Dance Studio“ гр.Враца х.р.  Габриела Стефанова

Художествена гимнастика / Акро денс. МИНИ. Соло.

III място Александра Дудар  Sport Studio Victory, гр.Варна, х.р.  Виктория Федорова , пом.р.  Вероника Кичинига

II място Кристина Семёнова Sport Studio Victory, гр.Варна, х.р.  Виктория Федорова , пом.р.  Вероника Кичинига

II място Дара Цонева СК “FIT KID BULGARIA”, гр.София, х.р.  Вера Стоилова/ Рая Апостолова

I място Елена Стойнева СК “FIT KID BULGARIA”, гр.София, х.р.  Вера Стоилова/ Рая Апостолова

Художествена гимнастика / Акро денс. МИНИ. Дует/Трио.

II място Елизавета Лемеха, Александра Дудар, Кирил Гирля  Sport Studio Victory, гр.Варна, х.р.  Виктория Федорова , пом.р.  Вероника Кичинига

Художествена гимнастика / Акро денс. 8-12 год.Соло.

Поощрителна награда Алиса Ермак Sport Studio Victory, гр.Варна, х.р.  Виктория Федорова , пом.р.  Вероника Кичинига

III място Ая Пешева СК “FIT KID BULGARIA”, гр.София, х.р.  Вера Стоилова/ Рая Апостолова

III място Радост Стефанова СК “FIT KID BULGARIA”, гр.София, х.р.  Вера Стоилова/ Рая Апостолова

II място Рая Белева СК “FIT KID BULGARIA”, гр.София, х.р.  Вера Стоилова/ Рая Апостолова

II място Стела Миланова СК “FIT KID BULGARIA”, гр.София, х.р.  Вера Стоилова/ Рая Апостолова

I място Миа Петкова СК “FIT KID BULGARIA”, гр.София, х.р.  Вера Стоилова/ Рая Апостолова

I място Йоана Назърова СК “FIT KID BULGARIA”, гр.София, х.р.  Вера Стоилова/ Рая Апостолова

Художествена гимнастика / Акро денс. 8-12 год.Дует/Трио.

I място Ая Пешева, Йоана Назърова, Миа Петкова СК “FIT KID BULGARIA”, гр.София, х.р.  Вера Стоилова/ Рая Апостолова

Художествена гимнастика / Акро денс. 12-15 год.Соло.

Поощрителна награда Алиса Краснонос Sport Studio Victory, гр.Варна, х.р.  Виктория Федорова , пом.р.  Вероника Кичинига

II място Биляна Вълчева СК “FIT KID BULGARIA”, гр.София, х.р.  Вера Стоилова/ Рая Апостолова

Художествена гимнастика / Акро денс. 12-15 год. Малка група.

II място Sport Studio Victory, гр.Варна, х.р.  Виктория Федорова , пом.р.  Вероника Кичинига

Художествена гимнастика / Акро денс . 15-18 год.Соло.

II място Вероника Кичинига Sport Studio Victory, гр.Варна, х.р.  Виктория Федорова

Художествена гимнастика / Акро денс. 15-18 год. Трио.

I място Виктория Федорова, Вероника Кичинига, Алёна Проворная Sport Studio Victory, гр.Варна, х.р.  Виктория Федорова , пом.р.  Вероника Кичинига


СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Специална награда Ваучер за 500лв. за МФИ „Утринна звезда“, Златни пясъци 2024г.

 • Балет „Меги денс“ НЧ „Роден край 1931 г.“ гр.София, х.р. Меглена Неделчева
 • „3 Dance Studio“ гр.Враца х.р.  Габриела Стефанова
 • БФ “ Жасмин“ гр. Сандански х.р. Наталия Петрова
 • ФА „Фолк Палитра“ гр.София, х.р.Ивайло Димитров

Специална награда Ваучер за 500лв. за МФИ „Утринна звезда“, Банско 28.11.-01.12.2024г.

 • Танцова школа Формула, гр.Варна, х.р.  Милена Попова ,Вероника Ивелинова

ГРАНД ПРИ – 1000 лева – „3Dance Studio“ гр.Враца х.р.  Габриела Стефанова

София

+ Google Map
0899108875
Go to Top