morning-star
Международен фестивал на изкуствата "Утринна Звезда"
МФИ Банско - 2021

МФИ Банско - 2021

Регламент

ХХХІІІ МФИ „Утринна звезда“ Банско 2021 24-28 ноември 2021 г.. 

Организатори: сдружение "Арт академия  "Утринна звезда" Секция на Международен танцов съвет  /CID UNESCO/ Община Банско

Каним ви на Международен фестивал на изкуствата  „Утринна звезда”, който се провежда в най-красивите Български курорти - лятото в морските курорти  златни пясъци, гр.Черноморец, гр.Созопол, а през зимата в Банско и е един от водещите и престижни фестивали в България! 

С всяко следващо издание привлича хиляди участници и печели все по-голяма популярност в страната  и чужбина!

ГРАНД ПРИ НА фестивала на стойност 4500 лева  БЕЗПЛАТНО ПРЕБИВАВАНЕ НА МФИ „УТРИННА ЗВЕЗДА“ 2022!СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ДО 05.11.2021 г.

Участници в конкурса:

Конкурсът е отворен за всички - индивидуални участници, читалища, ЦРД, Младежки домове, Академии, Дворци на децата, частни школи, студия, клубове, релакс школи и др..

Целта на организаторите: 

Предоставяне на възможност на талантливите деца и възрастни да изявят пълноценно своите заложби

Развитие на различните видове изкуства и насърчаване на деца и младежи към занимания, свързани с изкуствата

Обмяна на творчески опит

Сътрудничество между ръководителите и приятелство между колективите

Популяризиране на световни и национални културни ценности

Необходими документи за заявяване на участие:

   - Талон за участие/онлайн заявка през сайта

   - Платежен документ

   - Списък на участниците с ЕГН/дати на раждане.

Възрастови категории:

І.  Категория МИНИ до 8 год. 4 мес.

ІІ. Категория  от  8 год. и 4 мес. до 

12 год. и 4 мес.

ІІІ. Категория 12 год. и 4 мес. до

15 год. и 4мес.

ІV.  Категория 15 - 18 години 

V.  Категория  18 - 25 години 

VІ.  Категория  над 25 години 

Позволява се смесване на възрастовите категории 50%,като по-малките преминават в следващата възрастова категория! 

VІІ. Смесена /за продукции/

Формат за участие

- Солo

- Дует/трио

- Малки групи - 4-8 човека

- Формации – над 8 човека

- Продукция –над 20 човека

КОНКУРСЕН РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

СТИЛОВЕ: КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА. 

ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ, ЕТНО ШОУ, СТИЛИЗИРАН ФОЛКЛОР.       

 СПОРТНИ И СОЦИАЛНИ ТАНЦИ. 

ТАНЦОВО ШОУ. OPEN.

 МОДЕРН, ДЖАЗ, КОНТЕМПОРАРИ 

HIP HOP / STREET DANCE 

МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ

АКРОДЕНС.

изпълненията на соло, дует и трио да не надвишават 2 мин.

групи и формации 8 мин. 

некоректното подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнение и отнемане на точки!!!                                                                                                                                               

музиката трябва да бъде изпратена на  е-мail – festival_utrinnazvezda@abv.bg 

Файлът да се ПРЕИМЕНУВА по образец посочен в общи условия т.7.       

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

-  «ИНТЕРПРЕТАЦИЯ» : способността на танцьора да следва ритъма и музикалността на мелодията, да ги изразява посредством движенията на тялото, способността да  използва движенията и техническите елементи адекватно на музикалната рисунка, способността на танцьора плавно да продължи рисунката на танца след «спиране», «пауза» и други фигури.  «Интерпретация» може да се подразбира и като способността на танцьора да адаптира и налага движенията  на музиката.

- «ТЕХНИКА»: изпълнението на движенията трябва да съответства на музиката, изпълнение на технически елементи , движения и фигури,  (позиция, точност, координация, равновесие и контрол над тялото), използване на цялото пространство както персонално така и общо по вертикални, хоризонтални и диагонални плоскости, синхрон. 

-  «ХОРЕОГРАФИЯ» : разпределение на движения, фигури в съответствие с танцовия  контекст, костюм и музика. Съответствие на репертуара с възрастта на изпълнителите. 

-  «ИМИДЖ» : актьорско майсторство, презентацията на танцьорите на сцената. Изкуството на изпълнителите да демонстрират емоции и чувства. Начално и завършващо представяне на танцорите.

*изпълненията на солo, дует и трио да не надвишават 2 мин./групи и формации 8 мин. 

*некоректното подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнение и отнемане на точки!!!                                                                                                                                                                            * музиката трябва да бъде изпратена на е-мail – festival_utrinnazvezda@abv.bg                                                                            Файлът да се ПРЕИМЕНУВА по образец посочен в общи условия т.7.     


РАЗДЕЛ МУЗИКА

ФОЛКЛОРНО ПЕЕНЕ

ЕСТРАДНА И ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН

ДЖАЗ , РОК, R&B 

ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ /СОЛО, ОРКЕСТРИ, АНСАМБЛИ/

БИЙТБОКС 

Изпълнители представят песни или инструментални композиции с общо

Времетраене: до 8 мин. на категория  /композиции или 2 песни/

индивидуалните и груповите изпълнители да представят до 2 песни;

допуска се съпровод до 5 души

една от песните да е на български език/авторските песни имат приоритет

оркестри и групи представят по 2 композиции 

Формат за участие

- Солo

- Дует/трио

- Малки групи - 4-8 човека

- Ансамбли – над 8 човека

- Хор

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

Музикалност; художествена интерпретация на музикално произведение (собствена интерпретация на произведението); 

Чистота на интонация и качеството на звучене;

Сложост на репертоара;   /за ансамбли, дуети, триа- изпълнение на унисона и многогласие, интониране на хорова партия. Съответствие на репертоара с изпълнителски възможности.

Сценична култура, артистизъм.

РАЗДЕЛ  ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО.

Участниците представят театрална постановка или спектакъл.

времетраене до 40 мин.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

АРТИСТИЧНОСТ

РЕЖИСУРА

ПОСТАНОВКА

СЦЕНОГРАФИЯ

РАЗДЕЛ  ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО.

картините  ще се рисуват по време на фестивала,техниката на изпълнение свободна. 

темата ще бъде озвучена на място

организаторите подсигуряват повърхности за рисуване/хартия, платно/. 

картини ще бъдат подредени в изложба на Гала концерта.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

КОМПОЗИЦИЯ

ЖИВОПИСЕН СТИЛ

ЦЯЛОСТНОСТ В ПРЕДАВАНЕ НА НАСТРОЕНИЕ, ЧУВСТВЕНОСТ НА ОБРАЗА.

ОРИГИНАЛНОСТ

ФОЛКЛОРНА СЕСИЯ

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

Колективите представят танци или композиции с общо времетраене до 12 мин. на категория /композиция или 2 танца/

Възрастови категории:
І - МИНИ / до 9 години /
ІІ - от 9 до 13 години
ІІІ - от 13 до 18 години
ІV - над 18 години                                                                                                                                                                     

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

- ХОРЕОГРАФИЯ - композиция, сложност, майсторство, динамика, емоционалност

- ПОСТАНОВКА - оригиналност на постановката.

- АРТИСТИЧНОСТ - разкритие на художествения образ и сценична култура

- ИМИДЖ - Съответствие на стил и начин на изпълнения, съпровождане, костюми на народни традиции

ФОЛКЛОРНО-ЕТНОГРАФСКИ ЖАНР
Фолклорно-етнографски колективи, представят номера и програми, създадени на фолклорна основа, народни (регионални, местни) обичаи. Времетраене до 8 мин.

Възрастови категории:
- до 20 години
- над 20 години

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ: 

- качеството на фолклорния материал (художествена ценност, етнографска точност);

- съответствие на стил и начин на изпълнения, съпровождане, атрибути, костюми на народни (регионални, местни) традиции;                                                                                 - качеството на изпълнение;

- зрелищно решаване на изпълнение, яркост и самобитност, оригиналност на изпълнение;

- съответствие на костюми, музикални инструменти и реквизит на темата на изпълнение;

В КОНКУРСА СА ВКЛЮЧЕНИ  И  ДРУГИ ВИДОВЕ  АРТ И СПОРТНИ ДИСЦИПИНИ!!!
Кино, Театър-мода, експериментален жанр, цирково шоу, земна акробатика, аеробика, демонстрации на бойни изкуства и други.

НАГРАДЕН ФОНД:

ГРАНД ПРИ  - Безплатно участие в МФИ «Утринна звезда»-2022

Ваучери с отстъпки за Арт Лагер-фестивал  "Утринна звезда«  и МФИ „Утринна звезда“ 

50% отстъпка от такса участие за квалификациитеза P.A.S.S. METHOD - Balkan Cup

Дипломи за всички участници

Купи, медали и плакети 1,2,3 място.

Награда за най-добра хореография и постановка.

Награда на Арт Академия „Утринна звезда“-лауреатите получават покана да представят България на европейски и световни конкурси и фестивали! 

Наградите се връчват по преценка на журито, организаторите и партньорите на конкурса. Запазва се право да не присъжда всяка една от горепосочените награди.


КЛАСИРАНЕ

Класирането се осъществява по точкова система.

Максимален брой точки по един критерий – 10. Общ максимален брой точки -40.

І място- 37-40 точки

ІІ място- 31-36 точки

ІІІ място – 26-30 точки.

Следователно в определена група може да отсъства първо, второ, или трето място, както е и възможно няколко участника да се класират на едно и също място.

 ЖУРИРАНЕТО Е ЗАКРИТО /В ПРОГРАМАТА И В ПРОТОКОЛИТЕ НА ЖУРИТО СЕ ПОСОЧВА САМО СТАРТОВ НОМЕР И ИМЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО/.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

т.1. Организаторите си запазват правото да записват и излъчват изпълненията на фестивала.

т..2. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите.

т..3. Разходите по пребиваването на колективите и придружаващите ги лица- пътни, дневни,са за собствена сметка.

т.4.Разходите за награден фонд, техническото, сценичното и медицинскотообезпечаване се поемат от организаторите.

т.5. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на своите колективи по време на мероприятието, заплащат нанесените щети .

т.6. Участниците отговарят за своите костюми, реквизити и лични вещи.

т.7. Изпълнител не изпратил музика за своето участие няма да бъде допуснат до конкурса. Изпълнител, изпратил музика след указания срок ще трябва да заплати допълнително 20 лв.

т.8. Авторските права трябва да бъдат уредени от участниците.

т.9. Времетраенето на изпълнение: 

Соло/дует/трио (Танцово изкуство)- 2 мин.

Соло/дует /трио (Музика)- 4 мин.

Малка група/Формация- 4мин.

Общо времетраене на категория – 8мин. За фолклорна сесия/хор/оркестър-12мин.

т.10.Времетраенето на изпълненията, задължително се посочва в заявката.

*Некоректно подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнението!

т.11. Програма на фестивала се определя от организационно-постановъчен екип и не подлежи на коментар. 

т.12. Организаторите запазват правото си при необходимост да променят програмата.

т.13. Решението на журито за крайното класиране на колективите не подлежи на коментар.

т.14. С подаване на заявката, вие декларирате съгласието си с условията на фестивала.

/т.7. /ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА, МУЗИКАЛНИЯТ СЪПРОВОД ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕН НА E-MAIL: festival_utrinnazvezda@abv.bg

Музикалният файл трябва да бъде преименуван по следния начин:

. Танцов стил или музикален стил:

КБ-класически балет, неокласика.

ХТ-характерни танци,етно шоу, бели денс

МС-мажоретни състави

МДК-модерн/джаз/контемпорари

ТШ-танцово шоу

О-опен

СТ-спортни и социални танци

ХХ-хип-хоп /Street dance

АД-акроденс и художествена гимнастика

НТ-народни танци

ЕПП - естрадно и популярно пеене . 

ФП - фолклорно пеене

2. Възрастова категория: І,ІІ,ІІІ,ІV,V,VІ, VІІ

3. Формат за участие:

С - соло

ДТ - дует/трио

МГ- малка група

Ф - формация

П – продукция

А - ансамбъл

Х – хор

4. Име изпълнителя/колектива.

5. Името на танца/песента. 

*ЗА РАЗДЕЛ МУЗИКА: Пред името на песента поставете цифра 1 или 2 , в зависимост от предпочитания , коя песен искате да изпеете първа. 

Образец МУЗИКА: ФП, ІІІ, С, Петя Петрова,  1 Хубава си моя горо

Образец Танцово Изкуство : КБ, ІІ, Ф, Балет Феерия, Па де дьо из балета Лебедово езеро.

Срок за изпращане -10.11.21 г. 

*Изпълнител не изпратил музика за своето участие няма да бъде допуснат до конкурса. 

*Изпълнител, изпратил музика след указания срок, ще трябва да заплати допълнително 20 лв.

Програма

24.11.2021г. ОТКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА. 

 Театрално изкуство

 Изобразително изкуство


25.11.2021г.  Раздел музика

Естрадно и популярно пеене 

Фолклорно пеене 

Инструментални изпълнители                     

мастър класове


26.11.2021г. Фолклорна сесия. Раздел танцово изкуство

Български народни танци 

фолклорно-етнографски жанр                               

/групи, ансамбли , формации, клубове за любители на танца, релакс школи/

Класически балет, неокласика

характерни танци, етно шоу.                       

Спортни и социални танци

Hip Hop. Street dance

Акро денс.

27.11.2021г.  Раздел танцово изкуство                                       

Танцово шоу

Open.

Джаз, модерн, контемпорари

Мажоретни състави.


28.11.2021г. Конкурс НОМИНАЦИЯ – ГРАНД ПРИ

 ГАЛА КОНЦЕРТ и НАГРАЖДАВАНЕ


*Организаторите запазват правото си да променят програмата

Финансови условия

ТАКСИ участие

*Соло - 40 лв.

*Дует /трио – 40 лв. /чов.

*Малка група - 35 лв. /чов.

*Формации - 35 лв. /чов.

*Продукция - 20 лв. /чов.

*Български народни танци и фолклорно -етнографски жанр конкурсна такса – 20 лв. /чов.                                                                                                                                                       

*таксата участие дава правото на изпълнител да участва във всички стилове в ЕДИН раздел!

*Изпълнител, заплатил фестивална такса 35 лв. за групови изпълнения и желаещ да участва в категория – соло,дует-трио, доплаща 10 лв. на изпълнение.     

Такса участие в мастер класове /издават се сертификати/:  10 лв. на стил/жанр/1 часа.

НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛИ  Е САМО ПРЕЗ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Хотели в гр. Банско  2*,3*,4*    цена: 40-50 лв. на човек на ден

В цената е включено: нощувки в хотел 2* и СПА хотел 3*-4* на база FB.   /Full board – нощувка, закуска + обяд + вечеря/, ползване на СПА . Не включва: безалкохолни и алкохолни напитки.

Цените са нетни преференциални само за участниците на фестивала с включено ДДС и туристически данък!

При група над 15 човека – 1 ръководител се настанява безплатно!                                                                   

 Период за подаване на окончателна резервация  - 15  дни преди пристигането.

ВАЖНО : Вие имате право да отмените резервацията на хотела само по  е-мейл, най-късно за 10 дни преди пристигане, след този срок вие дължите стойността за един ден за всяка отменена резервация.

 Авансово плащане  не се връща.


Адреси за подаване на заявките и необходимите документи: 

utrinazvezda@abv.bg или онлайн: http://www.utrinnazvezda.com

Попълнен формуляр на заявката или използвайте онлайн форма в сайта www.utrinnazvezda.com 

Сканирано копие на платежен документ

Списък на група с дати на раждане

ВАЖНО:

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ– 05.11.2021г

СРОК за превод на авансово плащане 30% от сума  за резервация на хотела –  05.11.2021г

С подаване на заявката се заплаща фестивална такса. 

След изпратено копие от платежен документ по електронната поща, Вашето участие се потвърждава ! 

Банкова сметка: Банка ДСК ЕАД  BIC: STSABGSF

IBAN: BG74STSA93000018257553 

Сдружение „Арт академия „Утринна звезда”

Основание за плащане:

Участие в ХХХІІI МФИ „Утринна звезда“ /име на колектива/солиста/

Успешна подготовка!  

Президент на фестивала: Кирил Костадинов

          Моб. тел. 0899108875

Програмен Директор: Елена Валериева

Моб.тел. 0896063105

Класация