morning-star
Международен фестивал на изкуствата "Утринна Звезда"
МФИ Банско - 2022

МФИ Банско - 2022

Регламент

ХХХІІІ МФИ „Утринна звезда“ Банско 2021 24-28 ноември 2021 г.. 

Организатори: сдружение "Арт академия  "Утринна звезда" Секция на Международен танцов съвет  /CID UNESCO/ Община Банско

Каним ви на Международен фестивал на изкуствата  „Утринна звезда”, който се провежда в най-красивите Български курорти - лятото в морските курорти  златни пясъци, гр.Черноморец, гр.Созопол, а през зимата в Банско и е един от водещите и престижни фестивали в България! 

С всяко следващо издание привлича хиляди участници и печели все по-голяма популярност в страната  и чужбина!

ГРАНД ПРИ НА фестивала на стойност 4500 лева  БЕЗПЛАТНО ПРЕБИВАВАНЕ НА МФИ „УТРИННА ЗВЕЗДА“ 2022!СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ДО 05.11.2021 г.

Участници в конкурса:

Конкурсът е отворен за всички - индивидуални участници, читалища, ЦРД, Младежки домове, Академии, Дворци на децата, частни школи, студия, клубове, релакс школи и др..

Целта на организаторите: 

Предоставяне на възможност на талантливите деца и възрастни да изявят пълноценно своите заложби

Развитие на различните видове изкуства и насърчаване на деца и младежи към занимания, свързани с изкуствата

Обмяна на творчески опит

Сътрудничество между ръководителите и приятелство между колективите

Популяризиране на световни и национални културни ценности

Необходими документи за заявяване на участие:

   - Талон за участие/онлайн заявка през сайта

   - Платежен документ

   - Списък на участниците с ЕГН/дати на раждане.

Възрастови категории:

І.  Категория МИНИ до 8 год. 4 мес.

ІІ. Категория  от  8 год. и 4 мес. до 

12 год. и 4 мес.

ІІІ. Категория 12 год. и 4 мес. до

15 год. и 4мес.

ІV.  Категория 15 - 18 години 

V.  Категория  18 - 25 години 

VІ.  Категория  над 25 години 

Позволява се смесване на възрастовите категории 50%,като по-малките преминават в следващата възрастова категория! 

VІІ. Смесена /за продукции/

Формат за участие

- Солo

- Дует/трио

- Малки групи - 4-8 човека

- Формации – над 8 човека

- Продукция –над 20 човека

КОНКУРСЕН РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

СТИЛОВЕ: КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА. 

ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ, ЕТНО ШОУ, СТИЛИЗИРАН ФОЛКЛОР.       

 СПОРТНИ И СОЦИАЛНИ ТАНЦИ. 

ТАНЦОВО ШОУ. OPEN.

 МОДЕРН, ДЖАЗ, КОНТЕМПОРАРИ 

HIP HOP / STREET DANCE 

МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ

АКРОДЕНС.

изпълненията на соло, дует и трио да не надвишават 2 мин.

групи и формации 8 мин. 

некоректното подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнение и отнемане на точки!!!                                                                                                                                               

музиката трябва да бъде изпратена на  е-мail – festival_utrinnazvezda@abv.bg 

Файлът да се ПРЕИМЕНУВА по образец посочен в общи условия т.7.       

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

-  «ИНТЕРПРЕТАЦИЯ» : способността на танцьора да следва ритъма и музикалността на мелодията, да ги изразява посредством движенията на тялото, способността да  използва движенията и техническите елементи адекватно на музикалната рисунка, способността на танцьора плавно да продължи рисунката на танца след «спиране», «пауза» и други фигури.  «Интерпретация» може да се подразбира и като способността на танцьора да адаптира и налага движенията  на музиката.

- «ТЕХНИКА»: изпълнението на движенията трябва да съответства на музиката, изпълнение на технически елементи , движения и фигури,  (позиция, точност, координация, равновесие и контрол над тялото), използване на цялото пространство както персонално така и общо по вертикални, хоризонтални и диагонални плоскости, синхрон. 

-  «ХОРЕОГРАФИЯ» : разпределение на движения, фигури в съответствие с танцовия  контекст, костюм и музика. Съответствие на репертуара с възрастта на изпълнителите. 

-  «ИМИДЖ» : актьорско майсторство, презентацията на танцьорите на сцената. Изкуството на изпълнителите да демонстрират емоции и чувства. Начално и завършващо представяне на танцорите.

*изпълненията на солo, дует и трио да не надвишават 2 мин./групи и формации 8 мин. 

*некоректното подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнение и отнемане на точки!!!                                                                                                                                                                            * музиката трябва да бъде изпратена на е-мail – festival_utrinnazvezda@abv.bg                                                                            Файлът да се ПРЕИМЕНУВА по образец посочен в общи условия т.7.     


РАЗДЕЛ МУЗИКА

ФОЛКЛОРНО ПЕЕНЕ

ЕСТРАДНА И ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН

ДЖАЗ , РОК, R&B 

ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ /СОЛО, ОРКЕСТРИ, АНСАМБЛИ/

БИЙТБОКС 

Изпълнители представят песни или инструментални композиции с общо

Времетраене: до 8 мин. на категория  /композиции или 2 песни/

индивидуалните и груповите изпълнители да представят до 2 песни;

допуска се съпровод до 5 души

една от песните да е на български език/авторските песни имат приоритет

оркестри и групи представят по 2 композиции 

Формат за участие

- Солo

- Дует/трио

- Малки групи - 4-8 човека

- Ансамбли – над 8 човека

- Хор

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

Музикалност; художествена интерпретация на музикално произведение (собствена интерпретация на произведението); 

Чистота на интонация и качеството на звучене;

Сложост на репертоара;   /за ансамбли, дуети, триа- изпълнение на унисона и многогласие, интониране на хорова партия. Съответствие на репертоара с изпълнителски възможности.

Сценична култура, артистизъм.

РАЗДЕЛ  ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО.

Участниците представят театрална постановка или спектакъл.

времетраене до 40 мин.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

АРТИСТИЧНОСТ

РЕЖИСУРА

ПОСТАНОВКА

СЦЕНОГРАФИЯ

РАЗДЕЛ  ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО.

картините  ще се рисуват по време на фестивала,техниката на изпълнение свободна. 

темата ще бъде озвучена на място

организаторите подсигуряват повърхности за рисуване/хартия, платно/. 

картини ще бъдат подредени в изложба на Гала концерта.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

КОМПОЗИЦИЯ

ЖИВОПИСЕН СТИЛ

ЦЯЛОСТНОСТ В ПРЕДАВАНЕ НА НАСТРОЕНИЕ, ЧУВСТВЕНОСТ НА ОБРАЗА.

ОРИГИНАЛНОСТ

ФОЛКЛОРНА СЕСИЯ

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

Колективите представят танци или композиции с общо времетраене до 12 мин. на категория /композиция или 2 танца/

Възрастови категории:
І - МИНИ / до 9 години /
ІІ - от 9 до 13 години
ІІІ - от 13 до 18 години
ІV - над 18 години                                                                                                                                                                     

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

- ХОРЕОГРАФИЯ - композиция, сложност, майсторство, динамика, емоционалност

- ПОСТАНОВКА - оригиналност на постановката.

- АРТИСТИЧНОСТ - разкритие на художествения образ и сценична култура

- ИМИДЖ - Съответствие на стил и начин на изпълнения, съпровождане, костюми на народни традиции

ФОЛКЛОРНО-ЕТНОГРАФСКИ ЖАНР
Фолклорно-етнографски колективи, представят номера и програми, създадени на фолклорна основа, народни (регионални, местни) обичаи. Времетраене до 8 мин.

Възрастови категории:
- до 20 години
- над 20 години

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ: 

- качеството на фолклорния материал (художествена ценност, етнографска точност);

- съответствие на стил и начин на изпълнения, съпровождане, атрибути, костюми на народни (регионални, местни) традиции;                                                                                 - качеството на изпълнение;

- зрелищно решаване на изпълнение, яркост и самобитност, оригиналност на изпълнение;

- съответствие на костюми, музикални инструменти и реквизит на темата на изпълнение;

В КОНКУРСА СА ВКЛЮЧЕНИ  И  ДРУГИ ВИДОВЕ  АРТ И СПОРТНИ ДИСЦИПИНИ!!!
Кино, Театър-мода, експериментален жанр, цирково шоу, земна акробатика, аеробика, демонстрации на бойни изкуства и други.

НАГРАДЕН ФОНД:

ГРАНД ПРИ  - Безплатно участие в МФИ «Утринна звезда»-2022

Ваучери с отстъпки за Арт Лагер-фестивал  "Утринна звезда«  и МФИ „Утринна звезда“ 

50% отстъпка от такса участие за квалификациитеза P.A.S.S. METHOD - Balkan Cup

Дипломи за всички участници

Купи, медали и плакети 1,2,3 място.

Награда за най-добра хореография и постановка.

Награда на Арт Академия „Утринна звезда“-лауреатите получават покана да представят България на европейски и световни конкурси и фестивали! 

Наградите се връчват по преценка на журито, организаторите и партньорите на конкурса. Запазва се право да не присъжда всяка една от горепосочените награди.


КЛАСИРАНЕ

Класирането се осъществява по точкова система.

Максимален брой точки по един критерий – 10. Общ максимален брой точки -40.

І място- 37-40 точки

ІІ място- 31-36 точки

ІІІ място – 26-30 точки.

Следователно в определена група може да отсъства първо, второ, или трето място, както е и възможно няколко участника да се класират на едно и също място.

 ЖУРИРАНЕТО Е ЗАКРИТО /В ПРОГРАМАТА И В ПРОТОКОЛИТЕ НА ЖУРИТО СЕ ПОСОЧВА САМО СТАРТОВ НОМЕР И ИМЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО/.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

т.1. Организаторите си запазват правото да записват и излъчват изпълненията на фестивала.

т..2. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите.

т..3. Разходите по пребиваването на колективите и придружаващите ги лица- пътни, дневни,са за собствена сметка.

т.4.Разходите за награден фонд, техническото, сценичното и медицинскотообезпечаване се поемат от организаторите.

т.5. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на своите колективи по време на мероприятието, заплащат нанесените щети .

т.6. Участниците отговарят за своите костюми, реквизити и лични вещи.

т.7. Изпълнител не изпратил музика за своето участие няма да бъде допуснат до конкурса. Изпълнител, изпратил музика след указания срок ще трябва да заплати допълнително 20 лв.

т.8. Авторските права трябва да бъдат уредени от участниците.

т.9. Времетраенето на изпълнение: 

Соло/дует/трио (Танцово изкуство)- 2 мин.

Соло/дует /трио (Музика)- 4 мин.

Малка група/Формация- 4мин.

Общо времетраене на категория – 8мин. За фолклорна сесия/хор/оркестър-12мин.

т.10.Времетраенето на изпълненията, задължително се посочва в заявката.

*Некоректно подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнението!

т.11. Програма на фестивала се определя от организационно-постановъчен екип и не подлежи на коментар. 

т.12. Организаторите запазват правото си при необходимост да променят програмата.

т.13. Решението на журито за крайното класиране на колективите не подлежи на коментар.

т.14. С подаване на заявката, вие декларирате съгласието си с условията на фестивала.

/т.7. /ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА, МУЗИКАЛНИЯТ СЪПРОВОД ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕН НА E-MAIL: festival_utrinnazvezda@abv.bg

Музикалният файл трябва да бъде преименуван по следния начин:

. Танцов стил или музикален стил:

КБ-класически балет, неокласика.

ХТ-характерни танци,етно шоу, бели денс

МС-мажоретни състави

МДК-модерн/джаз/контемпорари

ТШ-танцово шоу

О-опен

СТ-спортни и социални танци

ХХ-хип-хоп /Street dance

АД-акроденс и художествена гимнастика

НТ-народни танци

ЕПП - естрадно и популярно пеене . 

ФП - фолклорно пеене

2. Възрастова категория: І,ІІ,ІІІ,ІV,V,VІ, VІІ

3. Формат за участие:

С - соло

ДТ - дует/трио

МГ- малка група

Ф - формация

П – продукция

А - ансамбъл

Х – хор

4. Име изпълнителя/колектива.

5. Името на танца/песента. 

*ЗА РАЗДЕЛ МУЗИКА: Пред името на песента поставете цифра 1 или 2 , в зависимост от предпочитания , коя песен искате да изпеете първа. 

Образец МУЗИКА: ФП, ІІІ, С, Петя Петрова,  1 Хубава си моя горо

Образец Танцово Изкуство : КБ, ІІ, Ф, Балет Феерия, Па де дьо из балета Лебедово езеро.

Срок за изпращане -10.11.21 г. 

*Изпълнител не изпратил музика за своето участие няма да бъде допуснат до конкурса. 

*Изпълнител, изпратил музика след указания срок, ще трябва да заплати допълнително 20 лв.

Програма

24.11.2021 г.

Настаняване

16:00 ч. – Мастер клас „ Хип-хоп“.  Водещ : Денис Костадинов.

17:00 ч. – Мастер клас  „Народни танци“. Водещ:  Гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска

25.11.2021г.

11:00 ч. – Мастер клас „ Хип-хоп“.  Водещ : Денис Костадинов.

14:00 ч. – Мастер клас „Индивидуална работа с вокални солисти.“. Водещ: Росица Панайотова-Григорова

15:00 ч. – Мастер клас  „Народни танци“. Водещ:  Гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска

17:00 ч. – Мастер клас „Сценично движение“ . Водещ:Маргарита Божилова

26.11.2021г.    НЧ “Н.Й.Вапцаров“ гр.Банско.

09:30 ч. – Саунд чек. Категория МИНИ и 8-12 год..

10:00 ч. – Конкурсна програма раздел МУЗИКА .Категория МИНИ и 8-12 год..

11:10 ч. – Дезинфекция

11:20 ч. - Саундчек. Инструментални изпълнители.

11:30 ч. – Конкурсна програма МУЗИКА . Инструментални изпълнители.

               Естрадно и популярно пеене. 8-12 год..Формация.

13:15 ч. - Дезинфекция .

13:30 ч. – Саунд чек. Естрадно и популярно пеене.Категория 12-15, 15-18 год.

14:00 ч. -  Конкурсна програма . Естрадно и популярно пеене. Кат. 12-15, 15-18 год..

15:10 ч. - Фолклорно Пеене.

15:30 ч. – Дезинфекция

15:40 ч. – Репетиция на сцена.

16:00 ч. - Български народни танци.                                                                                                

                Характерни танци.                                                                                                                                        Джаз.Модерн. Контемпорари. 15-18 год..Соло.                 

Джаз.Модерн. Контемпорари. 15-18год..Дует/Трио.                                                                          Джаз.Модерн. Контемпорари. 15-18 год..Малка група.             

                Хип-Хоп. Стрийт денс. 8-12 год. Соло.

27.11.21г..   НЧ “Н.Й.Вапцаров“ гр.Банско.

10:00 ч. – Репетиция на сцена. Класически балет.Неокласика.

10:30 ч. - Конкурсна програма. Класически балет.Неокласика.

11:30 ч. – Дезинфекция

11:45 ч. – Репетиция на сцена .Опен. Акроденс.

12:00 ч. - Конкурсна програма. Опен. Акроденс.

13:30 ч. - Дезинфекция .

14:00 ч. - Репетиция на сцена. Джаз.Модерн. Контемпорари.

14:30 ч. - Конкурсна програма. Джаз.Модерн. Контемпорари.

15:30 ч. – Дезинфекция. Репетиция на сцена . Танцово шоу. Хип хоп.

16:00 ч. - Конкурсна програма. Танцово шоу. Хип хоп.

28.11.21г..

10:00 ч. - Награждаване.

ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯТ ПРОГРАМА

Организация за провеждане на събитието от екипа на МФИ „Утринна звезда“:

- Конкурса-състезанието ще се провежда без публика.

- на 26.11.21 от 8:30 ч. до 10:30 ч. ще бъде осигурена мобилна лаборатория за взимане на бързи антигенни тестове за ръководители , екипа на колективите и придружаващи лица, които нямат зелен сертификат.След  отрицателен тест ще бъдат допуснати до салона на читалището.

- Програма на състезанието ще се провежда на блокове за да не се допуска струпване на голямо количество хора в салона.

- ще се осъществява дезинфекция на съблекалните и сцената при смяна на блоковете.

- дезинфектанти ще бъдат поставени на всеки вход и изход.

- влизането и излизането от салона ще се осъществява еднопосочно.

- всички от екипа на организаторите притежават сертификати или удостоверения.

Финансови условия

ТАКСИ участие

*Соло - 40 лв.

*Дует /трио – 40 лв. /чов.

*Малка група - 35 лв. /чов.

*Формации - 35 лв. /чов.

*Продукция - 20 лв. /чов.

*Български народни танци и фолклорно -етнографски жанр конкурсна такса – 20 лв. /чов.                                                                                                                                                       

*таксата участие дава правото на изпълнител да участва във всички стилове в ЕДИН раздел!

*Изпълнител, заплатил фестивална такса 35 лв. за групови изпълнения и желаещ да участва в категория – соло,дует-трио, доплаща 10 лв. на изпълнение.     

Такса участие в мастер класове /издават се сертификати/:  10 лв. на стил/жанр/1 часа.

НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛИ  Е САМО ПРЕЗ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Хотели в гр. Банско  2*,3*,4*    цена: 40-50 лв. на човек на ден

В цената е включено: нощувки в хотел 2* и СПА хотел 3*-4* на база FB.   /Full board – нощувка, закуска + обяд + вечеря/, ползване на СПА . Не включва: безалкохолни и алкохолни напитки.

Цените са нетни преференциални само за участниците на фестивала с включено ДДС и туристически данък!

При група над 15 човека – 1 ръководител се настанява безплатно!                                                                   

 Период за подаване на окончателна резервация  - 15  дни преди пристигането.

ВАЖНО : Вие имате право да отмените резервацията на хотела само по  е-мейл, най-късно за 10 дни преди пристигане, след този срок вие дължите стойността за един ден за всяка отменена резервация.

 Авансово плащане  не се връща.


Адреси за подаване на заявките и необходимите документи: 

utrinazvezda@abv.bg или онлайн: http://www.utrinnazvezda.com

Попълнен формуляр на заявката или използвайте онлайн форма в сайта www.utrinnazvezda.com 

Сканирано копие на платежен документ

Списък на група с дати на раждане

ВАЖНО:

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ– 05.11.2021г

СРОК за превод на авансово плащане 30% от сума  за резервация на хотела –  05.11.2021г

С подаване на заявката се заплаща фестивална такса. 

След изпратено копие от платежен документ по електронната поща, Вашето участие се потвърждава ! 

Банкова сметка: Банка ДСК ЕАД  BIC: STSABGSF

IBAN: BG74STSA93000018257553 

Сдружение „Арт академия „Утринна звезда”

Основание за плащане:

Участие в ХХХІІI МФИ „Утринна звезда“ /име на колектива/солиста/

Успешна подготовка!  

Президент на фестивала: Кирил Костадинов

          Моб. тел. 0899108875

Програмен Директор: Елена Валериева

Моб.тел. 0896063105

Класация

Жури в състав:

Д-р Росица Панайотова-Григорова

Проф.д-р Велимир Велев

Главен Асистент  д-р Маргарита Божилова-Андонова

Риолина Топалова

Гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска

присъди следната класация:

Естрадно и популярно пеене. МИНИ.Соло.

II място Мария Бояджиева. ДЮВИШ „Звънче" Гр.Велинград. х.р. Йорданка  и Иван Казалиеви

I място Виктория Добрева. ВГ"Светулковци"гр.София, Х.р.Радка Маламова

Естрадно и популярно пеене. 8-12 год..Соло.

Поощрителна награда: Мария Кошеджийска. ДЮВИШ „Звънче“ Гр.Велинград. х.р. Йорданка  и Иван Казалиев.

Поощрителна награда: Йоанна Иванова. ВГ"Светулковци"гр.София, Х.р.Радка Маламова

III място Никол Черникова.гр. Силистра.  Х.р. Мирослав Маринов

III място Дарина  Лагадинска. ДЮВИШ „Звънче“ Гр.Велинград. х.р. Йорданка  и Иван Казалиеви

II място Георги Димкин. АртВойс център. Гр.Пловдив.в.п. Руми Иванова.

I място Елена Василева . гр.Асеновград, в.п. Румяна Иванова

Естрадно и популярно пеене. 8-12 год.Формация.

II място ВГ"Светулковци"гр.София, Х.р.Радка Маламова

Инструментални изпълнители.8-12 год.. Соло.Пиано

Поощрителна награда: Георги Димкин гр.Пловдив.п.Мартин Ненков

II място Елена Василева . гр.Асеновград, педагог Снежана Спилкова

Инструментални изпълнители.12-15 год. Соло.

III място /акордеон/Никола Динев. Гр.Благоевград. 

I място /ел.китара/ Стоян Войнишки. „Presto Music School“  гр.Благоевград. преподавател -  Иво Цацов

I място /пиано/ Диана Гяурова. Гр.Пловдив. Снежана Спилкова-Гънева .

I място /пиано/ Наталия Грозева гр. Пловдив. Снежана Спилкова-Гънева - клавирен педагог

Инструментални изпълнители. 15-18 год.. Соло. Електрическа китара.

I място Георги Чолев . „Presto Music School“ гр.Благоевград. преподавател - Станислав Кайчев

Инструментални изпълнители. 12-15 год.. Дует/Трио.

II място „Lucy and the Boy’s“ при „Presto Music School“ гр.Благоевград.  Люси Сивикова вокал, Никола Войнишки - пиано, Стоян Войнишки – китара. Педагози: Деница Веселинска, Цветомира Съботинова, Станислав Кайчев

Инструментални изпълнители. 15-18 год. Група.

III място „Presto“ при „Presto Music School“ гр.Благоевград , Педагози: Деница Веселинска, Цветомира Съботинова, Станислав Кайчев

II място . „4Teens“ при „Presto Music School“ гр.Благоевград, Педагози: Деница Веселинска, Цветомира Съботинова, Станислав Кайчев

I място  Legacy“  при „Presto Music School“ гр.Благоевград, Педагози: Деница Веселинска, Цветомира Съботинова, Станислав Кайчев

Инструментални изпълнители. Продукция.

II място  „Presto Junior“ при „Presto Music School“ гр.Благоевград, худ.рък. Деница Веселинска, Милан Георгиев

Естрадно и популярно пеене. 12-15 год..Соло.

III място Иванина Маринова. ВГ"Светулковци"гр.София, Х.р.Радка Маламова

I място Никол Попова,  София, В.п. Аделина Колева

Естрадно и популярно пеене. 15-18 год..Соло.

Поощрителна награда: Лета Бучкова. ДЮВИШ „Звънче“ Гр.Велинград. х.р. Йорданка  и Иван Казалиеви

III място Сабрина  Хаджиева. ДЮВИШ „Звънче“ Гр.Велинград. х.р. Йорданка  и Иван Казалиеви

II място Михаела Нанова. ДЮВИШ „Звънче“ Гр.Велинград. х.р. Йорданка  и Иван Казалиеви

I място Мария Тимова. Гр. Благоевград.в.п.Деница Веселинска

I място Венелин Каленов. ДЮВИШ „Звънче“ Гр.Велинград. х.р. Йорданка  и Иван Казалиеви

Фолклорно пеене.МИНИ. Соло.

II място Екатерина  Маринова. Гр. Пещера. В.п. Николай Балабанов

Фолклорно пеене.8-12  год. Соло.

Поощрителна награда: Радослава  Лечева. Гр. Пещера. В.п. Николай Балабанов

III място Марина  Керцадова. Гр. Пещера. В.п. Николай Балабанов

II място Боряна Тодорова. Гр. Пещера. В.п. Николай Балабанов

I място Йълдъз Саръасанова. Гр. Пещера. В.п. Николай Балабанов

Фолклорно пеене.Група.8-12 год.

I място  Детска певческа група " Кавака". Гр. Пещера. В.п. Николай Балабанов

Фолклорно пеене.Група.12-15 год.

ІII място „Сладкопойна чучулига“ .ОУ ,,Неофит Рилски" с.Бел камен, х.р. Мустафа Осенски

II място ДВГ " Ракита" към СУ "Св. Климент Охридски" гр. Ракитово. В.п. Николай Балабанов

Фолклорно пеене.15-18 год. Соло

I място Таня Дамянова. Гр. Пещера. В.п. Николай Балабанов

Български народни танци. Категория 8-12 год..Малка група.

III място ДТС „Кавака“ гр. Пещера, х.р. Здравко Христов

Народни танци. Категория 15-18 год.Соло

I място Ивана Ристова, ФА „Ацо Караманов“, Център за култура Радовиш, С.Македония

Български народни танци. Категория 15-18 год..Малка група.

I място ТС „Пролет“ НЧ „Бр.Миладинови 1914 г.“ гр.Петрич. Х.р. Мария Янева

Категория над 25 години. Формация.

I място ТК“Кавака“ гр. Пещера, х.р. Здравко Христов

Характерни танци. 8-12 год.Дует/Трио.

II място Деа Драганова  и Елица Петкова . БТШ „Бисер“ Гр. София НЧ „Г.С.Раковски 1927“. Х.р. Грозданка Ангелова. Пом.рък.Михаела Бекярова.

Характерни танци. 8-12 год..Малка група.

I място БТШ „Бисер“ Гр. София НЧ „Г.С.Раковски 1927“. Х.р. Грозданка Ангелова. Пом.рък.Михаела Бекярова.

Характерни танци. 8-12 год..Формация.

I място ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София. Х.р. Кирил Крумов

Характерни танци. 12-15 год..Дует/Трио.

II място Дара Данчева. Божидара Божкова. Ема Анастасова. БТШ „Бисер“ Гр. София НЧ „Г.С.Раковски 1927“. Х.р. Грозданка Ангелова. Пом.рък.Михаела Бекярова.                                                                                                                                                             

I място София Савова. Цветелина Калагларска . БТШ „Бисер“ Гр. София НЧ „Г.С.Раковски 1927“. Х.р. Грозданка Ангелова. Пом.рък.Михаела Бекярова.

Характерни танци. 12-15 год..Малка група.

II място БТШ „Бисер“ Гр. София НЧ „Г.С.Раковски 1927“. Х.р. Грозданка Ангелова. Пом.рък.Михаела Бекярова.                                                                                                                                                             

Мажоретни състави. 15.18год. Формация

II място Градски мажоретен състав „Ацо Караманов“, Център за култура Радовиш, С.Македония

Класически балет.Неокласика. Мини .Соло

II място Димана Вълева . Клуб за изкуства „Терпсихора“. гр. София х.р. Славея Славчева

Класически балет.Неокласика. 8-12 год..Дует/Трио.

III място Карина Станева и Андреа Василева . Клуб за изкуства „Терпсихора“. гр. София х.р. Славея Славчева

II място Сиана Недялкова и Ана-Мария Кирилова . Клуб за изкуства „Терпсихора“. гр. София х.р. Славея Славчева

Класически балет.Неокласика. 8-12 год..Соло.

Поощрителна награда: Карина Станева . Клуб за изкуства „Терпсихора“. гр. София х.р. Славея Славчева

III място Цветелина Калагларска. БТШ „Бисер“ Гр. София НЧ „Г.С.Раковски 1927“. Х.р. Грозданка Ангелова. пом.рък.Михаела Бекярова.

III място Ива Алексова. БТШ „Бисер“ Гр. София НЧ „Г.С.Раковски 1927“. Х.р. Грозданка Ангелова. пом.рък.Михаела Бекярова.

III място Сиана Недялкова . Клуб за изкуства „Терпсихора“. гр. София х.р. Славея Славчева

II място Виктория Котева. БТШ „Бисер“ Гр. София НЧ „Г.С.Раковски 1927“. Х.р. Грозданка Ангелова. пом.рък.Михаела Бекярова.

II място Адриана Дончева. БТШ „Бисер“ Гр. София НЧ „Г.С.Раковски 1927“. Х.р. Грозданка Ангелова. пом.рък.Михаела Бекярова.

I място Мария-Магдалена Даскалова. БТШ „Бисер“ Гр. София НЧ „Г.С.Раковски 1927“. Х.р. Грозданка Ангелова. пом.рък.Михаела Бекярова.

I място Андреа Василева . Клуб за изкуства „Терпсихора“. гр. София х.р. Славея Славчева

Класически балет.Неокласика. 8-12 год..Малка група

III място Балетно студио „Газели“ гр. Радовиш.Р.С.Македония. х.р. Изабела Ангелова

II място БТШ „Бисер“ Гр. София НЧ „Г.С.Раковски 1927“. Х.р. Грозданка Ангелова.

Класически балет. Неокласика. 12-15 год..Соло.

Поощрителна награда: Дара Данчева. БТШ „Бисер“ Гр. София НЧ „Г.С.Раковски 1927“. Х.р. Грозданка Ангелова.

III място Божидара Божкова. БТШ „Бисер“ Гр. София. НЧ „Г.С.Раковски 1927“. Х.р. Грозданка Ангелова.

II място Александра Хаджииванова .  БТШ „Бисер“ Гр. София НЧ „Г.С.Раковски 1927“. Х.р. Грозданка Ангелова.

I място София Савова. БТШ „Бисер“ Гр. София НЧ „Г.С.Раковски 1927“. Х.р. Грозданка Ангелова.

Класически балет. Неокласика. 12-15 год..Малка група.

I място Балетна и танцова школа „Бисер“. Гр. София НЧ „Г.С.Раковски 1927“. Х.р. Грозданка Ангелова. пом.рък.Михаела Бекярова.

Open. МИНИ.Малка група.

I място Балетно студио „Газели“ гр. Радовиш. Р.С.Македония. х.р. Изабела Ангелова

Open. 8-12 год..Малка група.

II място Балетно студио „Газели“ гр. Радовиш.Р.С.Македония. х.р. Изабела Ангелова

II място Балетно студио „Газели“ гр. Струмица.Р.С.Македония. х.р. Изабела Ангелова

Акроденс. 8-12 год..Соло.

II място Севил Ерол Ахмед. Танцова школа ,,Тиара” към Военен клуб гр. Айтос. Х. р. Златина Колева

Акроденс. 12-15 год..Соло.

I място Петя Бозвелиева. Танцова школа ,,Тиара” към Военен клуб гр. Айтос. Х. р. Златина Колева

Акроденс. 12-15 год..Дует/Трио.

III  място Петя Бозвелиева, Севил Ерол, Айля Галиб. Танцова школа ,,Тиара” към Военен клуб гр. Айтос. Х. р. Златина Колева

Акроденс. 15-18 год..Дует/Трио.

II място Катерина Славова, Селин Хасан, Мелис Мюмюн. Танцова школа ,,Тиара” към Военен клуб гр. Айтос. Х. р. Златина Колева

Джаз.Модерн. Контемпорари. 8-12 год..Дует.

II място Виктория Стойкова и Бояна Пенева. гр. Самоков при „ Katty Dance & Sport Studio“ х.р.Катрин Митева.

II място Майя Пенчева. Мария-Магдалена Даскалова. БТШ „Бисер“ Гр. София НЧ „Г.С.Раковски 1927“. Х.р. Грозданка Ангелова. пом.рък.Михаела Бекярова.

Джаз.Модерн. Контемпорари. 8-12 год..Малка група.

III място Балетно студио „Газели“ гр. Струмица.Р.С.Македония. х.р. Изабела Ангелова

III  място Балетно студио „Газели“ гр. Радовиш.Р.С.Македония. х.р. Изабела Ангелова

III място БТШ „Бисер“ Гр. София НЧ „Г.С.Раковски 1927“. Х.р. Грозданка Ангелова. пом.рък.Михаела Бекярова.

II  място „KATTY DANCE STUDIO“ . гр. Самоков при „ Katty Dance & Sport Studio“ х.р.Катрин Митева.

Джаз.Модерн. Контемпорари. 8-12 год..Формация.

III  място Балетно студио „Газели“ гр. Струмица.Р.С.Македония. х.р. Изабела Ангелова                                                                                                                                           

II  място Балетно студио „Газели“ гр. Радовиш.Р.С.Македония. х.р. Изабела Ангелова

Джаз. Модерн. Контемпорари. 12-15 год..Соло.

III място София Савова. БТШ „Бисер“ Гр. София НЧ „Г.С.Раковски 1927“. Х.р. Грозданка Ангелова. пом.рък.Михаела Бекярова.                              

III място Анджелина Йорданова. гр.София. х.р. Кристина Мърджанова

II място Яна Назлиева . „KATTY DANCE STUDIO“ . гр. Самоков при „ Katty Dance & Sport Studio“ х.р.Катрин Митева.

място Мила Ангелова . Балетно студио „Газели“ гр. Радовиш.Р.С.Македония. х.р. Изабела Ангелова

Джаз.Модерн. Контемпорари. 12-15 год..Малка група

II място Балетно студио „Газели“ гр. Радовиш.Р.С.Македония. х.р. Изабела Ангелова

място „Dance studio Eureka“. Гр.Скопие,Р.С.Македония.х.р.Катерина Йолакоска. Хореограф Андрияана Атанасова

Джаз.Модерн. Контемпорари. 12-15 год..Формация.

III  място Балетно студио „Газели“  гр. Радовиш.Р.С.Македония. х.р. Изабела Ангелова                  

I  място  „Dance studio Eureka“. Гр.Скопие, Р.С.Македония.х.р.Катерина Йолакоска. Хореограф Андрияана Атанасова                                     

Джаз.Модерн. Контемпорари. 15-18 год..Соло.

II място Марияна Мицева . Балетно студио „Газели“ гр. Струмица.Р.С.Македония. х.р. Изабела Ангелова

Джаз.Модерн. Контемпорари. 15-18 год..Дует/Трио.

I място Яна Назлиева и Лина Гаврилова. „KATTY DANCE STUDIO“ . гр. Самоков при „ Katty Dance & Sport Studio“х.р.Катрин Митева.

I място Бояна Пенева и Лина Гаврилова. „KATTY DANCE STUDIO“ . гр. Самоков при „ Katty Dance & Sport Studio“х.р.Катрин Митева.

Джаз.Модерн. Контемпорари. 15-18 год..Малка група.

I място Балетно студио „Газели“ гр. Радовиш.Р.С.Македония. х.р. Изабела Ангелова

Джаз.Модерн. Контемпорари. 15-18 год..Формация.

II място Балетно студио „Газели“ гр. Струмица.Р.С.Македония. х.р. Изабела Ангелова

I място „KATTY DANCE STUDIO“ . гр. Самоков при „ Katty Dance & Sport Studio“ х.р.Катрин Митева.

I място „Dance studio Eureka“. Гр.Скопие, Р.С.Македония.х.р.Катерина Йолакоска. Хореограф  Андрияана  Атанасова

Танцово шоу.МИНИ.Малка група.

II  място Балетно студио „Газели“ гр. Радовиш.Р.С.Македония. х.р. Изабела Ангелова

Танцово шоу. 8-12год . соло

II място Цветелина Калагларска БТШ „Бисер“ Гр. София НЧ „Г.С.Раковски 1927“. Х.р. Грозданка Ангелова.                                                                                                                                                          

Танцово шоу.8-12 год..Дует/Трио.

II  място Георги Димкин и Изабела Димкина Гр.Пловдив

Танцово шоу.8-12 год..Малка група.

III  място Балетно студио „Газели“ гр. Радовиш.Р.С.Македония. х.р. Изабела Ангелова

II  място Балетно студио „Газели“ гр. Струмица.Р.С.Македония. х.р. Изабела Ангелова

 Танцово шоу.8-12 год..Формация.

II  място  ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София. Х.р. Кирил Крумов

II  място Балетно студио „Газели“ гр. Радовиш.Р.С.Македония. х.р. Изабела Ангелова.

Танцово шоу.12-15 год..Соло.

III  място Анджелина Йорданова.гр.София. х.р. Кристина Мърджанова.

Танцово шоу.12-15 год..Малка група.

III  място Танцова школа ,,Тиара” към Военен клуб  гр. Айтос. Х. р. Златина Колева

II  място Балетно студио „Газели“ гр. Радовиш.Р.С.Македония. х.р. Изабела Ангелова.                                 

Танцово шоу.15-18 год..Соло.

II  място Марияна Мицева. Балетно студио „Газели“ гр. Струмица.Р.С.Македония. х.р. Изабела Ангелова   

 Танцово шоу. 15-18 год..Дует/Трио.

II място Мила Ангелова  Сара Тасева. Балетно студио „Газели“ гр. Радовиш.Р.С.Македония. х.р. Изабела Ангелова                                   

Танцово шоу.15-18 год..Малка група.

място Балетно студио „Газели“ гр. Струмица.Р.С.Македония. х.р. Изабела Ангелова

Танцово шоу.15-18 год..Формация.

II  място Танцова школа ,,Тиара” към Военен клуб гр. Айтос. Х. р. Златина Колева

Изобразително изкуство.8-12 год..

II място Георги  Димкин. Гр.Пловдив.

I място  Изабела Димкина. Гр.Пловдив.


Хип-Хоп. Стрийт денс. МИНИ. Соло.
I място Виктор Пашин. ТФ „Екстрийм шоу“ гр.София. Х.р. Кирил Крумов

Хип-Хоп. Стрийт денс. 8-12 год. Соло.

III място Михаел Димитров, гр. София

III място Даниел Исаков, гр. София.

II място Николай Иванов, гр. Перник

I място Радослав Рударски, гр. Перник

I място Магдалена Gоргиjoвска „Dance studio Eureka“. Гр.Скопие, Р.С.Македония.х.р.Катерина Йолакоска

Хип-Хоп. Стрийт денс. 8-12 год. Малка група.

I място  „Dance studio Eureka“. Гр.Скопие, Р.С.Македония.х.р.Катерина Йолакоска. Хореограф Теодора Йолакоска

Хип-Хоп. Стрийт денс. 8-12 год. Формация.

I място  ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София. Х.р. Кирил Крумов

Хип-Хоп. Стрийт денс. 12-15 год. Соло.

I място  Ана Адамчевска . „Dance studio Eureka“. Гр.Скопие, Р.С.Македония.х.р.Катерина Йолакоска. Хореограф Ана Адамчевска

Хип-Хоп. Стрийт денс. 12-15 год. Малка група.

I място „Dance studio Eureka“. Гр.Скопие, Р.С.Македония.х.р.Катерина Йолакоска. Хореограф Яна  Лазарова

Хип-Хоп. Стрийт денс. 12-15 год. Формация.

I място„Dance studio Eureka“. Гр.Скопие, Р.С.Македония.х.р.Катерина Йолакоска. Хореограф Яна Лазарова                                      

Хип-Хоп. Стрийт денс. 15-18 год. Соло.

I място Аня Йолакоска . „Dance studio Eureka“. Гр.Скопие, Р.С.Македония.х.р.Катерина Йолакоска. Хореограф   Аня Йолакоска

I място Денис Костадинов гр.Перник, хореограф Денис Костадинов

Хип-Хоп. Стрийт денс. 15-18 год. Дует/Трио.

I място  Аня Йолакоска  Клеа Филиповска. „Dance studio Eureka“. Гр.Скопие, Р.С.Македония.х.р.Катерина Йолакоска. Хореограф   Аня Йолакоска

Хип-Хоп. Стрийт денс. 15-18 год. Формация.

I място „Dance studio Eureka“. Гр.Скопие, Р.С.Македония.х.р.Катерина Йолакоска. Хореограф Яна Лазарова                                                  

Специални награди:

30 % намаление от таксите участие на Impulse all styles dance battle – деца, групи.  „Dance studio Eureka“. Гр.Скопие, Р.С.Македония.х.р.Катерина Йолакоска. Хореограф Яна Лазарова        

30 % намаление от таксите участие на Impulse all styles dance battle – деца, групи. ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София. Х.р. Кирил Крумов

30 % намаление от таксите участие на Impulse all styles dance battle –възрастни, групи.  „Dance studio Eureka“. Гр.Скопие, Р.С.Македония.х.р.Катерина Йолакоска. Хореограф Яна Лазарова      

Специална награда за хореография   Яна Лазарова   „Dance studio Eureka“.

Специална награда на журито  за цялостен принос за развитие на българския фолклор

на Николай Балабанов. Гр.Пещера.

Специална награда на президента на фестивала. Чек на стойност 500 лв. за участие в МФИ "Утринна звезда" Златни пясъци 30.06-06.07.2022 г., или МФИ "Утринна звезда" Черноморец/Созопол 15-23.08.2022 г. - „Dance studio Eureka“. Гр.Скопие

- Балетно студио "Газели" Р.С.Македония

- „KATTY DANCE STUDIO“ . гр. Самоков

- Танцова школа ,,Тиара” към Военен клуб гр. Айтос

- „Presto Music School“  гр.Благоевград.

Класация Онлайн.

 Класически балет - Нео класика. 8- 12 год..Соло.

I място - Вяра Недялкова,  София, х.р. Галина Сребрева (НУТИ)

Български народни танци . над 25 години

I място - Танцова Формация " БрезиЯна" .гр.Брезник, х.р. Яня Кираджиева

Естрадно и популярно пеене. 8-12 год..Соло.

II място - Виктория Пенева. Гр.Пловдив. в.п. Евелина Палакова.

II място - Мария Сантева. гр.София, в. п. Галина Иванова

Естрадно и популярно пеене. 8-12 год..Ансамбъл.

II място - Вокална група “ЗИГ ЗАГ„ гр.София, в. п. Галина Иванова


Естрадно и популярно пеене.12-15 год.Соло.

II място - Александра Петрова.гр.София. в.п. Вяра Иванова

I място - Катрин Радева.гр. Пловдив. Арт Войс Център. Педагог  Румяна Иванова

Естрадно и популярно пеене.15-18 год.Соло.

I място- Иван Едрев, гр.Сливен, в.п.Милена Добрева

Инструментални изпълнители. МИНИ.Соло.

II място – Алина  Генова гр.Пловдив. педагог Гергана Филева

Инструментални изпълнители. 8-12 год..Соло.

II място - Георги Кирилов Дуров. Пловдив. Гергана Филева - Арт Войс Център

II място - Фрагискос Петракис.  Пловдив. Гергана Филева - Арт Войс Център

I място - Теодора Патова. гр. Пловдив, педагог  Гергана Филева

Инструментални изпълнители.12-15 год..Соло.

II място - Катрин Радева.гр. Пловдив. Арт Войс Център. Педагог  Гергана Филева .

I място - Дан Христов. Гр.Благоевград, педагог Анита Богданова


Инструментални изпълнители.15-18 год..Соло.

III място - Виктория Димитрова .гр. Пловдив. Арт Войс Център. Педагог  Гергана Филева .

III място - Виктория  Пенева. Гр. Пловдив. Педагог  Петър Джурков

I място - Иван Едрев, гр.Сливен Школа "Млади виртуози". педагог Ася Илиева

I място - Стилиян Радославов Илиев, гр. Пловдив, педагог  Гергана Филева

I място - Иван Николов. гр. Пловдив, педагог  Гергана Филева.

Фолклорно пеене. МИНИ. Соло.

II място - Хрисия Йорданова ,гр.Търговище,ДГ"Осми март",ръководител Албена Димчева

Фолклорно пеене.12-15 Соло.

I място - Вяра Койнова гр. Шумен, СУ "Сава Доброплодни" В.п.Янка Димитрова  

Фолклорно пеене.Категория  18 - 25 год. Соло.

I място - Николай Людмилов Боянов.гр.София. в.п.Биляна Соколова

Фолклорно пеене .МИНИ. Група.

I място - Подготвителна група  "Шарено герданче"към ДГ"Осми март"гр.Търговище,ръководител Албена Димчева

Изобразително изкуство.12-15 год..

I място - Катрин Радева.гр. Пловдив.