morning-star
Международен фестивал на изкуствата "Утринна Звезда"
Национален конкурс за музикално и танцово изкуство София 2021

Национален конкурс за музикално и танцово изкуство София 2021

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО «УТРИННА ЗВЕЗДА»

София 2021 27-28.02.2021г. и 6-7.03.2021г.

ОРГАНИЗАТОРИ:

-Арт Академия “Утринна звезда“

-Секция Перник на Международен танцов съвет ЮНЕСКО

-Балкански комитет към федерация на арт и спортни дисциплини

-Със съдействието на Дом на културата „Искър“

www.utrinnazvezda.com

Регламент

Целта на организаторите:

Предоставяне на възможност на талантливите деца и възрастни да изявят пълноценно своите заложби

Развитие на различните видове изкуства и насърчаване на деца и младежи към занимания, свързани с изкуствата

Обмяна на творчески опит

Сътрудничество между ръководителите и приятелство между колективите

Популяризиране на световни и национални културни ценности

Участници в конкурса:

Конкурсът е отворен за всички - индивидуални участници, читалища, ЦРД, Младежки домове, Академии, Дворци на децата, частни школи, студия, клубове, релакс школи и други.

Възрастови категории:

І. Категория МИНИ до 8 години 4 месеца

ІІ. Категория от 8 г. и 4 месеца до 12 години и 4 месеца

ІІІ. Категория 12 г. и 4 месеца до 15 години

ІV. Категория 15 - 18 години

V. Категория 18 - 25 години

VІ. Категория над 25 години

Позволява се смесване на възрастовите категории 50%,като по-малките преминават в следващата възрастова категория!

VІІ. Смесена /за продукции/

Формат за участие

- Солo

- Дует/трио

- Малки групи - 4-8 човека

- Формации – над 8 човека

- Продукция –над 20 човека

КЛАСИРАНЕ

Класирането се осъществява по точкова система.

Максимален брой точки по един критерий – 10. Общ максимален брой точки -40.

І място- 37-40 точки

ІІ място- 31-36 точки

ІІІ място – 26-30 точки.

Следователно в определена група може да отсъства първо, второ, или трето място, както е и възможно няколко участника да се класират на едно и също място.

ЖУРИРАНЕТО Е ЗАКРИТО /В ПРОГРАМАТА И В ПРОТОКОЛИТЕ НА ЖУРИТО СЕ ПОСОЧВА САМО СТАРТОВ НОМЕР И ИМЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛ/.

РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

СТИЛОВЕ: КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА. ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ, ЕТНО ШОУ, СТИЛИЗИРАН ФОЛКЛОР. СПОРТНИ И СОЦИАЛНИ ТАНЦИ. ТАНЦОВО ШОУ. OPEN. МОДЕРН, ДЖАЗ, КОНТЕМПОРАРИ. HIP HOP / STREET DANCE. МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ. ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА. АКРОДЕНС.

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА

- Палци не се одобряват при танцьорите в категория МИНИ .

- Използване на сценография, аксесоари и опори е позволено.

В «класическа хореография» могат да бъдат представени композиции под класическа музика. Изпълняват се в традиционните за стила костюми. Обувки – полу-палци, палци. Танцьорите в тази категория трябва да изпълняват класическа хореография.

В „Неокласика” могат да бъдат представени композиции с използване на класическа, стилизирана класическа или съвременна музика. Основа на хореографията трябва да е класическа, но с оригинални елементи от други стилове. В костюмите могат да бъдат привнесени оригиналността и стилизацията . Възможно е представяне на изпълнението без обувки.

ХАРАКТЕРНИ, НАРОДНО-СТИЛИЗИРАНИ, ЕТНО ШОУ.

-Хореографията трябва да е съставена въз основа на оригинални танци на народите.

В тази дисциплина са включени традиционните танци на всяка националност, предавани от поколение на поколение. Танците могат да бъдат избрани от всякаква географска или етническа територия и могат да представят какъвто и да е исторически период.

-Използването на традиционни костюми и музика е задължително.

- Народно-стилизиран танц – хореографията трябва да съответства на традиционния танц, но могат да бъдат използвани съвременни танцови техники. Костюмът трябва да носи характерния образ, но може да бъде опростен/стилизиран.

DANCE SHOW (Танцово шоу)

-Танцът трябва да бъде сюжетен или сюжетно-образен с такова разположение на хореографския материал, в което се създава смислово, емоционално или темпово нарастване на номера. Аксесоари , декорации и сценически материал- позволени.

-Използване на акробатични елементи е позволено , но не дава предимство.

-Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи.

Танцово шоу е сложно синтезирано танцово направление, което се базира на свободни комбинации на елементи на класическа хореография, джаз, модерн, съвременна хореография , народна стилизация, вариете, кабаре, акробатични елементи и т.н. Музикално-хореографска миниатюра с такова разположение на хореографския материал , че позволява разкриване на смислово и емоционално разкриване на номера. Композицията може да бъде емоционална и да съдържа шоу елементи. В основата на танца трябва да е заложено драматургично действие, което съдържа три композиционни елемента : завръзка , кулминация и финал.

СОЦИАЛНИ И СПОРТНИ ТАНЦИ

Спортни танци./ Латино шоу / Сальса/ Бачата/ Меренге/ Руэда/ Аргентинско танго/ Хастл

МОДЕРН, ДЖАЗ. КОНТЕМПОРАРИ.

- Всички танцови движения трябва да са в съответната техника.Характерни за стила позиции на крака, ръце и тялото. - Декорации и сценичен материал- позволени, използване на аксесоари, които са част от костюма или от образа на танцьора е позволено. Модерн –стил, който включва свобода на самоизразяване. Сюжети , различаващи се от класиката, но класиката е основа. Тук забележимо се увеличава вниманието към рисунката на движение, ритъм и идея. Движението се заражда от импулса, което дава на тялото свобода в пространството. В модерн има значение вътрешната пълнота на движението, точни линии , умение да се работи с дишането. Джаз – възниква в САЩ през 60-те години на 20 век и съчетава в себе си фолклора на афроамериканците и танците на другите емигранти. Той се отличава със свобода на движение на тялото и отделните му части както по хоризонтал , така и по вертикал. - съгласуване на движенията с ритъма на музиката; - синкопиране – ритъм между силните части на музиката; - изолирани движения – подвижността само на една част на тялото, като в същото време цялото тяло е неподвижно или се движи в срещуположна посока. Контемпорари – в хореографията на танца се срещат елементи от модерн, джаз, народни танци, класически балет с източни техники и културата / йога, елементи на бойните изкуствата/. Този стил постоянно се развива, това е работа върху пластиката и грацията на тялото, разтяжка на всички групи мускули, скокове, падания, преплъзвания над пода, контактна импровизация. Характерна особеност на контемпорари е редуването на напрегнати мускули и неочаквано отпускане на тялото, рязко спиране, падане и ставане , балансиране. Контемп съдържа елементи на класическия танц, но ако класиката е строги форми на изразяването и точен сценарий, то в контемпорари е важно танцьорът да слуша гласът на своето тяло, което изразява емоционални преживявания.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

- «ИНТЕРПРЕТАЦИЯ» : способността на танцьора да следва ритъма и музикалността на мелодията, да ги изразява посредством движенията на тялото, способността да използва движенията и техническите елементи адекватно на музикалната рисунка, способността на танцьора плавно да продължи рисунката на танца след «спиране», «пауза» и други фигури. «Интерпретация» може да се подразбира и като способността на танцьора да адаптира и налага движенията на музиката.

- «ТЕХНИКА»: изпълнението на движенията трябва да съответства на музиката, изпълнение на технически елементи , движения и фигури, (позиция, точност, координация, равновесие и контрол над тялото), използване на цялото пространство както персонално така и общо по вертикални, хоризонтални и диагонални плоскости, синхрон.

- «ХОРЕОГРАФИЯ» : разпределение на движения, фигури в съответствие с танцовия контекст, костюм и музика. Съответствие на репертуара с възрастта на изпълнителите.

- «ИМИДЖ» : актьорско майсторство, презентацията на танцьорите на сцената. Изкуството на изпълнителите да демонстрират емоции и чувства. Начално и завършващо представяне на танцорите.

РАЗДЕЛ МУЗИКА

ФОЛКЛОРНО ПЕЕНЕ

ЕСТРАДНА И ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН

ДЖАЗ

КЛАСИЧЕСКИ ВОКАЛ

ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ /СОЛО, ОРКЕСТРИ, АНСАМБЛИ/

РОК ГРУПИ

БИЙТБОКС

Изпълнители представят песни или инструментални композиции с общо

Времетраене: до 8 мин. на категория /композиции или 2 песни/

индивидуалните и груповите изпълнители да представят до 2 песни;

допуска се съпровод до 5 души

една от песните да е на български език/авторските песни имат приоритет

оркестри и групи представят по 2 композиции

Формат за участие

- Солo

- Дует/трио

- Малки групи - 4-8 човека

- Ансамбли – над 8 човека

- Хор

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

Музикалност; художествена интерпретация на музикално произведение (собствена интерпретация на произведението);

Чистота на интонация и качеството на звучене;

Сложост на репертоара; /за ансамбли, дуети, триа- изпълнение на унисона и многогласие, интониране на хорова партия. Съответствие на репертоара с изпълнителски възможности.

Сценична култура, артистизъм.

ФОЛКЛОРНА СЕСИЯ

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

Колективите представят танци или композиции с общо времетраене до 12 мин. на категория /композиция или 2 танца/

Възрастови категории:
І - МИНИ / до 9 години /
ІІ - от 9 до 13 години
ІІІ - от 13 до 18 години
ІV - над 18 години

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

- ХОРЕОГРАФИЯ - композиция, сложност, майсторство, динамика, емоционалност

- ПОСТАНОВКА - оригиналност на постановката.

- АРТИСТИЧНОСТ - разкритие на художествения образ и сценична култура

- ИМИДЖ - Съответствие на стил и начин на изпълнения, съпровождане, костюми на народни традиции

ФОЛКЛОРНО-ЕТНОГРАФСКИ ЖАНР
Фолклорно-етнографски колективи, представят номера и програми, създадени на фолклорна основа, народни (регионални, местни) обичаи. Времетраене до 8 мин.

Възрастови категории:
- до 20 години
- над 20 години

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:

- качеството на фолклорния материал (художествена ценност, етнографска точност);

- съответствие на стил и начин на изпълнения, съпровождане, атрибути, костюми на народни (регионални, местни) традиции; - качеството на изпълнение;

- зрелищно решаване на изпълнение, яркост и самобитност, оригиналност на изпълнение;

- съответствие на костюми, музикални инструменти и реквизит на темата на изпълнение;

В КОНКУРСА СА ВКЛЮЧЕНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ АРТ И СПОРТНИ ДИСЦИПИНИ!!!
Театър-мода, експериментален жанр, цирково шоу, земна акробатика, аеробика, демонстрации на бойни изкуства и други.

НАГРАДЕН ФОНД:

ГРАНД ПРИ - Безплатно участие в МФИ «Утринна звезда»-2021

Ваучери с отстъпки за Арт Лагер-фестивал "Утринна звезда« Банско, Април 2021 и МФИ „Утринна звезда“ , КК „Албена"и Черноморец/Созопол.

Звукозапис на авторска песен от Пепи Писарски и Асен Драгнев на група Атлас в нов аранжимент.

50% отстъпка от такса участие за квалификациитеза P.A.S.S. METHOD - Balkan Cup

Дипломи за всички участници

Купи, медали и плакети 1,2,3 място.

Награда за най-добра хореография и постановка.

Награда на Арт Академия „Утринна звезда“-лауреатите получават покана да представят България на европейски и световни конкурси и фестивали!

Наградите се връчват по преценка на журито, организаторите и партньорите на конкурса. Запазва се право да не присъжда всяка една

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ:

- талон за участие

- платежен документ

- списък на участниците с дати на раждане.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

т.1. Организаторите си запазват правото да записват и излъчват изпълненията на фестивала.

т..2. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите.

т..3. Разходите по пребиваването на колективите и придружаващите ги лица- пътни, дневни,са за собствена сметка.

т.4.Разходите за награден фонд, техническото, сценичното и медицинскотообезпечаване се поемат от организаторите.

т.5. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на своите колективи по време на мероприятието, заплащат нанесените щети .

т.6. Участниците отговарят за своите костюми, реквизити и лични вещи.

т.7. Изпълнител не изпратил музика за своето участие няма да бъде допуснат до конкурса. Изпълнител, изпратил музика след указания срок ще трябва да заплати допълнително 20 лв.

т.8. Авторските права трябва да бъдат уредени от участниците.

т.9. Времетраенето на изпълнение:

Соло/дует/трио (Танцово изкуство)- 2 мин.

Соло/дует /трио (Музика)- 4 мин.

Малка група/Формация- 4мин.

Общо времетраене на категория – 8мин. За фолклорна сесия/хор/оркестър-12мин.

т.10.Времетраенето на изпълненията, задължително се посочва в заявката.

*Некоректно подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнението!

т.11. Програма на фестивала се определя от организационно-постановъчен екип и не подлежи на коментар.

т.12. Организаторите запазват правото си при необходимост да променят програмата.

т.13. Решението на журито за крайното класиране на колективите не подлежи на коментар.

т.14. С подаване на заявката, вие декларирате съгласието си с условията на фестивала.

т.15. Начинът на провеждане и журиране са запазени и са предмет на авторско право

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА, МУЗИКАЛНИЯТ СЪПРОВОД ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕН НА E-MAIL: festival_utrinnazvezda@abv.bg

Музикалният файл /клип за онлайн участие , трябва да бъде преименуван по следния начин:

1. Танцов стил или музикален стил:

КБ-класически балет, неокласика.

ХТ-характерни танци,етно шоу, бели денс

МС-мажоретни състави

МДК-модерн/джаз/контемпорари

ТШ-танцово шоу

О-опен

СТ-спортни и социални танци

ХХ-хип-хоп /Street dance

АД-акроденс и художествена гимнастика

НТ-народни танци

ЕПП - естрадно и популярно пеене .

ФП - фолклорно пеене


2. Възрастова категория: І,ІІ,ІІІ,ІV,V,VІ, VІІ

3. Формат за участие:

С - соло

ДТ - дует/трио

МГ- малка група

Ф - формация

П – продукция

А - ансамбъл

Х – хор

4. Име изпълнителя/колектива.

5. Името на танца/песента.

*ЗА РАЗДЕЛ МУЗИКА: Пред името на песента поставете цифра 1 или 2 , в зависимост от предпочитания , коя песен искате да изпеете първа.

Образец ТИ: КБ, ІІ, Ф, Балет Феерия, Па де дьо из балета Лебедово езеро.

Образец МУЗИКА: ФП, ІІІ, С, Петя Петрова, 1 Хубава си моя горо

Срок за изпращане - 18.02.21 г. - раздел музика/фолклорна сесия/ арт и спортни дисциплини

до 25.02.21 г. - раздел танцово изкуство

*Изпълнител не изпратил музика за своето участие няма да бъде допуснат до конкурса.

*Изпълнител, изпратил музика след указания срок, ще трябва да заплати допълнително 20 лв.

Адреси за подаване на заявките и необходимите документи:

utrinazvezda@abv.bg или онлайн: http://www.utrinnazvezda.com

попълнен формуляр на заявката или използвайте онлайн форма в сайта www.utrinnazvezda.com

сканирано копие на платежен документ

списък на група с дати на раждане


ВАЖНО:

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ– ДО 18.02.2021г.

РАЗДЕЛ МУЗИКА и 25.02.2021г. РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

С подаване на заявката се заплаща конкурсна такса.

След изпратено копие от платежен документ по електронната поща,

Вашето участие се потвърждава !

В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО «УТРИННА ЗВЕЗДА»
СЕ ВКЛЮЧВА И ОНЛАЙН ФОРМАТ

Искаме да ви уведомим, че поради създалата се обстановка, вие можете да участвате в НКМТИ "Утринна звезда" и ОНЛАЙН.

От 07 до 14 МАРТ 2021 г. можете да изпращате клипове или линкове към вашите видеа .

Видеата трябва да са заснети след 01.01.2020 година.

Клиповете или линковете ТРЯБВА да изпращате на e-mail : utrinazvezda@abv.bg

КЛИПОВЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕИМЕНУВАТ КАКТО ПОСОЧЕНО В ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Всеки колектив или индивидуален участник изпраща видеа в съответствие с регламента на конкурса. Заедно с видеото прикачете талон за участие и копие от платежен документ.

Журито ще присъди награди за І, ІІ и ІІІ място в отделните категории.

І място- грамота, предметна награда и 50 % отстъпка от таксата за участие на МФИ „Утринна звезда“ през 2021 година

ІІ място- грамота, предметна награда и 25 % отстъпка от таксата за участие на МФИ „Утринна звезда“ през 2021 година

ІІІ място- грамота, предметна награда и 10 % отстъпка от таксата за участие на МФИ „Утринна звезда“ през 2021 година

Наградите ще бъдат изпратени по куриер.

Такси за участие в онлайн конкурса :

индивидуални участници/соло/дует/трио - 30 лв./чов. до 2 изпълнения, за всяко следващо изпълнение доплащане - 10 лв.

Групи/формации - 20 лв. на човек/на стил до 2 изпълнения, за всяко следващо изпълнение доплащане - 10 лв.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 25 МАРТ 2021г. на страницата на фестивала във Фейсбук и на сайта на фестивала.

Програма

27.02.21- РАЗДЕЛ МУЗИКА

 • Инструментални изпълнители
 • Мастър класове по хип хоп и танцов фитнис

  28.02.- 10:30 ч.-Естрадно, популярно, джаз и фолклорно пеене

 • 16:00 ч.-среща на журито с ръководителите на колективите.

  6.03-21 г.- ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

 • 10:30ч.- Естрадно, популярно, джаз и фолклорно пеене.
 • 11:00 ч.-Български народни танци.
 • 11:40 ч. -Hip Hop . Street dance.
 • 12:40 - Open.
 • 13:30 ч. - Танцово шоу.
 • 15:00 ч.- Характерни танци.Етно шоу.
 • 16:00 ч. - Мажоретни състави.
 • 16:30 ч. - Джаз, модерн, контемпорари.
 • Среща на президента на фестивала с ръководителите на колективи
 • астер клас по хип-хоп
 • Entertament program-dance fitness

  07.03.21г.

 • 10:30 ч. - Класически балет.Неокласика.

 • 13:00 ч.- Среща на журито с ръководителите на колективите.
 • 14:00 ч. - Награждаване и Гала концерт.
 • Организаторите запазват правото си да правят промени в програмата.


  Финансови условия

  Необходими документи за заявяване на участие:

  - талон за участие

  - платежен документ

  - списък на участниците с ЕГН

  ТАКСИ участие

  *Соло - 40 лв.

  *Дует /трио – 40 лв. /чов.

  *Малка група - 35 лв. /чов.

  *Формации - 35 лв. /чов.

  *Продукция - 20 лв. /чов.

  *Български народни танци и фолклорно -етнографски жанр конкурсна такса– 20 лв. /чов.

  *таксата участие дава правото на изпълнител да участва във всички стилове в ЕДИН раздел!

  *Изпълнител, заплатил фестивална такса 35 лв. за групови изпълнения и желаещ да участва в категория – соло,дует-трио, доплаща 10 лв. на изпълнение.

  *ЧЛЕНОВЕТЕ ЗА 2021г. НА СЕКЦИЯ-ПЕРНИК НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТАНЦОВ СЪВЕТ CID UNESCO, ПОЛУЧАВАТ ОТСТЪПКА 5% ОТ ФЕСТИВАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА КОНКУРСА!!!

  *Желаещите да станат членове СЕКЦИЯ-ПЕРНИК НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТАНЦОВ СЪВЕТ CID UNESCO за 2021г. могат да направят заявка на: Email: perniksectioncid@gmail.com


  Банкова сметка: Банка ДСК ЕАД BIC: STSABGSF

  IBAN: BG74STSA93000018257553

  Сдружение „Арт академия „Утринна звезда”

  Основание за плащане:

  Участие в НКМТИ „Утринна звезда“ – София 2021/име на колектива/солиста

  Успешна подготовка!

  Президент на фестивала: Кирил Костадинов

  Моб. тел. 0899108875

  Програмен Директор: Елена Валериева

  Моб.тел. 0896063105


  Класация

  Жури в състав:

  Д-р Росица Панайотова –Григорова – председател на журито.

 • Петър Писарски

 • Асен Драгнев

 • ТОНИ

 • Риолина Топалова

 • Мария Касабова

 • Илка Димитрова

 • Пирина Христова

 • Ирина Дубровина

 • Кирил Костадинов

 • Присъди следната класация:

 • Естрадно и популярно пеене. Джаз. МИНИ.

 • Поощрителна награда - Димитър Георгиев Гр.София в.п. Мими Иванова

  ІІІ място - Мария Давидова. гр.София, в.п. Зорница Петрова

  ІІ място - Радост Нейкова. гр.София, в.п. Митко Петров

  І място - Никол Балджиева. Вокално студио „M Voice“ Гр.София. , в.п. Мария Стойнова .

  Естрадно и популярно пеене. 8-12 год.

 • Поощрителна награда - Александра Николова. Гр.София.

  ІІІ място - Александра Петрова. Гр.София, в.п. Вяра Иванова

  ІІІ място - Георги Димкин . Гр.Пловдив . В.п. Руми Иванова

  ІІІ място - Виктория Тодорова.Гр.София, в.п. Галина Коджаманова

  ІІІ място - Ивайла Георгиева. гр.София, в.п. Георги Янков

  ІІІ място - Лора Янева. гр.София, в.п. Антоанета Георгиева

  ІІ място – Виолета Иванова, ВГ М Войс към НЧ Христо Смирненски гр. София . в.п. Мария Стойнова

  ІІ място – Божидара Пърлева. гр.София, в.п. Георги Янков

  ІІ място – Деница-Ивана Камбурова. Гр.София, в.п. Мими Иванова.

  ІІ място – Жени Кринчева. Гр.София, в.п. Теодора Орешенска / Григор Кринчев

  ІІ място – Андрей Манов. гр.София, в.п. Митко Петров и Георги Янков

  ІІ място - Виктория Гудева. гр.София, в.п. Георги Янков

  І място – Лора Ходжева. гр.София, в.п. Георги Янков

  І място – Палома Иванова. Център за изкуство "Зорница" гр.София, в.п. Галина Иванова .

  І място - Стефания Малинова. гр.София, в.п. Бетина Демитрова – награда от Атлас

  Естрадно и популярно пеене. 12-15 год.

 • ІІІ място – Криста Чешмеджиева. гр.София, в.п. Нели Маринкова, НМУ „Л.Пипков“-София

  ІІІ място – Калина Климентова. гр.София, в.п. Георги Янков

  ІІ място – Елеонора Гоцева. гр.София, в.п. Георги Янков

  ІІ място – Калина Десподска. гр. Велинград , в.п. Георги Янков

  ІІ място - Анна Ставрева. гр.София, в.п. Галина Коджаманова

  Естрадно и популярно пеене. 12-15 год..Дует/трио.

 • І място - Трио "DNA" . ВГ „ Смехоранчета“ гр.София, в.п. Галина Коджаманова

  Естрадно и популярно пеене. 12-15 год.. Формация.

 • І място - Вокален състав „Masterpiece“ . гр.София, в.п. Георги Янков

  Естрадно и популярно пеене. 15-18 год..

 • І място - Кристиян Павлов. Гр. Пазарджик. В.п. Руми Иванова

  І място - Калина Кръстева (Кора) гр.София, в.п. Тони

  Естрадно и популярно пеене. 15-18 год..Дует/трио.

 • ІІ място - Дует "Аметист".Иванина Вълкова и Кристиян Каменов .НДД гр.София, в.п. Силвия Статкова

  Естрадно и популярно пеене. 18-25 год..

 • І място - Дария Боева . Гр. Хасково. В.п. Диана Кордова

  Народно пеене. Соло.15-18 год.

 • І място - Николай Людмилов Боянов. Гр.София, в.п. Биляна Соколова

  Фолклорно пеене. Над 25 год.

 • ІІ място - ПГ "Стария дъб" с. Сухаче. Х.р. Крум Ефремов

  Български народни танци.МИНИ.малка група.

 • III място - Детски състав „ Граовчета“ към Танцова Формация „ БрезиЯна“- Сдружение , гр. Брезник.х.р. Яна Николова Кираджиева

  Български народни танци.15-18г.Формация

 • II място - ТС „Сухаченче“, с. Сухаче, Х.р. Христофор Цонков

  Хип-Хоп и стрийт денс. МИНИ.Формация.

 • III място - Танцова формация „Keep it Real‘‘.гр. Мездра.х.р. Елеонора Бутакова

  Хип Хоп и стрийт денс. 8-12 год. Соло.

 • III място – Даниел Исаков. ТФ „Екстрийм шоу“ . Перник-София. Х.р.Кирил Крумов , пом.рък. Денис Костадинов.

  III място – Лео Никифоров. ТФ „Екстрийм шоу“ . Перник-София. Х.р.Кирил Крумов , пом.рък. Денис Костадинов.

  II място - Николай Иванов. ТФ „Екстрийм шоу“ . Перник-София. Х.р.Кирил Крумов , пом.рък. Денис Костадинов.

  I място – Михайл Димитров . ТФ „Екстрийм шоу“ . Перник-София. Х.р.Кирил Крумов , пом.рък. Денис Костадинов.

  I място – Радослав Рударски. ТФ „Екстрийм шоу“ . Перник-София. Х.р.Кирил Крумов , пом.рък. Денис Костадинов.

  Хип Хоп и стрийт денс. 8-12 год. Дует/Трио.

 • II място - Николай Иванов, Радослав Рударски. ТФ „Екстрийм шоу“ . Перник-София. Х.р.Кирил Крумов , пом.рък. Денис Костадинов.

  Хип Хоп и стрийт денс. 8-12 год. Малка група.

 • III място - ТФ „Екстрийм шоу“ . Перник-София. Х.р.Кирил Крумов , пом.рък. Денис Костадинов.

  Хип Хоп и стрийт денс. 8-12 год. Формация.

 • II място - ТФ „Magic hoppers“, към КДБ „Magic“. Гр.Враца, х.р.Катерина Костадинова

  II място - ТФ „Екстрийм шоу“ . Перник-София. Х.р.Кирил Крумов , пом.рък. Денис Костадинов.

  Хип Хоп и стрийт денс. 12-15 год. Формация.

 • II място - Танцова формация „Keep it Real‘‘.гр. Мездра.х.р. Елеонора Бутакова

  Хип Хоп и стрийт денс. 15-18 год. Малка група.

 • III място - Клуб по диско балет „Magic“. Гр.Враца, х.р. Виктория Дамянова

  II място - ТФ „Екстрийм шоу“ . Перник-София. Х.р.Кирил Крумов , пом.рък. Денис Костадинов.

  I място - ТФ „Magic hoppers“, към КДБ „Magic“. Гр.Враца, х.р.Катерина Костадинова

  Хип Хоп и стрийт денс. 15-18 год. Формация

 • I място - ТФ „Magic hoppers“, към КДБ „Magic“. Гр.Враца, х.р.Катерина Костадинова

  Хип Хоп и стрийт денс. Продукция

 • III място - ТФ „Екстрийм шоу“ . Перник-София. Х.р.Кирил Крумов , пом.рък. Денис Костадинов.

  I място - Танцова формация „Keep it Real‘‘.гр. Мездра.х.р. Елеонора Бутакова

  Open.Мини.Дует/Трио.

 • III място - Асияна Асенова, Дария Божилова, Александра Данкова. Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  II място - Александра Данкова, Габриела Красимирова, Елена Петрова. Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  Open.Мини.Малка група

 • II място - Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  Open.Мини. Формация

 • III място - Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  Open. 8-12 год. соло.

 • III място - Елеонора Колева. Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  II място - Таня Боева. Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  Open. 8-12 год. Дует/Трио.

 • III място - Велена Жекова, Стеанна Георгиева. Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  I място - Георги Димкин и Изабела Димкина . Гр.Пловдив , х.р. Криси

  Open 15-18 год. Соло

 • II място - Искра Стойчева Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  Open 15-18 год. Малка група

 • III място - Клуб по диско балет „Magic“. Гр.Враца, х.р. Виктория Дамянова

  Open 18- 25 год. Соло

 • III място - Никол Стефанова , Клуб по диско балет „Magic“. Гр.Враца, х.р. Виктория Дамянова

  Танцово Шоу. Продукция.

 • III място - ТФ „Екстрийм шоу“ . Перник-София. Х.р.Кирил Крумов , пом.рък. Денис Костадинов.

  Танцово Шоу. 8-12 год.Соло.

 • III място - Стеанна Георгиева. Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  II място - Велена Жекова. Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  I място - Александра Петрова. Спортен клуб ДМ. Гр.София, х.р. Кристина Мерджанова

  Танцово Шоу. 8-12 год. Дует/трио.

 • III място - Стеанна Георгиева и Велена ЖековаDance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  Танцово Шоу. 8-12 год. Малка група.

 • III място - ТФ „Екстрийм шоу“ . Перник-София. Х.р.Кирил Крумов , пом.рък. Денис Костадинов.

  Танцово Шоу. 8-12 год. Формация

 • III място - Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  Танцово Шоу. 12-15 год. Соло

 • III място - Анджелина Йорданова. Спортен клуб ДМ. Гр.София, х.р. Кристина Мерджанова

  Танцово Шоу. 12-15 год. Дует/Трио

 • Поощрителна награда - Симона Димитрова и Стефани Стаменова. Джаз –модерн балет „Shine“. НЧ „Аврора 2013 г.“ гр.Перник.х.р. Еми Георгиева

  Танцово Шоу. 12-15 год. Малка група.

 • III място - НУИ "Проф.Веселин Стоянов". Х.р. Деница Анчева. Гр.Русе

  Танцово шоу.12-15г.Формация

 • II място - НУИ "Проф.Веселин Стоянов". Х.р. Деница Анчева. Гр.Русе

  Танцово Шоу. 15-18 год.Соло.

 • II място - Искра Стойчева. Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  Танцово Шоу. 15-18 год. Малка група

 • I място - ТФ „Екстрийм шоу“ . Перник-София. Х.р.Кирил Крумов , пом.рък. Денис Костадинов.

  Характерни танци. Етно шоу.8-12 г.Соло.

 • III място - Ема Миткова. Гр.София

  II място - Велена Жекова. Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  I място - Елеонора Колева. Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  Характерни танци. Етно шоу.8-12 г.Дует/Трио.

 • II място Елеонора Колева, Стейси Шахъмова . Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  Характерни танци. Етно шоу.8-12 г.Малка група.

 • II място Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  I място ТФ „Екстрийм шоу“ . Перник-София. Х.р.Кирил Крумов , пом.рък. Денис Костадинов

  Характерни танци. Етно шоу. 12-15 г.Соло.

  Поощрителна награда- Евангелина Карачорова. НУИ "Проф.Веселин Стоянов". Х.р. Деница Анчева.Гр.Русе

  II място Карина Върбанова. Гр.София, х.р. Чан Тхе Чунг.

  Характерни танци. Етно шоу. 12-15 г. Малка група.

 • II място - НУИ "Проф.Веселин Стоянов". Х.р. Деница Анчева.Гр.Русе

  Характерни танци. Етно шоу.15-18 г.Соло.

 • I място - Искра Стойчева. Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  Характерни танци. Етно шоу.15-18 г.малка група.

 • III място МС “МЕГА“ към ПМГ“К. Величков“. Гр. Пазарджик. Х.р. Петрунка Стойчева- Маргинова

  I място ТФ „Екстрийм шоу“ . Перник-София. Х.р.Кирил Крумов , пом.рък. Денис Костадинов.

  Мажоретни състави.8-12 год.Соло.

 • Поощрителна награда- Пламена Иванова. Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  Мажоретни състави.8-12 год.Дует/Трио.

 • II място Таня Боева, Елеонора Колева, Стейси Шахъмова. Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  Мажоретни състави.12-15 год.Малка група.

 • sp>

  Поощрителна награда- МС“МЕГА“ към ПМГ“К. Величков“. Гр. Пазарджик. Х.р. Петрунка Стойчева- Маргинова

  Мажоретни състави.15-18 год.Дует/Трио.

 • III място Александра Николова и Емилия Маргинова. МС“МЕГА“ към ПМГ“К. Величков“. Гр. Пазарджик. Х.р. Петрунка Стойчева- Маргинова

  II място Александра Илиева и Александра Николова. МС“МЕГА“ към ПМГ“К. Величков“. Гр. Пазарджик. Х.р. Петрунка Стойчева- Маргинова

  Мажоретни състави.15-18 год.Малка група.

 • II място МС“МЕГА“ към ПМГ“К. Величков“. Гр. Пазарджик. Х.р. Петрунка Стойчева- Маргинова

  Модерн.Джаз.Контемпорари.МИНИ.Соло.

 • III място - Габриела Красимирова. Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  Модерн.Джаз.Контемпорари.8-12год..Соло.

  Поощрителна награда Анджелина Йорданова. Спортен клуб ДМ. Гр.София, х.р. Кристина Мерджанова

  III място – Стейси Шахъмова. Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  II място – Александра Петрова .Спортен клуб ДМ. Гр.София, х.р. Кристина Мерджанова

  II място - Велена Жекова. Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  Модерн.Джаз.Контемпорари.8-12 год.Дует/Трио.

 • II място - Елена Петрова, Пламена Иванова, Стейси Шахъмова. Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  Модерн.Джаз.Контемпорари.8-12 год. Малка група.

 • II място - Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  Модерн.Джаз.Контемпорари.12-15 год.Соло.

 • Поощрителна награда. Божана Митова. НУТИ. Гр.София, х.р. Константина Ханджиева

  Поощрителна награда Никол Кирякова. НУТИ. Гр.София, х.р. Константина Ханджиева.

  Поощрителна награда Симона Георгиева. НУТИ. Гр.София, х.р. Константина Ханджиева

  Поощрителна награда София Панова. Гр.София.Х.р.Галина Сребрева

  III място – Калина Петрова. НУТИ. Гр.София, х.р. Константина Ханджиева.

  III място – Мартин Борисов. НУТИ. Гр.София, х.р. Константина Ханджиева.

  III място – Анабел Бачева. НУТИ. Гр.София, х.р. Константина Ханджиева.

  III място – Албена Николаева. „ Стриймденс студио“, Гр.София, х.р. Фили Миланов и Валери Миленков

  II място - София Кръстева. НУТИ. Гр.София, х.р. Константина Ханджиева.

  II място - Карина Върбанова. Гр.София, х.р. Елена Китова.

  I място - Адреана Васева. НУТИ. Гр.София, х.р. Константина Ханджиева

  I място - Кая Кокоцински. НУТИ. Гр.София, х.р. Константина Ханджиева

  Модерн.Джаз.Контемпорари.12-15 год.Дует/Трио.

 • II място - Ива Петрова, Алена Герджикова и Евангелина Карачорова. НУИ "Проф.Веселин Стоянов", гр.Русе, х.р. Деница Анчева.

  I място - Адреана Васева и Кая Кокоцински. НУТИ. Гр.София, х.р. Константина Ханджиева и Теодора Друмева

  Модерн.Джаз.Контемпорари.15-18 год.Соло.

 • II място – Искра Стойчева. Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  I място - Йоана Михайлова. Гр.София.

  Модерн.Джаз.Контемпорари.15-18 год.Дует/Трио.

 • III място - Искра Стойчева, Стеанна Георгиева. Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  Класически балет – Нео класика. МИНИ.Соло.

 • II място - Елена Бореа Алексиева Косенко от Балетна школа "Маша Илиева". Гр.София, х.р.Надежда Здравкова, технически помощник Ирена Василева

  Класически балет – Нео класика. МИНИ.Дует/Трио.

 • III място - Асияна Асенова, Траяна Петрова. Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  Класически балет – Нео класика. МИНИ.Малка група.

 • III място - Dance Studio Barbie. Гр.Сливен . Х.р. Силвия Терзиева.

  I място - Балетна школа "Маша Илиева", ОКИ "Средец".Гр.София, х.р. Надежда Здравкова, тех. пом. Ирена Василева

  Класически балет – Нео класика. 8 – 12 год.Соло.

 • Поощрителна награда - Стеанна Георгиева. Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  III място - Велена Жекова. Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  II място - Вяра Недялкова. Гр.София, х.р. Татяна Андонова

  I място - Ивайла Драгоева. Гр. Раковски, х.р. Ирина Пановa

  Класически балет – Нео класика. 8 – 12 год..Малка група.

 • III място - Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  Класически балет – Нео класика. 8 – 12 год. Формация.

 • III място - Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  Класически балет – Нео класика. 12-15 год..Соло.

 • III място - Ива Петрова. НУИ "Проф.Веселин Стоянов". Х.р. Деница Анчева.Гр.Русе

  III място - Божидара Криворова.гр.Пловдив, Dance studio "Magnifique", х.р. Нора Маршаха

  III място - Алена Герджикова. НУИ "Проф.Веселин Стоянов". Х.р. Деница Анчева.Гр.Русе

  III място - Албена Николаева. Гр.София. х.р. Мария Касабова

  III място - Юлияна Сярова. Гр. София. Х.р. Галина Сребрева

  II място - Елица Алексиева.гр.Пловдив, Dance studio "Magnifique", х.р. Нора Маршаха

  II място - Виктория Лилова. Гр. София. Х.р. Галина Сребрева

  II място - Борис Кирилов Иванов. НУТИ. Гр.София.Х.р.Галина Сребрева

  I място - Анна-Мария Маджарова. НУТИ. Гр.София.Х.р.Галина Сребрева

  I място - София Панова. Гр.София.Х.р.Галина Сребрева

  Класически балет – Нео класика. 12-15 год..Дует/Трио.

 • Поощрителна награда - Алена Герджикова, Ива Петрова. НУИ "Проф.Веселин Стоянов". Х.р. Деница Анчева.Гр.Русе

  II място - Елица Алексиева и Божидара Криворова. гр.Пловдив, Dance studio "Magnifique", х.р. Нора Маршаха

  Класически балет – Нео класика. 12-15 год..Малка група.

 • Поощрителна награда – НУИ "Проф.Веселин Стоянов". Х.р. Деница Анчева.Гр.Русе

  I място - НУТИ. Гр.София.Х.р.Галина Сребрева /Юлияна Сярова, София Панова, Виктория Лилова, Анна-Мария Маджарова/

  Класически балет – Нео класика. 12-15 год..Формация.

 • III място - НУИ "Проф.Веселин Стоянов". Х.р. Деница Анчева.Гр.Русе

  Класически балет – Нео класика. 15 – 18 год..Соло.

 • Поощрителна награда – Искра Стойчева. Dance Studio Barbie. Х.р. Силвия Терзиева. Гр.Сливен

  III място - Йоана Михайлова. Гр.София.

  Специални награди

 • Стефания Малинова. гр.София, в.п. Бетина Демитрова - Звукозапис на авторска песен.

  Илейн Стайкова, МС „Мега“ гр.Пазарджик - за силата на духа

  5% отстъпка от такси участие в ХХХ МФИ "Утринна звезда" Банско 2021 за всички формации.

  300 лв. за участие в ХХХ МФИ "Утринна звезда" Банско 2021 на Вокален състав „Masterpiece“ . гр.София, в.п. Георги Янков

 • Онлайн

 • ЕСТРАДНО И ПОПУЛЯРНО ПЕЕНЕ. МИНИ.

 • ІІІ МЯСТО Атина Станчева. Гр Шумен, в.п.Ива Георгиева.

  ІІІ МЯСТО Никол Исеинова Османова.гр. Рудозем, в.п. Милена Моллова

  ІІ МЯСТО Карина Петрова, гр. Кюстендил , в.п.Жана Райнова

  І МЯСТО Ивайла Ганчева. Гр Шумен, в.п.Ива Георгиева.

  ЕСТРАДНО И ПОПУЛЯРНО ПЕЕНЕ. 8-12 год.

 • ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА Магдалена Иванова. Гр Шумен, в.п.Ива Георгиева.

  ІІІ МЯСТО Есен Невзат Ахмед . Гр Шумен, в.п.Ива Георгиева.

  ІІ МЯСТО Симона Стефанова. Гр Шумен, в.п.Ива Георгиева.

  ІІ МЯСТО Виктория Пенева. „Арт войс център“ Гр.Пловдив,в.п. Евелина Палакова,Румяна Иванова

  І МЯСТО Дария Стефанова. Гр.Русе, в.п. Д-р Наталия Константинова.

  ЕСТРАДНО И ПОПУЛЯРНО ПЕЕНЕ. 12-15 год.

 • ІІ МЯСТО Светла Стоянова Млеканова гр. Петрич. В.п. Магдалена Николова

  І МЯСТО Патриция Преславска. Гр.Шумен. в.п. Ралица Крумова

  ЕСТРАДНО И ПОПУЛЯРНО ПЕЕНЕ. 15-18 год.

 • ІІІ МЯСТО Ивайла Велкова. Гр Шумен, в.п.Ива Георгиева.

  ІІ МЯСТО Александра Георгиева.гр.Силистра, в.п. Румяна Вълчанова

  І МЯСТО Ива Ичевска. „Арт войс център“ Пловдив, в.п. Румяна Иванова.

  І МЯСТО Теодора Рачева. Гр.Шумен. в.п. Ралица Крумова.

  Фолклорно пеене. МИНИ. Соло

 • ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА - Деница Вълкова . ОШИ "Илия Аврамов ",гр.Нова Загора.х.р. Пламена Николаева Господинова

  ІІІ МЯСТО Стелиана Минчева. ОШИ "Илия Аврамов ",гр.Нова Загора х.р. Пламена Николаева Господинова

  ІІ МЯСТО Ива Николова. ОШИ "Илия Аврамов ",гр.Нова Загора . х.р. Пламена Николаева Господинова

  ІІ МЯСТО Теодора Евтимова гр.Хасково ,в.п. Иванка Топузова.

  І МЯСТО Доника Шикова. Гр. Шумен, СУ “Сава Добраплодни”, в.п. Янка Димитрова

  Фолклорно пеене.8-12 год.

 • ПООШРИТЕЛНА НАГРАДА Александра Атанасова, ОШИ "Илия Аврамов ",гр.Нова Загора.х.р. Пламена Николаева Господинова

  ІІІ МЯСТО Михаил Евтимов гр.Хасково ,в.п. Иванка Топузова.

  ІІІ МЯСТО Дарина Христова, ОШИ "Илия Аврамов ",гр.Нова Загора.х.р. Пламена Николаева Господинова

  ІІ МЯСТО Никол Михалик. , ОШИ "Илия Аврамов ",гр.Нова Загора.х.р. Пламена Николаева Господинова

  ІІ МЯСТО Християн Славчев. гр Шумен СУ „Сава Доброплодни“ В.п. Дарина Бошнакова

  І МЯСТО Славея Младенова гр. Шумен в.п. Янка Димитрова.

  Фолклорно пеене. Дует Трио

 • І МЯСТО Теодора и Михаил Евтимови гр. Хасково В.П. Иванка Топузова

  І МЯСТО Фолклорен дует"Новозагорски славейчета"- Никол Михалик и Дарина Христова, ОШИ "Илия Аврамов ",гр.Нова Загора.х.р. Пламена Николаева Господинова

  Фолклорно пеене. Малка група

 • І МЯСТО Фолклорна формация"АГЛЕЯ"-Никол Михалик,Деница Вълкова,Ива Николова,Стелиана Минчева,Дарина Христова,Александра Атанасовагр. ОШИ "Илия Аврамов ",гр.Нова Загора, х.р. Пламена Николаева Господинова

  Фолклорно пеене.12-15 год. Соло

 • ІІІ МЯСТО Вяра Койнова. гр Шумен СУ „Сава Доброплодни“ в.п. Янка Димитрова.

  І МЯСТО Мартин Ганчов гр.Шумен, СУ "Сава Доброполни" х.р.Дарина Бошнакова

  І МЯСТО Валерия Делчева гр. Мадан, в.п. Бистра Панджилова

  Фолклорно пеене 15-18 год. Соло

 • І МЯСТО Станимира Младенова гр Шумен СУ „Сава Доброплодни“ В.п. Дарина Бошнакова

  Фолклорпо пеене 18-25 тод. Соло

 • ІІ МЯСТО Иван Иванов гр. Шумен В.п. Дарина Бошнакова

  ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ. МИНИ

 • ІІІ МЯСТО Мария Варсанова „Арт Войс Център“ гр. Пловдив. п. Гергана Филева

  Инструментални изпълнители. 8 – 12 год..Соло.

 • ІІІ МЯСТО Иван Кедиков. Велико Търново, педагог- Станимир Демирев

  ІІ МЯСТО Дарина Гьошева, п. Гергана Филева - Арт Войс Център Пловдив

  Инструментални изпълнители. 12 – 15 год..Соло.

 • ІІ МЯСТО Валентин Гавраилов. Велико Търново, педагог- Станимир Демирев

  ІІ МЯСТО Маргарита Мирчева. Велико Търново, педагог- Станимир Демирев

  Инструментални изпълнители. 12 – 15 год..Дует трио.

 • І МЯСТО Формация "Дисонанс". Велико Търново, педагог- Станимир Демирев

  Инструментални изпълнители. 15 – 18 год..Соло.

 • ІІІ МЯСТО Иван Илиев Николов гр. Пловдив в.п. Гергана Филева

  ІІІ МЯСТО Виктория Димитрова гр. Пловдив в.п. Гергана Филева

  ІІ МЯСТО Стилиян Радославов Илиев, Пловдив. Педагог Гергана Филева

  І МЯСТО .Валентин Тодоров. Велико Търново, педагог- Станимир Демирев

  Онлайн .ТАНЦОВО ИЗКУСТВО.

 • Класически балет - Нео класика.8-12 год..Соло.

 • І МЯСТО Вяра Недялкова . гр.София, х.р.Татяна Андонова

  І МЯСТО . Екатерина Стоянова, ПМ Денс Студио,гр. Варна, х.р. Полина Михайлова

  Класически балет - Нео класика.8-12 год..Формация

 • ІІІ място Танцово студио " ДЪГА"х.р. Боряна Кьосева, гр. Силистра.

  Класически балет - Нео класика .12-15 год..

 • ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА Панайота – Ана Гаврилиди Клуб за изкуства Терпсихора“ – гр. София х.р. Борислава Тодорова

  І МЯСТО .Никол Маренова, ДБТ КАПКА. Гр.Бургас, х.р. Капка Роглева

  Спортни и социални танци 12-15 г. Соло.

 • ІІ МЯСТО Ангела Јовановска, Македония х.р. Лазар Соколов

  Bellydance

 • ІІ МЯСТО Semira Gamal/Bulgaria

  Танцово шоу .МИНИ. Група.

 • ІІ МЯСТО ДГ „Братя Грим“ гр. Шумен. Ръководители Христина Георгиева и Катя Григорова, а като Хореограф Инна Ангелова

  Модерн.Джаз.Контемпорари. 8-12 год.Соло

 • ІІ МЯСТО Екатерина Стоянова, ПМ Денс Студио,гр. Варна, х.р. Полина Михайлова

  Open . 8-12 год. Соло.

 • І МЯСТО Екатерина Стоянова, ПМ Денс Студио,гр. Варна, х.р. Полина Михайлова