morning-star
Международен фестивал на изкуствата "Утринна Звезда"
МФИ Банско - 2022

МФИ Банско - 2022

Регламент

ХХХVІII МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „УТРИННА ЗВЕЗДА"

Изгрява в невероятно красивия ски-курорт Банско

29.11 - 03.12.2023 г.

Организатори:

Сдружение Арт академия „Утринна звезда"

Българска секция на Международния Танцов Съвет CID-UNESCO

Община Банско

Каним ви на Международен фестивал на изкуствата „Утринна звезда", който се провежда в гр.София,гр.Перник и най-красивите български курорти - лятото в морските курорти Златни пясъци, Черноморец/Созопол, а през зимата в Банско и е един от водещите и престижни фестивали! С всяко следващо издание привлича хиляди участници и печели все по-голяма популярност в България и чужбина!

За голямата награда на Арт Академия "Утринна звезда" ГРАНД ПРИ на стойност 5000лв. безплатно пребиваване на МФИ „Утринна звезда" 2023 Банско !!! Безплатно пътуване на Международни фестивали в чужбина!

ГРАНД При се присъжда във всички конкурсни раздели


Целта на организаторите:

Предоставяне на възможност на талантливите деца и възрастни да изявят пълноценно своите заложби

Развитие на различните видове изкуства и насърчаване на деца и младежи към занимания, свързани с изкуствата

Обмяна на творчески опит

Сътрудничество между ръководителите и приятелство между колективите

Популяризиране на световни и национални културни ценности

Необходими документи за заявяване на участие:

- талон за участие/онлайн заявка през сайта

- платежен документ

- списък на участниците с дати на раждане.

Участници в конкурса:

Конкурсът е отворен за всички - индивидуални участници, читалища, ЦРД, Младежки домове, Академии, Дворци на децата, частни школи, студия, клубове, релакс школи и други.

Възрастови категории:

І. Категория МИНИ до 8 години 4 месеца

ІІ. Категория от 8 г. и 4 месеца до 12 години и 4 месеца

ІІІ. Категория 12 г. 4 мес. до 15 год. 4мес.

ІV. Категория 15 - 18 години

V. Категория 18 - 25 години

VІ. Категория над 25 години

Позволява се смесване на възрастовите категории 50%,като по-малките преминават в следващата възрастова категория!

VІІ. Смесена /за продукции/

Формат за участие

- Солo

- Дует/трио

- Малки групи - 4-8 човека

- Формации – над 8 човека

- Продукция –над 20 човека

РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

СТИЛОВЕ: КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА. ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ, ЕТНО ШОУ, СТИЛИЗИРАН ФОЛКЛОР.

СПОРТНИ И СОЦИАЛНИ ТАНЦИ. ТАНЦОВО ШОУ. OPEN. МОДЕРН, ДЖАЗ, КОНТЕМПОРАРИ. HIP HOP / STREET DANCE. МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ. ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА. АКРОДЕНС.

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА

- Палци не се одобряват при танцьорите в категория МИНИ .

- Използване на сценография, аксесоари и опори е позволено.

В «класическа хореография» могат да бъдат представени композиции под класическа музика. Изпълняват се в традиционните за стила костюми. Обувки – полу-палци, палци. Танцьорите в тази категория трябва да изпълняват класическа хореография.

В „Неокласика” могат да бъдат представени композиции с използване на класическа, стилизирана класическа или съвременна музика. Основа на хореографията трябва да е класическа, но с оригинални елементи от други стилове. В костюмите могат да бъдат привнесени оригиналността и стилизацията . Възможно е представяне на изпълнението без обувки.

ХАРАКТЕРНИ, НАРОДНО-СТИЛИЗИРАНИ, ЕТНО ШОУ.

-Хореографията трябва да е съставена въз основа на оригинални танци на народите.

В тази дисциплина са включени традиционните танци на всяка националност, предавани от поколение на поколение. Танците могат да бъдат избрани от всякаква географска или етническа територия и могат да представят какъвто и да е исторически период.

-Използването на традиционни костюми и музика е задължително.

- Народно-стилизиран танц – хореографията трябва да съответства на традиционния танц, но могат да бъдат използвани съвременни танцови техники. Костюмът трябва да носи характерния образ, но може да бъде опростен/стилизиран.

DANCE SHOW (Танцово шоу)

-Танцът трябва да бъде сюжетен или сюжетно-образен с такова разположение на хореографския материал, в което се създава смислово, емоционално или темпово нарастване на номера. Аксесоари , декорации и сценически материал- позволени.

-Използване на акробатични елементи е позволено , но не дава предимство.

-Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи.

Танцово шоу е сложно синтезирано танцово направление, което се базира на свободни комбинации на елементи на класическа хореография, джаз, модерн, съвременна хореография , народна стилизация, вариете, кабаре, акробатични елементи и т.н. Музикално-хореографска миниатюра с такова разположение на хореографския материал , че позволява разкриване на смислово и емоционално разкриване на номера. Композицията може да бъде емоционална и да съдържа шоу елементи. В основата на танца трябва да е заложено драматургично действие, което съдържа три композиционни елемента : завръзка , кулминация и финал.

СОЦИАЛНИ И СПОРТНИ ТАНЦИ

Спортни танци./ Латино шоу / Сальса/ Бачата/ Меренге/ Руэда/ Аргентинско танго/ Хастл

МОДЕРН, ДЖАЗ. КОНТЕМПОРАРИ.

Всички танцови движения трябва да са в съответната техника.Характерн.за стила позиции на крака, ръце и тялото. Декорации и сценичен материал- позволени, използване на аксесоари, които са част от костюма или от образа на танцьора е позволено.

Модерн –стил, който включва свобода на самоизразяване. Сюжети , различаващи се от класиката, но класиката е основа. Тук забележимо се увеличава вниманието към рисунката на движение, ритъм и идея. Движението се заражда от импулса, което дава на тялото свобода в пространството. В модерн има значение вътрешната пълнота на движението, точни линии , умение да се работи с дишането.

Джаз – съчетава в себе си фолклора на афроамериканците и танците на другите емигранти. Той се отличава със свобода на движение на тялото и отделните му части както по хоризонтал , така и по вертикал. - съгласуване на движенията с ритъма на музиката; - синкопиране – ритъм между силните части на музиката; - изолирани движения – подвижността само на една част на тялото, като в същото време цялото тяло е неподвижно или се движи в срещуположна посока.

Контемпорари – в хореографията на танца се срещат елементи от модерн, джаз, народни танци, класически балет с източни техники и културата / йога, елементи на бойните изкуствата/. Този стил постоянно се развива, това е работа върху пластиката и грацията на тялото, разтяжка на всички групи мускули, скокове, падания, преплъзвания над пода, контактна импровизация. Характерна особеност на контемпорари е редуването на напрегнати мускули и неочаквано отпускане на тялото, рязко спиране, падане и ставане , балансиране. Контемп съдържа елементи на класическия танц, но ако класиката е строги форми на изразяването и точен сценарий, то в контемпорари е важно танцьорът да слуша гласът на своето тяло, което изразява емоционални преживявания.

OPEN .

В дадената категория отсъства ограничение в стиловете танци. Стиловете, които се използват могат да бъдат в чист вид или в съчетание. - Използване на сценография и декорации не е разрешено. Използване на аксесоари, които са част от костюма или образа на танцьора е позволено . Използване на акробатични елементи е позволено , но не дава предимство.

STREET DANCE / HIP - HOP

- Използване на реквизит не е препоръчително. Използване на аксесоари е позволено - Позволено използване на акробатически елементи, но да не са доминиращи. При подаване на заявката да се посочи стил: STREET (Hip-Hop\Popping\Locking\House\Breaking), DANCEHALL (Dancehall,Twerk), FEMALE CHOREO (Vogue\Waacking\High Heels\ Jazz Funk \Go-Go\Pole Dance)

МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ.

Парадни и спортни мажоретки. - Използване на сценография и декорации не е разрешено. - Използване на акробатични елементи е позволено. - Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи.

ХУДОЖЕСТВЕННА ГИМНАСТИКА. АКРО ДЕНС.

- Използване на сценография и декорации не е разрешено. - Използване на акробатични елементи е позволено. - Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи.

*изпълненията на солo, дует и трио да не надвишават 2 мин./групи и формации 8 мин.

*некоректното подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнение и отнемане на точки!!! * музиката трябва да бъде изпратена на е-мail – festival_utrinnazvezda@abv.bg Файлът да се ПРЕИМЕНУВА по образец посочен в общи условия т.7.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ . РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

- «ИНТЕРПРЕТАЦИЯ» : способността на танцьора да следва ритъма и музикалността на мелодията, да ги изразява посредством движенията на тялото, способността да използва движенията и техническите елементи адекватно на музикалната рисунка, способността на танцьора плавно да продължи рисунката на танца след «спиране», «пауза» и други фигури. «Интерпретация» може да се подразбира и като способността на танцьора да адаптира и налага движенията на музиката.

- «ТЕХНИКА»: изпълнението на движенията трябва да съответства на музиката, изпълнение на технически елементи , движения и фигури, (позиция, точност, координация, равновесие и контрол над тялото), използване на цялото пространство както персонално така и общо по вертикални, хоризонтални и диагонални плоскости, синхрон.

- «ХОРЕОГРАФИЯ» : разпределение на движения, фигури в съответствие с танцовия контекст, костюм и музика. Съответствие на репертуара с възрастта на изпълнителите.

- «ИМИДЖ» : актьорско майсторство, презентацията на танцьорите на сцената. Изкуството на изпълнителите да демонстрират емоции и чувства. Начално и завършващо представяне на танцорите.

РАЗДЕЛ МУЗИКА

ФОЛКЛОРНО ПЕЕНЕ

ЕСТРАДНА И ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН

ДЖАЗ , РОК, R&B

ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ /СОЛО, ОРКЕСТРИ, АНСАМБЛИ/

БИЙТБОКС

Изпълнители представят песни или инструментални композиции с общо

Времетраене: до 8 мин. на категория /композиции или 2 песни/

индивидуалните и груповите изпълнители да представят до 2 песни;

допуска се съпровод до 5 души

една от песните да е на български език/авторските песни имат приоритет

оркестри и групи представят по 2 композиции

Формат за участие

- Солo

- Дует/трио

- Малки групи - 4-8 човека

- Ансамбли – над 8 човека

- Хор


КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ


-Музикалност; художествена интерпретация на музикално произведение (собствена интерпретация на произведението);

-Чистота на интонация и качеството на звучене;

-Сложост на репертоара; /за ансамбли, дуети, триа- изпълнение на унисона и многогласие, интониране на хорова партия. Съответствие на репертоара с изпълнителски възможности.

-Сценична култура, артистизъм.

РАЗДЕЛ ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО.

Участниците представят театрална постановка или спектакъл.

времетраене до 40 мин.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

АРТИСТИЧНОСТ

РЕЖИСУРА

ПОСТАНОВКА

СЦЕНОГРАФИЯ

РАЗДЕЛ ВИЗУАЛНО ИЗКУСТВО

-Графика, живопис,

късометражно кино, анимация,

дигитални творби.

Участници представят един/а филм, картина, дигитална творба.

Кино, анимация, дигитални творби ще се представят на журито по време на конкурса.

Произведения ще бъдат подредени в изложба на Гала концерта.Картините ще се рисуват по време на фестивала,техниката на изпълнение свободна.

-темата ще бъде озвучена на място

-организаторите подсигуряват повърхности за рисуване/хартия, платно/.

-картини ще бъдат подредени в изложба на Гала концерта.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

КОМПОЗИЦИЯ

ЖИВОПИСЕН СТИЛ

ЦЯЛОСТНОСТ В ПРЕДАВАНЕ НА НАСТРОЕНИЕ, ЧУВСТВЕНОСТ НА ОБРАЗА.

ОРИГИНАЛНОСТ/ дълбочина на разкриване на темата, когнитивен, културен компонент.

Емоционално въздействие

Режисура и операторско майсторство (сложност на заснемане, техническо качество, изкуство на монтажа).

Музикален съпровод

Работа на сценаристи

ФОЛКЛОРНА СЕСИЯ

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

Колективите представят танци или композиции с общо времетраене до 12 мин. на категория /композиция или 2 танца/

Възрастови категории:
І - МИНИ / до 9 години /
ІІ - от 9 до 13 години
ІІІ - от 13 до 18 години
ІV - над 18 години

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

- ХОРЕОГРАФИЯ - композиция, сложност, майсторство, динамика, емоционалност

- ПОСТАНОВКА - оригиналност на постановката.

- АРТИСТИЧНОСТ - разкритие на художествения образ и сценична култура

- ИМИДЖ - Съответствие на стил и начин на изпълнения, съпровождане, костюми на народни традиции

ФОЛКЛОРНО-ЕТНОГРАФСКИ ЖАНР
Фолклорно-етнографски колективи, представят номера и програми, създадени на фолклорна основа, народни (регионални, местни) обичаи. Времетраене до 8 мин.

Възрастови категории:
- до 20 години
- над 20 години

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:

- качеството на фолклорния материал (художествена ценност, етнографска точност);

- съответствие на стил и начин на изпълнения, съпровождане, атрибути, костюми на народни (регионални, местни) традиции; - качеството на изпълнение;

- зрелищно решаване на изпълнение, яркост и самобитност, оригиналност на изпълнение;

- съответствие на костюми, музикални инструменти и реквизит на темата на изпълнение;

В КОНКУРСА СА ВКЛЮЧЕНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ АРТ И СПОРТНИ ДИСЦИПИНИ!!!


Кино, Театър-мода, експериментален жанр, цирково шоу, земна акробатика, аеробика, демонстрации на бойни изкуства и други.

НАГРАДЕН ФОНД:

ГРАНД ПРИ - Безплатно участие в МФИ «Утринна звезда»-2023

Ваучери с отстъпки за Арт Лагер-фестивал "Утринна звезда« и МФИ „Утринна звезда“

Дипломи за всички участници

Купи, медали и плакети 1,2,3 място.

Награда за най-добра хореография и постановка.

Награда на Арт Академия „Утринна звезда“-лауреатите получават покана да представят България на европейски и световни конкурси и фестивали!

Наградите се връчват по преценка на журито, организаторите и партньорите на конкурса. Запазва се право да не присъжда всяка една от горепосочените награди.

КЛАСИРАНЕ

Класирането се осъществява по точкова система.

Максимален брой точки по един критерий – 10. Общ максимален брой точки -40.

І място- 37-40 точки

ІІ място- 31-36 точки

ІІІ място – 26-30 точки.

Следователно в определена група може да отсъства първо, второ, или трето място, както е и възможно няколко участника да се класират на едно и също място.

ЖУРИРАНЕТО Е ЗАКРИТО /В ПРОГРАМАТА И В ПРОТОКОЛИТЕ НА ЖУРИТО СЕ ПОСОЧВА САМО СТАРТОВ НОМЕР И ИМЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО/.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

т.1. Организаторите си запазват правото да записват и излъчват изпълненията на фестивала.

т..2. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите.

т..3. Разходите по пребиваването на колективите и придружаващите ги лица- пътни, дневни,са за собствена сметка.

т.4.Разходите за награден фонд, техническото, сценичното и медицинскотообезпечаване се поемат от организаторите.

т.5. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на своите колективи по време на мероприятието, заплащат нанесените щети .

т.6. Участниците отговарят за своите костюми, реквизити и лични вещи.

т.7. Изпълнител не изпратил музика за своето участие няма да бъде допуснат до конкурса. Изпълнител, изпратил музика след указания срок ще трябва да заплати допълнително 20 лв.

т.8. Авторските права трябва да бъдат уредени от участниците.

т.9. Времетраенето на изпълнение:

Соло/дует/трио (Танцово изкуство)- 2 мин.

Соло/дует /трио (Музика)- 4 мин.

Малка група/Формация- 4мин.

Общо времетраене на категория – 8мин. За фолклорна сесия/хор/оркестър-12мин.

т.10. Времетраенето на изпълненията, задължително се посочва в заявката.

*Некоректно подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнението!

т.11. Програма на фестивала се определя от организационно-постановъчен екип и не подлежи на коментар.

т.12. Организаторите запазват правото си при необходимост да променят програмата.

т.13. Решението на журито за крайното класиране на колективите не подлежи на коментар.

т.14. С подаване на заявката, вие декларирате съгласието си с условията на фестивала.

т.15. Начинът на провеждане и журиране са запазени и са предмет на авторско право.

ОБЩИ УСЛОВИЯ допълнително за Т.7.ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА, МУЗИКАЛНИЯТ СЪПРОВОД ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕН НА E-MAIL: festival_utrinnazvezda@abv.bg

Музикалният или видео файл трябва да бъде преименуван по следния начин:

1. Танцов стил или музикален стил:

КБ-класически балет, неокласика.

ХТ-характерни танци,етно шоу, бели денс

МС-мажоретни състави

МДК-модерн/джаз/контемпорари

ТШ-танцово шоу

О-опен

СТ-спортни и социални танци

ХХ-хип-хоп /Street dance

АД-акроденс и художествена гимнастика

НТ-народни танци

ЕПП - естрадно и популярно пеене .

ФП - фолклорно пеене

2. Възрастова категория: І,ІІ,ІІІ,ІV,V,VІ, VІІ

3. Формат за участие:

С - соло

ДТ - дует/трио

МГ- малка група

Ф - формация

П – продукция

А - ансамбъл

Х – хор

4. Име изпълнителя/колектива.

5. Името на танца/песента.

*ЗА РАЗДЕЛ МУЗИКА: Пред името на песента поставете цифра 1 или 2 , в зависимост от предпочитания , коя песен искате да изпеете първа.


Образец ТИ: КБ, ІІ, Ф, Балет Феерия, Па де дьо из балета Лебедово езеро.

Образец МУЗИКА: ФП, ІІІ, С, Петя Петрова, 1 Хубава си моя горо

Срок за изпращане -10.11.23 г.

*Изпълнител не изпратил музика за своето участие няма да бъде допуснат до конкурса.

*Изпълнител, изпратил музика след указания срок,

ще трябва да заплати допълнително 20 лв.

Програма

29.11.23

Откриване на фестивала

Конкурсна програма Раздел Музика.

Конкурсна програма Раздел Театър

30.11.23.

Раздел Музика.

Мастър класове

01.12.23.

Раздел Танцово изкуство.

Български народни танци. Танцово шоу/Open.

Мажоретни състави. Хип-хоп и стрийт денс.

02.12.23.Раздел Танцово изкуство.

Класический балет/Неокласика. Характерни танци

Модерн. Джаз. Контемпорари.


03.12.23

10:30/11:00 ч. – Гала Концерт.Награждаване.

*Организаторите запазват правото си да променят програмата

Финансови условия

НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛИ Е САМО ПРЕЗ ОРГАНИЗАТОРИТЕ:

Хотели 2* и СПА хотели 3*/4* в гр.Банско Цените са преференциални само за участниците на фестивала с включено ДДС и туристически данък - по запитване.

При група над 15 човека – 1 ръководител се настанява безплатно!

В цената е включено:

Full board – нощувка, закуска + обяд + вечеря на „шведска маса”, не включва: безалкохолни и алкохолни напитки и други!

Период за подаване на окончателна резервация - 15 дни преди пристигането.

ВАЖНО : Вие имате право да отмените резервацията на хотела само по

е-мейл, най-късно за 10 дни преди пристигане, след този срок вие дължите стойността за един ден за всяка отменена резервация.

* Авансово плащане не се връща.

ТАКСИ участие

*Соло / Дует /Трио – 45 лв. /чов.

*Малка група / Формации - 40 лв. /чов.

*Български народни танци и фолклорно -етнографски жанр конкурсна такса – 25 лв. /чов.

Таксата участие дава правото на изпълнител да участва във всички стилове в ЕДИН раздел, при спазване на общото времетраене на изпълненията. Изпълнителите превишаващи указаното максимално време на стил, указано в т. 9 от Общи условия, доплащат 10лв./чов. за всяко следващо изпълнение.

Изпълнител, заплатил фестивална такса 40 лв. за групови изпълнения и желаещ да участва във формат – соло/дует/трио, доплаща 20 лв. на изпълнение.

Фестивална такса не плащат ръководители на колективи/официални лица/медицински лица/шофьори.

Придружаващи лица плащат благотворителен внос в размер 15 лв./чов..

Участие в мастър класове / издават се сертификати/ - 20 лв. / клас.

ДОПУСКА СЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА И МАСТЕР КЛАСОВЕ НА КОЛЕКТИВИ И СОЛИСТИ, КОИТО НЕ СЕ НАСТАНЕНИ ПРЕЗ ОРГАНИЗАТОРИТЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

Участие в конкурсната програма:

Соло /дует/трио – 70 лв./чов.

Малка група/формация- 55 лв./чов.

Мастер класове/издават се сертификати/:

– 40 лв./чов./ клас

Адреси за подаване на заявките и необходимите документи:

utrinazvezda@abv.bg или онлайн: http://www.utrinnazvezda.com

попълнен формуляр на заявката или използвайте онлайн форма в сайта www.utrinnazvezda.com

сканирано копие на платежен документ

списък на група с дати на раждане

ВАЖНО:

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ– ДО 10.11.2023г

СРОК за превод на авансово плащане 30% от сума за резервация на хотела – ДО 10.11.2023г

С подаване на заявката се заплаща фестивална такса.

След изпратено копие от платежен документ по електронната поща,

Вашето участие се потвърждава !

Банкова сметка:

Банка ДСК ЕАД BIC: STSABGSF

IBAN: BG74STSA93000018257553

Сдружение „Арт академия „Утринна звезда”

Основание за плащане:

Участие в ХХХVІ МФИ „Утринна звезда“ – /име на колектива/солиста/ Успешна подготовка!

Президент на фестивала: Кирил Костадинов

Моб. тел. 0899108875

Програмен Директор: Елена Валериева

Моб.тел. 0896063105

Класация

Жури в състав:

Д-р Росица Панайотова-Григорова

Иван Кръстев

Кристина Димитрова

Мария Лешкова

Д-р Джулия Йорданова

Силвия Терзиева

Константина Ханджиева

определи следната класация на XXXVI МФИ „Утринна звезда“ гр.Банско 2022

Естрадно и популярно пеене. МИНИ.Соло.

I място - Мария Давидова гр.София в.п. Георги Янков

I място - Елена Димитрова, гр.Русе, в.п. Доротея Бальовска

Естрадно и популярно пеене. 8-12 год. Соло.

Поощрителна награда – София Илиева Гр.Благоевград, в.п. Христина Кацарска.

Поощрителна награда - Ванеса Ючева Presto Music School гр.Благоевград

Поощрителна награда - Георги Коцев гр.Благоевград, в.п. Христина Кацарска

Поощрителна награда - Анна Мария Маринова ДЮВИШ „Звънче“ Гр.Велинград в.п. Йорданка и Иван Казалиеви

Поощрителна награда - Ема Карачорова, гр.Русе, в.п. Доротея Бальовска

Поощрителна награда – Бисерка Маринова, гр. Пловдив, в.п. Румяна Иванова

Поощрителна награда - Йоанна Иванова, ВГ „Светулковци“, гр.София, в.п. Радка Маламова

Поощрителна награда - Михаела Бояджийска, гр.Банско, в.п.Михаил Бояджийски

Поощрителна награда – Ния Бакалова. Гр. Пловдив в.п. Теодора Чернева

III място - Eva Forthé/Ева Манова гр. София, в.п. Елизар Манов

III място – Никол Якимовска гр.Петрич в.п. Велик Дайреджиев

III място – Дарина Гурдева. ДЮВИШ „Звънче“ Гр.Велинград в.п. Йорданка и Иван Казалиеви

III място – Зоя Ангелова Вокално студио “Фа диез” гр. Благоевград, в.п. Христина Кацарска

III място - Стелла Зенкова. Арт войс център , гр.Раковски , Румяна Иванова

II място – Виктория Пенева. Гр.Пловдив, Румяна Иванова/Евелина Палакова

II място - Дария Накова Presto Music School гр.Благоевград

II място - Димитър Георгиев гр.София в.п. Георги Янков

II място - Дария Стефанова, гр.Русе, в.п. Доротея Бальовска

II място - Дария Гьокова, гр. Пловдив, “ЕС Прима” , в.п.Теодора Чернева

I място – Виктория Матеева гр.Пловдив в.п. Румяна Иванова, Евелина Палакова

I място - Симона Юручка Вокално студио “Фа диез” гр. Благоевград, в.п. Христина Кацарска

I място - Йоана Мавродиева, гр.Благоевград, в.п. Христина Кацарска

Специална награда на журито за изпълнението на песента на Тина Търнър - Мария Бояджиева ДЮВИШ „Звънче“ Гр.Велинград в.п. Йорданка и Иван Казалиеви

Естрадно и популярно пеене. 8-12 год.Дует/Трио.

II място Дует"Светулковци" - Виктория и Симона ВГ „Светулковци“, гр.София, в.п. Радка Маламова

I място Ема Карачорова и Димитър Мицов, гр.Русе, в.п. Доротея Бальовска

Естрадно и популярно пеене. 12-15 год. Соло.

III място – Антония Табакова ДЮВИШ „Звънче“ Гр.Велинград в.п. Йорданка и Иван Казалиеви

II място – Теодора Стоянова. Гр.Велико Търново, в.п. Яница Русева

II място – Диляна Стоянова ВГ „Фа диез“ гр.Благоевград в.п. Христина Кацарска

II място – Александра Петрова гр.София в.п. Вяра Иванова

I място – Петя Стойчева ВС "ФА ДИЕЗ" гр. Благоевград, в.п. Христина Кацарска

I място – Боян Георгиев. ВС "ФА ДИЕЗ" гр. Благоевград, в.п. Христина Кацарска

Естрадно и популярно пеене. 12-15 год. Джаз/Рок пеене. Соло.

III място – Александър Вачев гр.Пловдив в.п. Румяна Иванова

III място – Александра Петрова гр.София в.п. Вяра Иванова

II място – Люси Сивикова Presto Music School гр.Благоевград

I място – Вяра Макариева Presto Music School гр.Благоевград

Естрадно и популярно пеене. 12-15 год. Дует/Трио.

III място – Вяра Макариева, Никола Войнишки Presto Music School гр.Благоевград

II място – Люси Сивикова, Лора Бобошевска Presto Music School гр.Благоевград

I място – Петя Стойчева и Боян Георгиев ВС "Фа диез " гр.Благоевград, в.п. Христина Кацарска

Естрадно и популярно пеене. 12-15 год. Група.

I място – Детска вокална група "Приста тийн", гр.Русе, в.п. Доротея Бальовска

Естрадно и популярно пеене. 15-18 год. Соло.

III място – Александра Калчева, гр.Банско, в.п. Христина Кацарска

III място – Симона Василева. Вокално студио “Фа диез” Гр.Благоевград. Х.р. Христина Кацарска

II място – Гергана Русева. НДД гр.София, в.п. Силвия Статкова

II място – Белослава Лазова, НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.Благоевград, в.п. Христина Кацарска

I място – Константина Димитрова, гр. Благоевград, в.п. Христина Кацарска

I място – Марина Георгиева, гр.Русе, в.п. Доротея Бальовска

I място – Белослава Ангелова, гр. Пловдив, в.п. Ани Василева

I място – Дамяна Ирибозова Вокално студио “Фа диез” гр. Благоевград, в.п. Христина Кацарска

Естрадно и популярно пеене. 15-18 год. Дует/Трио.

II място – Елис Бакалова, Дейвид Евтимов Presto Music School гр.Благоевград

Естрадно и популярно пеене. 15-18 год. Група.

I място – Вокална формация "Вива тийнс" гр.Тутракан, в.п. Доротея Бальовска

Естрадно и популярно пеене. 18-25 год. Група.

I място – Квартет "DIAMONDS", НДД гр.София, в.п. Силвия Статкова

I място – Вокална формация "Приста", гр.Русе, в.п. Доротея Бальовска

Естрадно и популярно пеене.15-18 год. Хор.

I място – Хор при СОУ ,,Наум Наумовски Борче,,Крушево, Р.С. Македония, х.р. Пецо Христоски

Фолклорно пеене. Мини. Соло.

I място – Хрисия Йорданова „Шарено герданче“ към ДГ»Осми март»с ръководител Албена Димчева

I място - Александър Александров„Шарено герданче“ към ДГ»Осми март»с ръководител Албена Димчева

Фолклорно пеене. Мини. Група

I място - Квартет „Шарено герданче“ към ДГ»Осми март»с ръководител Албена Димчева

Фолклорно пеене. 8-12 год. Соло.

Поощрителна награда Боряна Тодорова гр. Пещера в.п. Николай Балабанов

Поощрителна награда Марина Керцадова гр. Пещера в.п. Николай Балабанов

Поощрителна награда Марина Сандрева гр. Пещера в.п. Николай Балабанов

III място София Калинова , 144 СУ „Народни будители“ гр.София, в.п. Беатрис Александрова

III място Никол Якимовска гр.Петрич в.п. Велик Дайреджиев

II място Михаела Бояджийска, гр.Банско, в.п.Михаил Бояджийски

II място Борислав Ненков ,144 СУ „Народни будители“ гр.София, в.п. Беатрис Александрова

II място Габриела Аврамова, гр. Гоце Делчев, х.р. Петър Аврамов

I място Йълдъз Саръасанова гр. Пещера в.п. Николай Балабанов

Фолклорно пеене. 12-15 год. Соло.

Поощрителна награда Джемиле Кангьова СУ “Св.св Кирил и Методий“ Гр.Якоруда Х.р. Айшен Осенска

Поощрителна награда Решиде Моллаисмаил с. Бел камен ОУ“Неофит Рилски.х.р. Мустафа Осенски

III място Авише Моллаисмаил с. Бел камен ОУ“Неофит Рилски.х.р. Мустафа Осенски

III място Ивайла Славова, 144 СУ „Народни будители“ гр.София, в.п. Беатрис Александрова

III място Стефани Манчева, 144 СУ „Народни будители“ гр.София, в.п. Беатрис Александрова

II място Вайделина Осенска СУ “Св.св Кирил и Методий“ Гр.Якоруда Х.р. Айшен Осенска

I място Ина Григорова, гр.Русе, в.п. Диян Иванов

Фолклорно пеене. 12-15 год. Вокална формация.

III място Вокална група "Ракита" към СУ "Св. Климент Охридски" гр. Ракитово,в.п. Николай Балабанов

Фолклорно пеене. 15-18 год. Соло.

II място Мария Георгиева

I място - Николина Георгиева, 144 СУ „Народни будители“ гр.София, в.п. Беатрис Александрова

I място - Любима Ковачка гр. Благоевград, в.п. Марияна Ангелова

I място - Дарина Дамянова гр. Благоевград, в.п. Марияна Ангелова

I място - Елена Джорова гр. Благоевград, в.п. Марияна Ангелова

Фолклорно пеене. 15-18 год..Дует.

I място - Ивана Малчова и Ивона Малчова, гр. Благоевград, в.п. Мая Чакова

Фолклорно пеене. 15-18 год. Група.

I място - Вокална група към НХГ "Св.св. Кирил и Методий" гр. Благоевград, в.п. Марияна Ангелова Мая Чакова

Специална награда на журито на акордеониста

Инструментални изпълнители.МИНИ.Соло.

III място Асен Християнов Георгиев гр.София, педагог Радка Маламова.

Инструментални изпълнители. 8-12 год. Соло.

I място Деян Георгиев /ел.китара/ Presto Music School гр.Благоевград

I място Маринов Кирилов, гр. София, педагог Димитър Цанков

Инструментални изпълнители+вокал.8-12 год. Група.

I място. „Рок – Квартет“ Presto Music School гр.Благоевград.

Инструментални изпълнители. 12-15 год. Соло.

II място Дария Арсова гр.София, педагог Димитър Цанков

II място Теодор Смильков. ООУ „Йоаким Крчовски“-Крива Паланка Р.С. Македония , х.р. Лариса Жулина-Митовски

Инструментални изпълнители. 15-18 год. Соло.

I място Гергана Русева. /обой/ гр.София, Атанас Калев/Зорница Тонева

Инструментални изпълнители. 15-18 год..Рок група.

I място „Bloody Blossom“ . Presto Music School гр.Благоевград

Инструментални изпълнители.18-25 год. Соло.

II място Мариам-Рима Шехади гр.София, педагог Радка Маламова

Инструментални изпълнители. Смесена в.к..Оркестър.

II място Оркестар при ООУ „Йоаким Крчовски“-Крива Паланка Р.С. Македония , х.р. Лариса Жулина-Митовски

Театрално изкуство.

II място Presto Acting School/Школа по актьорско майсторство . Гр.Благоевград х.р. Аладин Алиибрахим, Виктор Кападжиев

II място Театралната студия на Мая Стоянова, Народно читалище „Искра-1860“, гр. Казанлък, х.р. Мая Стоянова

I място Учебен сатиричен театър “Европа зад кулисите” при СУ “Пейо Кр. Яворов” – град Пловдив, х.р. Танчо Агушев

I място Театарска група ,,Наум Наумовски Борче,, Крушево, х.р. Никола Јованоски

Специална награда на журито – за артистизъм Мартина Коцева Presto Acting School/Школа по актьорско майсторство . Гр.Благоевград х.р. Аладин Алиибрахим, Виктор Кападжиев

Специална награда на журито - за артистизъм Атанас Хътов Театралната студия на Мая Стоянова, Народно читалище „Искра-1860“, гр. Казанлък, х.р. Мая Стоянова

Мюзикъл. 8-12 год. Формация.

II място Балетна школа КРОАЗЕ към ЦЛТРДБ – Благоевград, х.р.Красимира Митова

Танцово шоу / Open. Мини.Соло.

I място Мила Ангелова „ Роберта балет“ гр.София, х.р. Роберта Джурова

Танцово шоу / Open. Мини.Малка група.

II място Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца Худ. рък.Петя Христова. Пом. Рък. Ема Петрова, Илинда Димова

Танцово шоу / Open.МИНИ.Формация.

I място Балет „Меги денс“ НЧ „Роден край-1931“ Гр. София х.р.Меглена Неделчева Виктория Кирилова

Танцово шоу / Open. 8-12 год. Малка група.

I място ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник, х.р.Кирил Крумов.

Танцово шоу / Open. 8-12 год. Формация.

I място Балет „Меги денс“ НЧ „Роден край-1931“ Гр. София х.р.Меглена Неделчева Виктория Кирилова

Танцово шоу / Open.12-15 год. Соло.

Поощрителна награда Юлияна Стоянова Балетно студио „Venus“ гр. Кавадарци , Р.С.Македония х.р. Ана Балова

III място Моника Тайкова Балетно студио „Venus“ гр.Кавадарци , Р.С.Македония х.р. Ана Балова

II място Анджелина Йорданова Спортен клуб ДМ-София , х.р. Кристина Мерджанова

I място Матея Чупаркоска Балетно студио „Venus“ гр.Кавадарци , Р.С.Македония х.р. Ана Балова

I място Карина Веляновска Балетно студио „Venus“ гр. Кавадарци , Р.С.Македония х.р. Ана Балова

Танцово шоу / Open.12-15 год. Малка група.

III място ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник, х.р.Кирил Крумов.

I място Балетно студио „Venus“ гр.Кавадарци , Р.С.Македония х.р. Ана Балова

Танцово шоу / Open. 12-15 год..Формация.

I място Балет „Меги денс“ НЧ „Роден край-1931“ Гр. София х.р.Меглена Неделчева Виктория Кирилова

Танцово шоу / Open.15-18 год. Соло.

II място София Гркова Балетно студио „Venus“ гр.Кавадарци , Р.С.Македония х.р. Ана Балова

I място Андреа Зорзикй Балетно студио „Venus“ гр.Кавадарци , Р.С.Македония х.р. Ана Балова

Танцово шоу / Open.15-18 год..Дует/Трио.

III място Ирина Панова и Мария Ристовска Балетно студио „Venus“ гр.Кавадарци , Р.С.Македония х.р. Ана Балова

Танцово шоу / Open.15-18 год. Малка група.

II място Балетно студио „Venus“ гр.Кавараци , Р.С.Македония х.р. Ана Балова

Танцово шоу / Open. 15-18 год. Формация.

I място Балет „Меги денс“ НЧ „Роден край-1931“ Гр. София х.р.Меглена Неделчева Виктория Кирилова

Танцово шоу / Open.18-25 год. Соло.

II място Анастасия Ристов Балетно студио „Venus“ гр.Кавадарци , Р.С.Македония х.р. Ана Балова

Танцово шоу / Open.18-25 год. Дует.

II място Анастасия Ристов и Мария Чупаркоска Балетно студио „Venus“ гр.Кавадарци , Р.С.Македония х.р. Ана Балова

Танцово шоу / Open.18-25 год. Малка група.

II място Балетно студио „Venus“ гр.Кавадарци , Р.С.Македония х.р. Ана Балова

Български народни танци. 8-12 год Малка група.

II място ДТС "Кавака" Сдружение „Нью Арт център“ гр.Пещера х.р. Здравко Христов

Български народни танци. 8-12 год. Формация.

I място Детски танцов състав към Представителен „Фолклорен ансамбъл Родолюбие - Кюстендил“ главен худ. рък. Симеон Васев пом.рък Димитър Иванов

Български народни танци. 12-15 год.

I място Танцов състав "Заиграй" НЧ "Градище 1907" гр. Своге х.р. Лина Петрова

Български народни танци. 15-18 год. Формация.

I място Младежки танцов състав към Представителен „Фолклорен ансамбъл Родолюбие - Кюстендил“ главен худ. рък. Симеон Васев пом.рък Димитър Иванов. Хореограф - Маестро Академик Васил Василев

Български народни танци. Над 25 год..Формация.

I място ТС „Кавака“ Сдружение „Нью Арт център“ гр.Пещера х.р. Здравко Христов

Характерни танци.МИНИ.Соло.

I място Карина Зайн

Характерни танци. МИНИ. Малка Група.

II място Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца Худ. рък.Петя Христова. Пом. Рък. Ема Петрова, Илинда Димова

Характерни танци. 8-12 год. Соло.

II място Ема Гълъбова „Happy Dance“ , гр.София, х.р. Румяна Славчева

Характерни танци. 8-12 год. Дует/Трио.

III място Деа Драганова, Виктория Котева Балетна и танцова школа „Бисер“ НЧ „Г.С.Раковски- 1927“ гр.София, х.р. Грозданка Ангелова

II място Майя Пенчева, Виктория Котева Балетна и танцова школа „Бисер“ НЧ „Г.С.Раковски- 1927“ гр.София, х.р. Грозданка Ангелова

Характерни танци. 8-12 год. Малка Група.

I място Балетна и танцова школа „Бисер“ НЧ „Г.С.Раковски- 1927“ гр.София, х.р. Грозданка Ангелова

I място ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София.х.р. Кирил Крумов.

Характерни танци. 12-15 год. Соло.

II място София Савова Балетна и танцова школа „Бисер“ НЧ „Г.С.Раковски- 1927“ гр.София, х.р. Грозданка Ангелова

Характерни танци. 12-15 год. Дует/Трио.

II място Дара Данчева, Божидара Божкова, Елеонора Стоянова Балетна и танцова школа „Бисер“ НЧ „Г.С.Раковски- 1927“ гр.София, х.р. Грозданка Ангелова

Характерни танци. 12-15 год. Малка Група.

III място Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца Худ. рък.Петя Христова. Пом. Рък. Ема Петрова, Илинда Димова

II място Балетна и танцова школа „Бисер“ НЧ „Г.С.Раковски- 1927“ гр.София, х.р. Грозданка Ангелова

Характерни танци. 15-18 год. Соло.

I място Ая Ахмедова, гр.Русе.

Характерни танци. 15-18 год. Малка Група.

II място Балетна и танцова школа „Бисер“ НЧ „Г.С.Раковски- 1927“ гр.София, х.р. Грозданка Ангелова

Мажоретни състави.12-15 год. Дует.

III място Наталия Вълкова и Ива Кантарджиева. Мажоретен състав „МЕГА“ ПМГ“ К. Величков“-Пазарджик, х.р. Петрунка Стойчева- Маргинова.

Мажоретни състави.12-15 год.Формация.

I място Мажоретен състав „МЕГА“ ПМГ“ К. Величков“-Пазарджик, х.р. Петрунка Стойчева- Маргинова

Мажоретни състави.15-18 год. Соло.

I място Лъчезар Маргинов Мажоретен състав „МЕГА“ ПМГ“ К. Величков“- Пазарджик, х.р. Петрунка Стойчева- Маргинова

Класически балет/Неокласика. МИНИ.Соло.

II място Карина Зайн

I място Юлия Велева

Класически балет/Неокласика. МИНИ.Дует/Трио.

III място Павела и Йордана Лазарови Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца Худ. рък.Петя Христова. Пом. рък. Ема Петрова, Илинда Димова

II място Мариана Митова, Леда Загорчева „Happy Dance“ , гр.София, х.р. Румяна Славчева

II място Трио „ Па де Катр“, гр.София, х.р .Деяна Асенова, Виктория Петрова

I място Рая Шокова, ,Татяна Бозова, Лора Рангелова „Happy Dance“ , гр.София, х.р. Румяна Славчева

Класически балет/Неокласика. МИНИ.Малка Група.

I място Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца Худ. рък.Петя Христова. Пом. рък. Ема Петрова, Илинда Димова

Класически балет/Неокласика. 8-12 год. Соло.

Поощрителна награда Мериан Поповска Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца Худ. рък.Петя Христова. Пом. рък. Ема Петрова, Илинда Димова

Поощрителна награда Карина Станева Клуб за изкуства „Терпсихора“ Гр. София, х.р. Славея Славчева и Борислава Тодорова

Поощрителна награда Калина Николаева Балетна школа „ Па де Катр“, гр.София, х.р .Деяна Асенова, Виктория Петрова

III място Гергана Ангелова Клуб за изкуства „Терпсихора“ Гр. София, х.р. Славея Славчева и Борислава Тодорова

III място Ема Гълъбова „Happy Dance“ , гр.София, х.р. Румяна Славчева

III място Ралица Нинова Балетна школа „ Па де Катр“, гр.София, х.р .Деяна Асенова, Виктория Петрова

II място Андреа Василева Клуб за изкуства „Терпсихора“ Гр. София, х.р. Славея Славчева и Борислава Тодорова

II място Елизабет Галинова Балетна школа КРОАЗЕ към ЦЛТРДБ – Благоевград, х.р.Красимира Митова

II място Свободка Андреева Балетна школа КРОАЗЕ към ЦЛТРДБ – Благоевград, х.р.Красимира Митова

I място Емма Кийт Милн. Балетна школа " 2 Dance". Гр.София х.р.Теодора Друмева/Константина Ханджиева

I място Адриана Дончева Балетна и танцова школа „Бисер“ НЧ „Г.С.Раковски- 1927“ гр.София, х.р. Грозданка Ангелова

Класически балет/Неокласика. 8-12 год. Дует/Трио.

Поощрителна награда Атанасия Викторова Михаела Павлова Деница Бориславова Балетна школа КРОАЗЕ към ЦЛТРДБ – Благоевград, х.р.Красимира Митова

III място Сияна Лозанова Елизабет Галинова Балетна школа КРОАЗЕ към ЦЛТРДБ – Благоевград, х.р.Красимира Митова

II място Адриана Дончева и Елица Петкова Балетна и танцова школа „Бисер“ НЧ „Г.С.Раковски- 1927“ гр.София, х.р. Грозданка Ангелова

I място Мария-Магдалена Даскалова, Мария Цанева Балетна и танцова школа „Бисер“ НЧ „Г.С.Раковски- 1927“ гр.София, х.р. Грозданка Ангелова

Класически балет/Неокласика. 8-12 год. Малка група.

III място Балетна школа КРОАЗЕ към ЦЛТРДБ – Благоевград, х.р.Красимира Митова

II място„Happy Dance“ , гр.София, х.р. Румяна Славчева

I място Балетна и танцова школа „Бисер“ НЧ „Г.С.Раковски- 1927“ гр.София, х.р. Грозданка Ангелова

I място Балетна школа „ Па де Катр“, гр.София, х.р .Деяна Асенова, Виктория Петрова

Класически балет/Неокласика. 8-12 год. Формация.

II място Балетна школа КРОАЗЕ към ЦЛТРДБ – Благоевград, х.р.Красимира Митова

Класически балет/Неокласика. 12-15 год. Соло.

Поощрителна награда Дара Данчева Балетна и танцова школа „Бисер“ НЧ „Г.С.Раковски- 1927“ гр.София, х.р. Грозданка Ангелова

III място София Савова Балетна и танцова школа „Бисер“ НЧ „Г.С.Раковски- 1927“ гр.София, х.р. Грозданка Ангелова

Класически балет/Неокласика. 12-15 год. Дует/Трио.

II място Дара Данчева, Божидара Божкова Балетна и танцова школа „Бисер“ НЧ „Г.С.Раковски- 1927“ гр.София, х.р. Грозданка Ангелова

Класически балет/Неокласика. 12-15 год. Малка група.

III място Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца Худ. рък.Петя Христова. Пом. рък. Ема Петрова, Илинда Димова

II място Балетна и танцова школа „Бисер“ НЧ „Г.С.Раковски- 1927“ гр.София, х.р. Грозданка Ангелова

Модерн.Джаз.Контемпорари. МИНИ. Соло.

II място Юлия Велева

I място Карина Зайн

Модерн.Джаз.Контемпорари. МИНИ.Дует/Трио.

II място Биляна Тодорова, Рея Кискинова Клуб за изкуства „Терпсихора“ Гр. София, х.р. Славея Славчева и Борислава Тодорова

I място Димана Вълева, Амели Петрова Клуб за изкуства „Терпсихора“ Гр. София, х.р. Славея Славчева и Борислава Тодорова

Модерн.Джаз.Контемпорари. МИНИ. Малка Група.

II място Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца Худ. рък.Петя Христова. Пом. Рък. Ема Петрова, Илинда Димова

Модерн.Джаз.Контемпорари. 8-12 год. Соло.

III място Сиана Недялкова Клуб за изкуства „Терпсихора“ Гр. София, х.р. Славея Славчева

II място Андреа Василева Клуб за изкуства „Терпсихора“ Гр. София, х.р. Славея Славчева

II място Ана Мария Кирилова Клуб за изкуства „Терпсихора“ Гр. София, х.р. Славея Славчева

I място Сиана Недялкова Клуб за изкуства „Терпсихора“ Гр. София, х.р. Славея Славчева

Модерн.Джаз.Контемпорари. 8-12 год. Дует/Трио.

III място Мария-Магдалена Даскалова, Майя Пенчева Балетна и танцова школа „Бисер“ НЧ „Г.С.Раковски- 1927“ гр.София, х.р. Грозданка Ангелова

II място Сиана Недялкова Карина Станева Клуб за изкуства „Терпсихора“ Гр. София, х.р. Славея Славчева

Модерн.Джаз.Контемпорари. 8-12 год. Малка група.

III място Katty Dance Studio 2. Гр.Самоков, х.р. Катрин Митева.

II място Клуб за изкуства „Терпсихора“ Гр. София, х.р. Славея Славчева и Борислава Тодорова

I място Балетна и танцова школа „Бисер“ НЧ „Г.С.Раковски- 1927“ гр.София, х.р. Грозданка Ангелова

Модерн.Джаз.Контемпорари. 8-12 год. Формация.

III място Балетна школа КРОАЗЕ към ЦЛТРДБ – Благоевград, х.р.Красимира Митова

II място Клуб за изкуства „Терпсихора“ Гр. София, х.р. Славея Славчева и Борислава Тодорова

Модерн.Джаз.Контемпорари. 12-15 год. Соло.

III място Анджелина Йорданова Спортен клуб ДМ-София , х.р. Кристина Мерджанова

II място Никол Кирякова. НУТИ гр.София, х.р. Константина Ханджиева

I място София Кръстева. НУТИ гр.София, х.р. Константина Ханджиева

I място Анабел-Джейн Бачева. НУТИ гр.София, х.р. Константина Ханджиева

I място Калина Петрова. НУТИ гр.София, х.р. Константина Ханджиева

Модерн.Джаз.Контемпорари. 12-15 год. Дует/Трио.

I място София Кръстева Калина Петрова Анабел-Джейн Бачева. НУТИ гр.София, х.р. Константина Ханджиева

Модерн.Джаз.Контемпорари. 12-15 год. Малка група.

II място Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца Худ. рък.Петя Христова. Пом. Рък. Ема Петрова, Илинда Димова

Модерн.Джаз.Контемпорари. 12-15 год. Формация.

I място НУТИ гр.София, х.р. Константина Ханджиева

Модерн.Джаз.Контемпорари. 15-18 год. Соло.

Поощрителна награда Мария Чаушева. Katty Dance Studio . Гр.Самоков, х.р. Катрин Митева.

Поощрителна награда Доника Баракова. Katty Dance Studio . Гр.Самоков, х.р. Катрин Митева.

Модерн.Джаз.Контемпорари. 15-18 год. Дует/Трио.

II място Лина Гаврилова и Виктория Стойкова. Katty Dance Studio . Гр.Самоков, х.р. Катрин Митева.

Модерн.Джаз.Контемпорари. 15-18 год. Малка група.

III място Балетна и танцова школа „Бисер“ НЧ „Г.С.Раковски- 1927“ гр.София, х.р. Грозданка Ангелова

Модерн.Джаз.Контемпорари. 15-18 год. Формация

I място Katty Dance Studio 1. Гр.Самоков, х.р. Катрин Митева.

Модерн.Джаз.Контемпорари. 18-25 год. Соло.

I място Елена Димитрова. Гр.София, х.р. Чан Тхе Чунг

Хип хоп.Стрийт денс. МИНИ.Соло.

Поощрителна награда Саня Илиева ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София х.р. Кирил Крумов.

III място Борислав Василев ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София х.р. Кирил Крумов.

III място Теа Манчева ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София х.р. Кирил Крумов.

II място Йосиф Самир Туйл ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София х.р. Кирил Крумов.

I място Габриела Василева ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София х.р. Кирил Крумов.

Хип хоп.Стрийт денс. МИНИ.Малка група.

I място ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София х.р. Кирил Крумов.

Хип хоп.Стрийт денс. 8-12 год. Соло.

Поощрителна награда София Калинова ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София х.р. Кирил Крумов.

Поощрителна награда Виктория Назърска ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София х.р. Кирил Крумов.

III място Йоана Чалева ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София х.р. Кирил Крумов.

II място Марая Постолова ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София х.р. Кирил Крумов.

II място София Попова ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София х.р. Кирил Крумов.

I място Изабела Маринова ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София х.р. Кирил Крумов.

I място Николай Иванов ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София х.р. Кирил Крумов.

Хип хоп.Стрийт денс. 8-12 год. Малка група..

ІІІ място Танцова група “Оникс”, гр.Сандански, х.р. Вергиния Анастасова

I място ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София х.р. Кирил Крумов.

Хип хоп.Стрийт денс. 8-12 год..Формация.

I място ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София х.р. Кирил Крумов.

Хип хоп.Стрийт денс. 12-15 год. Соло

Поощрителна награда Теодора Малинска Танцова група “Оникс”, гр.Сандански, х.р. Вергиния Анастасова

ІІІ място Радослав Рударски ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София.

ІІІ място Елена Наумова Балетно студио „Venus“ гр.Кавадарци , Р.С.Македония х.р. Ана Балова

ІІ място Mateja Chuparkoska Балетно студио „Venus“ гр.Кавадарци , Р.С.Македония х.р. Ана Балова

І място Матея Дамова Балетно студио „Venus“ гр.Кавадарци , Р.С.Македония х.р. Ана Балова

Хип хоп.Стрийт денс. 12-15 год. Дует/Трио.

ІІ място Стефания Честойнова Верица Коцева Балетно студио „Venus“ гр.Кавадарци , Р.С.Македония х.р. Ана Балова

ІІ място Радослав Рударски, Николай Иванов, Виктория Георгиева. ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София х.р. Кирил Крумов.

І място Карина Веляновска Саня Стоянова Балетно студио „Venus“ гр.Кавадарци , Р.С.Македония х.р. Ана Балова

Хип хоп.Стрийт денс. 12-15 год. Малка група.

І място Балетно студио „Venus“ гр. Кавадарци , Р.С.Македония х.р. Ана Балова

Хип хоп.Стрийт денс. 12-15 год..Формация.

І място „Wsquad by Megi dance“ НЧ „Роден край-1931“ Гр. София х.р.Меглена Неделчева Виктория Кирилова

Хип хоп.Стрийт денс. 15-18 год. Соло.

ІІІ място Симеона Дамянова Балетно студио „Venus“ гр.Скопие , Р.С.Македония х.р. Ана Балова

Хип хоп.Стрийт денс. 15-18 год. Дует.

ІІІ място Симеона Дамянова и Христина Апостолова Балетно студио „Venus“ гр.Кавадарци , Р.С.Македония х.р. Ана Балова

Хип хоп.Стрийт денс. 15-18 год..Малка група.

ІІ място Балетно студио „Venus“ гр.Кавадарци , Р.С.Македония х.р. Ана Балова

Хип хоп.Стрийт денс. 18-25 год. Соло.

ІІI място Dragana Gajikj Балетно студио „Venus“ гр.Кавадарци , Р.С.Македония х.р. Ана Балова

Хип хоп.Стрийт денс. 18-25 год. Малка група.

ІІ място Балетно студио „Venus“ гр.Кавадарци , Р.С.Македония х.р. Ана Балова

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Специална награда на Президента на фестивала – Ваучер за 500лв. за участие в МФИ „Утринна звезда“, Банско 2023

Балет „Меги денс“ НЧ „Роден край-1931“ Гр. София х.р.Меглена Неделчева Виктория Кирилова

Специална награда на Президента на фестивала – Ваучер за 500лв. за участие в МФИ „Утринна звезда“, Златни пясъци 2023

Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца Худ. рък.Петя Христова. Пом. Рък. Ема Петрова, Илинда Димова

Специална награда на Президента на фестивала - Ваучер за 500 лв. за участие в МФИ „Утринна звезда“ Лято 2023

Вокални групи от Русе и Тутракан с рък. Доротея Бальовска

Специална награда на Президента на фестивала - Ваучер за 500 лв. за участие в МФИ „Утринна звезда“ Лято 2023

Мажоретен състав „МЕГА“ ПМГ“ К. Величков“-Пазарджик, х.р. Петрунка Стойчева- Маргинова

Специална награда на Президента на фестивала – Ваучер за 500 лв. за участие в МФИ „Утринна звезда“ Лято 2023

Групи при СОУ ,,Наум Наумовски Борче,, гр.Крушево, Р.С.Македония

Специална награда на Президента на фестивала – Ваучер за 500 лв. за участие в Арт лагер „Утринна звезда“ Банско 2023

Балетно студио „Venus“ гр.Кавадарци , Р.С.Македония х.р. Ана Балова

ГРАНД ПРИ ФОЛКЛОРНА СЕСИЯ

Представителен „Фолклорен ансамбъл Родолюбие - Кюстендил“ главен худ. рък. Симеон Васев пом.рък Димитър Иванов

Ваучер за безплатно настаняване на 5 човека на МФИ „Утринна звезда“ Банско 2023

ГРАНД ПРИ РАЗДЕЛ МУЗИКА

Вокална група към НХГ "Св.св. Кирил и Методий" гр. Благоевград, в.п. Марияна Ангелова Мая Чакова

Ваучер - 500лв. за участие в МФИ „Утринна звезда“ Лято 2023

ГРАНД ПРИ РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

– Национално училище за танцово изкуство гр.София, худ.рък. Константина Ханджиева

Ваучер за безплатно настаняване на 5 човека на МФИ „Утринна звезда“ Банско 2023