morning-star
Международен фестивал на изкуствата "Утринна Звезда"
МФИ Банско 2021

МФИ Банско 2021

XXХ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „УТРИННА ЗВЕЗДА“ БАНСКО

НАЙ-МАЩАБНИЯТ БЪЛГАРСКИ ФЕСТИВАЛ С НАЙ-БОГАТИЯ НАГРАДЕН ФОНД

06-11.04.2021 г.

www.utrinnazvezda.com

Организатори:

Сдружение Арт Академия „Утринна звезда”

СЕКЦИЯ на Международен Танцов Съвет

CID-UNESCO

ОБЩИНА БАНСКО

ГРАНД ПРИ НА ФЕСТИВАЛА – 4500 лв.

БЕЗПЛАТНО ПРЕБИВАВАНЕ НА МФИ „УТРИННА ЗВЕЗДА” БАНСКО – 2022 !!!

Регламент

50% отстъпка от такса участие на квалификациите за P.A.S.S. METHOD/ Balkan Cup, за всички участници на фестивала.

Специална награда-Звукозапис на авторска песен от Пепи Писарски и Асен Драгнев на група «Атлас» в нов аранжимент.

Награда на Арт Академия „Утринна звезда“- лауреатите получават покана да представят България на европейски и световни конкурси и фестивали!

В РАМКИТЕ НА
ХХХ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА "УТРИННА ЗВЕЗДА"
СЕ ВКЛЮЧВА И ОНЛАЙН ФОРМАТ

Искаме да ви уведомим, че поради създалата се обстановка, вие можете да участвате в ХХХ Международен фестивал на изкуствата "Утринна звезда" и онлайн.

До 01 април 2021 г. можете да изпращате клипове или линкове към вашите видеа .

Видеата трябва да са заснети след 01.01.2019 година.

Изисквания за видеофайловете:

- Приемат се любителски и професионални видеозаписи.

- За любителските записи използвайте най-високата разделителна способност на Вашето снимачно устройство и снимайте от статив, хоризонтално. Груповите изпълнения да се снимат в общ план. Преди да изпратите файла, проверете за аудио и видео дефекти. Препоръчителен формат на видеото .mp4 – 8 MB, HD.

- Допуска се използване на видео, заснето по време на фестивали или на други конкурси и концерти.

- Озаглавявайте видеофайловете с имената на изпълнението и групата; при индивидуалните изпълнители - името на изпълнението и фамилията.

Клиповете или линкове ТРЯБВА да изпращате на e-mail : utrinazvezda@abv.bg

Всеки колектив или индивидуален участник трябва да изпраща видеа в съответствие с регламента на фестивала. Заедно с видео прикачете, талон за участие и копие от платежен документ.

Журито ще присъди награди за І, ІІ и ІІІ място в отделните категории и

І място- грамота, предметна награда и 50 % отстъпка от таксата за участие на МФИ „Утринна звезда“ през 2022 година

ІІ място- грамота, предметна награда и 25 % отстъпка от таксата за участие на МФИ „Утринна звезда“ през 2022 година

ІІІ място- грамота, предметна награда и 10 % отстъпка от таксата за участие на МФИ „Утринна звезда“ през 2022 година

Наградите ще бъдат изпратени по куриер.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 20 април 2021г. на страницата на фестивала във Фейсбук и на сайта на фестивала.

Участници във фестивала:

Фестивалът е отворен за всички - индивидуални участници, читалища, ЦРД, Младежки домове, Академии, Дворци на децата, частни школи, студия, клубове, релакс школи и други.

Възрастови категории:

І. Категория МИНИ до 8 години 4 месеца

ІІ. Категория от 8 г. и 4 месеца до 12 години и 4 месеца

ІІІ. Категория 12 г. и 4 месеца до 15 години

ІV. Категория 15 - 18 години

V. Категория 18 - 25 години

VІ. Категория над 25 години

Позволява се смесване на възрастовите категории 50%,като по-малките преминават в следващата възрастова категория!

VІІ. Смесена /за продукции/

Формат за участие

- Солo

- Дует/трио

- Малки групи - 4-8 човека

- Формации – над 8 човека

- Продукция –над 20 човека

Целта на организаторите:

Предоставяне на възможност на талантливите деца и възрастни да изявят пълноценно своите заложби

Развитие на различните видове изкуства и насърчаване на деца и младежи към занимания, свързани с изкуствата

Обмяна на творчески опит

Сътрудничество между ръководителите и приятелство между колективите

Популяризиране на световни и национални културни ценности

Форма на фестивала: Фестивалът има конкурсен характер!

КЛАСИРАНЕ

Класирането се осъществява по точкова система.

Максимален брой точки по един критерий – 10. Общ максимален брой точки -40.

І място- 37-40 точки

ІІ място- 31-36 точки

ІІІ място – 26-30 точки.

Следователно в определена група може да отсъства първо, второ, или трето място, както е и възможно няколко участника да се класират на едно и също място.

В танцовите дисциплини журирането е закрито/в програмата и в протоколите на журито се посочва само стартов номер и името на танца/.

РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА

- Палци не се одобряват при танцьорите в категория МИНИ .

- Използване на сценография, аксесоари и опори е позволено.

В «класическа хореография» могат да бъдат представени композиции под класическа музика. Изпълняват се в традиционните за стила костюми. Обувки – полупалци, палци. Танцьорите в тази категория трябва да изпълняват класическа хореография.

В „Неокласика” могат да бъдат представени композиции с използване на класическа, стилизирана класическа или съвременна музика. Основа на хореографията трябва да е класическа, но с оригинални елементи от други стилове. В костюмите могат да бъдат привнесени оригиналността и стилизацията . Възможно е представяне на изпълнението без обувки.

ХАРАКТЕРНИ, НАРОДНО- СТИЛИЗОВАН, ЕТНО ШОУ.

-Хореографията трябва да е съставена въз основа на оригинални танци на народите.

В тази дисциплина са включени традиционните танци на всяка националност, предавани от поколение на поколение. Танците могат да бъдат избрани от всякаква географска или етническа територия и могат да представят какъвто и да е исторически период.

-Използването на традиционни костюми и музика е задължително.

- Народно-стилизиран танц – хореографията трябва да съответства на традиционния танц, но могат да бъдат използвани съвременни танцови техники. Костюмът трябва да носи характерния образ, но може да бъде опростен/стилизиран.

DANCE SHOW (Танцово шоу)

-Танцът трябва да бъде сюжетен или сюжетно-образен с такова разположение на хореографския материал, в което се създава смислово, емоционално или темпово нарастване на номера. Аксесоари , декорации и сценически материал- позволени.

-Използване на акробатични елементи е позволено , но не дава предимство.

-Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи.

Танцово шоу е сложно синтезирано танцово направление, което се базира на свободни комбинации на елементи на класическа хореография, джаз, модерн, съвременна хореография , народна стилизация, вариете, кабаре, акробатични елементи и т.н. Музикално-хореографска миниатюра с такова разположение на хореографския материал , че позволява разкриване на смислово и емоционално разкриване на номера. Композицията може да бъде емоционална и да съдържа шоу елементи. В основата на танца трябва да е заложено драматургично действие, което съдържа три композиционни елемента : завръзка , кулминация и финал.

СОЦИАЛНИ И СПОРТНИ ТАНЦИ

Спортни танци./ Латино шоу / Сальса/ Бачата/ Меренге/ Руэда/ Аргентинско танго/ Хастл

МОДЕРН, ДЖАЗ. КОНТЕМПОРАРИ. Танцът може да бъде сюжетен или сюжетно-образен, с такова разположение на хореографския материал, когато се създава смислово, емоционално или темпово нарастване на номера. - Всички танцови движения трябва да са в съответната техника.Характерни за стила позиции на крака, ръце и тялото. - Декорации и сценичен материал- позволени, използване на аксесоари, които са част от костюма или от образа на танцьора е позволено. Модерн –стил, който включва свобода на самоизразяване. Сюжети , различаващи се от класиката, но класиката е основа. Тук забележимо се увеличава вниманието към рисунката на движение, ритъм и идея. Движението се заражда от импулса, което дава на тялото свобода в пространството. В модерн има значение вътрешната пълнота на движението, точни линии , умение да се работи с дишането. Джаз – възниква в САЩ през 60-те години на 20 век и съчетава в себе си фолклора на афроамериканците и танците на другите емигранти. Той се отличава със свобода на движение на тялото и отделните му части както по хоризонтал , така и по вертикал. - съгласуване на движенията с ритъма на музиката; - синкопиране – ритъм между силните доли на музиката; - изолирани движения – подвижността само на една част на тялото, като в същото време цялото тяло е неподвижно или се движи в срещуположна посока. Контемпорари – в хореографията на танца се срещат елементи от модерн, джаз, народни танци, класически балет с източни техники и културата / йога, елементи на бойните изкуствата/. Този стил постоянно се развива, това е работа върху пластиката и грацията на тялото, разтяжка на всички групи мускули, скокове, падания, преплъзвания над пода, контактна импровизация. Характерна особеност на контемпорари е редуването на напрегнати мускули и неочаквано отпускане на тялото, рязко спиране, падане и ставане , балансиране. Контемп съдържа елементи на класическия танц, но ако класиката е строги форми на изразяването и точен сценарий, то в контемпорари е важно танцьорът да слуша гласът на своето тяло, което изразява емоционални преживявания.

OPEN . В дадената категория отсъства ограничение в стиловете танци. Стиловете, които се използват могат да бъдат в чист вид или в съчетание. - Използване на сценография и декорации не е разрешено. - Използване на акробатични елементи е позволено , но не дава предимство. - Използване на аксесоари, които са част от костюма или образа на танцьора е позволено.

STREET DANCE / HIP HOP - Използване на реквизит не е препоръчително - Използване на аксесоари е позволено - Позволено използване на акробатически елементи, но да не са доминиращи. При подаване на заявката да се посочи стил: STREET (Hip-Hop\Popping\Locking\House\Breaking) DANCEHALL (Dancehall,Twerk) FEMALE CHOREO (Vogue\Waacking\High Heels \ Jazz Funk \Go-Go\Pole Dance) МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ. Парадни и спортни мажоретки. - Използване на сценография и декорации не е разрешено. - Използване на акробатични елементи е позволено. - Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи. ХУДОЖЕСТВЕННА ГИМНАСТИКА.АКРО ДЕНС. - Използване на сценография и декорации не е разрешено. - Използване на акробатични елементи е позволено. - Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи. *изпълненията на солo, дует и трио да не надвишават 2 минути. *колективите представят танци или композиции с общо времетраене до 8 мин. на категория /композиция или 2-3 танца/ *некоректно подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнение и отнемане на точки!!! * музика трябва да бъде изпратена на е-мail – festival_utrinnazvezda@abv.bg Файл да се ПРЕИМЕНУВА по образец посочен в общи условия т. 7.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

- «ИНТЕРПРЕТАЦИЯ» : способността на танцьора да следва ритъма и музикалността на мелодията, да ги изразява посредством движенията на тялото, способността да използва движенията и техническите елементи адекватно на музикалната рисунка, способността на танцьора плавно да продължи рисунката на танца след «спиране», «пауза» и други фигури. «Интерпретация» може да се подразбира и като способността на танцьора да адаптира и налага движенията на музиката.

- «ТЕХНИКА»: изпълнението на движенията трябва да съответства на музиката, изпълнение на технически елементи , движения и фигури, (позиция, точност, координация, равновесие и контрол над тялото), използване на цялото пространство както персонално така и общо по вертикални, хоризонтални и диагонални плоскости, синхрон.

- «ХОРЕОГРАФИЯ» : разпределение на движения, фигури в съответствие с танцовия контекст, костюм и музика. Съответствие на репертуара с възрастта на изпълнителите.

- «ИМИДЖ» : актьорско майсторство, презентацията на танцьорите на сцената. Изкуството на изпълнителите да демонстрират емоции и чувства. Начално и завършващо представяне на танцорите.

РАЗДЕЛ МУЗИКА

- ФОЛКЛОРНО ПЕЕНЕ

- ЕСТРАДНА И ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН

- ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ /СОЛО, ОРКЕСТРИ, АНСАМБЛИ/

- РОК ГРУПИ

- БИЙТБОКС

-индивидуалните и груповите изпълнители да представят до 2 песни;

- допуска се съпровод до 5 души

- една от песните да е на български език/авторските песни имат приоритет/

-оркестри и групи представят по 2 композиции

времетраене до 8 мин. на категория /композиции или 2 песни/

Формат за участие

- Солo

- Дует/трио

- Малки групи - 4-8 човека

- Ансамбли – над 8 човека

- Хор

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

музикалност; художествена интерпретация на музикално произведение (собствена интерпретация на произведението);

чистота на интонация и качеството на звучене;

сложост на репертоара; /за ансамбли, дуети, триа- изпълнение на унисона и многогласие, интониране на хорова партия. Съответствие на репертоара с изпълнителски възможности.

Сценична култура, артистизъм.

Журирането е закрито

/в програмата и в протоколите на журито се посочва само стартов номер /.

РАЗДЕЛ ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО

Участниците представят театрална постановка или спектакъл.

времетраене до 40 минути.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

АРТИСТИЧНОСТ

РЕЖИСУРА

ПОСТАНОВКА

СЦЕНОГРАФИЯ

РАЗДЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО.

Картините ще се рисуват по време на фестивала,техниката на изпълнение свободна.

Темата ще бъде озвучена на място

Организаторите подсигуряват повърхности за рисуване/хартия, платно/.

Картини ще бъдат подредени в изложба на Гала концерта.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

КОМПОЗИЦИЯ

ЖИВОПИСЕН СТИЛ

ЦЯЛОСТНОСТ В ПРЕДАВАНЕ НА НАСТРОЕНИЕ, ЧУВСТВЕНОСТ НА ОБРАЗА.

ОРИГИНАЛНОСТ

ФОЛКЛОРНА СЕСИЯ

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

колективите представят танци или композиции с общо

времетраене до 12 мин. на категория /композиция или 2 танца/

Възрастови категории:
І - МИНИ / до 9 години /
ІІ - от 9 до 13 години
ІІІ – от 13 до 18 години
ІV- над 18 години

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

- ХОРЕОГРАФИЯ - композиция, сложност, майсторство, динамика, емоционалност

- ПОСТАНОВКА - оригиналност на постановката.

- АРТИСТИЧНОСТ - разкритие на художествения образ и сценична култура

- ИМИДЖ - Съответствие на стил и начин на изпълнения, съпровождане, костюми на народни традиции

ФОЛКЛОРНО-ЕТНОГРАФСКИ ЖАНР
Фолклорно-етнографски колективи, представят номера и програми, създадени на фолклорна основа, народни (регионални, местни) обичаи. Времетраене до 12 мин.

Възрастови категории:
- до 20 години
- над 20 години

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:

- качеството на фолклорен материал (художествена ценност, етнографска точност);

- съответствие на стил и начин на изпълнения, съпровождане, атрибути, костюми на народни (регионални, местни) традиции;

- качеството на изпълнение;

- зрелищно решаване на изпълнение, яркост и самобитност, оригиналност на изпълнение;

- съответствие на костюми, музикални инструменти и реквизит на темата на изпълнение;

ВЪВ ФЕСТИВАЛА СА ВКЛЮЧЕНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ИЗКУСТВА!!!
Театър мода, експериментален жанр, цирково шоу, земна акробатика, аеробика, демонстрации на бойни изкуства и други.

НАГРАДЕН ФОНД:

1.Гранд При–безплатно пребиваване/нощувки и изхранване на наградения колектив 15 човека/ по време на МФИ „Утринна звезда” в гр.Банско - 2022

2.50% отстъпка от такса участие за квалификациите за P.A.S.S. METHOD/ Balkan Cup.

3

4.Дипломи за всички участници

5.Купи, медали

6.Награда за най-добра хореография и постановка

6. Стипендии и материални награди

7. Награда на Арт Академия „Утринна звезда“- лауреатите получават покана да представят България на европейски и световни конкурси и фестивали!

8. За всеки по нещо – шапки,фланелки, химикалки или фестивални торби .

*Наградите се връчват по преценка на журито, организаторите и партньорите на конкурса. Запазва се право да не присъжда всяка една от горепосочените награди.

Освен конкурсната програма ви очакват:

семинари и майстор класове с водещи специалисти!

Дискотеки!

И ОЩЕ МНОГО ПРИЯТНИ ИЗНЕНАДИ ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ !!!

ОБЩИ УСЛОВИЯ

т.1. Организаторите си запазват правото да записват и излъчват изпълненията на фестивала.

т..2. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите.

т..3. Разходите по пребиваването на колективите и придружаващите ги лица- пътни, дневни,са за собствена сметка.

т.4.Разходите за награден фонд, техническото, сценичното и медицинскотообезпечаване се поемат от организаторите.

т.5. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на своите колективи по време на мероприятието, заплащат нанесените щети на хотели.

т.6. Участниците отговарят за своите костюми, реквизити и лични вещи.

т.7. За участие във фестивала музикален съпровод трябва да бъде изпратен на e-mail: festival_utrinnazvezda@abv.bg до 25.03.21г.

Музикален файл трябва да бъде преименуван по следния начин:РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

а/танцов стил:

КБ-класически балет, неокласика.

ХТ-характерни танци,етно шоу, бели денс

МС-мажоретни състави

МДК-модерн/джаз/контемпорари

ТШ-танцово шоу

О-опен

СТ-спортни и социални танци

ХХ-хип-хоп /Street dance

АД-акроденс и художествена гимнастика

НТ-народни танци

т.7. б/Възрастова категория: І,ІІ,ІІІ,ІV,V,VІ, VІІ

в/Формат за участие:

С - соло

ДТ - дует/трио

МГ- малка група

Ф - формация

П – продукция

г/Име изпълнителя/колектива.

д/Името на танца.

Образец: КБ, ІІ, ДТ, Симона Петрова, Петър Иванов, Балет Фиерия, Па де дьо из балета Лебедово езеро.

РАЗДЕЛ МУЗИКА: а/ЕПП - естрадно и популярно пеене . ФП - фолклорно пеене

б/Възрастова категория: І,ІІ,ІІІ,ІV,V,VІ, VІІ

в/Формат за участие:

С - соло

ДТ - дует/трио

МГ- малка група

А - ансамбъл

Х – хор

г/Име изпълнителя/колектива.

д/Името на песен. Пред името на песента поставете цифра 1 или 2 , в зависимост от предпочитания , коя песен искате да изпеете първа.

Образец: ФП, ІІІ, С, Петя Петрова, 1 Хубава си моя.

т.7. Изпълнител не изпратил музика за своето участие няма да бъде допуснат до конкурса. Изпълнител изпратил музика след 25.03.21 г. ще трябва да заплати допълнително 20 лв..

т.8. При соло, дует и трио /танцово изкуство/, времетраенето на изпълнение да е до 2 минути.

т.9.Времетраенето на изпълненията,задължително да се посочва в заявката.

Некоректно подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнението!!!

т.10. Програма на фестивала се определя от организационно-постановъчен екип и не подлежи на коментар. Към участие в гала-концертa се допускат колективи и индивидуални изпълнители заели първите места в своите категории и предложени от журито за гала-концерта.

т.11. Организаторите запазват правото си при необходимост да променят програмата.

т.12. Решението на журито за крайното класиране на колективите не подлежи на коментар.

т.13. С подаване на заявката, вие декларирате съгласието си с условията на фестивала.

т.14. Авторските права трябва да бъдат уредени от участниците.

т.15. Начинът на провеждане и журиране са запазени и са предмет на авторско право.

т.16. Внесен депозит /капаро за хотел и фестивална такса/ при отказ от участие - не се възстановява.

т.17. Настаняване в хотели е само с предварителна заявка и единствено през организаторите.

т.18. Възможно е настаняване за по-кратък период-цени по запитване.

т.19. Трансфер: София – Банско – София - цени по запитване.

Финансови условия

НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛИ Е САМО ПРЕЗ ОРГАНИЗАТОРИТЕ
Настаняване в хотели в гр. Банско: 3*,4* /по 3-5 човека в стая, двойни стаи само за ръководители/ .

4 нощувки - 240 лв. на човек за периода.

5 нощувки - 280 лв. на човек за периода.

В цената е включено: 4/5 нощувки/СПА хотел 3*-4* на база FB, участие в майстор класове , семинари, практикуми, участие в конкурсната програма .

*За по-малко нощувки – по запитване. Условия за участие:

- фестивална такса /по регламент/

- участие в майстор класове : 20 лв. един клас, 30 лв. два класа, 40 лв. три класа.

Цените са нетни преференциални само за участниците на фестивала с включено ДДС и туристически данък!

При група над 15 човека – 1 ръководител се настанява безплатно.

Период за подаване на окончателна резервация - 25.03.2021 г.

Допълнителни резервации се приемат след датата на окончателната заявка само при наличие на свободен капацитет в хотелите.

ТАКСИ УЧАСТИЕ

*Соло - 40 лв.

*Дует /трио – 40 лв. /чов.

*Малка група - 35 лв. /чов.

*Формации - 35 лв. /чов.

*Продукция - 20 лв. /чов.

*Фолклорна сесия– 20 лв. /чов.

*Участие в майстор класове : 20 лв. един клас, 30 лв. два класа, 40 лв. три класа.

*таксата участие дава правото на изпълнител да участва във всички стилове в ЕДИН раздел!

* Изпълнител, заплатил фестивална такса за групови изпълнения и желаещ да участва в категория – соло, дует/трио, доплаща 10 лв./чов. на изпълнение.

*ЧЛЕНОВЕТЕ ЗА 2021г. на Секция-перник на Международния Танцов Съвет Cid UNESCO, получават отстъпка 5% от фестивалните такси за конкурса!!!

*Желаещите да станат членове Секция-перник на Международния Танцов Съвет Cid UNESCO за 2021г. могат да направят заявка на: Email: perniksectioncid@gmail.com

*Фестивална такса не се заплаща от ръководителите , помощник-ръководители на колективите, шофьори и медицински лица.

*Придружаващи лица плащат благотворителен внос - 15 лв..

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН КОНКУРСА :

*индивидуални участници/соло/дует/трио – 30 лв./чов. до 2 изпълнения, за всяко следващо изпълнение доплащане - 10 лв.

*Групи/формации - 20 лв. на човек/на стил до 2 изпълнения/, за всяко следващо изпълнение доплащане - 10 лв.

Програма

06.04.2021г. – Настаняване. Среща с ръководители. Конференция на Секция на Международен танцов съвет. Мастер класове /хип-хоп, приложни изкуства, вокални техники/.

07.04.2021 г. - ОТКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА.

- Театрално изкуство

- Изобразително изкуство: Пленер

Раздел музика: Естрадно и популярно пеене /Фолклорно пеене

- Инструментални изпълнители Мастер класове/контемпорари, хип-хоп, живопис, приложни изкуства, вокални техники,пантомима и сценично поведение /

08.04.2021 г. - Класически балет, неокласика

- Характерни танци, етно шоу.

- Спортни и социални танци

- Hip Hop. Street dance

- Художествена гимнастика. Акро денс.

Фолклорна сесия. Български народни танци, фолклорно-етнографски жанр /групи, ансамбли , формации, клубове за любители на танца, релакс школи/ Мастер класове/постановка на класически танц, хип-хоп, стилово разнообразие на български народен танц, вокални техники/

09.04. 2021 г. Раздел музика: Естрадно и популярно пеене Танцово шоу./Open./Джаз, модерн, контемпорари./ Мажоретни .

Конкурс НОМИНАЦИЯ – ГРАНД ПРИ

Мастер класове/джаз-модерн, приложно изкуктво, хип-хоп, вокални техники, съвремена хореография/.

10.04.2021 г.- ГАЛА КОНЦЕРТ и НАГРАЖДАВАНЕ

11.04.2021 г. - Закриване на фестивала

Класация

Международен фестивал на изкуствата „Утринна звезда“ Онлайн.Април 2021 г..

Жури в състав:

Д-р Росица Панайотова-Григорова/България/

Ирина Дубровина/Казахстан/

Кирил Костадинов/България/

Пирина Христова/България/

Станислав Шнър/Беларус/

Константин Горошко/Беларус/

Амая Вербовицкая/Куба/

Сергей Лагутенко/Беларус/

Присъди следната класация:

Театрално изкуство. 8-12 год..Соло.

І място - Теодора Стоянова. Театрална школа "Детско царство" към ЦПЛР - гр. Бургас. Х.р. Атанасия Петрова

Театрално изкуство. 15-18 год..

І място - Театър " Гласове", НПГ " Димитър Талев" гр. Гоце Делчев,х.р. Марияна Малакова.

Фолклорно пеене. МИНИ.Соло.

І място - Габриела Илиева.гр. Хасково, в.п. Иванка Топузова

Фолклорно пеене. 12-15 год..Соло.

ІІІ място - Славея Младенова . гр.Шумен,в.п. Янка Димитрова

ІІІ място - Вяра Койнова. гр.Шумен, в.п. Янка Димитрова

ІІ място - Виктория Хаджиева. гр.Смолян в.п. Мая Пичурова

ІІ място - Симона Миткова. Гр. София, в.п. Величка Чаушева

І място - Елияху Шеетрит. гр.Смолян, в.п. Мая Пичурова

Естрадно и популярно пеене. МИНИ.Соло.

І място - Ема Атанасова. гр. София , в.п. Тюркян Исмаил – Тери

І място - Даная Запрянова. Вокално студио “Diamond” гр.София.в.п. Тюркян Исмаил – Тери

Естрадно и популярно пеене. 8-12 год..Соло.

ІІІ място - Андрея Исаева.гр. Рудозем, в. п. Милена Моллова

ІІІ място - Рая Сарева. гр. София, в.п. Тюркян Исмаил – Тери

ІІ място - Виктория Пламенова Пенева гр. Пловдив в.п. Евелина Палакова

ІІ място - Дария Стефанова Стефанова гр.Русе в.п. Д-р Наталия Константинова

ІІ място - Бориса Кунева гр. Русе,в.п. Наталия Константинова

ІІ място - Миа Лилова. Вокално студио “Diamond” гр.София.в.п. Тюркян Исмаил – Тери

ІІ място – Анастасия Банкова. Вокално студио “Diamond” гр.София.в.п. Тюркян Исмаил – Тери

І място - Александра Петрова , гр. София, в.п.Вяра Иванова

І място - Невен Мерамджиев , гр. София, в.п. Тюркян Исмаил – Тери

Естрадно и популярно пеене.12-15 год..Соло.

Поощрителна награда - Виктория Хаджиева. Гр. Смолян, в.п. Мая Пичурова

ІІІ място - Аида Йозгатлиян . гр.Пловдив. В.п.Поля Кутманова и Ивайло Стайков

ІІ място - Светла Млеканова. гр. Петрич, в.п. Магдалена Николова

ІІ място - Елияху Шеетрит . гр.Смолян , в.п. Мая Пичурова

І място - Йоана Филипов. гр.Варна в.п. Мила Маврова

Естрадно и популярно пеене..15-18 год..Соло.

І място - Цветомира Тодорова. гр. София, в.п. Тюркян Исмаил – Тери

І място - Красимира Александрова .гр. Пловдив в.п. Теодора Чернева

Инструментални изпълнители.8-12 год..Соло.

ІІІ място - Марина Цветанова Живкова Велинград в.п. Ирина Байрактарова

ІІІ място - Калоян Бориславов Прегъов. ОДК –Велинград. Педагог- Катерина Мирчева

ІІ място – Мария Мариновска,гр. Велинград, п.Ирина Байрактарова

ІІ място – Иван Василев Бояджиев. ОДК –Велинград. Педагог- Катерина Мирчева

І място - Андрей Звънчаров. Гр. Разлог , педагог Анита Богданова

Инструментални изпълнители.12-15 год..Соло.

І място - Нанси Колева . НЧ "Разум 1883," гр.Монтана, педагог Александра Цанкова

Характерни танци . 8-12 год.. Соло.

І място – Карита Тодорова . гр. Варна х.р. Десислава Стойнешка

Характерни танци - етно шоу - бели денс. 15-18 год..Соло.

І място - Валерия Андреу. „Б2 балет“, гр. Силистра х.р. Боряна Кьосева

Характерни танци 15-18 год.. Малка група.

І място – Балет “Лиденс”. Гр. Силистра, х.р. Лидия Маркарян

Характерни танци. Етно шоу. Бели денс. 25+ год.. Соло.

І място – Семира Гамал. Гр.София.

Джаз,Модерн,Контемпорари. 8-12 год..Соло.

ІІІ място - Яна Хараланова. „Б2 балет“ , гр. Силистра х.р. Боряна Кьосева

І място- Александра Петрова гр. София х.р. Кристина Мерджанова

Джаз,Модерн,Контемпорари.12-15 год..Соло.

І място - Дара Славова. „Б2 балет“, гр. Силистра х.р. Боряна Кьосева

Джаз,Модерн,Контемпорари.15-18 год..Соло.

ІІІ място - Анджелина Йорданова. гр.София.Спортен клуб ДМ , х.р.Кристина Мерджанова

ІІ място – Валерия Андреу.“ Б2 балет“, гр. Силистра х.р. Боряна Кьосева

Танцово шоу 8-12год. Соло.

І място - Александра Петрова. гр. София х.р. Кристина Мерджанова

Танцово шоу 12-15год. Соло

ІІ място Анджелина Йорданова.гр.София.Спортен клуб ДМ ,х.р.Кристина Мерджанова

Танцово шоу 15-18год. Соло

ІІ място Мария Атанасова Балет “Лиденс”. Гр.Силистра х.р. Лидия Маркарян

Танцово шоу 15-18год. Дует

І място Мария Атанасова и Пресияна Дончева Балет “Лиденс”. Гр.Силистра х.р. Лидия Маркарян

Танцово шоу. 15-18 год. Малка група.

І място - Балет “Лиденс”. Гр.Силистра х.р. Лидия Маркарян

Акро – денс 8-12 год. Соло.

І място - Александра Петрова . гр. София х.р. Кристина Мерджанова

Open 8-12 год. Соло.

І място - Александра Петрова гр. София х.р. Кристина Мерджанова

Спортни и социални танци 8-12 год..Малка група

ІІ място – „Латино Звезди“ гр. Кавадарци, Македония х.р. Лазар Соколов

Класически балет - Нео класика. 8-12 год. Соло.

І място – Валерия Минкова. гр. София х.р. Татяна Андонова

І място – Карита Тодорова. гр. Варна х.р. Десислава Стойнешка

Специална награда. Безплатно участие в конкурсна програма на МФИ „Утринна звезда“ лято 2021.

- КВИНТЕТ-аккордеонистов (Манкош Анастасия,Герасим Александру, Бобеку Кристиан,Тулбу Артур, Кушнир Денис). Педагог -Каранда Думитру.Р.Молдова.Гимназия C.C.C "Ghiolcel"-студио "Melodia"

- Танцевальная студия "Аzaрт". Руководитель – Нестерова Анжелика Анатольевна. ГУО «Центр творчества детей и молодёжи Центрального района г.Гомеля», Беларусь

- Хор "Рунь". Руководитель – Юреня Тамара Иосифовна, концертмейстер – Дрозд Наталья Станиславовна. ГУО "Детская музыкальная школа искусств г.Барановичи", Беларусь