morning-star
Международен фестивал на изкуствата "Утринна Звезда"
МФИ Черноморец - Созопол - 2019г

МФИ Черноморец - Созопол - 2019г

ХХVІ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛНА ИЗКУСТВАТА

„УТРИННА ЗВЕЗДА“

www.utrinnazvezda.com

НАЙ-МАЩАБНИЯТ БЪЛГАРСКИ ФЕСТИВАЛ С НАЙ-БОГАТИЯ НАГРАДЕН ФОНД

15.08.2019 - 22.08.2019

Черноморец/Созопол

Организатори:

Сдружение Арт Академия „Утринна звезда”

ЧЛЕН на Международен Танцов Съвет

CID-UNESCO

Със съдействие на администрация

гр.Черноморец

гр.Созопол

Каним ви на Международен фестивал на изкуствата „Утринна звезда”, който се провежда в най-красивите Български курорти - лятото в морските курорти Албена, гр.Черноморец, гр.Созопол, а през зимата в гр.Банско и е един от водещите и престижни фестивали! С всяко следващо издание привлича хиляди участници и печели все по-голяма популярност в България и чужбина!

ГРАНД ПРИ на стойност 4500лв. безплатно пребиваване на МФИ „Утринна звезда”– 2020 !!!

Регламент

Участници във фестивала:

Фестивалът е отворен за всички - индивидуални участници, читалища, ЦРД, Младежки домове, Академии, Дворци на децата, частни школи, студия, клубове, релакс школи и други.

Възрастови категории:

1. Категория МИНИ до 9 години

2. Категория от 9 до 13 години

3. Категория от 13 до 18 години

4. Категория 18 - 35 години - Групи релакс

5. Категория 18 - 35 години - Професионални групи и ансамбли

6. Категория над 35 години - Професионални групи и ансамбли и релакс групи

Позволява се смесване на възрастовите категории 50%, като по-малките преминават в следващата възрастова категория!

7.Смесена /за продукция/

Формат за участие

- Солo

- Дует/трио

- Малки групи - 4-8 човека

- Формации – над 8 човека

- Продукция –над 20 човека

Целта на организаторите:

- Предоставяне на възможност на талантливите деца и възрастни да изявят пълноценно своите заложби

- Развитие на различните видове изкуства и насърчаване на деца и младежи към занимания, свързани с изкуствата

- Обмяна на творчески опит

- Сътрудничество между ръководителите и приятелство между колективите

- Популяризиране на световни и национални културни ценности

Форма на фестивала: Фестивалът има конкурсен характер!

КЛАСИРАНЕ Класирането се осъществява по точкова система. Максимален брой точки по един критерий – 10. Общ максимален брой точки -40. І място- 37-40 точки ІІ място- 31-36 точки ІІІ място – 26-30 точки. Следователно в определена група може да отсъства първо, второ, или трето място, както е и възможно няколко участника да се класират на едно и също място. • В танцовите дисциплини журирането е закрито/в програмата и в протоколите на журито се посочва само стартов номер и името на танца/.

РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

Стилове:

1. Български народни танци.

2. Класически балет

3. Характерни танци, бели денс, етно шоу.

4. Спортни и латино-американски танци. Социални танци.

5. Мажоретни състави

6. Хип-хоп /old school, new school/.Street dance.

7. Танцово шоу (Free Dance) .

8. Модерен балет, джаз, контемрорари

9.Open

10. Художествена гимнастика. Акроденс.

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА - Палци не се одобряват при танцьорите в категория МИНИ . - Използване на сценография, аксесоари и опори е позволено. В «класическа хореография» могат да бъдат представени композиции под класическа музика. Изпълняват се в традиционните за стила костюми. Обувки – полупалци, палци. Танцьорите в тази категория трябва да изпълняват класическа хореография. В „Неокласика” могат да бъдат представени композиции с използване на класическа, стилизирана класическа или съвременна музика. Основа на хореографията трябва да е класическа, но с оригинални елементи от други стилове. В костюмите могат да бъдат привнесени оригиналността и стилизацията . Възможно е представяне на изпълнението без обувки.

ХАРАКТЕРНИ, НАРОДНО- СТИЛИЗОВАН, ЕТНО ШОУ. -Хореографията трябва да е съставена въз основа на оригинални танци на народите. В тази дисциплина са включени традиционните танци на всяка националност, предавани от поколение на поколение. Танците могат да бъдат избрани от всякаква географска или етническа територия и могат да представят какъвто и да е исторически период. -Използването на традиционни костюми и музика е задължително. - Народно-стилизиран танц – хореографията трябва да съответства на традиционния танц, но могат да бъдат използвани съвременни танцови техники. Костюмът трябва да носи характерния образ, но може да бъде опростен/стилизиран.

СОЦИАЛНИ И СПОРТНИ ТАНЦИ Спортни танци./ Латино шоу / Сальса/ Бачата/ Меренге/ Руэда/ Аргентинско танго/ Хастл.

DANCE SHOW (Танцово шоу) Танцът трябва да бъде сюжетен или сюжетно-образен с такова разположение на хореографския материал, в което се създава смислово, емоционално или темпово нарастване на номера. - Аксесоари , декорации и сценически материал- позволени. - Използване на акробатични елементи е позволено , но не дава предимство. - Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи. Танцово шоу е сложно синтезирано танцово направление, което се базира на свободни комбинации на елементи на класическа хореография, джаз, модерн, съвременна хореография , народна стилизация, вариете, кабаре, акробатични елементи и т.н. Музикално-хореографска миниатюра с такова разположение на хореографския материал , че позволява разкриване на смислово и емоционално разкриване на номера. Композицията може да бъде емоционална и да съдържа шоу елементи. В основата на танца трябва да е заложено драматургично действие, което съдържа три композиционни елемента : завръзка , кулминация и финал.

OPEN . В дадената категория отсъства ограничение в стиловете танци. Стиловете, които се използват могат да бъдат в чист вид или в съчетание. - Използване на сценография и декорации не е разрешено. - Използване на акробатични елементи е позволено , но не дава предимство. - Използване на аксесоари, които са част от костюма или образа на танцьора е позволено.

МОДЕРН, ДЖАЗ. КОНТЕМПОРАРИ. Танцът може да бъде сюжетен или сюжетно-образен, с такова разположение на хореографския материал, когато се създава смислово, емоционално или темпово нарастване на номера. - Всички танцови движения трябва да са в съответната техника . Характерни за стила позиции на крака, ръце и тялото. - Декорации и сценичен материал- позволени, използване на аксесоари, които са част от костюма или от образа на танцьора е позволено.

Модерн –стил, който включва свобода на самоизразяване. Сюжети , различаващи се от класиката, но класиката е основа. Тук забележимо се увеличава вниманието към рисунката на движение, ритъм и идея. Движението се заражда от импулса, което дава на тялото свобода в пространството. В модерн има значение вътрешната пълнота на движението, точни линии , умение да се работи с дишането.

Джаз – възниква в САЩ през 60-те години на 20 век и съчетава в себе си фолклора на афроамериканците и танците на другите емигранти. Той се отличава със свобода на движение на тялото и отделните му части както по хоризонтал , така и по вертикал. - съгласуване на движенията с ритъма на музиката; - синкопиране – ритъм между силните доли на музиката;- изолирани движения – подвижността само на една част на тялото, като в същото време цялото тяло е неподвижно или се движи в срещуположна посока.

Контемпорари – в хореографията на танца се срещат елементи от модерн, джаз, народни танци, класически балет с източни техники и културата / йога, елементи на бойните изкуствата/. Този стил постоянно се развива, това е работа върху пластиката и грацията на тялото, разтяжка на всички групи мускули, скокове, падания, преплъзвания над пода, контактна импровизация. Характерна особеност на контемпорари е редуването на напрегнати мускули и неочаквано отпускане на тялото, рязко спиране, падане и ставане , балансиране. Контемп съдържа елементи на класическия танц, но ако класиката е строги форми на изразяването и точен сценарий, то в контемпорари е важно танцьорът да слуша гласът на своето тяло, което изразява емоционални преживявания.

STREET DANCE / HIP-Hop- Използване на реквизит не е препоръчително - Използване на аксесоари е позволено - Позволено използване на акробатически елементи, но да не са доминиращи.При подаване на заявката да се посочи стил: - STREET (Hip-Hop\Popping\Locking\House\Breaking) - DANCEHALL (Dancehall, Twerk) - FEMALE CHOREO (Vogue\Waacking\High Heels \ Jazz Funk \Go-Go\Pole Dance )

МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ. Парадни и спортни мажоретки. - Използване на сценография и декорации не е разрешено. - Използване на акробатични елементи е позволено. - Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи.

ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА.АКРО ДЕНС. - Използване на сценография и декорации не е разрешено. - Използване на акробатични елементи е позволено.

*изпълненията на солo, дует и трио да не надвишават 2 минути.

*колективите представят танци или композиции с общо времетраене до 12 мин. на категория /композиция или 2-3 танца/

*некоректно подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнение и отнемане на точки!!!

* музикалните носители да са на CD - аудио формат или на USB флаш памет.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

- «ИНТЕРПРЕТАЦИЯ» : способността на танцьора да следва ритъма и музикалността на мелодията, да ги изразява посредством движенията на тялото, способността да използва движенията и техническите елементи адекватно на музикалната рисунка, способността на танцьора плавно да продължи рисунката на танца след «спиране», «пауза» и други фигури. «Интерпретация» може да се подразбира и като способността на танцьора да адаптира и налага движенията на музиката

- «ТЕХНИКА»: изпълнението на движенията трябва да съответства на музиката, изпълнение на технически елементи , движения и фигури, (позиция, точност, координация, равновесие и контрол над тялото), използване на цялото пространство както персонално така и общо по вертикални, хоризонтални и диагонални плоскости, синхрон.

- «ХОРЕОГРАФИЯ» : разпределение на движения, фигури в съответствие с танцовия контекст, костюм и музика. Съответствие на репертуара с възрастта на изпълнителите.

- «ИМИДЖ» : актьорско майсторство, презентацията на танцьорите на сцената. Изкуството на изпълнителите да демонстрират емоции и чувства. Начално и завършващо представяне на танцорите.

РАЗДЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

- картините ще се рисуват по време на фестивала, техниката на изпълнение и тема са свободни. Организаторите подсигуряват само кадастрон. Работите ще бъдат подредени в изложба.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

- КОМПОЗИЦИЯ

- ЖИВОПИСЕН СТИЛ

- ОРИГИНАЛНОСТ

РАЗДЕЛ МУЗИКА

- фолклорно пеене

- естрадна и популярна песен

- инструментални изпълнители /соло, оркестри, ансамбли/

- рок групи

- бийтбокс

Изпълнители представят песни или инструментални композиции с общо

времетраене до 12 мин. на категория /композиции или 2 песни/

- индивидуалните и груповите изпълнители да представят до 2 песни;

допуска се съпровод до 5 души, музикалните носители да бъдат на CD или флаш памет USB

- една от песните да е на български език /авторските песни имат приоритет/

- оркестри и групи представят по 2 композиции

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

- музикалност;
- чистота на интонация и качеството на звучене;
- красота на тембъра и силата на гласа;

- изпълнителско майсторство;
- съответствие на репертоара на възрастовата категория на изпълнителя;

- сценична култура;

РАЗДЕЛ ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО

Участниците представят театрална постановка или спектакъл с времетраене до 40 минути.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

- АРТИСТИЧНОСТ

- РЕЖИСУРА

- ПОСТАНОВКА

- СЦЕНОГРАФИЯ

ФОЛКЛОРНО-ЕТНОГРАФСКИ ЖАНР
Фолклорно-етнографски колективи, представят номера и програми, създадени на фолклорна основа, народни (регионални, местни) обичаи. Времетраене до 12 мин.

Възрастови категории:
- до 20 години
- над 20 години

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:

- качеството на фолклорен материал (художествена ценност, етнографска точност);

- съответствие на стил и начин на изпълнения, съпровождане, атрибути, костюми на народни (регионални, местни) традиции; - качеството на изпълнение;

- зрелищно решаване на изпълнение, яркост и самобитност, оригиналност на изпълнение;

- съответствие на костюми, музикални инструменти и реквизит на темата на изпълнение;

ВЪВ ФЕСТИВАЛА СА ВКЛЮЧЕНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ИЗКУСТВА!!!

Театър мода, експериментален жанр, цирково шоу, земна акробатика, аеробика, демонстрации на бойни изкуства и други.

Богат награден фонд:

1. Гранд При на стойност 4500лв. – безплатно пребиваване на наградения колектив на Международен фестивал на изкуствата Утринна звезда- 2020 г.

2. Дипломи за всички участници

3. Купи, медали и плакети 1, 2, 3 място

4. Награда за най-добра хореография и постановка

5. Стипендии и материални награди

6. За всеки по нещо – шапки,фланелки, химикалки или фестивални торби

7. Награда на Арт Академия „Утринна звезда“- лауреатите в раздел танцово изкуство получават покана за представяне на България на европейски и световни конкурси и фестивали!

Освен конкурсната програма

са включени и развлекателни мероприятия:

/ Нептунова вечер, търсене на съкровища, Мис и Мистър Фестивал, конкурс за най-добър пясъчен замък и други/.

Семинари с водещи специалисти!

Дискотеки и купони до зори - всяка вечер!

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Организаторите си запазват правото да записват и излъчват изпълненията на фестивала.

2. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите.

3. Разходите по пребиваването на колективите и придружаващите ги лица- пътни, дневни, са за собствена сметка.

4.Разходите за награден фонд, техническото, сценичното и медицинското обезпечаване се поемат от организаторите.

5. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на своите колективи по време на мероприятието, заплащат нанесените щети на хотели.

6. Участниците отговарят за своите костюми, реквизити и лични вещи.

7. За участие във фестивала музикалните носители да бъдат на CD или USB флаш памет.

8. При соло, дует и трио /танцово изкуство/, времетраенето на изпълнение да е до 2минути.

9. Времетраенето на изпълненията,задължително да се посочва в заявката.Некоректно подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнението!!!

10. Програма на фестивала се определя от организационно-постановъчен екип и не подлежи на коментар. Към участие в гала-концертa се допускат колективи и индивидуални изпълнители заели първите места в своите категории и предложени от журито за гала-концерта.

11. Организаторите запазват правото си при необходимост да променят програмата.

12. Решението на журито за крайното класиране на колективите не подлежи на коментар.

13. С подаване на заявката, вие декларирате съгласието си с условията на фестивала.

14. Внесен депозид /капаро за хотел и фестивална такса/ при отказ от участие - не се възстановява.

15. Настаняване в хотели е само с предварителна заявка и единственно през организаторите

Програма

Място на провеждане: Черноморец/Созопол

15.08.2019г. – Настаняване.

16.08.2019г.ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД ГР. ЧЕРНОМОРЕЦ. - 19:00 ч. - ДЕФИЛЕ. ОТКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА – Театрално изкуство

- Изобразително изкуство: Пленер

- Фолклорно-етнографски жанр

- Български народни танци,

- Етно шоу /народни танци - международни групи/

16:00 ч. - Конференция за ръководители/среща с организаторите/. 11:00-12:00ч. - Мастър клас „Хип-хоп -основни движения“ Денис Костадинов 22:00-23:00ч - Дискотека хотел “Понтика”.

17.08.2019г. - ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД ГР. ЧЕРНОМОРЕЦ.

9:30 ч.- Саунд чек.

10:00 ч. Конкурсна програма . Раздел музика:

- Естрадно и популярно пеене

- Фолклорно пеене

- Инструментални изпълнители
12:00-13:00ч. Мастър клас „Съвременна хореография ,контемпорари“. Водещ: Мария Касабова

15:00-16:00ч. Мастър клас „Български народни танци”. Водещ: Теодор Димитров.

16:00-17:00ч. Мастър клас „Вокални техники“. Водещ: Росица Панайотова Григорова

20:00-23:00ч. Забавен конкурс „ Teen star“-Дискотека хотел “Понтика”.

18.08.2019г. ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД ГР.ЧЕРНОМОРЕЦ.

19:00 ч. - Конкурсна програма : Класически балет, неокласика

- Характерни танци, бели денс

- Акроденс.Художествена гимнастика

-Hip Hop / Street dance.

10:00-11:00ч. Мастър клас „Български народни танци”. Водещ: Теодор Димитров.

11:00-12:00 ч. Мастър клас: „Джаз.Модерн.“. Водещ: Ирина Дубровина

22:00-23:00ч. - Дискотека хотел “Понтика”.

19.08.2019 г. - ГР. СОЗОПОЛ , АМФИТЕАТЪР „АПОЛОНИЯ“.

19:30 ч. – Конкурсна програма :Танцово шоу

Open (Free Dance)

- Джаз, Модерн,Контемпорари, съвремена хореография

20.08.2019 г. ЛЕТЕН ТЕАТЪР ГР.БУРГАС

Конкурс за определяне на голямата награда – ГРАНД ПРИ

/ колективите представят по едно изпълнение /

10:00ч. Игри на плажа. 14:30-15:30 ч. Мастър клас: „Съвременна хореография, контемпорари“. Водещ: Мария Касабова

21.08.2019 г. - ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД ГР.ЧЕРНОМОРЕЦ.19:00 ч. - ГАЛА КОНЦЕРТ и НАГРАЖДАВАНЕ

21:00-23:00ч. - Дискотека хотел “Понтика”.

2222.08.2019 г. - Закриване на фестивала. Желаещите да удължат почивката с до 5 дни преди или след фестивала ползват същите преференциални, фестивални цени!!!

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ– ДО 01.08.2019 г.

Финансови условия

ВАЖНО: ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ДО 10.05.2019 г. за период отстъпка 5%!!!

НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛИ В ГР.ЧЕРНОМОРЕЦ / СОЗОПОЛ

ПАКЕТНА ЦЕНА 200 – 300 ЛВ./7 НОЩ./

Full board – нощувка, закуска + обяд + вечеря на „шведска маса”, не включва: безалкохолни и алкохолни напитки и други!

Цените са нетни преференциални само за участниците на фестивала с включено ДДС и туристически данък!

При група над 15 човека – 1 ръководител се настанява безплатно.

Период за подаване на окончателна резервация - 30 дни преди пристигането.

Допълнителни резервации се приемат след датата на окончателната заявка само при наличие на свободен капацитет в хотелите. Желаещите да удължат почивката до 5 дни преди или след фестивала ползват същите преференциални, фестивални цени!!!

Организаторите предвиждат съпътстващи изяви:

- развлекателни конкурси и дискотеки за всички участници на фестивала

- семинари за всички участници и ръководители

- концерти и представления на открити и закрити сцени

И ОЩЕ МНОГО ПРИЯТНИ ИЗНЕНАДИ ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ !!!

Адреси за подаване на заявките:

utrinazvezda@abv.bg или utrinnazvezda_fest@abv.bg

- талон за участие

- списък на участниците с ЕГН

- списък на нощуващи с ЕГН

Фестивални внос

1. Индивидуални изпълнители/ соло / – 35 лв.

2. Ансамбли, групи, формации, състави – 30 лв. на човек

ВАЖНО: САМО ЗА БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ и ФОЛКЛОРНО-ЕТНОГРАФСКИ ЖАНР

Фестивални внос – 20 лв. на човек

Един фестивален внос дава правото на изпълнител да участва във всички танцови стилове! Изпълнител, заплатил фестивална такса 30 лв. за групови изпълнения и желаещ да участва в категория – соло, дует-трио, доплаща 10 лв. на танц.

Фестивални внос не се заплаща от ръководителите , помощник-ръководители на колективите, шофьори и медицински лица.

Придружаващи лица плащат фестивален внос-15 лв.

ВАЖНО:

Срок за подаване на заявки: 01.08.2019 г.

Срок за внасяне на фестивални внос: 01.08.2019 г.

Срок за авансово плащане 50% за заявените резервации: 01.08.2019 г.

Окончателно плащане при пристигане на място!!!

Класация

ХХVIІ Международен фестивал на изкуствата „Утринна звезда” Албена 2019 г Жури в състав: Председател-Росица Панайотова Григорова Членове: Жанна Сосновская Ирина Дубровина Мария Касабова Присъди следната класация.

ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО.НАД 25Г.

1 място - Фондация "Съпричастие" - Група за художествено слово "Зари",гр. Варна,р-л. Недялка Иванова; Мариана Димитрова

ФОЛКЛОРНО - ЕТНОГРАФСКИ ЖАНР. СМЕСЕНА ВЪЗР.КАТ. ФОРМАЦИЯ.

1 място - Кукерска група „Черни кукери“ при Н.Ч.”Светлина-1904г” с.Варненци

Български народни танци.9-13г.Формация

1 място - ТФ „Тараклийски мегдан“ при Читалище «Олимпий Панов», Р. Молдова г. Тараклия, х.р. Кайряк Татяна, Паслар Сергей

Стилизиран фолклор.9-13г.Формация

1 място - Танцова формация Димитров, гр.Нова Загора,х.р.Теодор Димитров

Български народни танци.13-18г.Формация

1 място - Танцов Състав "Сухаченче" към Народно Читалище "Асен Златаров - 1921", гр.Сухаче,х.р. Христофор Цонков

Български народни танци.Смесена категория.Формация

1 място - Танцов състав за изворен фолклор”Денизлерци, при Н.Ч.”Светлина-1904г” с.Варненци,х.р. Дамянка Райчева

Естрадно и популярно пеене.Мини.Соло

III място - Воробьёва Алиса . Държавно учреждение на образование „Средна школа № 67 г.Гомел“,Беларус, педагог Виктория Короткова

III място - Ксения Гавенько. Държавно учреждение на образование „Средна школа № 67 г.Гомел“,Беларус.Педагог Валентина Сушкова.

1 място - Никол Димитрова Стефанова,гр.София,в.п. Даниела Туджарска

Естрадно и популярно пеене.9-13г.Соло

III място - Коржицкая Маргарита . Държавно учреждение на образование „Средна школа № 67 г.Гомел“,Беларус. педагог Валентина Сушкова.

I място - Василена Маслева,гр.Панагюрище,в.п. Румяна Иванова

Естрадно и популярно пеене.13-18 г.Соло

III място Алина Цвикевич.педагог Владислав Халько. г.Гомел/Беларус.

II място Дария Герасименко.СШ №53г.Гомел/Беларус. Педагог Татияна Скрипкина.

Естрадно и популярно пеене.18+.Соло

1 място - Божидара Симеонова,гр.Троян

1 място - Надежда Стойнова, Фондация "Съпричастие",гр.Варна,в.п. Недялка Иванова; Мариана Димитрова

III място - Ирена Стефанова Георгиева, ЦПЛР ДК „Йовко Йовков“,гр.Севлиево,х.р.Цветан Цонев

Фолклорно пеене.13-18г.Малка група.

1 място - Вокална студия “Соловия”, г.Киев,Украйна,в.п Шевченко Елена

Фолклорно пеене.18+Формация

1 място - Студия Национального хора Украина “им.Грегория Веревки“, Киев,Украйна,в.п Шевченка Елена

Фолклорно пеене.Над 25г..Формация

II място - Певческа група "Стария Дъб" към Народно Читалище "Асен Златаров-1921", гр.Сухаче,в.п.Крум Ефремов.

III място - Мъжка вокална група „Настроение” Н.Ч.”Светлина-1904г”с.Варненци,област Силистра. Ръководител :Веселин Стоянов

Инструментални изпълнители.МИНИ.Соло.

III място Ксения Гавенько. /цъгулка/Държавно учреждение на образование „Средна школа № 67 г.Гомел“,Беларус.Педагог Ирина Сидоренко, концертмайстор Наталия Журович

II място Даря Мелникова./балалайка/.Държавно учреждение на образование „Детска школа на изкуствата школа № 6 г.Гомел“,Беларус.Педагог Любов Кисельова, концертмайстор Даря Лях.

Инструментални изпълнители.9-13 год..Соло.

III място Ангелина Коваленко. /балалайка/.Държавно учреждение на образование „Детска школа на изкуствата школа № 6 г.Гомел“,Беларус.Педагог Любов Кисельова, концертмайстор Даря Лях

II място Алена Попкова /домра/ Ансамбъл на домристи „Славници“. Държавн

о учреждение на образование „Средна школа № 67 г.Гомел“,Беларус.Педагог Ирина Кохан, концертмайстор Елена Хашева. I място Зара Михайлова Михайлова . гр.София,п. Орлин Цветанов

Инструментални изпълнители.9-13 год..Дует/Трио.

Ансамбль домристов "Славницы" Алена Попкова и Алина Булъгина./домра/ Ансамбъл на домристи „Славници“. Държавно учреждение на образование „Средна школа № 67 г.Гомел“, Беларус. Педагог Ирина Кохан, концертмайстор Елена Хашева.

Инструментални изпълнители.13-18 год..Соло.

III място Ирина Кравченко./цимбали/. Държавно учреждение на образование „Средна школа № 67 г.Гомел“,Беларус.Педагог Ирина Верхогляд, концертмайстор Оксана Кравченко

Iмясто Владиѝслав Горст . /цимбали/. Държавно учреждение на образование „Средна школа № 67 г.Гомел“,Беларус.Педагог Ирина Верхогляд, концертмайстор Оксана Кравченко

I място Заболотникова Ольга /балалайка/ Държавно учреждение на образование „Детска школа на изкуствата школа № 6 г.Гомел“,Беларус.Педагог Любов Кисельова, концертмайстор Даря Лях

I място Павел Усиков. /аккордеон/.Държавно учреждение на образование „Гимназия № 58 г.Гомел“,Беларус.Педагог Олга Афанасенко.

Инструментални изпълнители.Смесена възрастова категория.Дует/Трио.

I място Владиѝслав Горст, Ирина Кравченко и Ирина Верхогляд . Образцов ансамбъл на цимбалисти „Капел“. Държавно учреждение на образование „Средна школа № 67 г.Гомел“,Беларус.Педагог Ирина Верхогляд, концертмайстор Оксана Кравченко

Класически балет . Мини. Соло.

III място Калина Скочева. Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева.

Класически балет . 9-13 год.. Соло.

Поощрителна награда.-Ивелина Кожухарова. Academy „Zhossan“,гр.София,х.р. Елена Бориславова Димитрова

Поощрителна награда Божидара Ковачка.Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева.

Поощрителна награда.- Александра Виденова, Academy „Zhossan“,гр.София,х.р. Елена Димитрова

III място Алиса Джонева.Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева.

III място Калина Петрова, Academy „Zhossan“,гр.София,х.р. Елена Димитрова

II място Йоана Михайлова, , Academy „Zhossan“,гр.София,х.р. Елена Димитрова

I място Леа Колчакова. НУТИ. Х.р. Мария Гизенчова.

Класически балет. 9-13год.. Формация.

II място Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева.

Класически балет. 13-18 год.. Соло.

II място Емма Костадинова. Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева.

II място Радина Маджунова. Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева.

Класически балет. 18-25 год.. Соло.

III място Глория Александрова. Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева

Класически балет. 25+ год.. Малка група.

I място Школа танца "Equilibredanse", гр.Бургас, рук. Ирина Дубровина

Неокласика. 9-13 год.. Соло.

III място Алисия Рoси. Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева. I място Дзялин Ю. Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева.

Неокласика.9-13 год.. Формация

I място Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева.

Неокласика. 13-18 год.. Соло.

II място Радина Маджунова. Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева. Характерни танци.Етно шоу.Мини.Соло.

II място Зорница Николаева. ДМБ „“Shine“.НЧ „Аврора 2013 г.“гр.Перник.х.р.Елена Костадинова. I място Катерина Журавел. Бели-денс студио „Амира“ х.р. Анна Дунаева.гр. Днепър , Украйна.

Характерни танци.Етно шоу.. 9-13 год.. Соло

II място Дзялин Ю. Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева.

Характерни танци.Етно шоу.9-13.Дует.

I място Радослав Рударски и Димитрия Лозанова.ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София. Х.р. Кирил Крумов.

Характерни танци.Етно шоу.9-13.Малка Група.

II място ДМБ “Shine“.НЧ „Аврора 2013 г.“гр.Перник.х.р.Елена Костадинова.

Етно шоу.Стилизиран фолклор. 9-13 год.. Формация.

I място Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева.

Характерни танци.Етно шоу.13-18 г.Дует/Трио

I място Глория Александрова и Цветомира Александрова.Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева.

I място Емма Костадинова, Полина Рахнева и Радина Маджунова.Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева.

Характерни танци.Етно шоу.13-18 год..Малка група.

I място Балет “Лиденс”. НЧ “Доростол – 1870”.Гр. Силистра, х.р. Лидия Маркарян.

Характерни танци.Етно шоу 13-18 год.. Формация.

II място Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева.

Стилизиран фолклор. 25+ год.. Формация.

I място Школа танца "Equilibredanse", гр.Бургас, рук. Ирина Дубровина

Хип-хоп .Стрийт денс. 9-13г.Соло

III място Димитрия Лозанова. ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София. Х.р. Кирил Крумов

II място Борис Христов. ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София. Х.р. Кирил Крумов

I място Радослав Рударски. ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София. Х.р. Кирил Крумов

Хип-хоп .Стрийт денс.9-13г.Дует/трио.

II място. Ванесса Димитрова, Ерика Йорданова и Моника Григорова. ДМБ „“Shine“.НЧ „Аврора 2013 г.“ гр.Перник. х.р.Елена Костадинова

Хип-хоп .Стрийт денс.9-13г.Малка група.

I място ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София. Х.р. Кирил Крумов

Хип-хоп .Стрийт денс.13-18г.Соло

Поощрителна награда Мария Цветанова, Танцова Формация WoW,гр.Шумен,х.р. Жулиета Жечева

Поощрителна награда Емануела Йорданова. Танцова Формация WoW,гр.Шумен,х.р. Жулиета Жечева.

Поощрителна награда Христиана Бочева. Танцова Формация WoW,гр.Шумен,х.р. Жулиета Жечева

III място Преслава Милкова, Танцова Формация WoW,гр.Шумен,х.р. Жулиета Жечева

I място Денис Костадинов.

I място Ян Василев., Academy „Zhossan“,гр.София,х.р. Елена Димитрова

Хип-хоп .Стрийт денс.13-18г.Дует/Трио

III място Богдана-Ана Тотева; Владимир Йовчев, Акробалет „Тиара“,гр.Айтос,х.р. Златина Колева

II място Христиана Бочева и Айсун Айхан, Танцова Формация WoW,гр.Шумен,х.р. Жулиета Жечева

Хип-хоп .Стрийт денс.13-18г. Малка група.

I място Акробалет „Тиара“,гр.Айтос,х.р. Златина Колева

Хип-хоп .Стрийт денс.13-18г. Формация

I място Танцова Формация WoW,гр.Шумен,х.р.Жулиета Жечева

Хип-хоп .Стрийт денс .Дует. 18-25 год..

II място Румяна Михова и Виктория Начкова.Група „Artistix“ гр.Варна, х.р.Румяна Михова

Хип-хоп .Стрийт денс.18-25г.Соло

II място Александра Хани Шинино,гр.София

Хип-хоп .Стрийт денс.Соло. 25+ год..

I място Румяна Михова.Група „Artistix“ гр.Варна, х.р.Румяна Михова

Хип-хоп .Стрийт денс.Смесена категория.

I място Група „Artistix“ гр.Варна, х.р.Румяна Михова

Акро денс. 9-13г.Дует/Трио

II място Зерин Ахмед; Петяя Бозвелиева, Акробалет „Тиара“,гр.Айтос, х.р. Златина Колева I място Берил Бахриева; Ниляй Исуфова и Севил Ахмед, Акробалет „Тиара“, гр.Айтос, х.р. Златина Колева

Акро денс. 13-18 г.Дует/Трио

I място Мирослава Николова, Моника Николова и Нурджан Хасан, Акробалет „Тиара“,гр.Айтос,х.р. Златина Колева

Акро денс. 13-18 г.Формация

I място Акробалет „Тиара“,гр.Айтос,х.р. Златина Колева .

Джаз.Модерн.Контемпорари.Категория Мини.Соло

III място Андрея Йовчева.Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева.

II място .София Видински.Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева.

I място Мария Верхова. Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева

Джаз.Модерн.Контемпорари. 9-13 год..Соло.

III място Дзелин Ю. Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева

III място Калина Петрова, Academy „Zhossan“,гр.София,х.р. Елена Бориславова Димитрова

II място Алисия Роси. Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева

I място Жасмин Вангелова.Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева.

Джаз.Модерн.Контемпорари. 9-13 год..дует/трио.

III място Дзелин Ю и Ивана Събева. Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева

II място Ванесса Димитрова, Ерика Йорданова и Моника Григорова. ДМБ „“Shine“. НЧ „Аврора 2013 г.“гр.Перник.х.р.Елена Костадинова.

Джаз.Модерн.Контемпорари. 13-18 год.Соло.

III място Ивет Гекова. Балет „Финес“. Гр.София. х.р.Златина Владимирова –Йовчева.

III място Емма Костадинова. Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева.

II място Андреа Георгиева, Academy „Zhossan“,гр.София, х.р. Елена Бориславова Димитрова

I място Йоана Михайлова, Academy „Zhossan“,гр.София,х.р. Елена Бориславова Димитрова

I място Ян Василев, Academy „Zhossan“,гр.София,х.р. Елена Бориславова Димитрова

Джаз.Модерн.Контемпорари. 13-18 год..Дует/Трио

II място Жасмин Вангелова и Ивет Гекова. Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева

I място Андреа Георгиева и Йоана Михайлова, Academy „Zhossan“,гр.София,х.р. Елена Бориславова Димитрова

Джаз.Модерн.Контемпорари..13-18г.Формация

II място Танцова Формация WoW,гр.Шумен,х.р. Жулиета Жечева

Джаз.Модерн.Контемпорари. 18-25 год..Дует/Трио

I място .Елена Димитрова, Андреа Георгиева и Йоана Михайлова, Academy „Zhossan“,гр.София,х.р. Елена Бориславова Димитрова

Джаз.Модерн.Контемпорари.смесена възраст.Малка група

I място Academy „Zhossan“,гр.София,х.р. Елена Бориславова Димитрова

Танцово шоу.Мини.Соло.

III място София Видински. Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева.

II място Андрея Йовчева. Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева

Танцово шоу.Мини.Дует/Трио.

I място Жаклина Жекова, Никол Черникова и Хрисиана Георгиева. Балет “Лиденс”.НЧ “Доростол – 1870”.Гр. Силистра, х.р. Лидия Маркарян.

Танцово шоу.Мини.Малка група

I място Акробалет „Тиара“,гр.Айтос,х.р. Златина Колева

Танцово шоу.9-13г.Соло

III място .Ралица Желева, Акробалет „Тиара“,гр.Айтос,х.р. Златина Колева

II място Ивет Гекова. Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева

Танцово шоу.9-13г..Дует/Трио

III място Ема Янкова и Добромир Терезов. ТФ „Екстрим шоу“ гр.София

I място Ванесса Димитрова, Ерика Йорданова и Моника Григорова. ДМБ „“Shine“.НЧ „Аврора 2013 г.“гр.Перник.х.р.Елена Костадинова

Танцово шоу.9-13г.Малка група

II място ТФ „Екстрийм шоу“Перрник/София

II място Акробалет „Тиара“, гр.Айтос,х.р. Златина Колева

Танцово шоу.9-13г.Формация

I място ТФ „Екстрийм шоу“Перник/София

Танцово шоу.13-18г.Соло.

III място Полина Рахнева. Балет „Финес“. Гр.София.х.р.Златина Владимирова –Йовчева.

III място Мария Атанасова . Балет “Лиденс”. НЧ “Доростол – 1870”.Гр. Силистра, х.р. Лидия Маркарян.

Танцово шоу.13-18 год..Дует/трио

I място Балет “Лиденс”. НЧ “Доростол – 1870”.Гр. Силистра, х.р. Лидия Маркарян.

Танцово шоу.13-18 год..Малка група

III място Балет “Лиденс”. НЧ “Доростол – 1870”.Гр. Силистра, х.р. Лидия Маркарян.

II място Акробалет „Тиара“,гр.Айтос,х.р. Златина Колева

I място.“ DANCE ACADEMY “ гр.Сувалку /Полша, х.р. Михаил Николов

Танцово шоу.13-18г.Формация

I място Акробалет „Тиара“,гр.Айтос,х.р. Златина Колева

Танцово шоу.13-18г.Продукция

I място .“ DANCE ACADEMY “ гр.Сувалку /Полша, х.р. Михаил Николов

Танцово шоу.18+Соло

III място Александра Шинино,гр.София

Акро балет. 9-13 год..Малка група

I място Акробалет „Тиара“,гр.Айтос,х.р. Златина Колева

Опен.13-18 год..Малка група

II място Балет “Лиденс”. НЧ “Доростол – 1870”.Гр. Силистра, х.р. Лидия Маркарян.

Специална награда на журито за дух на Надежда Стойнова

Специална награда на журито за композиция на Божидара Симеонова

Специална награда за най-добър концертмайстор на Бохдан Виховский

Специална награда Танцова формация Димитров, гр.Нова Загора,х.р.Теодор Димитров да представя България на международен фестивал в Гърция

Специална награда Танцов Състав "Сухаченче" към Народно Читалище "Асен Златаров - 1921", гр.Сухаче,х.р. Христофор Цонков да представя България на международен фестивал в Гърция

Специална награда на президента на фестивала Акробалет „Тиара“,гр.Айтос,х.р. Златина Колева Безплатно участие на 20 човека /без фестивален сбор/на ХХІХ МФИ „Утринна звезда“ Банско -2019

Специална награда на президента на фестивала за артистизъм на Петя Бозвелиева

Специална награда за висок професионализъм в работа с деца на Златина Владимирова-Йовчева

ГРАНД ПРИ

Ваучер за безплатно пребиваване на 10 човека по време на XXX Международен фестивал на изкуствата „Утринна звезда“Черноморец/Созопол -2020г.

“DANCE ACADEMY “ гр.Сувалку /Полша, х.р. Михаил Николов

Gold Winner

Ваучер безплатно пребиваване на 10 човека по време на XXX Международен фестивал на изкуствата „Утринна звезда“-Черноморец-Созопол 2020г.

Студия Национального хора Украина “им.Грегория Веревки“, Киев,Украйна,в.п Шевченко Елена