Регламент

Каним ви на Международен фестивал на изкуствата „Утринна звезда”, който се провежда в гр.София, гр.Перник и най-красивите Български курорти – лятото в морските курорти КК Златни пясъци, гр.Черноморец, гр.Созопол, а през зимата в Банско и е един от водещите и престижни фестивали в България! С всяко следващо издание привлича хиляди участници и печели все по-голяма популярност в страната и чужбина!

Целта на организаторите:

 • Предоставяне на възможност на талантливите деца и възрастни да изявят пълноценно своите заложби
 • Развитие на различните видове изкуства и насърчаване на деца и младежи към занимания, свързани с изкуствата
 • Обмяна на творчески опит
 • Сътрудничество между ръководителите и приятелство между колективите
 • Популяризиране на световни и национални културни ценности

Необходими документи за заявяване на участие:

 • талон за участие/онлайн заявка през сайта
 • платежен документ
 • списък на участниците с дати на раждане.

Участници в конкурса:

Конкурсът е отворен за всички – индивидуални участници, читалища, ЦРД, Младежки домове, Академии, Дворци на децата, частни школи, студия, клубове, релакс школи и други.

Възрастови категории:

 • І. Категория МИНИ до 8 години 4 месеца
 • ІІ. Категория от 8 г. и 4 месеца до 12 години и 4 месеца
 • ІІІ. Категория 12 г. 4 мес. до 15 год. 4мес.
 • ІV. Категория 15 – 18 години
 • V. Категория 18 – 25 години
 • VІ. Категория над 25 години

Позволява се смесване на възрастовите категории 50%,като по-малките преминават в следващата възрастова категория!

 • VІІ. Смесена /за продукции/

Формат за участие

 • Солo
 • Дует/трио
 • Малки групи – 4-8 човека
 • Формации – над 8 човека
 • Продукция –над 20 човека

РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

СТИЛОВЕ:
 • КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА. ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ, ЕТНО ШОУ, СТИЛИЗИРАН ФОЛКЛОР.
 • СПОРТНИ И СОЦИАЛНИ ТАНЦИ. ТАНЦОВО ШОУ. OPEN. МОДЕРН, ДЖАЗ, КОНТЕМПОРАРИ. HIP HOP / STREET DANCE. МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ. ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА. АКРОДЕНС.
 • КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА
 • Палци не се одобряват при танцьорите в категория МИНИ .
 • Използване на сценография, аксесоари и опори е позволено.

В «класическа хореография» могат да бъдат представени композиции под класическа музика. Изпълняват се в традиционните за стила костюми. Обувки – полу-палци, палци. Танцьорите в тази категория трябва да изпълняват класическа хореография.

В „Неокласика” могат да бъдат представени композиции с използване на класическа, стилизирана класическа или съвременна музика. Основа на хореографията трябва да е класическа, но с оригинални елементи от други стилове. В костюмите могат да бъдат привнесени оригиналността и стилизацията . Възможно е представяне на изпълнението без обувки.

ХАРАКТЕРНИ, НАРОДНО-СТИЛИЗИРАНИ, ЕТНО ШОУ.
 • Хореографията трябва да е съставена въз основа на оригинални танци на народите.

В тази дисциплина са включени традиционните танци на всяка националност, предавани от поколение на поколение. Танците могат да бъдат избрани от всякаква географска или етническа територия и могат да представят какъвто и да е исторически период.

 • Използването на традиционни костюми и музика е задължително.
 • Народно-стилизиран танц – хореографията трябва да съответства на традиционния танц, но могат да бъдат използвани съвременни танцови техники. Костюмът трябва да носи характерния образ, но може да бъде опростен/стилизиран.
DANCE SHOW (Танцово шоу)
 • Танцът трябва да бъде сюжетен или сюжетно-образен с такова разположение на хореографския материал, в което се създава смислово, емоционално или темпово нарастване на номера. Аксесоари , декорации и сценически материал- позволени.
 • Използване на акробатични елементи е позволено , но не дава предимство.
 • Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи.

Танцово шоу е сложно синтезирано танцово направление, което се базира на свободни комбинации на елементи на класическа хореография, джаз, модерн, съвременна хореография , народна стилизация, вариете, кабаре, акробатични елементи и т.н. Музикално-хореографска миниатюра с такова разположение на хореографския материал , че позволява разкриване на смислово и емоционално разкриване на номера. Композицията може да бъде емоционална и да съдържа шоу елементи. В основата на танца трябва да е заложено драматургично действие, което съдържа три композиционни елемента : завръзка , кулминация и финал.

СОЦИАЛНИ И СПОРТНИ ТАНЦИ

Спортни танци./ Латино шоу / Сальса/ Бачата/ Меренге/ Руэда/ Аргентинско танго/ Хастл

МОДЕРН, ДЖАЗ. КОНТЕМПОРАРИ.

Всички танцови движения трябва да са в съответната техника.Характерн.за стила позиции на крака, ръце и тялото. Декорации и сценичен материал- позволени, използване на аксесоари, които са част от костюма или от образа на танцьора е позволено. Модерн –стил, който включва свобода на самоизразяване. Сюжети , различаващи се от класиката, но класиката е основа. Тук забележимо се увеличава вниманието към рисунката на движение, ритъм и идея. Движението се заражда от импулса, което дава на тялото свобода в пространството. В модерн има значение вътрешната пълнота на движението, точни линии , умение да се работи с дишането. Джаз – съчетава в себе си фолклора на афроамериканците и танците на другите емигранти. Той се отличава със свобода на движение на тялото и отделните му части както по хоризонтал , така и по вертикал. – съгласуване на движенията с ритъма на музиката; – синкопиране – ритъм между силните части на музиката; – изолирани движения – подвижността само на една част на тялото, като в същото време цялото тяло е неподвижно или се движи в срещуположна посока. Контемпорари – в хореографията на танца се срещат елементи от модерн, джаз, народни танци, класически балет с източни техники и културата / йога, елементи на бойните изкуствата/. Този стил постоянно се развива, това е работа върху пластиката и грацията на тялото, разтяжка на всички групи мускули, скокове, падания, преплъзвания над пода, контактна импровизация. Характерна особеност на контемпорари е редуването на напрегнати мускули и неочаквано отпускане на тялото, рязко спиране, падане и ставане , балансиране. Контемп съдържа елементи на класическия танц, но ако класиката е строги форми на изразяването и точен сценарий, то в контемпорари е важно танцьорът да слуша гласът на своето тяло, което изразява емоционални преживявания. OPEN . В дадената категория отсъства ограничение в стиловете танци. Стиловете, които се използват могат да бъдат в чист вид или в съчетание. – Използване на сценография и декорации не е разрешено. Използване на аксесоари, които са част от костюма или образа на танцьора е позволено . Използване на акробатични елементи е позволено , но не дава предимство. STREET DANCE / HIP – HOP – Използване на реквизит не е препоръчително. Използване на аксесоари е позволено – Позволено използване на акробатически елементи, но да не са доминиращи. При подаване на заявката да се посочи стил: STREET (Hip-HopPoppingLockingHouseBreaking), DANCEHALL (Dancehall,Twerk), FEMALE CHOREO (VogueWaackingHigh Heels Jazz Funk Go-GoPole Dance)

МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ.

Парадни и спортни мажоретки. – Използване на сценография и декорации не е разрешено. – Използване на акробатични елементи е позволено. – Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи. ХУДОЖЕСТВЕННА ГИМНАСТИКА. АКРО ДЕНС. – Използване на сценография и декорации не е разрешено. – Използване на акробатични елементи е позволено. – Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи.

 • изпълненията на солo, дует и трио да не надвишават 2 мин./групи и формации 8 мин.
 • некоректното подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнение и отнемане на точки!!! * музиката трябва да бъде изпратена на е-мail – festival_utrinnazvezda@abv.bg Файлът да се ПРЕИМЕНУВА по образец посочен в общи условия т.7.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ . РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

 • «ИНТЕРПРЕТАЦИЯ» : способността на танцьора да следва ритъма и музикалността на мелодията, да ги изразява посредством движенията на тялото, способността да използва движенията и техническите елементи адекватно на музикалната рисунка, способността на танцьора плавно да продължи рисунката на танца след «спиране», «пауза» и други фигури. «Интерпретация» може да се подразбира и като способността на танцьора да адаптира и налага движенията на музиката.
 • «ТЕХНИКА»: изпълнението на движенията трябва да съответства на музиката, изпълнение на технически елементи , движения и фигури, (позиция, точност, координация, равновесие и контрол над тялото), използване на цялото пространство както персонално така и общо по вертикални, хоризонтални и диагонални плоскости, синхрон.
 • «ХОРЕОГРАФИЯ» : разпределение на движения, фигури в съответствие с танцовия контекст, костюм и музика. Съответствие на репертуара с възрастта на изпълнителите.
 • «ИМИДЖ» : актьорско майсторство, презентацията на танцьорите на сцената. Изкуството на изпълнителите да демонстрират емоции и чувства. Начално и завършващо представяне на танцорите.

РАЗДЕЛ МУЗИКА

 • ФОЛКЛОРНО ПЕЕНЕ
 • ЕСТРАДНА И ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН
 • ДЖАЗ , РОК, R&B
 • ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ /СОЛО, ОРКЕСТРИ, АНСАМБЛИ/
 • БИЙТБОКС

Изпълнители представят песни или инструментални композиции с общо:

 • Времетраене: до 8 мин. на категория /композиции или 2 песни/
 • индивидуалните и груповите изпълнители да представят до 2 песни;
 • допуска се съпровод до 5 души
 • една от песните да е на български език/авторските песни имат приоритет
 • оркестри и групи представят по 2 композиции

Формат за участие:

 • Солo
 • Дует/трио
 • Малки групи – 4-8 човека
 • Ансамбли – над 8 човека
 • Хор
КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ
 • Музикалност; художествена интерпретация на музикално произведение (собствена интерпретация на произведението);
 • Чистота на интонация и качеството на звучене;
 • Сложост на репертоара; /за ансамбли, дуети, триа- изпълнение на унисона и многогласие, интониране на хорова партия. Съответствие на репертоара с изпълнителски възможности.
 • Сценична култура, артистизъм.

РАЗДЕЛ ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО.

Участниците представят театрална постановка или спектакъл.

времетраене до 40 мин.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ
 • АРТИСТИЧНОСТ
 • РЕЖИСУРА
 • ПОСТАНОВКА
 • СЦЕНОГРАФИЯ
 • РАЗДЕЛ ВИЗУАЛНО ИЗКУСТВО
 • Графика, живопис, късометражно кино, анимация, дигитални творби. Участници представят един/а филм, картина, дигитална творба. Кино, анимация, дигитални творби ще се представят на журито по време на конкурса. Произведения ще бъдат подредени в изложба на Гала концерта.Картините ще се рисуват по време на фестивала,техниката на изпълнение свободна.
 • темата ще бъде озвучена на място
 • организаторите подсигуряват повърхности за рисуване/хартия, платно/.
 • картини ще бъдат подредени в изложба на Гала концерта.
КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

КОМПОЗИЦИЯ

ЖИВОПИСЕН СТИЛ

ЦЯЛОСТНОСТ В ПРЕДАВАНЕ НА НАСТРОЕНИЕ, ЧУВСТВЕНОСТ НА ОБРАЗА.

ОРИГИНАЛНОСТ/ дълбочина на разкриване на темата, когнитивен, културен компонент.

Емоционално въздействие

Режисура и операторско майсторство (сложност на заснемане, техническо качество, изкуство на монтажа).

Музикален съпровод

Работа на сценаристи

ФОЛКЛОРНА СЕСИЯ

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

Колективите представят танци или композиции с общо времетраене до 12 мин. на категория /композиция или 2 танца/

Възрастови категории:
І – МИНИ / до 9 години /
ІІ – от 9 до 13 години
ІІІ – от 13 до 18 години
ІV – над 18 години

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

– ХОРЕОГРАФИЯ – композиция, сложност, майсторство, динамика, емоционалност

– ПОСТАНОВКА – оригиналност на постановката.

– АРТИСТИЧНОСТ – разкритие на художествения образ и сценична култура

– ИМИДЖ – Съответствие на стил и начин на изпълнения, съпровождане, костюми на народни традиции

ФОЛКЛОРНО-ЕТНОГРАФСКИ ЖАНР
Фолклорно-етнографски колективи, представят номера и програми, създадени на фолклорна основа, народни (регионални, местни) обичаи. Времетраене до 8 мин.

Възрастови категории:
– до 20 години
– над 20 години

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:

– качеството на фолклорния материал (художествена ценност, етнографска точност);

– съответствие на стил и начин на изпълнения, съпровождане, атрибути, костюми на народни (регионални, местни) традиции; – качеството на изпълнение;

– зрелищно решаване на изпълнение, яркост и самобитност, оригиналност на изпълнение;

– съответствие на костюми, музикални инструменти и реквизит на темата на изпълнение;

В КОНКУРСА СА ВКЛЮЧЕНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ АРТ И СПОРТНИ ДИСЦИПИНИ!!!
Кино, Театър-мода, експериментален жанр, цирково шоу, земна акробатика, аеробика, демонстрации на бойни изкуства и други.

НАГРАДЕН ФОНД:

ГРАНД ПРИ – Безплатно участие в МФИ «Утринна звезда»-2023

Ваучери с отстъпки за Арт Лагер-фестивал „Утринна звезда« и МФИ „Утринна звезда“

Дипломи за всички участници

Купи, медали и плакети 1,2,3 място.

Награда за най-добра хореография и постановка.

Награда на Арт Академия „Утринна звезда“-лауреатите получават покана да представят България на европейски и световни конкурси и фестивали!

Наградите се връчват по преценка на журито, организаторите и партньорите на конкурса. Запазва се право да не присъжда всяка една от горепосочените награди.

КЛАСИРАНЕ

Класирането се осъществява по точкова система.

Максимален брой точки по един критерий – 10. Общ максимален брой точки -40.

 • І място- 37-40 точки
 • ІІ място- 31-36 точки
 • ІІІ място – 26-30 точки.

Следователно в определена група може да отсъства първо, второ, или трето място, както е и възможно няколко участника да се класират на едно и също място.

ЖУРИРАНЕТО Е ЗАКРИТО /В ПРОГРАМАТА И В ПРОТОКОЛИТЕ НА ЖУРИТО СЕ ПОСОЧВА САМО СТАРТОВ НОМЕР И ИМЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО/.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 • т.1. Организаторите си запазват правото да записват и излъчват изпълненията на фестивала.
 • т..2. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите.
 • т..3. Разходите по пребиваването на колективите и придружаващите ги лица- пътни, дневни,са за собствена сметка.
 • т.4.Разходите за награден фонд, техническото, сценичното и медицинскотообезпечаване се поемат от организаторите.
 • т.5. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на своите колективи по време на мероприятието, заплащат нанесените щети .
 • т.6. Участниците отговарят за своите костюми, реквизити и лични вещи.
 • т.7. Изпълнител не изпратил музика за своето участие няма да бъде допуснат до конкурса. Изпълнител, изпратил музика след указания срок ще трябва да заплати допълнително 20 лв.
 • т.8. Авторските права трябва да бъдат уредени от участниците.
 • т.9. Времетраенето на изпълнение:
  • Соло/дует/трио (Танцово изкуство)- 2 мин.
  • Соло/дует /трио (Музика)- 4 мин.
  • Малка група/Формация- 4мин.
  • Общо времетраене на категория – 8мин. За фолклорна сесия/хор/оркестър-12мин.
 • т.10. Времетраенето на изпълненията, задължително се посочва в заявката.
  *Некоректно подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнението!
 • т.11. Програма на фестивала се определя от организационно-постановъчен екип и не подлежи на коментар.
 • т.12. Организаторите запазват правото си при необходимост да променят програмата.
 • т.13. Решението на журито за крайното класиране на колективите не подлежи на коментар.
 • т.14. С подаване на заявката, вие декларирате съгласието си с условията на фестивала.
 • т.15. Начинът на провеждане и журиране са запазени и са предмет на авторско право.

ОБЩИ УСЛОВИЯ Т.7.
ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА, МУЗИКАЛНИЯТ СЪПРОВОД ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕН НА E-MAIL: festival_utrinnazvezda@abv.bg

Музикалният или видео файл трябва да бъде преименуван по следния начин:

1. Танцов стил или музикален стил:

 • КБ-класически балет, неокласика.
 • ХТ-характерни танци,етно шоу, бели денс
 • МС-мажоретни състави
 • МДК-модерн/джаз/контемпорари
 • ТШ-танцово шоу
 • О-опен
 • СТ-спортни и социални танци
 • ХХ-хип-хоп /Street dance
 • АД-акроденс и художествена гимнастика
 • НТ-народни танци
 • ЕПП – естрадно и популярно пеене .
 • ФП – фолклорно пеене

2. Възрастова категория: І,ІІ,ІІІ,ІV,V,VІ, VІІ

3. Формат за участие:

 • С – соло
 • ДТ – дует/трио
 • МГ- малка група
 • Ф – формация
 • П – продукция
 • А – ансамбъл
 • Х – хор

4. Име изпълнителя/колектива.

5. Името на танца/песента.

ЗА РАЗДЕЛ МУЗИКА: Пред името на песента поставете цифра 1 или 2 , в зависимост от предпочитания , коя песен искате да изпеете първа.

Образец ТИ: КБ, ІІ, Ф, Балет Феерия, Па де дьо из балета Лебедово езеро.

Образец МУЗИКА: ФП, ІІІ, С, Петя Петрова, 1 Хубава си моя горо

Срок за изпращане -30.05.22 г.

 • Изпълнител не изпратил музика за своето участие няма да бъде допуснат до конкурса.
 • Изпълнител, изпратил музика след указания срок, ще трябва да заплати допълнително 20 лв.

Финансови условия