morning-star
Международен фестивал на изкуствата "Утринна Звезда"
Национален фестивал- конкурс на изкуствата София 2023

Национален фестивал- конкурс на изкуствата София 2023

НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ-КОНКУРС НА ИЗКУСТВАТА "УТРИННА ЗВЕЗДА"

10-12.02.2023 г. гр. София

ОРГАНИЗАТОРИ:

-Арт Академия “Утринна звезда“

-Секция Перник на Международен танцов съвет ЮНЕСКО

-Със съдействието на Руски дом в София/РКИЦ

- Дом на културата „Искър“

www.utrinnazvezda.com

ОБЩ НАГРАДЕН ФОНД 4500 ЛЕВА

ГРАНД ПРИ се присъжда във всички конкурсни раздели

КОНКУРСНИ РАЗДЕЛИ:

-РАЗДЕЛ МУЗИКА

-РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

-РАЗДЕЛ ВИЗУАЛНО ИЗКУСТВО

-РАЗДЕЛ ЦИРКОВО ИЗКУСТВО

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ДО 01.02.2023 г.

Регламент

Целта на организаторите:

Предоставяне на възможност на талантливите деца и възрастни да изявят пълноценно своите заложби

Развитие на различните видове изкуства и насърчаване на деца и младежи към занимания, свързани с изкуствата

Обмяна на творчески опит

Сътрудничество между ръководителите и приятелство между колективите

Популяризиране на световни и национални културни ценности

Участници в конкурса:

Конкурсът е отворен за всички - индивидуални участници, читалища, ЦРД, Младежки домове, Академии, Дворци на децата, частни школи, студия, клубове, релакс школи и други.

Възрастови категории:

І. Категория МИНИ до 8 години 4 месеца

ІІ. Категория от 8 г. и 4 месеца до 12 години и 4 месеца

ІІІ. Категория 12 г. и 4 месеца до 15 години

ІV. Категория 15 - 18 години

V. Категория 18 - 25 години

VІ. Категория над 25 години

Позволява се смесване на възрастовите категории 50%,като по-малките преминават в следващата възрастова категория!

VІІ. Смесена /за продукции/

Формат за участие

- Солo

- Дует/трио

- Малки групи - 4-8 човека

- Формации – над 8 човека

- Продукция –над 20 човека

КЛАСИРАНЕ

Класирането се осъществява по точкова система.

Максимален брой точки по един критерий – 10. Общ максимален брой точки -40.

І място- 37-40 точки

ІІ място- 31-36 точки

ІІІ място – 26-30 точки.

Следователно в определена група може да отсъства първо, второ, или трето място, както е и възможно няколко участника да се класират на едно и също място.

ЖУРИРАНЕТО Е ЗАКРИТО /В ПРОГРАМАТА И В ПРОТОКОЛИТЕ НА ЖУРИТО СЕ ПОСОЧВА САМО СТАРТОВ НОМЕР И ИМЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛ/.

РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

СТИЛОВЕ: КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА. БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ. ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ, ЕТНО ШОУ, СТИЛИЗИРАН ФОЛКЛОР. СПОРТНИ И СОЦИАЛНИ ТАНЦИ. ТАНЦОВО ШОУ. OPEN. МОДЕРН, ДЖАЗ, КОНТЕМПОРАРИ. HIP HOP / STREET DANCE. МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ. ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА. АКРОДЕНС.

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА

- Палци не се одобряват при танцьорите в категория МИНИ .

- Използване на сценография, аксесоари и опори е позволено.

В «класическа хореография» могат да бъдат представени композиции под класическа музика. Изпълняват се в традиционните за стила костюми. Обувки – полу-палци, палци. Танцьорите в тази категория трябва да изпълняват класическа хореография.

В „Неокласика” могат да бъдат представени композиции с използване на класическа, стилизирана класическа или съвременна музика. Основа на хореографията трябва да е класическа, но с оригинални елементи от други стилове. В костюмите могат да бъдат привнесени оригиналността и стилизацията . Възможно е представяне на изпълнението без обувки.

ХАРАКТЕРНИ, НАРОДНО-СТИЛИЗИРАНИ, ЕТНО ШОУ.

-Хореографията трябва да е съставена въз основа на оригинални танци на народите.

В тази дисциплина са включени традиционните танци на всяка националност, предавани от поколение на поколение. Танците могат да бъдат избрани от всякаква географска или етническа територия и могат да представят какъвто и да е исторически период.

-Използването на традиционни костюми и музика е задължително.

- Народно-стилизиран танц – хореографията трябва да съответства на традиционния танц, но могат да бъдат използвани съвременни танцови техники. Костюмът трябва да носи характерния образ, но може да бъде опростен/стилизиран.

DANCE SHOW (Танцово шоу)

-Танцът трябва да бъде сюжетен или сюжетно-образен с такова разположение на хореографския материал, в което се създава смислово, емоционално или темпово нарастване на номера. Аксесоари , декорации и сценически материал- позволени.

-Използване на акробатични елементи е позволено , но не дава предимство.

-Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи.

Танцово шоу е сложно синтезирано танцово направление, което се базира на свободни комбинации на елементи на класическа хореография, джаз, модерн, съвременна хореография , народна стилизация, вариете, кабаре, акробатични елементи и т.н. Музикално-хореографска миниатюра с такова разположение на хореографския материал , че позволява разкриване на смислово и емоционално разкриване на номера. Композицията може да бъде емоционална и да съдържа шоу елементи. В основата на танца трябва да е заложено драматургично действие, което съдържа три композиционни елемента : завръзка , кулминация и финал.

СОЦИАЛНИ И СПОРТНИ ТАНЦИ

Спортни танци./ Латино шоу / Сальса/ Бачата/ Меренге/ Руэда/ Аргентинско танго/ Хастл

МОДЕРН, ДЖАЗ. КОНТЕМПОРАРИ.

- Всички танцови движения трябва да са в съответната техника.Характерни за стила позиции на крака, ръце и тялото. - Декорации и сценичен материал- позволени, използване на аксесоари, които са част от костюма или от образа на танцьора е позволено. Модерн –стил, който включва свобода на самоизразяване. Сюжети , различаващи се от класиката, но класиката е основа. Тук забележимо се увеличава вниманието към рисунката на движение, ритъм и идея. Движението се заражда от импулса, което дава на тялото свобода в пространството. В модерн има значение вътрешната пълнота на движението, точни линии , умение да се работи с дишането. Джаз – възниква в САЩ през 60-те години на 20 век и съчетава в себе си фолклора на афроамериканците и танците на другите емигранти. Той се отличава със свобода на движение на тялото и отделните му части както по хоризонтал , така и по вертикал. - съгласуване на движенията с ритъма на музиката; - синкопиране – ритъм между силните части на музиката; - изолирани движения – подвижността само на една част на тялото, като в същото време цялото тяло е неподвижно или се движи в срещуположна посока. Контемпорари – в хореографията на танца се срещат елементи от модерн, джаз, народни танци, класически балет с източни техники и културата / йога, елементи на бойните изкуствата/. Този стил постоянно се развива, това е работа върху пластиката и грацията на тялото, разтяжка на всички групи мускули, скокове, падания, преплъзвания над пода, контактна импровизация. Характерна особеност на контемпорари е редуването на напрегнати мускули и неочаквано отпускане на тялото, рязко спиране, падане и ставане , балансиране. Контемп съдържа елементи на класическия танц, но ако класиката е строги форми на изразяването и точен сценарий, то в контемпорари е важно танцьорът да слуша гласът на своето тяло, което изразява емоционални преживявания.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

- «ИНТЕРПРЕТАЦИЯ» : способността на танцьора да следва ритъма и музикалността на мелодията, да ги изразява посредством движенията на тялото, способността да използва движенията и техническите елементи адекватно на музикалната рисунка, способността на танцьора плавно да продължи рисунката на танца след «спиране», «пауза» и други фигури. «Интерпретация» може да се подразбира и като способността на танцьора да адаптира и налага движенията на музиката.

- «ТЕХНИКА»: изпълнението на движенията трябва да съответства на музиката, изпълнение на технически елементи , движения и фигури, (позиция, точност, координация, равновесие и контрол над тялото), използване на цялото пространство както персонално така и общо по вертикални, хоризонтални и диагонални плоскости, синхрон.

- «ХОРЕОГРАФИЯ» : разпределение на движения, фигури в съответствие с танцовия контекст, костюм и музика. Съответствие на репертуара с възрастта на изпълнителите.

- «ИМИДЖ» : актьорско майсторство, презентацията на танцьорите на сцената. Изкуството на изпълнителите да демонстрират емоции и чувства. Начално и завършващо представяне на танцорите.

РАЗДЕЛ МУЗИКА

ФОЛКЛОРНО ПЕЕНЕ

ЕСТРАДНА И ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН

ДЖАЗ

КЛАСИЧЕСКИ ВОКАЛ

ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ /СОЛО, ОРКЕСТРИ, АНСАМБЛИ/

РОК ГРУПИ

БИЙТБОКС

Изпълнители представят песни или инструментални композиции с общо

Времетраене: до 8 мин. на категория /композиции или 2 песни/

индивидуалните и груповите изпълнители да представят до 2 песни;

допуска се съпровод до 5 души

една от песните да е на български език/авторските песни имат приоритет

оркестри и групи представят по 2 композиции

Формат за участие

- Солo

- Дует/трио

- Малки групи - 4-8 човека

- Ансамбли – над 8 човека

- Хор

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

Музикалност; художествена интерпретация на музикално произведение (собствена интерпретация на произведението);

Чистота на интонация и качеството на звучене;

Сложост на репертоара; /за ансамбли, дуети, триа- изпълнение на унисона и многогласие, интониране на хорова партия. Съответствие на репертоара с изпълнителски възможности.

Сценична култура, артистизъм.

ФОЛКЛОРНА СЕСИЯ

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

Колективите представят танци или композиции с общо времетраене до 12 мин. на категория /композиция или 2 танца/

Възрастови категории:
І - МИНИ / до 9 години /
ІІ - от 9 до 13 години
ІІІ - от 13 до 18 години
ІV - над 18 години

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

- ХОРЕОГРАФИЯ - композиция, сложност, майсторство, динамика, емоционалност

- ПОСТАНОВКА - оригиналност на постановката.

- АРТИСТИЧНОСТ - разкритие на художествения образ и сценична култура

- ИМИДЖ - Съответствие на стил и начин на изпълнения, съпровождане, костюми на народни традиции

КОНКУРСЕН РАЗДЕЛ ВИЗУАЛНО ИЗКУСТВО

Графика, живопис, късометражно кино, анимация, дигитални творби.

Участници представят един/а филм, картина, дигитална творба.

Кино, анимация, дигитални творби ще се представят на журито по време на конкурса.

Произведения ще бъдат подредени в изложба на Гала концерта.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

- КОМПОЗИЦИЯ

- ЖИВОПИСЕН СТИЛ

- ОРИГИНАЛНОСТ Дълбочината на разкриването на темата, когнитивен, културен компонент.

- Емоционалное въздействие

- Режисура и операторско майсторство (сложност на заснемането, технически качество, изкуство на монтажа).

- Музикален съпровод

- Работа на сценаристи.

КОНКУРСЕН РАЗДЕЛ ЦИРКОВО ИЗКУСТВО

Акробатика.

Жонглиране

Иллюзионный жанр

Оригинальный жанр

Каучук

Клоунада

Эквилибристика

Гимнастика

Шоу-программа и др

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:

Режисура ;

Оригиналност ;

Сложност на трика , техника на изпълнение;

Артистизм , сценическая культура.

В КОНКУРСА СА ВКЛЮЧЕНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ АРТ И СПОРТНИ ДИСЦИПИНИ!!!
Театър-мода, експериментален жанр, цирково шоу, земна акробатика, аеробика, демонстрации на бойни изкуства и други.

НАГРАДЕН ФОНД:

ГРАНД ПРИ - Безплатно участие в МФИ «Утринна звезда»-2023

Ваучери с отстъпки за Арт Лагер-фестивал "Утринна звезда« Банско, Април 2023 и МФИ „Утринна звезда“ , КК „Златни пясъци"и Черноморец/Созопол.

Купи, медали и плакети 1,2,3 място.

Награда за най-добра хореография и постановка.

Награда на Арт Академия „Утринна звезда“-лауреатите получават покана да представят България на европейски и световни конкурси и фестивали!

Наградите се връчват по преценка на журито, организаторите и партньорите на конкурса. Запазва се право да не присъжда всяка една

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ:

- талон за участие

- платежен документ

- списък на участниците с дати на раждане.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

т.1. Организаторите си запазват правото да записват и излъчват изпълненията на фестивала.

т..2. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите.

т..3. Разходите по пребиваването на колективите и придружаващите ги лица- пътни, дневни,са за собствена сметка.

т.4.Разходите за награден фонд, техническото, сценичното и медицинскотообезпечаване се поемат от организаторите.

т.5. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на своите колективи по време на мероприятието, заплащат нанесените щети .

т.6. Участниците отговарят за своите костюми, реквизити и лични вещи.

т.7. Изпълнител не изпратил музика за своето участие няма да бъде допуснат до конкурса. Изпълнител, изпратил музика след указания срок ще трябва да заплати допълнително 20 лв.

т.8. Авторските права трябва да бъдат уредени от участниците.

т.9. Времетраенето на изпълнение:

Соло/дует/трио (Танцово изкуство)- 2 мин.

Соло/дует /трио (Музика)- 4 мин.

Малка група/Формация- 4мин.

Общо времетраене на категория – 8 мин. За фолклор:танци/хор/оркестър-12 мин.

т.10.Времетраенето на изпълненията, задължително се посочва в заявката.

*Некоректно подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнението!

т.11. Програма на фестивала се определя от организационно-постановъчен екип и не подлежи на коментар.

т.12. Организаторите запазват правото си при необходимост да променят програмата.

т.13. Решението на журито за крайното класиране на колективите не подлежи на коментар.

т.14. С подаване на заявката, вие декларирате съгласието си с условията на фестивала.

т.15. Начинът на провеждане и журиране са запазени и са предмет на авторско право

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА, МУЗИКАЛНИЯТ СЪПРОВОД ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕН НА E-MAIL: festival_utrinnazvezda@abv.bg

Музикалният файл /клип за онлайн участие , трябва да бъде преименуван по следния начин:

1. Танцов стил или музикален стил:

КБ-класически балет, неокласика.

ХТ-характерни танци,етно шоу, бели денс

МС-мажоретни състави

МДК-модерн/джаз/контемпорари

ТШ-танцово шоу

О-опен

СТ-спортни и социални танци

ХХ-хип-хоп /Street dance

АД-акроденс и художествена гимнастика

НТ-народни танци

ЕПП - естрадно и популярно пеене .

ФП - фолклорно пеене


2. Възрастова категория: І,ІІ,ІІІ,ІV,V,VІ, VІІ

3. Формат за участие:

С - соло

ДТ - дует/трио

МГ- малка група

Ф - формация

П – продукция

А - ансамбъл

Х – хор

4. Име изпълнителя/колектива.

5. Името на танца/песента.

*ЗА РАЗДЕЛ МУЗИКА: Пред името на песента поставете цифра 1 или 2 , в зависимост от предпочитания , коя песен искате да изпеете първа.

Образец ТИ: КБ, ІІ, Ф, Балет Феерия, Па де дьо из балета Лебедово езеро.

Образец МУЗИКА: ФП, ІІІ, С, Петя Петрова, 1 Хубава си моя горо

Срок за изпращане - 29.01.23 г.

*Изпълнител не изпратил музика за своето участие няма да бъде допуснат до конкурса.

*Изпълнител, изпратил музика след указания срок, ще трябва да заплати допълнително 20 лв.

Адреси за подаване на заявките и необходимите документи:

utrinazvezda@abv.bg или онлайн: http://www.utrinnazvezda.com

попълнен формуляр на заявката или използвайте онлайн форма в сайта www.utrinnazvezda.com

сканирано копие на платежен документ

списък на група с дати на раждане


ВАЖНО:

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ– ДО 01.02.2023г.

С подаване на заявката се заплаща конкурсна такса.

След изпратено копие от платежен документ по електронната поща,

Вашето участие се потвърждава !

Програма

Организаторите запазват правото си да правят промени в програмата
 • Финансови условия

  Необходими документи за заявяване на участие:

  - талон за участие

  - платежен документ

  - списък на участниците с ЕГН

  ТАКСИ участие

  *Соло/дует/трио - 45 лв./чов.

  *Малка група - 40 лв. /чов.

  *Формации - 35 лв. /чов.

  *Продукция - 20 лв. /чов.

  *Български народни танци конкурсна такса– 20 лв. /чов.

  *таксата участие дава правото на изпълнител да участва във всички стилове в ЕДИН раздел!

  *Изпълнител, заплатил фестивална такса за групови изпълнения и желаещ да участва в категория – соло,дует-трио, доплаща 20 лв. на изпълнение.


  Банкова сметка: Банка ДСК ЕАД BIC: STSABGSF

  IBAN: BG74STSA93000018257553

  Сдружение „Арт академия „Утринна звезда”

  Основание за плащане:

  Участие в НФКИ „Утринна звезда“ – София 2023/име на колектива/солиста

  Успешна подготовка!

  Президент на фестивала: Кирил Костадинов

  Моб. тел. 0899108875

  Програмен Директор: Елена Валериева

  Моб.тел. 0896063105


  Класация

 • Жури в състав:

  Д-р Росица Панайотова-Григорова

  Доц.д-р Маргарита Божилова-Андонова

  Асен Драгнев

  Кирил Костадинов

  Мария Лешникова

  определи следната класация-

  Театрално изкуство. 8-15 год..

  ІІ място - Театър „Драмеди“, гр. София, х.р. Цвета Балийска - "С/Звяра в човека"- авторски спектакъл

  І място - Театър „Драмеди“, гр. София, х.р. Цвета Балийска - Четирите споразумения авторско представление

  Театрално изкуство. 15-18 год..

  І място - ДЮТ "Мускетарите" - ЦПЛР-ОДК Перник. Режисьор Иванка Михова . - „Мириам“

  Естрадно и популярно пеене.МИНИ.Соло.

  Поощрителна награда- Анна Федяева. Вокальная группа "Домисолька" Российский культурно-информационный центр. Х.р.Елена Харлова

  ІІІ място - Дарья Лагунова . Вокальная группа "Домисолька" Российский культурно-информационный центр. Х.р.Елена Харлова.

  ІІІ място - Тиаго Константинов . Вокальная группа "Домисолька" Российский культурно-информационный центр. Х.р.Елена Харлова.

  ІІ място - Валерия Хван . Вокальная группа "Домисолька" Российский культурно-информационный центр. Х.р.Елена Харлова.

  ІІ място – Даная Запрянова, гр.София, Тюркян Исмаил – Тери

  ІІ място - Ема Атанасова, гр.София, в.п. Тюркян Исмаил.

  І място - Кристин Тонева, гр.София, в.п. Тюркян Исмаил – Тери

  І място - Йоана Димитрова, гр.Банкя,в.п. Стефани Илиева, ЦМИ

  І място - Тея Недялкова. Гр.София, в.п. педагог Стефани Илиева,

  І място - Мария Давидова, гр.София, в.п. Георги Янков

  Естрадно и популярно пеене.Мини. Малка група.

  І място - Вокальная группа "Домисолька" Российский культурно-информационный центр. Х.р.Елена Харлова.

  І място - Вокална група "Германски славейчета", гр.София,х.р. д-р Ставри Ангелов

  Естрадно и популярно пеене.Мини. Формация.

  І място - Вокална група "Малките диамантчета", гр.София, в.п. Тюркян Исмаил – Тери

  Естрадно и популярно пеене.8-12 год.. Соло.

  Поощрителна награда- Бисерка Маринова, гр.Пловдив, в.п. Руми Иванова

  Поощрителна награда- Сияна Петкова. Гр.София, в.п. Стефани Илиева

  Поощрителна награда- Касияна Димова, гр.София, в.п. Тюркян Исмаил.

  ІІІ място - Миа Лилова, гр.София, в.п. Тюркян Исмаил.

  ІІІ място - Емо Костадинов, ВГ "Барбарони", гр.София, в.п. Мария Стойнова.

  ІІІ място - София Цено Ценова, гр.София, в.п. Тюркян Исмаил.

  ІІ място - Ралица Илиева , ВГ „Даймънд“, гр.София, в.п. Тюркян Исмаил.

  ІІ място - Анастасия Банкова, ВГ „Даймънд“, гр.София, в.п. Тюркян Исмаил.

  ІІ място - Невен Мерамджиев, гр.София, в.п. Тюркян Исмаил.

  ІІ място - Матей Бешенджиев, гр.София, в.п. Галина Иванова

  ІІ място - Виолета Иванова, гр.София, в.п. Мария Стойнова

  І място - Андрей Манов, гр.София, в.п.Георги Янков и Митко Петров

  І място - Елица Узунова, гр.София, в.п. Галина Иванова

  І място - Иванина Колева , Арт Войс Център- Пловдив, в.п. Алис Толева

  Специална награда за артистичност - Емо Костадинов, ВГ "Барбарони", гр.София, в.п. Мария Стойнова.

  Естрадно и популярно пеене.8-12 год.. Дует/Трио.

  ІІ място - Валерия Хван, София Видинска, Анастасия Матевосян .Трио "Домисолька +", Российский культурно-информационный центр“ гр.София, Х.р.Елена Харлова.

  Естрадно и популярно пеене. 8 - 12 год.Група.

  І място - Вокална група "Барбарони", гр.София, х.р.Мария Стойнова

  І място - Вокална група "Даймънт", гр.София, в.п. Тюркян Исмаил.

  Естрадно и популярно пеене.12-15 год.. Соло.

  ІІ място - Вяра Василева, гр. Карлово, МШ "Карловойс" в.п.Анита Илиева

  ІІ място - Никол Попова, гр.София, в.п. Аделина Колева

  І място - Калина Десподска, гр.Велинград, в.п.Георги Янков

  І място - Ивайла Георгиева, гр.София, педагог Георги Янков

  І място - Йоана Палешникова, гр. Пазарджик, в.п. Румяна Иванова

  Специално награда за артистичност - Вяра Василева, гр.Сопот, в.п. Весела Василева

  Естрадно и популярно пеене. 15 - 18 год. Соло.

  ІІ място – Иванина Вълкова, гр.София, х.р. Силвия Статкова

  ІІ място - Цветомира Тодорова, гр.София, в.п. Тюркян Исмаил.

  І място - Ива Ичевска. Арт Войс Център Пловдив, х.р. Румяна Иванова

  І място - Калина Климентова, гр.София, в.п.Георги Янков

  Естрадно и популярно пеене. 15 - 18 год. Дует/Трио.

  І място - Дует "Аметист", гр.София, х.р. Силвия Статкова

  Специално награда на журито за висок професионализъм на Тюркян Исмаил.

  Фолклорно пеене. . 8-12 год.. Соло.

  ІІІ място – Атанас Милушев, с. Хаджидимово,в.п. Петър Аврамов

  ІІ място - Михаела Ангелова. Гр.София, в.п. Биляна Соколова.

  ІІ място - Габриела Аврамова, гр.Гоце Делчев, в.п. Петър Аврамов

  І място - Бисерка Маринова, гр.Пловдив, в.п. Руми Иванова

  Фолклорно пеене. 12-15 год.. Соло.

  ІІ място – Александра Цветкова, гр.София, в.п. Нелка Петкова.

  ІІ място – Ния Арабаджиева, гр.София, в.п.Биляна Соколова

  І място - Андреа Негриева, НМУ,,Любомир Пипков", гр.София, в.п. Нелка Петкова.

  І място - Дара Пейчева, гр. София, в.п. Биляна Соколова

  Фолклорно пеене. 15-18 год.. Соло.

  ІІІ място – Стилиян Симеонов, гр.Перник, в.п. Биляна Соколова

  ІІ място – Божидара Николова, гр.Перник, НМУ "Любомир Пипков" в.п. Нелка Петкова.

  ІІ място – Валерия Маринова, гр.София, в.п. Таня Величкова

  І място - Десислава Иванова, гр. Тетевен, в.п. Таня Величкова

  Фолклорно пеене. 18-25 год.. Соло.

  І място - Николай Боянов. Гр.София, в.п.Биляна Соколова

  Инструментални изпълнители. 8-12 год..Соло.

  ІІ място - Йордан Попов. НУМТИ "Добрин Петков". гр. Пловдив. Педагог Елена Тасева

  Инструментални изпълнители.12-15 год. Соло.Пиано.

  ІІ място - Дейми Велчева. НУМТИ " Добрин Петков". Гр.Пловдив, педагог Елена Велчева

  І място - Михаил Сребрев , НМУ , гр.София, Педагог Александър Ботушаров

  Специална награда от РКИЦ за популяризиране на руска култура - Михаил Сребрев за изпълнение на: Prelude in C Sharp Minor, С. Рахманинов

  Инструментални изпълнители.12-15 год. Соло.Цигулка.

  ІІ място - Белослава Петрова, НУМТИ " Добрин Петков" гр.Пловдив,педагог Валентина Тенчева , Александър Колев - клавирен съпровод

  І място - Радослав Чалъков, НУМТИ " Добрин Петков" гр.Пловдив,педагог Валентина Тенчева , Александър Колев - клавирен съпровод

  Инструментални изпълнители.12-15 год. Дует/Трио.

  ІІІ място - Георги Исаев, Божидар Исаев, Божидара Николова. Народно читалище « Иван Денкоглу» гр.София, х.р. Албена Димитрова

  Инструментални изпълнители. 15-18 год..Соло.

  І място – Яна Стоянова , гр. София, педагог Даниела Васкова

  І място – Екатерина Трифонова. Гр.София, педагог Бисер Соколов

  Специална награда от РКИЦ за популяризиране на руска култура - Яна Стоянова за изпълнение на: тема на Монтеки и Капулети С.Прокофиев

  Модерн.Джаз.Контемпорари.8-12 год..Соло.

  III място София Тодорова. „Стрийм Денс“, гр.София, х.р. Валери Миленков

  II място Кристияна Илиева „Клуб за изкуства Терпсихора“, гр. София, х.р. Славея Славчева

  I място Нанси Йорданова. Балетна школа Royal Dance, гр.София. Антония Лазарова / помощник Веселина Лазарова

  I място Моника Георгиева. Балетна школа Royal Dance, гр.София. Антония Лазарова / помощник Веселина Лазарова

  I място Бояна Кулински. Балетна школа Royal Dance, гр.София. Антония Лазарова / помощник Веселина Лазарова

  Модерн.Джаз.Контемпорари.8-12 год..Дует/Трио.

  II място Сиана Недялкова, Карина Станева „Клуб за изкуства Терпсихора“, гр. София, х.р. Славея Славчева

  Модерн.Джаз.Контемпорари.8-12 год..Малка група.

  II място Katty Dance Studio 2, гр. Самоков. Х.р. Катрин Митева

  I място Клуб за изкуства Терпсихора“, гр. София, х.р. Славея Славчева

  I място БШ "Адажио", гр. Сливен, х.р. Наталия Хаджикостова

  Модерн.Джаз.Контемпорари.12-15 год.Соло.

  III място Виктория Стойкова. Katty Dance Studio Duo гр. Самоков. Х.р. Катрин Митева

  II място Анджелина Йорданова. Спортен клуб ДМ, гр.София, х.р. Кристина Мерджанова

  II място Яна Назлиева Katty Dance Studio . гр. Самоков. Х.р. Катрин Митева .

  I място Анабел-Джейн Бачева, НУТИ, гр.София. хореограф Елена Китова

  Модерн.Джаз.Контемпорари.12-15 год..Дует/Трио.

  II място Бояна Пенева, Виктория Стойкова. Katty Dance Studio Duo гр. Самоков. Х.р. Катрин Митева

  Модерн.Джаз.Контемпорари.15-18 год..Соло.

  III място Елена Петкова, НУТИ,гр.София, хореограф Михаел Гергинов

  III място Валерия Андреу,“Б2 балет“,НЧ " Дръстър-2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева

  III място Адриана Железова,“Б2 балет“,НЧ " Дръстър-2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева

  II място Дара Славова,“Б2 балет“,НЧ " Дръстър-2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева

  II място Калина Славчева.Балетна школа ,,Ида", гр.Перник, х.р.Десислава Николова

  I място Аглея Гумнерова, гр.София, х.р. Филип Миланов

  I място Албена Куюмджиева, гр.София, х.р. Величка Микова

  I място Карина Върбанова. НУТИ София, хор. Елена Китова

  I място Мартин Борисов, НУТИ, гр.София, х.р. Ангелина Гаврилова

  Модерн.Джаз.Контемпорари.15-18 год..Дует/Трио.

  I място Лина Гаврилова и Бояна Пенева , Katty Dance Studio, гр. Самоков. Х.р. Катрин Митева .

  Модерн.Джаз.Контемпорари.15-18 год..Формация.

  I място Katty Dance Studio 1 гр. Самоков. Х.р. Катрин Митева

  Модерн.Джаз.Контемпорари.18-25 год..Малка група.

  I място Балетно студио "Силфида", гр.София, х.р. Галина Сребрева.

  Характерни танци - етно шоу - бели денс. 8-12 год..Соло.

  I място Ема Гълъбова, Балетна школа „Happy Dance“, гр.София, х.р. Румяна Славчева

  Характерни танци - етно шоу - бели денс. 8-12 год.. Дует/Трио.

  II място Даяна Валентинова , Натали Деянова . „ЛаТиБо“, гр.София, х.р.Боряна Илиева

  Характерни танци - етно шоу - бели денс. 8-12 год.. Малка група.

  II място БШ "Адажио", гр. Сливен, х.р. Наталия Хаджикостова

  I място Балетна школа Royal Dance, гр.София. Антония Лазарова / помощник Веселина Лазарова

  I място ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник, х.р.Килил Крумов.

  Характерни танци - етно шоу - бели денс. 15-18 год..Соло.

  I място Валерия Андреу,“Б2 балет“,НЧ " Дръстър-2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева

  Характерни танци - етно шоу - бели денс. 15-18 год..Дует/Трио.

  I място Боряна Лачева, Ния Щърбанова, гр.София, х.р. Надежда Здравкова

  Класически балет - Нео класика. МИНИ.Соло.

  I място .Ана Кирилова „Клуб за изкуства Терпсихора“, гр. София, х.р.Мария Тасева.

  Класически балет - Нео класика. МИНИ.Дует/Трио.

  III място Катрин Христова, Катерина Димитрова, Ива Костова „Клуб за изкуства Терпсихора“, гр. София, х.р. Славея Славчева

  II място Ванеса Гигова, Вероника Павлова. Балетна школа „Royal Dance“, гр.София. Антония Лазарова / пом.рък. Веселина Лазарова

  I място Валерия Михайлова, София Галова. Балетна школа „Royal Dance“, гр.София. Антония Лазарова / пом.рък. Веселина Лазарова

  I място Нанси Йорданова, Валерия Михайлова, София Галова. Балетна школа Royal Dance, гр.София. Антония Лазарова / помощник Веселина Лазарова.

  Класически балет - Нео класика. МИНИ.Малка група.

  I място „2 dance school“ , гр.София, Теодора Друмева/Константина Ханджиева

  Класически балет - Нео класика. МИНИ.Формация.

  I място Балетна школа „Royal Dance“, гр.София. Антония Лазарова / пом.рък. Веселина Лазарова

  Класически балет - Нео класика. 8-12 год..Соло.

  Поощрителна награда.Калина Инчовска. Балетна школа „Royal Dance“, гр.София. Антония Лазарова / пом.рък. Веселина Лазарова

  Поощрителна награда Кристияна Илиева „Клуб за изкуства Терпсихора“, гр. София, х.р. Славея Славчева

  Поощрителна награда Кристияна Петкова . Балетно студио „Мирабел“. София. Х.р.Мирела Бешева

  Поощрителна награда Анита Христова. Балетно студио „Мирабел“. София. Х.р.Мирела Бешева

  III място Елена Бореа Косенко, гр.София, х.р.Надежда Здравкова

  III място Ема Гълъбова, Балетна школа „Happy Dance“, гр.София, х.р. Румяна Славчева

  III място Стела Сърбова . Балетно студио „Мирабел“. София. Х.р.Мирела Бешева

  II място Нанси Йорданова. Балетна школа „Royal Dance“, гр.София. Антония Лазарова / пом.рък. Веселина Лазарова

  II място Моника Георгиева. Балетна школа „Royal Dance“, гр.София. Антония Лазарова /пом.рък. Веселина Лазарова

  II място Емма Милн. 2 dance school, гр.София, Теодора Друмева/Константина Ханджиева

  I място .Бояна Кулински. Балетна школа „Royal Dance“, гр.София. Антония Лазарова / пом.рък. Веселина Лазарова

  I място Вяра Недялкова. НУТИ, гр.София, х.р. Галина Сребрева.

  Класически балет - Нео класика. 8-12 год..Дует/Трио.

  III място Константина Николова , Катрин Петрова. БШ "Адажио", гр. Сливен, х.р. Наталия Хаджикостова

  II място .Белослава Рафаилова , Габриела Енчева, Ванеса Солдатева. БШ "Адажио", гр. Сливен, х.р. Наталия Хаджикостова

  II място Ванеса Солдатева, Габриела Енчева . БШ "Адажио", гр. Сливен, х.р. Наталия Хаджикостова

  Класически балет - Нео класика. 8-12 год..Малка група.

  II място . БШ "Адажио", гр. Сливен, х.р. Наталия Хаджикостова

  II място “2 dance school“, гр.София, Теодора Друмева/Константина Ханджиева

  I място Балетна школа Royal Dance, гр.София. Антония Лазарова / помощник Веселина Лазарова

  Класически балет - Нео класика. 12-15 год..Соло.

  Поощрителна награда Юлияна Сярова. „National school of dance art“, гр.София, х.р. Галина Сребрева.

  Поощрителна награда Анабел-Джейн Бачева, НУТИ, гр.София. хореограф Константина Ханджиева

  Поощрителна награда Анелия Симончева . Балетно студио „Мирабел“. София. Х.р.Мирела Бешева

  Поощрителна награда Лилия Динкова . Балетно студио „Мирабел“. София. Х.р.Мирела Бешева

  III място Мария Методиева . Балетна школа „Royal Dance“, гр.София. Антония Лазарова / помощник Веселина Лазарова

  III място Кристияна Симеонова. „National school of dance art“, гр.София, х.р. Галина Сребрева.

  III място Ивана Дамянова. „National school of dance art“, гр.София, х.р. Галина Сребрева.

  II място Екатерина Протопопов.“National school of dance art“, гр.София, х.р. Галина Сребрева.

  II място Лора Джанова, гр.София, х.р. Татяна Андонова

  II място Виктория Лилова .“National school of dance art“, гр.София, х.р. Галина Сребрева.

  I място Анна-Мария Маджарова. „National school of dance art“, гр.София, х.р. Галина Сребрева.

  I място София Панова. „National school of dance art“, гр.София, х.р. Галина Сребрева.

  I място Емили Илиева, НУТИ, гр. София, х.р. Мария Касабова

  Класически балет - Нео класика. 12-15 год..Дует/Трио.

  III място Габриела Каябашлиева , Кристина Желева, БШ "Адажио", гр. Сливен, х.р. Наталия Хаджикостова

  I място Лора Джанова, Мартин Борисов, гр.София, х.р. Татяна Андонова

  Класически балет - Нео класика. 12-15 год..Малка група.

  II място Балетна школа ,,Ида", гр.Перник, х.р.Десислава Николова/Приодана Паунова, Рая Огнянова, Рая Дачева/.

  I място „National school of dance art“, гр.София, х.р. Галина Сребрева.

  Класически балет - Нео класика. 12-15 год..Формация.

  I място National school of dance art, гр.София, х.р. Галина Сребрева.

  Класически балет - Нео класика. 15-18 год..Соло.

  II място Дара Славова,“Б2 балет“,НЧ " Дръстър-2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева

  Класически балет - Нео класика. Смесена въз.кат..Формация.

  II място Балетно студио “BALANCE” Гр. София, Х.р. Сирма Иванова

  Класически балет - Нео класика. 15-18 год..Формация.

  I място Балетно студио "Силфида", гр.София, х.р. Галина Сребрева

  Танцово шоу.МИНИ. Малка група.

  III място ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник, х.р.Килил Крумов.

  Танцово шоу. 8-12 год.. Соло.

  I място Нанси Йорданова. Балетна школа Royal Dance, гр.София. Антония Лазарова / помощник Веселина Лазарова

  Танцово шоу. 8-12 год.. Малка група.

  II място ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник, х.р.Килил Крумов.

  Танцово шоу. 8-12 год.. Формация.

  III място Балет "Меги денс", НЧ „Роден край“ гр.София, х.р. Меглена Неделчева , пом.рък.Мая Китова

  II място ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник, х.р.Килил Крумов.

  Танцово шоу. 12-15 год.. Соло.

  III място Анджелина Йорданова. Спортен клуб ДМ, гр.София, х.р. Кристина Мерджанова

  Танцово шоу. 12-15 год.. Продукция.

  I място Балет "Меги денс", НЧ „Роден край“ гр.София, х.р. Меглена Неделчева , пом.рък.Мая Китова

  Танцово шоу. 15-18 год.Соло.

  II място Валерия Андреу,“Б2 балет“,НЧ " Дръстър-2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева

  II място Адриана Железова,“Б2 балет“,НЧ " Дръстър-2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева

  Танцово шоу. 15-18 год..Дует/Трио.

  I място Валерия Андреу, Дара Славова,“Б2 балет“,НЧ " Дръстър-2012", гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева

  Танцово шоу. 15-18 год.. Формация.

  II място .Балет "Меги денс", НЧ „Роден край“ гр.София, х.р. Меглена Неделчева , пом.рък.Мая Китова

  Спортни и социални танци. Смесена категория.Малка група.

  III място „ЛаТиБо“, гр.София, х.р.Боряна Илиева

  Open.8-12 год..Малка група.

  III място ЛаТиБо“, гр.София, х.р.Боряна Илиева

  Open.8-12 год. Формация

  II място ЛаТиБо“, гр.София, х.р.Боряна Илиева

  Open.15-18 год..Соло.

  III място Карина Върбанова. НУТИ София,хор. Елена Китова

  Акро денс.15-18 год..Соло.

  I място Захара Йорданова . Балетно студио "Силфида", гр.София, х.р. Галина Сребрева

  Хип-Хоп. Стрийт денс. МИНИ.Соло.

  Поощрителна награда Борислав Веселинов ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник, х.р.Килил Крумов.

  III място Радослав Веселинов ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник, х.р.Килил Крумов.

  III място Симеон Петков ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник, х.р.Килил Крумов.

  II място Виктор Пашин ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник, х.р.Килил Крумов.

  Хип-Хоп. Стрийт денс. МИНИ. Малка група.

  II място ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник, х.р.Килил Крумов.

  Хип-Хоп. Стрийт денс. 8-12 год.Соло.

  Поощрителна награда Жаклин Филипова ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник, х.р.Килил Крумов.

  III място Даниел Исаков ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник, х.р.Килил Крумов.

  II място Николай Иванов ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник, х.р.Килил Крумов.

  II място Изабела Маринова ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник, х.р.Килил Крумов.

  Хип-хоп.Стрийт денс. 8-12 год..Дует/Трио

  II място Никол Стоянова, Виктория Райкова, Анастасия Маринова. Балет "Меги денс", НЧ „Роден край“ гр.София, х.р. Меглена Неделчева , пом.рък.Мая Китова

  Хип-хоп.Стрийт денс. 8-12 год..Формация.

  III място ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник, х.р.Килил Крумов.

  II място „W squad by Megi Dance", НЧ „Роден край“ гр.София, х.р. Виктория Кирилова , пом.рък.Мая Китова

  I място „ЕЛ ДЕНС“, гр.София, Людмила Рударска/Цвете Кирилова

  Хип-Хоп. Стрийт денс. 12-15 год.Соло.

  I място Радослав Рударски ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник, х.р.Килил Крумов.

  Хип-Хоп. Стрийт денс. 12-15 год.Дует.

  III място Радослав Рударски и Николай Иванов. ТФ „Екстрийм шоу“ София/Перник, х.р.Килил Крумов.

  Хип-хоп.Стрийт денс. 12-15 год..Малка група.

  III място “Mistery crew“ гр. София х.р. Денис Кирилов

  Хип-хоп.Стрийт денс. 15-18 год..Формация.

  II място .„ЕЛ ДЕНС“, гр.София, Людмила Рударска/Цвете Кирилова

  Хип-хоп.Стрийт денс. 15-18 год..Формация.

  II място „ЕЛ ДЕНС“, гр.София, Людмила Рударска/Цвете Кирилова

  Хип-хоп.Стрийт денс. Смесена.Продукция.

  I място Балет "Меги денс" и „W squad by Megi Dance“ , НЧ „Роден край“ гр.София, х.р. Меглена Неделчева , Виктория Кирилова , пом.рък.Мая Китова

  Специални награди.

  ВГ "Барбарони" - Една нощувка за МФИ "Утринна звезда", Черноморец и Созопол 2022

  Николай Боянов Една нощувка за Арт лагер "Утринна звезда", Банско 2022

  Music factory by Georgi Yankov - 50% отстъпка /фестивална такса/ за МАЛФ "Утринна зведа" , Банско- 2022

  „МЕГИ ДЕНС“ - Една нощувка за МФИ "Утринна звезда", Златни пясъци 2022 на стойност 2750лв., 50% отстъпка за Арт лагер "Утринна звезда", Банско и 20% отстъпка за НШ "Утринна зведа" , Перник

  „ROYAL DANCE“ - Една нощувка за Арт лагер "Утринна звезда", Банско 2022 на стойност 385лв.,20% отстъпка за НШ "Утринна зведа" , Перник и 20% отстъпка от фестивални такси за МФИ "Утринна звезда", Златни пясъци 2022

  „EL DANCE “ Една нощувка за МФИ "Утринна звезда", Черноморец 2022 на стойност 2000 лв., 20% отстъпка за НШ "Утринна зведа" , Перник и 50% отстъпка от фестивални такси за МФИ "Утринна звезда", Банско 2022

  „АДАЖИО“ 50% отстъпка за НТФ "Утринна зведа" , Перник 2022

  „Б2 балет“ 50% отстъпка за НТФ "Утринна зведа" , Перник 2022

  „2 Dance“ 20% отстъпка за НТФ "Утринна зведа" , Перник 2022

  „Терпсихора“ 20% отстъпка за НТФ "Утринна зведа" , Перник 2022

  „Katty dance studio“ 20% отстъпка за НТФ "Утринна зведа" , Перник 2022

  IMPULSE spring dance intensive

  15% discount from the full passes for spring dance intensive 1-3 ap. Sofia

  - katty dance studio

  15% discount from the full passes for spring dance intensive 1-3 ap. Sofia

  - b2 ballet

  15% discount from the full passes for spring dance intensive 1-3 ap. Sofia

  - Мegi dance

  15% discount from the full passes for spring dance intensive 1-3 ap. Sofia

  - Ел денс

  ГРАНД ПРИ раздел танцово изкуство.

  Една нощувка за МФИ "Утринна звезда", Черноморец и Созопол 2022 и 50% отстъпка за НШ "Утринна зведа" , Перник „National school of dance art“ х.р. Галина Сребрева.

  ГРАНД ПРИ РАЗДЕЛ ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО

  ДЮТ "Мускетарите" - ЦПЛР-ОДК Перник. Режисьор Иванка Михова . Една нощувка за МФИ "Утринна звезда", Златни пясъци 2022.

  КЛАСАЦИЯ ОНЛАЙН.

  Характерни танци - етно шоу - бели денс. 12-15 год.Соло.

  І място - Александра Василева, Б2 балет, При НЧ " Дръстър-2012",х.р. Боряна Кьосева

  Характерни танци - етно шоу - бели денс.над 25 год.Соло.

  ІІ място - Семира Гамал. гр.София.

  Модерн.Джаз.Контемпорари.12-15 год.

  ІІ място - Александра Александрова- Танцово студио „Дъга“, при СУ " Н. Й. Вапцаров" гр.Силистра, х.р. Боряна Кьосева

  Модерн.Джаз.Контемпорари. 15-18 год.Соло.

  ІІ място - Невена Тодорова,Б2 балет при НЧ " Дръстър-2012"гр. Силистра, х.р. Боряна Кьосева

  Класически балет-неокласика.15-18 год.

  ІІІ място - Невена Тодорова,Б2 балет при НЧ " Дръстър-2012"гр. Силистра, х.р. Боряна Кьосева

  Естрадно и популярно пеене. МИНИ.

  І място - Ева Харисън, гр. Пловдив, в.п. Ева Палакова

  Естрадно и популярно пеене. 8-12 год..

  ІІ място- Бориса Кунева, Русе, Х.р. Наталия Константинова

  ІІ място- Симона Стефанова, гр. Шумен, в.п. Ива Георгиева

  І място- Виктория Пенева. Гр.Пловдив, в.п.Евелина Палакова

  І място - Андрей Видев, гр. Горна Оряховица, в.п. Петя Василева

  Естрадно и популярно пеене. 15-18 год..

  ІІ място- Светла Млеканова, гр. Петрич, х.р. Магдалена Николова

  Фолклорно пеене. МИНИ. Соло.

  І място -Мия Недкова .Школа по народно пеене "Славейче" при НЧ "Христо Ботев " -1897г. гр. Сливен с ръководител Петя Григорова

  Фолклорно пеене. 8-12 год.. Соло.

  ІІІ място - Атанас Василев Школа по народно пеене "Славейче" при НЧ "Христо Ботев " -1897г. гр. Сливен с ръководител Петя Григорова

  ІІІ място - Никол Тенева. Школа по народно пеене "Славейче" при НЧ "Христо Ботев " -1897г. гр. Сливен с ръководител Петя Григорова

  ІІ място - Мария Иванова .Школа по народно пеене "Славейче" при НЧ "Христо Ботев " -1897г. гр. Сливен с ръководител Петя Григорова

  ІІ място - Стилияна Гаджева. Школа по народно пеене "Славейче" при НЧ "Христо Ботев " -1897г. гр. Сливен с ръководител Петя Григорова

  ІІ място - Магдалена Петрова . Школа по народно пеене "Славейче" при НЧ "Христо Ботев " -1897г. гр. Сливен с ръководител Петя Григорова

  І място - Кристина Стоянова. Школа по народно пеене "Славейче" при НЧ "Христо Ботев " -1897г. гр. Сливен с ръководител Петя Григорова

  І място - Деница Кенова Школа по народно пеене "Славейче" при НЧ "Христо Ботев " -1897г. гр. Сливен с ръководител Петя Григорова

  Фолклорно пеене. 12-15 год.. Соло.

  ІІ място - Мирослав Тодоров. Школа по народно пеене "Славейче" при НЧ "Христо Ботев " -1897г. гр. Сливен с ръководител Петя Григорова

  І място - Любена Йорданова. Школа по народно пеене "Славейче" при НЧ "Христо Ботев " -1897г. гр. Сливен с ръководител Петя Григорова

  І място - Кристиана Кирчева .Школа по народно пеене "Славейче" при НЧ "Христо Ботев " -1897г. гр. Сливен с ръководител Петя Григорова

  І място - Магдалена Георгиева. Школа по народно пеене "Славейче" при НЧ "Христо Ботев " -1897г. гр. Сливен с ръководител Петя Григорова

  І място - Вяра Ивайлова Койнова , гр. Шумен СУ Сава Доброплодни. Вокален педагог Янка Димитрова

  Фолклорно пеене. 12-15 год..Формация.

  І място - Формация " Славейче". Школа по народно пеене "Славейче" при НЧ "Христо Ботев " -1897г. гр. Сливен с ръководител Петя Григорова

  Фолклорно пеене. 15-18 год.. Соло.

  І място - Ивелина Димитрова. Школа по народно пеене "Славейче" при НЧ "Христо Ботев " -1897г. гр. Сливен с ръководител Петя Григорова

  Инструментални изпълнители.МИНИ.

  ІІ място- Виктор Марков, Велико Търново, педагог Станимир Демирев

  І място- Мария Павлова, гр. Пловдив, педагог Гергана Филева

  Инструментални изпълнители.8-12 год..

  Гайда

  ІІІ място - Николай Пенев Гр. Гурково. Гайдарска школа Христанов.Ръководител- Стоян Христанов

  ІІІ място - Станиела Пантелеева,Гр. Гурково, Гайдарска школа “Христанов”, Ръководител- Стоян Христанов

  Гайда

  ІІ място - Николай Желев , Гр. Гурково, Гайдарска школа “Христанов”, Ръководител- Стоян Христанов

  ІІ място - Николай Костадинов ,гр. Нова Загора, Гайдарска школа “ Христанов”, Ръководител- Стоян Христанов

  Акордеон

  ІІ място- Мирослав Селенски, гр. Велико Търново, педагог Станимир Демирев

  Пиано

  І място- Фрагискос Петракис, гр. Пловдив, педагог Гергана Филева

  І място- Георги Дуров, гр. Пловдив, педагог Гергана Филева

  Акордеон

  І място- Иван Кедиков, гр. Велико Търново, педагог Станимир Демирев

  Гайда

  І място - Стоян Димитров Гайдарска школа- Стоян Христанов гр. Твърдица

  І място - Николай Мечев Гайдарска школа- Стоян Христанов гр. Твърдица

  Инструментални изпълнители.12-15 год..

  І място-.Михаела Стоянова , Гр. Гурково. Гайдарска школа Христанов. Ръководител- Стоян Христанов

  Инструментални изпълнители.15-18 год..

  ІІІ място - Николай Цанков Христов , Гр. Нова Загора, Гайдарска школа “ Христанов”, Ръководител Стоян Христанов

  ІІ място- Радостин Стоянов Христов , Гр. Твърдица. Гайдарска школа “Христанов”.Ръководител Стоян Христанов

  Акордеон

  І място- Валентин Емилов Тодоров, Велико Търново, педагог Станимир Демирев

  Пиано

  І място- Стилиян Радославов Илиев, гр.Пловдив, Гергана Филева

  І място - Ивана Кацарска. гр. Благоевград, х.р. Анита Богданова

  Гайда

  І място- Петьо Иванов Павлов , Гр. Гурково,Гайдарска школа “Христанов”, Ръководител Стоян Христанов

  Инструментални изпълнители.18-25 год..

  І място-.Иван Йорданов от гр. Гурково , Ръководител Стоян Христанов; Гайдарска школа ,,Христанов”

  Инструментални изпълнители.18-25 год..Формация.

  І място- Гайдарска формация ,,Христанов”. Ръководител Стоян Христанов