morning-star
Международен фестивал на изкуствата "Утринна Звезда"
МФИ Златни Пясъци 2022

МФИ Златни Пясъци 2022

ХХХІV Международен фестивал на изкуствата «УТРИННА ЗВЕЗДА» Златни пясъци 30.06.-07.07.2022 Г.

ОРГАНИЗАТОРИ:Арт Академия “Утринна звезда“Секция на Международен танцов съвет /CID UNESCO/

Със съдействието на: Балкански комитет към федерация на арт и спортни дисциплини

Общ награден фонд 4500 лева.

ГРАНД При се присъжда във всички конкурсни раздели

Регламент

Каним ви на Международен фестивал на изкуствата „Утринна звезда”, който се провежда в гр.София, гр.Перник и най-красивите Български курорти - лятото в морските курорти КК Златни пясъци, гр.Черноморец, гр.Созопол, а през зимата в Банско и е един от водещите и престижни фестивали в България! С всяко следващо издание привлича хиляди участници и печели все по-голяма популярност в страната и чужбина!

Целта на организаторите:

Предоставяне на възможност на талантливите деца и възрастни да изявят пълноценно своите заложби

Развитие на различните видове изкуства и насърчаване на деца и младежи към занимания, свързани с изкуствата

Обмяна на творчески опит

Сътрудничество между ръководителите и приятелство между колективите

Популяризиране на световни и национални културни ценности

Необходими документи за заявяване на участие:

- талон за участие/онлайн заявка през сайта

- платежен документ

- списък на участниците с дати на раждане.

Участници в конкурса:

Конкурсът е отворен за всички - индивидуални участници, читалища, ЦРД, Младежки домове, Академии, Дворци на децата, частни школи, студия, клубове, релакс школи и други.

>Възрастови категории:

І. Категория МИНИ до 8 години 4 месеца

ІІ. Категория от 8 г. и 4 месеца до 12 години и 4 месеца

ІІІ. Категория 12 г. 4 мес. до 15 год. 4мес.

ІV. Категория 15 - 18 години

V. Категория 18 - 25 години

VІ. Категория над 25 години

Позволява се смесване на възрастовите категории 50%,като по-малките преминават в следващата възрастова категория!

VІІ. Смесена /за продукции/

Формат за участие

- Солo

- Дует/трио

- Малки групи - 4-8 човека

- Формации – над 8 човека

- Продукция –над 20 човека

РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

СТИЛОВЕ: КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА. ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ, ЕТНО ШОУ, СТИЛИЗИРАН ФОЛКЛОР.

СПОРТНИ И СОЦИАЛНИ ТАНЦИ. ТАНЦОВО ШОУ. OPEN. МОДЕРН, ДЖАЗ, КОНТЕМПОРАРИ. HIP HOP / STREET DANCE. МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ. ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА. АКРОДЕНС.


КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА

- Палци не се одобряват при танцьорите в категория МИНИ .

- Използване на сценография, аксесоари и опори е позволено.

В «класическа хореография» могат да бъдат представени композиции под класическа музика. Изпълняват се в традиционните за стила костюми. Обувки – полу-палци, палци. Танцьорите в тази категория трябва да изпълняват класическа хореография.

В „Неокласика” могат да бъдат представени композиции с използване на класическа, стилизирана класическа или съвременна музика. Основа на хореографията трябва да е класическа, но с оригинални елементи от други стилове. В костюмите могат да бъдат привнесени оригиналността и стилизацията . Възможно е представяне на изпълнението без обувки.

ХАРАКТЕРНИ, НАРОДНО-СТИЛИЗИРАНИ, ЕТНО ШОУ.

-Хореографията трябва да е съставена въз основа на оригинални танци на народите.

В тази дисциплина са включени традиционните танци на всяка националност, предавани от поколение на поколение. Танците могат да бъдат избрани от всякаква географска или етническа територия и могат да представят какъвто и да е исторически период.

-Използването на традиционни костюми и музика е задължително.

- Народно-стилизиран танц – хореографията трябва да съответства на традиционния танц, но могат да бъдат използвани съвременни танцови техники. Костюмът трябва да носи характерния образ, но може да бъде опростен/стилизиран.

DANCE SHOW (Танцово шоу)

-Танцът трябва да бъде сюжетен или сюжетно-образен с такова разположение на хореографския материал, в което се създава смислово, емоционално или темпово нарастване на номера. Аксесоари , декорации и сценически материал- позволени.

-Използване на акробатични елементи е позволено , но не дава предимство.

-Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи.

Танцово шоу е сложно синтезирано танцово направление, което се базира на свободни комбинации на елементи на класическа хореография, джаз, модерн, съвременна хореография , народна стилизация, вариете, кабаре, акробатични елементи и т.н. Музикално-хореографска миниатюра с такова разположение на хореографския материал , че позволява разкриване на смислово и емоционално разкриване на номера. Композицията може да бъде емоционална и да съдържа шоу елементи. В основата на танца трябва да е заложено драматургично действие, което съдържа три композиционни елемента : завръзка , кулминация и финал.

СОЦИАЛНИ И СПОРТНИ ТАНЦИ

Спортни танци./ Латино шоу / Сальса/ Бачата/ Меренге/ Руэда/ Аргентинско танго/ Хастл

МОДЕРН, ДЖАЗ. КОНТЕМПОРАРИ.

Всички танцови движения трябва да са в съответната техника.Характерн.за стила позиции на крака, ръце и тялото. Декорации и сценичен материал- позволени, използване на аксесоари, които са част от костюма или от образа на танцьора е позволено. Модерн –стил, който включва свобода на самоизразяване. Сюжети , различаващи се от класиката, но класиката е основа. Тук забележимо се увеличава вниманието към рисунката на движение, ритъм и идея. Движението се заражда от импулса, което дава на тялото свобода в пространството. В модерн има значение вътрешната пълнота на движението, точни линии , умение да се работи с дишането. Джаз – съчетава в себе си фолклора на афроамериканците и танците на другите емигранти. Той се отличава със свобода на движение на тялото и отделните му части както по хоризонтал , така и по вертикал. - съгласуване на движенията с ритъма на музиката; - синкопиране – ритъм между силните части на музиката; - изолирани движения – подвижността само на една част на тялото, като в същото време цялото тяло е неподвижно или се движи в срещуположна посока. Контемпорари – в хореографията на танца се срещат елементи от модерн, джаз, народни танци, класически балет с източни техники и културата / йога, елементи на бойните изкуствата/. Този стил постоянно се развива, това е работа върху пластиката и грацията на тялото, разтяжка на всички групи мускули, скокове, падания, преплъзвания над пода, контактна импровизация. Характерна особеност на контемпорари е редуването на напрегнати мускули и неочаквано отпускане на тялото, рязко спиране, падане и ставане , балансиране. Контемп съдържа елементи на класическия танц, но ако класиката е строги форми на изразяването и точен сценарий, то в контемпорари е важно танцьорът да слуша гласът на своето тяло, което изразява емоционални преживявания. OPEN . В дадената категория отсъства ограничение в стиловете танци. Стиловете, които се използват могат да бъдат в чист вид или в съчетание. - Използване на сценография и декорации не е разрешено. Използване на аксесоари, които са част от костюма или образа на танцьора е позволено . Използване на акробатични елементи е позволено , но не дава предимство. STREET DANCE / HIP - HOP - Използване на реквизит не е препоръчително. Използване на аксесоари е позволено - Позволено използване на акробатически елементи, но да не са доминиращи. При подаване на заявката да се посочи стил: STREET (Hip-Hop\Popping\Locking\House\Breaking), DANCEHALL (Dancehall,Twerk), FEMALE CHOREO (Vogue\Waacking\High Heels\ Jazz Funk \Go-Go\Pole Dance)

МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ. Парадни и спортни мажоретки. - Използване на сценография и декорации не е разрешено. - Използване на акробатични елементи е позволено. - Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи. ХУДОЖЕСТВЕННА ГИМНАСТИКА. АКРО ДЕНС. - Използване на сценография и декорации не е разрешено. - Използване на акробатични елементи е позволено. - Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи.

*изпълненията на солo, дует и трио да не надвишават 2 мин./групи и формации 8 мин.

*некоректното подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнение и отнемане на точки!!! * музиката трябва да бъде изпратена на е-мail – festival_utrinnazvezda@abv.bg Файлът да се ПРЕИМЕНУВА по образец посочен в общи условия т.7.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ . РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

- «ИНТЕРПРЕТАЦИЯ» : способността на танцьора да следва ритъма и музикалността на мелодията, да ги изразява посредством движенията на тялото, способността да използва движенията и техническите елементи адекватно на музикалната рисунка, способността на танцьора плавно да продължи рисунката на танца след «спиране», «пауза» и други фигури. «Интерпретация» може да се подразбира и като способността на танцьора да адаптира и налага движенията на музиката.

- «ТЕХНИКА»: изпълнението на движенията трябва да съответства на музиката, изпълнение на технически елементи , движения и фигури, (позиция, точност, координация, равновесие и контрол над тялото), използване на цялото пространство както персонално така и общо по вертикални, хоризонтални и диагонални плоскости, синхрон.

- «ХОРЕОГРАФИЯ» : разпределение на движения, фигури в съответствие с танцовия контекст, костюм и музика. Съответствие на репертуара с възрастта на изпълнителите.

- «ИМИДЖ» : актьорско майсторство, презентацията на танцьорите на сцената. Изкуството на изпълнителите да демонстрират емоции и чувства. Начално и завършващо представяне на танцорите.

РАЗДЕЛ МУЗИКА

ФОЛКЛОРНО ПЕЕНЕ

ЕСТРАДНА И ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН

ДЖАЗ , РОК, R&B

ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ /СОЛО, ОРКЕСТРИ, АНСАМБЛИ/

БИЙТБОКС

Изпълнители представят песни или инструментални композиции с общо

Времетраене: до 8 мин. на категория /композиции или 2 песни/

индивидуалните и груповите изпълнители да представят до 2 песни;

допуска се съпровод до 5 души

една от песните да е на български език/авторските песни имат приоритет

оркестри и групи представят по 2 композиции

Формат за участие

- Солo

- Дует/трио

- Малки групи - 4-8 човека

- Ансамбли – над 8 човека

- Хор


КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ


-Музикалност; художествена интерпретация на музикално произведение (собствена интерпретация на произведението);

-Чистота на интонация и качеството на звучене;

-Сложост на репертоара; /за ансамбли, дуети, триа- изпълнение на унисона и многогласие, интониране на хорова партия. Съответствие на репертоара с изпълнителски възможности.

-Сценична култура, артистизъм.


РАЗДЕЛ ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО.


Участниците представят театрална постановка или спектакъл.

времетраене до 40 мин.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

АРТИСТИЧНОСТ

РЕЖИСУРА

ПОСТАНОВКА

СЦЕНОГРАФИЯ


РАЗДЕЛ ВИЗУАЛНО ИЗКУСТВО

-Графика, живопис, късометражно кино, анимация, дигитални творби. Участници представят един/а филм, картина, дигитална творба. Кино, анимация, дигитални творби ще се представят на журито по време на конкурса. Произведения ще бъдат подредени в изложба на Гала концерта.Картините ще се рисуват по време на фестивала,техниката на изпълнение свободна.

-темата ще бъде озвучена на място

-организаторите подсигуряват повърхности за рисуване/хартия, платно/.

-картини ще бъдат подредени в изложба на Гала концерта.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

КОМПОЗИЦИЯ

ЖИВОПИСЕН СТИЛ

ЦЯЛОСТНОСТ В ПРЕДАВАНЕ НА НАСТРОЕНИЕ, ЧУВСТВЕНОСТ НА ОБРАЗА.

ОРИГИНАЛНОСТ/ дълбочина на разкриване на темата, когнитивен, културен компонент.

Емоционално въздействие

Режисура и операторско майсторство (сложност на заснемане, техническо качество, изкуство на монтажа).

Музикален съпровод

Работа на сценаристи


ФОЛКЛОРНА СЕСИЯ

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

Колективите представят танци или композиции с общо времетраене до 12 мин. на категория /композиция или 2 танца/

Възрастови категории:
І - МИНИ / до 9 години /
ІІ - от 9 до 13 години
ІІІ - от 13 до 18 години
ІV - над 18 години

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

- ХОРЕОГРАФИЯ - композиция, сложност, майсторство, динамика, емоционалност

- ПОСТАНОВКА - оригиналност на постановката.

- АРТИСТИЧНОСТ - разкритие на художествения образ и сценична култура

- ИМИДЖ - Съответствие на стил и начин на изпълнения, съпровождане, костюми на народни традиции

ФОЛКЛОРНО-ЕТНОГРАФСКИ ЖАНР
Фолклорно-етнографски колективи, представят номера и програми, създадени на фолклорна основа, народни (регионални, местни) обичаи. Времетраене до 8 мин.

Възрастови категории:
- до 20 години
- над 20 години

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:

- качеството на фолклорния материал (художествена ценност, етнографска точност);

- съответствие на стил и начин на изпълнения, съпровождане, атрибути, костюми на народни (регионални, местни) традиции; - качеството на изпълнение;

- зрелищно решаване на изпълнение, яркост и самобитност, оригиналност на изпълнение;

- съответствие на костюми, музикални инструменти и реквизит на темата на изпълнение;


В КОНКУРСА СА ВКЛЮЧЕНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ АРТ И СПОРТНИ ДИСЦИПИНИ!!!
Кино, Театър-мода, експериментален жанр, цирково шоу, земна акробатика, аеробика, демонстрации на бойни изкуства и други.


НАГРАДЕН ФОНД:

ГРАНД ПРИ - Безплатно участие в МФИ «Утринна звезда»-2023

Ваучери с отстъпки за Арт Лагер-фестивал "Утринна звезда« и МФИ „Утринна звезда“

Дипломи за всички участници

Купи, медали и плакети 1,2,3 място.

Награда за най-добра хореография и постановка.

Награда на Арт Академия „Утринна звезда“-лауреатите получават покана да представят България на европейски и световни конкурси и фестивали!

Наградите се връчват по преценка на журито, организаторите и партньорите на конкурса. Запазва се право да не присъжда всяка една от горепосочените награди.


КЛАСИРАНЕ

Класирането се осъществява по точкова система.

Максимален брой точки по един критерий – 10. Общ максимален брой точки -40.

І място- 37-40 точки

ІІ място- 31-36 точки

ІІІ място – 26-30 точки.

Следователно в определена група може да отсъства първо, второ, или трето място, както е и възможно няколко участника да се класират на едно и също място.

ЖУРИРАНЕТО Е ЗАКРИТО /В ПРОГРАМАТА И В ПРОТОКОЛИТЕ НА ЖУРИТО СЕ ПОСОЧВА САМО СТАРТОВ НОМЕР И ИМЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО/.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

т.1. Организаторите си запазват правото да записват и излъчват изпълненията на фестивала.

т..2. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите.

т..3. Разходите по пребиваването на колективите и придружаващите ги лица- пътни, дневни,са за собствена сметка.

т.4.Разходите за награден фонд, техническото, сценичното и медицинскотообезпечаване се поемат от организаторите.

т.5. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на своите колективи по време на мероприятието, заплащат нанесените щети .

т.6. Участниците отговарят за своите костюми, реквизити и лични вещи.

т.7. Изпълнител не изпратил музика за своето участие няма да бъде допуснат до конкурса. Изпълнител, изпратил музика след указания срок ще трябва да заплати допълнително 20 лв.

т.8. Авторските права трябва да бъдат уредени от участниците.

т.9. Времетраенето на изпълнение:

Соло/дует/трио (Танцово изкуство)- 2 мин.

Соло/дует /трио (Музика)- 4 мин.

Малка група/Формация- 4мин.

Общо времетраене на категория – 8мин. За фолклорна сесия/хор/оркестър-12мин.

т.10. Времетраенето на изпълненията, задължително се посочва в заявката.

*Некоректно подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнението!

т.11. Програма на фестивала се определя от организационно-постановъчен екип и не подлежи на коментар.

т.12. Организаторите запазват правото си при необходимост да променят програмата.

т.13. Решението на журито за крайното класиране на колективите не подлежи на коментар.

т.14. С подаване на заявката, вие декларирате съгласието си с условията на фестивала.

т.15. Начинът на провеждане и журиране са запазени и са предмет на авторско право.


ОБЩИ УСЛОВИЯ Т.7.
ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА, МУЗИКАЛНИЯТ СЪПРОВОД ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕН НА E-MAIL: festival_utrinnazvezda@abv.bg

Музикалният или видео файл трябва да бъде преименуван по следния начин:

1. Танцов стил или музикален стил:

КБ-класически балет, неокласика.

ХТ-характерни танци,етно шоу, бели денс

МС-мажоретни състави

МДК-модерн/джаз/контемпорари

ТШ-танцово шоу

О-опен

СТ-спортни и социални танци

ХХ-хип-хоп /Street dance

АД-акроденс и художествена гимнастика

НТ-народни танци

ЕПП - естрадно и популярно пеене .

ФП - фолклорно пеене

2. Възрастова категория: І,ІІ,ІІІ,ІV,V,VІ, VІІ

3. Формат за участие:

С - соло

ДТ - дует/трио

МГ- малка група

Ф - формация

П – продукция

А - ансамбъл

Х – хор

4. Име изпълнителя/колектива.

5. Името на танца/песента.

*ЗА РАЗДЕЛ МУЗИКА: Пред името на песента поставете цифра 1 или 2 , в зависимост от предпочитания , коя песен искате да изпеете първа.


Образец ТИ: КБ, ІІ, Ф, Балет Феерия, Па де дьо из балета Лебедово езеро.

Образец МУЗИКА: ФП, ІІІ, С, Петя Петрова, 1 Хубава си моя горо

Срок за изпращане -30.05.22 г.

*Изпълнител не изпратил музика за своето участие няма да бъде допуснат до конкурса.

*Изпълнител, изпратил музика след указания срок,

ще трябва да заплати допълнително 20 лв.

Програма

30.06.2022 г. - Поселение в хотели.Среща с ръководители.

Мастер класове и семинари

01.07.2022 г ОТКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

- Театрално изкуство

- Изобразително изкуство

02.07.2022 г.

10:30 ч. - Мастър клас - Хип хоп . Afro Jazz Dance. Водещ: Павлета Христова

11:30 ч. – Мастър клас – Jazz Cabaret Dance. Водещ: Павлета Христова

12:30 ч. – Мастър клас – KPOP. Водещ: Мария-Йоанна.

17:00 ч. - Конкурс за пясъчен замък.

21:00 ч. - Дискотека

03.07.2022 г.

Конкурс Раздел Музика.

04.07.2022 г.

Конкурс-Раздел Танцово изкуство

05.07.2022 г.

10:30 ч. - Мастър клас - Хип-хоп . Afro Jazz Dance . Водещ: Павлета Христова

11:30 ч. – Мастър клас – Lyrical Dance. Водещ: Павлета Христова

12:30 ч. – Мастър клас – KPOP. Водещ: Мария-Йоанна.

16:00 ч. – Мастър клас – Вокални техники. Водещ – Маргарита Хранова.

/конферентна зала х-л „Преслав“/ 17:00 ч. - Игри на плажа и турнир по плажен волейбол

21:00 ч. - Дискотека

06.07.2022 г.

Конкурс Номинация Гранд При.ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ.

07.07.202 г.- Закриване на фестивала

Пълна програма на фестивала ще бъде публикувана на сайта фестивала и фейсбук страница

Финансови условия

НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛИ Е САМО ПРЕЗ ОРГАНИЗАТОРИТЕ:

Хотели 1*/2*/3* в КК Златни пясъци:

Цените са преференциални само за участниците на фестивала с включено ДДС и туристически данък - по запитване.

При група над 15 човека – 1 ръководител се настанява безплатно!

В цената е включено:

Full board – нощувка, закуска + обяд + вечеря на „шведска маса”, не включва: безалкохолни и алкохолни напитки и други!

Период за подаване на окончателна резервация - 15 дни преди пристигането.

ВАЖНО : Вие имате право да отмените резервацията на хотела само по

е-мейл, най-късно за 10 дни преди пристигане, след този срок вие дължите стойността за един ден за всяка отменена резервация.

* Авансово плащане не се връща.


ТАКСИ участие

*Соло - 40 лв.

*Дует /трио – 40 лв. /чов.

*Малка група - 35 лв. /чов.

*Формации - 35 лв. /чов.

*Продукция - 20 лв. /чов.

*Български народни танци и фолклорно -етнографски жанр конкурсна такса – 20 лв. /чов.

*таксата участие дава правото на изпълнител да участва във всички стилове в ЕДИН раздел!

*таксата участие дава правото на изпълнител да участва с до три изпълнения в ЕДИН раздел! Всяко следващо изпълнение се доплаща по 5 лв..

*Изпълнител, заплатил фестивална такса 35 лв. за групови изпълнения и желаещ да участва във формат – соло доплаща 20 лв. на изпълнение, дует/трио, доплаща 10 лв. на изпълнение.

*Фестивална такса не се заплаща от ръководителите , помощник-ръководители на колективите, шофьори и медицински лица. *Придружаващи лица плащат благотворителен внос - 15 лв..


Такса участие в мастер класове /издават се сертификати/:

20 лв. на стил/жанр/3 часа.Пакетна цена /участие във всички майстор класове - 70 лв.***

ДОПУСКА СЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА И МАСТЕР КЛАСОВЕ НА КОЛЕКТИВИ И СОЛИСТИ, КОИТО НЕ СЕ НАСТАНЕНИ ПРЕЗ ОРГАНИЗАТОРИТЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

Участие в конкурсната програма:

Соло /дует/трио – 70 лв./чов.

Малка група/формация- 55 лв./чов.

Мастер класове/издават се сертификати/:

– 40 лв./чов./на стил/3 часа/

Пакетна цена /участие във всички майстор класове / - 100 лв.


Адреси за подаване на заявките и необходимите документи:

utrinazvezda@abv.bg или онлайн: http://www.utrinnazvezda.com

попълнен формуляр на заявката или използвайте онлайн форма в сайта www.utrinnazvezda.com

сканирано копие на платежен документ

списък на група с дати на раждане


ВАЖНО:

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ– ДО 10.06.2022г

СРОК за превод на авансово плащане 30% от сума за резервация на хотела – ДО 10.06.2022г

С подаване на заявката се заплаща фестивална такса.

След изпратено копие от платежен документ по електронната поща,

Вашето участие се потвърждава !


Банкова сметка: Банка ДСК ЕАД BIC: STSABGSF

IBAN: BG74STSA93000018257553

Сдружение „Арт академия „Утринна звезда”

Основание за плащане:

Участие в ХХХІV МФИ „Утринна звезда“ – /име на колектива/солиста/ Успешна подготовка!

Президент на фестивала: Кирил Костадинов

Моб. тел. 0899108875

Програмен Директор: Елена Валериева

Моб.тел. 0896063105

Класация

Жури в състав:

Маргарита Хранова,

Доц. Катя Кайрякова,

Иван Кръстев,

Павлета Христова (Папи),

Гергана Господинова,

Ирма Пюзант Каспарян

Определи следната класация:

Естрадно и популярно пеене.МИНИ.Соло.

III място Виктория Динкова. Вокално Студио "Angel Voices" при НЧ "Петко Рачев Славейков" , гр.Варна , в.п.Атанаска Липчева

III място Елизабет Амбарцумян , ОДК Пловдив, В.п. Желязка Белчилова

II място Силвана Жекова. Вокално Студио "Angel Voices" при НЧ "Петко Рачев Славейков" , гр.Варна , в.п.Атанаска Липчева

II място Теолина Жекова. Вокално Студио "Angel Voices" при НЧ "Петко Рачев Славейков" , гр.Варна , в.п.Атанаска Липчева

I място Дария Петрова . Вокално Студио "Angel Voices" при НЧ "Петко Рачев Славейков" , гр.Варна , в.п.Атанаска Липчева

Естрадно и популярно пеене.МИНИ.Дует/Трио.

I място Силвана и Теолина Жекова. Вокално Студио "Angel Voices" при НЧ "Петко Рачев Славейков" , гр.Варна , в.п.Атанаска Липчева

Естрадно и популярно пеене.8-12 год..Соло.

III място Рая Станева. ВГ"Светулковци", гр.София, в.п. Радка Маламова

III място Йоанна Иванова. ВГ"Светулковци", гр.София, в.п. Радка Маламова

III място Ния Кавалджиева. .ВГ"Светулковци", гр.София, в.п. Радка Маламова

II място Рая Костадинова. Вокално Студио "Angel Voices" при НЧ "Петко Рачев Славейков" , гр.Варна , в.п.Атанаска Липчева

II място Жаклин Митева . Voice Academy"Bungy Singers" Гр.Варна, в.п.Тома Езекиев, Радина Езекиева-Димитрова и Мариянка Езекиева

II място Виктория Тодорова. Voice Academy"Bungy Singers" Гр.Варна, в.п.Тома Езекиев, Радина Езекиева-Димитрова и Мариянка Езекиева

I място Рая Йорданова. Вокално Студио "Angel Voices" при НЧ "Петко Рачев Славейков" , гр.Варна , в.п.Атанаска Липчева

I място Естелина Демирова. Voice Academy"Bungy Singers" Гр.Варна, в.п.Тома Езекиев, Радина Езекиева-Димитрова и Мариянка Езекиева

I място Дария Петрова. Вокално Студио "Angel Voices" при НЧ "Петко Рачев Славейков" , гр.Варна , в.п.Атанаска Липчева

I място Нора Димова Вокално Студио "Angel Voices" при НЧ "Петко Рачев Славейков" , гр.Варна , в.п.Атанаска Липчева

I място Александра Стефанова Гр.Варна, в.п.Тома Езекиев, Радина Езекиева-Димитрова и Мариянка Езекиева

Естрадно и популярно пеене.8-12 год..Малка група.

III място ВГ“Светулковци“, гр.София, в.п. Радка Маламова

III място ВГ „Ново поколение“, гр.Правец, х.р. Миглена Батанова

Естрадно и популярно пеене.12-15 год..Соло.

II място Момчил Стайков, ВГ "Ново поколение", гр.Правец в.п. Миглена Батанова

I място Траяна Димова. Вокално Студио "Angel Voices" при НЧ "Петко Рачев Славейков" , гр.Варна , в.п.Атанаска Липчева

I място Ивайло Иванов, ВГ "Ново поколение", гр.Правец в.п. Миглена Батанова

Естрадно и популярно пеене.15-18 год..Соло.

II място Симона Пенчева, ВГ "Ново поколение", гр.Правец в.п. Миглена Батанова

I място Никол-Наоми Дечева. Voice Academy"Bungy Singers" Гр.Варна, в.п.Тома Езекиев, Радина Езекиева-Димитрова и Мариянка Езекиева

I място Галина Янева. Voice Academy"Bungy Singers" Гр.Варна, в.п.Тома Езекиев, Радина Езекиева-Димитрова и Мариянка Езекиева

I място Грета Бакалова. Voice Academy"Bungy Singers" Гр.Варна, в.п.Тома Езекиев, Радина Езекиева-Димитрова и Мариянка Езекиева

Естрадно и популярно пеене.18-25 год..Соло.

I място Десислава Христова. Вокално Студио "Angel Voices" при НЧ "Петко Рачев Славейков" , гр.Варна , в.п.Атанаска Липчева

Естрадно и популярно пеене.над 25 год..Малка група

II място Хорова школа"Светлина", гр.София, в.п. Радка Маламова

Класически вокал.8-12 год..Соло.

Поощрителна награда Рая Георгиева. Музикален Клуб „Амфион“, гр.Тутракан, в.п. Галена Ненова

Класически вокал.12-15 год..Соло.

Поощрителна награда Калина Куцарова. Музикален Клуб „Амфион“, гр.Тутракан, в.п. Галена Ненова

Класически вокал.15-18 год..Соло.

III място Виктория Ганева. Музикален Клуб „Амфион“, гр.Тутракан, в.п. Галена Ненова

Класически вокал.15-18 год..Дует/Трио.

III място Виктория Ганева, Пресиян Великов. Музикален Клуб „Амфион“, гр.Тутракан, в.п. Галена Ненова

Фолклорно пеене .8-12 год..Соло.

III място Марина Керцадова. Детска певческа група "Кавака", гр.Пещера, х.р. Николай Балабанов

II място Йълдъз Саръасанова . Детска певческа група "Кавака", гр.Пещера, х.р. Николай Балабанов

I място Боряна Тодорова. Детска певческа група "Кавака", гр.Пещера, х.р. Николай Балабанов

Фолклорно пеене .8-12 год..Малка група.

IIІ място Детска певческа група "Кавака", гр.Пещера, х.р. Николай Балабанов

Фолклорно пеене .12-15 год..Формация.

II място Вокална група "Ракита", гр. Ракитово, х.р. Николай Балабанов

Фолклорно пеене. 15-18 год..Соло.

IIІ място Меглена Виделова, гр.Пещера, х.р. Николай Балабанов

Инструментални изпълнители.МИНИ

Поощрителна награда Асен Георгиев. ВГ"Светулковци", гр.София, в.п. Радка Маламова

Класически балет/Неокласика. 8-12 год.. Соло.

IIІ място Катрин Петрова, БШ "Адажио" , гр.Сливен, х.р. Наталия Хаджикостова/Анна Хаджикостова

IІ място Сиана Николова, гр.В.Търнова, БШ „Грация“, х.р. Соня Георгиева

І място Айчин Билбашар. Национално училище за танцово изкуство /НУТИ/. П.Галина Сребрева

Класически балет/Неокласика. 8-12 год. Дует/Трио.

IIІ място Катрин Петрова, Константина Николова, БШ "Адажио" , гр.Сливен, х.р. Наталия Хаджикостова/Анна Хаджикостова

Класически балет/Неокласика. 8-12 год.. Формация.

IIІ място Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева/ Татяна Добрева

IІ място БШ "Адажио" , гр.Сливен, х.р. Наталия Хаджикостова/Анна Хаджикостова

Класически балет/Неокласика. 12-15 год. Соло.

IІ място Ванеса Солдатева , БШ "Адажио" , гр.Сливен, х.р. Наталия Хаджикостова/Анна Хаджикостова

Класически балет/Неокласика. 12-15 год.. Дует/Трио.

IIІ място Ванеса Солдатева, Габриела Енчева. БШ "Адажио" , гр.Сливен, х.р. Наталия Хаджикостова/Анна Хаджикостова

IIІ място Белослава Рафаилова, Ванеса Солдатева, Елеонора Гелева. БШ "Адажио" , гр.Сливен, х.р. Наталия Хаджикостова/Анна Хаджикостова

IІ място Габриела Каябашлиева, Кристина Желева. БШ "Адажио" , гр.Сливен, х.р. Наталия Хаджикостова/Анна Хаджикостова

IІ място Ванеса Солдатева , Белослава Рафаилова. БШ "Адажио" , гр.Сливен, х.р. Наталия Хаджикостова/Анна Хаджикостова

Класически балет/Неокласика. 12-15 год.. Малка група.

I място БШ "Адажио" , гр.Сливен, х.р. Наталия Хаджикостова/Анна Хаджикостова

Класически балет/ Неокласика. 15-18 год. Соло.

IIІ място Невена Тодорова . Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева/ Татяна Добрева

IIІ място Александра Димитрова. Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева/ Татяна Добрева

II място Дара Славова. Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева/ Татяна Добрева

Класически балет/Неокласика. 15-18 год.. Малка група.

II място Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева

Български народни танци. 8-12 год.. Малка група.

II място Детски камерен състав, гр. Пещера, х.р. Здравко Христов

Български народни танци. 12-15 год.. Малка група.

II място Детско-юношески танцов състав, гр. Пещера, х.р. Здравко Христов

Спортни и социални танци. 8-12 год.. Малка група.

IІ място Танцово студио „La Cucaracha“, гр. Карлово Х.р. Ева Костова

Спортни и социални танци. 8-12 год.. Формация.

IIІ място Танцово студио „La Cucaracha“, гр. Карлово Х.р. Ева Костова

Спортни и социални танци. 12-15 год.. Малка група.

IІ място Танцово студио „La Cucaracha“, гр. Карлово Х.р. Ева Костова

Мажоретни състави. 8-12 год. Формация.

IIІ място ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник, х.р.Кирил Крумов.

IІ място Модерен балет „ Аглея“. Гр.Сливница, х.р.Майя Първанова

Джаз.Модерн.Контемпорари. 12-15 год.. Соло.

Поощрителна награда Лора Тодорова. Б2 балет при НЧ „Дръстър- 2012“, гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева/ Татяна Добрева

IIІ място Яна Хараланова. Б2 балет при НЧ „Дръстър- 2012“, гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева/ Татяна Добрева

Джаз.Модерн.Контемпорари. 12-15 год.. Малка група.

IІ място БШ "Адажио" , гр.Сливен, х.р. Наталия Хаджикостова/Анна Хаджикостова

Джаз.Модерн.Контемпорари. 12-15 год.. Формация.

IIІ място Б2 балет при НЧ „Дръстър- 2012“, гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева/ Татяна Добрева

Джаз.Модерн.Контемпорари. 15-18 год. Соло.

IIІ място Невена Тодорова. Б2 балет при НЧ „Дръстър- 2012“, гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева

IІ място Адриана Железова. Б2 балет при НЧ „Дръстър- 2012“, гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева/ Татяна Добрева

І място Валерия Андреу. Б2 балет при НЧ „Дръстър- 2012“, гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева

Джаз.Модерн.Контемпорари. 15-18 год.. Дует/Трио.

І място Валерия Андреу, Адриана Железова. Б2 балет при НЧ „Дръстър- 2012“, гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева

Характерни танци.Етно шоу. 8-12 год.. Формация

IIІ място БШ "Адажио" , гр.Сливен, х.р. Наталия Хаджикостова/Анна Хаджикостова

II място ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник, х.р.Кирил Крумов.

Характерни танци.Етно шоу. 12-15 год. Соло.

IIІ място Александра Василева . Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева/ Татяна Добрева

Характерни танци.Етно шоу. 12-15 год. Дует/Трио.

Поощрителна награда Христина Христова и Милена Мирчева.Модерен балет „ Аглея“. Гр.Сливница, х.р.Майя Първанова

IІ място Яна Хараланова, Денислава Димитрова. Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева/ Татяна Добрева

Характерни танци.Етно шоу. 12-15 год. Формация.

IIІ място Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева

II място БШ "Адажио" , гр.Сливен, х.р. Наталия Хаджикостова/Анна Хаджикостова

Характерни танци.Етно шоу. 15-18 год.. Соло.

І място Валерия Андреу. Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева

Характерни танци.Етно шоу. 15-18 год. Малка група.

II място Модерен балет „ Аглея“. Гр.Сливница, х.р.Майя Първанова

II място Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева

OPEN. 8-12 год. Дует/Трио.

IIІ място Жасмин Живкова и Жасмина Димитрова . Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева/ Татяна Добрева

OPEN. 8-12 год. Малка група.

IIІ място Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева/ Татяна Добрева

OPEN. 8-12 год. Формация

IIІ място Танцово студио "La Cucaracha", гр. Карлово Х.р. Ева Костова

IIІ място Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева/ Татяна Добрева

OPEN. 12-15 год. Малка група

IIІ място Танцово студио "La Cucaracha", гр. Карлово Х.р. Ева Костова

OPEN. 15-18 год. Соло.

I място Валерия Андреу. Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева

OPEN. 15-18 год. Дует/Трио.

I място Адриана Железова, Валерия Андреу, Дара Славова. Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева

OPEN. 15-18 год. Малка група.

IІ място Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева

Танцово шоу. МИНИ. Соло.

IIІ място Мелани Александрова. Модерен балет „ Аглея“. Гр.Сливница, х.р.Майя Първанова

Танцово шоу. 8-12 год. Соло.

IIІ място Леа Славова. Модерен балет „ Аглея“. Гр.Сливница, х.р.Майя Първанова

I място Елизабет Недкова. Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева/ Татяна Добрева

Танцово шоу. 8-12 год. Дует/Трио.

IIІ място Елизабет Недкова , Христо Георгиев. Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева/ Татяна Добрева

IIІ място Нася Асенова и Румина - Йоана Руменова . Модерен балет „ Аглея“. Гр.Сливница, х.р.Майя Първанова

Танцово шоу. 8-12 год.. Малка група.

IIІ място Балет "Меги денс", НЧ „Роден край“ гр.София, х.р. Меглена Неделчева , пом.рък.Мая Китова

IIІ място Школа по танци „Eli Dance” Варна, х.р. Елена Савова

II място Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева/ Татяна Добрева

І място Модерен балет „ Аглея“. Гр.Сливница, х.р.Майя Първанова

Танцово шоу. 8-12 год. Формация.

IІ място Балет "Меги денс", НЧ „Роден край“ гр.София, х.р. Меглена Неделчева , пом.рък.Мая Китова

I място Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева/ Татяна Добрева

І място ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник, х.р.Кирил Крумов.

Танцово шоу. 12-15 год. Малка група.

IIІ място Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева/ Татяна Добрева

Танцово шоу. 12-15 год. Формация.

I място Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева/ Татяна Добрева

I място Балет „Меги денс“, НЧ „Роден край“ гр.София, х.р. Меглена Неделчева , пом.рък.Мая Китова

Танцово шоу. 15-18 год. Соло.

IІ място Адриана Железова. Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева/ Татяна Добрева

II място Валерия Андреу. Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева

Танцово шоу. 15-18 год. Дует/Трио .

II място Дара Славова, Валерия Андреу. Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева/ Татяна Добрева

Танцово шоу. 15-18 год. Формация.

II място Б2 балет при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева/ Татяна Добрева

I място Балет "Меги денс“ , НЧ „Роден край“ гр.София, х.р. Меглена Неделчева, пом.рък.Мая Китова

Танцово шоу. Смесена.

II място Модерен балет „Аглея“. Гр.Сливница, х.р.Майя Първанова

Hip-Hop. Street Dance.8-12 год. Соло

IIІ място Николай Иванов, ТФ “Екстрийм шоу”, Перник/София, х.р. Кирил Крумов.

IІ място София Попова, ТФ “Екстрийм шоу”, Перник/София, х.р. Кирил Крумов.

I място Изабела Маринова, ТФ “Екстрийм шоу”, Перник/София, х.р. Кирил Крумов

I място Йоана Чалева, ТФ “Екстрийм шоу”, Перник/София, х.р. Кирил Крумов.

Hip-Hop. Street Dance.8-12 год. Малка група

IІ място ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник, х.р.Кирил Крумов.

I място „ARTITIX crew“ гр.Варна, х.р.Румяна Михова

Hip-Hop. Street Dance.15-18 год. Формация

I място Балет "Меги денс" и „W squad by Megi Dance“ , НЧ „Роден край“ гр.София, х.р. Меглена Неделчева Виктория Кирилова , пом.рък.Мая Китова

Специална награда от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, специалност „Театър на движението-невербален театър“.

Участие в работно ателие „Как да се подготвим за кандидатстване в НАТФИЗ?“

Адриана Железова

Александра Димитрова

Бетина Стоянова

Валерия Андреу

Дара Славова

Зорница Ценова

Кристина Спасова

Невена Тодорова

Радина Бакрачева

Полина Димитрова

Специална награда: Ваучер за безплатно настаняване на 5 човека по време на XXXVII МФИ „Утринна звезда“, Златни пясъци 2023г

- Б2 балет, при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева/ Татяна Добрева

- Модерен балет „Аглея“. Гр.Сливница, х.р.Майя Първанова

- Балет "Меги денс", НЧ „Роден край-1931“ гр.София, х.р. Меглена Неделчева Виктория Кирилова , пом.рък.Мая Китова

Специална награда: Чек на стойност 500в. за участие в XXXVI МФИ „Утринна звезда“, Банско 2022г.

- „New art center“, гр. Пещера, худ.рък. Здравко Христов и Николай Балабанов

- Voice Academy "Bungy Singers“, Гр.Варна, в.п.Тома Езекиев, Радина Езекиева-Димитрова и Мариянка Езекиева

ГРАН ПРИ РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

- Б2 балет, при НЧ "Дръстър- 2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева/ Татяна Добрева

ГРАН ПРИ РАЗДЕЛ МУЗИКА

Voice Academy "Bungy Singers“, Гр.Варна, в.п.Тома Езекиев, Радина Езекиева-Димитрова и Мариянка Езекиева