morning-star
Международен фестивал на изкуствата "Утринна Звезда"
Национален фестивал- конкурс на изкуствата София 2022

Национален фестивал- конкурс на изкуствата София 2022

НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ-КОНКУРС НА ИЗКУСТВАТА "УТРИННА ЗВЕЗДА"

19-20.02.2022 г. И 26-27.02.2022 г. гр. София

ОРГАНИЗАТОРИ:

-Арт Академия “Утринна звезда“

-Секция Перник на Международен танцов съвет ЮНЕСКО

-Балкански комитет към федерация на арт и спортни дисциплини

-Със съдействието на Руски дом в София/РКИЦ и Дом на културата „Искър“

www.utrinnazvezda.com

ОБЩ НАГРАДЕН ФОНД 4500 ЛЕВА

ГРАНД ПРИ се присъжда във всички конкурсни раздели

КОНКУРСНИ РАЗДЕЛИ:

-РАЗДЕЛ МУЗИКА

-РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

-РАЗДЕЛ ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО

-РАЗДЕЛ ВИЗУАЛНО ИЗКУСТВО

-РАЗДЕЛ ЦИРКОВО ИЗКУСТВО

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ДО 10.02.2022 г.

Регламент

Целта на организаторите:

Предоставяне на възможност на талантливите деца и възрастни да изявят пълноценно своите заложби

Развитие на различните видове изкуства и насърчаване на деца и младежи към занимания, свързани с изкуствата

Обмяна на творчески опит

Сътрудничество между ръководителите и приятелство между колективите

Популяризиране на световни и национални културни ценности

Участници в конкурса:

Конкурсът е отворен за всички - индивидуални участници, читалища, ЦРД, Младежки домове, Академии, Дворци на децата, частни школи, студия, клубове, релакс школи и други.

Възрастови категории:

І. Категория МИНИ до 8 години 4 месеца

ІІ. Категория от 8 г. и 4 месеца до 12 години и 4 месеца

ІІІ. Категория 12 г. и 4 месеца до 15 години

ІV. Категория 15 - 18 години

V. Категория 18 - 25 години

VІ. Категория над 25 години

Позволява се смесване на възрастовите категории 50%,като по-малките преминават в следващата възрастова категория!

VІІ. Смесена /за продукции/

Формат за участие

- Солo

- Дует/трио

- Малки групи - 4-8 човека

- Формации – над 8 човека

- Продукция –над 20 човека

КЛАСИРАНЕ

Класирането се осъществява по точкова система.

Максимален брой точки по един критерий – 10. Общ максимален брой точки -40.

І място- 37-40 точки

ІІ място- 31-36 точки

ІІІ място – 26-30 точки.

Следователно в определена група може да отсъства първо, второ, или трето място, както е и възможно няколко участника да се класират на едно и също място.

ЖУРИРАНЕТО Е ЗАКРИТО /В ПРОГРАМАТА И В ПРОТОКОЛИТЕ НА ЖУРИТО СЕ ПОСОЧВА САМО СТАРТОВ НОМЕР И ИМЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛ/.

РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

СТИЛОВЕ: КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА. БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ. ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ, ЕТНО ШОУ, СТИЛИЗИРАН ФОЛКЛОР. СПОРТНИ И СОЦИАЛНИ ТАНЦИ. ТАНЦОВО ШОУ. OPEN. МОДЕРН, ДЖАЗ, КОНТЕМПОРАРИ. HIP HOP / STREET DANCE. МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ. ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА. АКРОДЕНС.

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА

- Палци не се одобряват при танцьорите в категория МИНИ .

- Използване на сценография, аксесоари и опори е позволено.

В «класическа хореография» могат да бъдат представени композиции под класическа музика. Изпълняват се в традиционните за стила костюми. Обувки – полу-палци, палци. Танцьорите в тази категория трябва да изпълняват класическа хореография.

В „Неокласика” могат да бъдат представени композиции с използване на класическа, стилизирана класическа или съвременна музика. Основа на хореографията трябва да е класическа, но с оригинални елементи от други стилове. В костюмите могат да бъдат привнесени оригиналността и стилизацията . Възможно е представяне на изпълнението без обувки.

ХАРАКТЕРНИ, НАРОДНО-СТИЛИЗИРАНИ, ЕТНО ШОУ.

-Хореографията трябва да е съставена въз основа на оригинални танци на народите.

В тази дисциплина са включени традиционните танци на всяка националност, предавани от поколение на поколение. Танците могат да бъдат избрани от всякаква географска или етническа територия и могат да представят какъвто и да е исторически период.

-Използването на традиционни костюми и музика е задължително.

- Народно-стилизиран танц – хореографията трябва да съответства на традиционния танц, но могат да бъдат използвани съвременни танцови техники. Костюмът трябва да носи характерния образ, но може да бъде опростен/стилизиран.

DANCE SHOW (Танцово шоу)

-Танцът трябва да бъде сюжетен или сюжетно-образен с такова разположение на хореографския материал, в което се създава смислово, емоционално или темпово нарастване на номера. Аксесоари , декорации и сценически материал- позволени.

-Използване на акробатични елементи е позволено , но не дава предимство.

-Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи.

Танцово шоу е сложно синтезирано танцово направление, което се базира на свободни комбинации на елементи на класическа хореография, джаз, модерн, съвременна хореография , народна стилизация, вариете, кабаре, акробатични елементи и т.н. Музикално-хореографска миниатюра с такова разположение на хореографския материал , че позволява разкриване на смислово и емоционално разкриване на номера. Композицията може да бъде емоционална и да съдържа шоу елементи. В основата на танца трябва да е заложено драматургично действие, което съдържа три композиционни елемента : завръзка , кулминация и финал.

СОЦИАЛНИ И СПОРТНИ ТАНЦИ

Спортни танци./ Латино шоу / Сальса/ Бачата/ Меренге/ Руэда/ Аргентинско танго/ Хастл

МОДЕРН, ДЖАЗ. КОНТЕМПОРАРИ.

- Всички танцови движения трябва да са в съответната техника.Характерни за стила позиции на крака, ръце и тялото. - Декорации и сценичен материал- позволени, използване на аксесоари, които са част от костюма или от образа на танцьора е позволено. Модерн –стил, който включва свобода на самоизразяване. Сюжети , различаващи се от класиката, но класиката е основа. Тук забележимо се увеличава вниманието към рисунката на движение, ритъм и идея. Движението се заражда от импулса, което дава на тялото свобода в пространството. В модерн има значение вътрешната пълнота на движението, точни линии , умение да се работи с дишането. Джаз – възниква в САЩ през 60-те години на 20 век и съчетава в себе си фолклора на афроамериканците и танците на другите емигранти. Той се отличава със свобода на движение на тялото и отделните му части както по хоризонтал , така и по вертикал. - съгласуване на движенията с ритъма на музиката; - синкопиране – ритъм между силните части на музиката; - изолирани движения – подвижността само на една част на тялото, като в същото време цялото тяло е неподвижно или се движи в срещуположна посока. Контемпорари – в хореографията на танца се срещат елементи от модерн, джаз, народни танци, класически балет с източни техники и културата / йога, елементи на бойните изкуствата/. Този стил постоянно се развива, това е работа върху пластиката и грацията на тялото, разтяжка на всички групи мускули, скокове, падания, преплъзвания над пода, контактна импровизация. Характерна особеност на контемпорари е редуването на напрегнати мускули и неочаквано отпускане на тялото, рязко спиране, падане и ставане , балансиране. Контемп съдържа елементи на класическия танц, но ако класиката е строги форми на изразяването и точен сценарий, то в контемпорари е важно танцьорът да слуша гласът на своето тяло, което изразява емоционални преживявания.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

- «ИНТЕРПРЕТАЦИЯ» : способността на танцьора да следва ритъма и музикалността на мелодията, да ги изразява посредством движенията на тялото, способността да използва движенията и техническите елементи адекватно на музикалната рисунка, способността на танцьора плавно да продължи рисунката на танца след «спиране», «пауза» и други фигури. «Интерпретация» може да се подразбира и като способността на танцьора да адаптира и налага движенията на музиката.

- «ТЕХНИКА»: изпълнението на движенията трябва да съответства на музиката, изпълнение на технически елементи , движения и фигури, (позиция, точност, координация, равновесие и контрол над тялото), използване на цялото пространство както персонално така и общо по вертикални, хоризонтални и диагонални плоскости, синхрон.

- «ХОРЕОГРАФИЯ» : разпределение на движения, фигури в съответствие с танцовия контекст, костюм и музика. Съответствие на репертуара с възрастта на изпълнителите.

- «ИМИДЖ» : актьорско майсторство, презентацията на танцьорите на сцената. Изкуството на изпълнителите да демонстрират емоции и чувства. Начално и завършващо представяне на танцорите.

РАЗДЕЛ МУЗИКА

ФОЛКЛОРНО ПЕЕНЕ

ЕСТРАДНА И ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН

ДЖАЗ

КЛАСИЧЕСКИ ВОКАЛ

ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ /СОЛО, ОРКЕСТРИ, АНСАМБЛИ/

РОК ГРУПИ

БИЙТБОКС

Изпълнители представят песни или инструментални композиции с общо

Времетраене: до 8 мин. на категория /композиции или 2 песни/

индивидуалните и груповите изпълнители да представят до 2 песни;

допуска се съпровод до 5 души

една от песните да е на български език/авторските песни имат приоритет

оркестри и групи представят по 2 композиции

Формат за участие

- Солo

- Дует/трио

- Малки групи - 4-8 човека

- Ансамбли – над 8 човека

- Хор

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

Музикалност; художествена интерпретация на музикално произведение (собствена интерпретация на произведението);

Чистота на интонация и качеството на звучене;

Сложост на репертоара; /за ансамбли, дуети, триа- изпълнение на унисона и многогласие, интониране на хорова партия. Съответствие на репертоара с изпълнителски възможности.

Сценична култура, артистизъм.

ФОЛКЛОРНА СЕСИЯ

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

Колективите представят танци или композиции с общо времетраене до 12 мин. на категория /композиция или 2 танца/

Възрастови категории:
І - МИНИ / до 9 години /
ІІ - от 9 до 13 години
ІІІ - от 13 до 18 години
ІV - над 18 години

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

- ХОРЕОГРАФИЯ - композиция, сложност, майсторство, динамика, емоционалност

- ПОСТАНОВКА - оригиналност на постановката.

- АРТИСТИЧНОСТ - разкритие на художествения образ и сценична култура

- ИМИДЖ - Съответствие на стил и начин на изпълнения, съпровождане, костюми на народни традиции

КОНКУРСЕН РАЗДЕЛ ВИЗУАЛНО ИЗКУСТВО

Графика, живопис, късометражно кино, анимация, дигитални творби.

Участници представят един/а филм, картина, дигитална творба.

Кино, анимация, дигитални творби ще се представят на журито по време на конкурса.

Произведения ще бъдат подредени в изложба на Гала концерта.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

- КОМПОЗИЦИЯ

- ЖИВОПИСЕН СТИЛ

- ОРИГИНАЛНОСТ Дълбочината на разкриването на темата, когнитивен, културен компонент.

- Емоционалное въздействие

- Режисура и операторско майсторство (сложност на заснемането, технически качество, изкуство на монтажа).

- Музикален съпровод

- Работа на сценаристи.

КОНКУРСЕН РАЗДЕЛ ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО

Участниците представят театрална постановка, спектакъл или рецитал.

Времетраене до 40 мин..

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:

АРТИСТИЧНОСТ

РЕЖИСУРА

ПОСТАНОВКА

СЦЕНОГРАФИЯ

КОНКУРСЕН РАЗДЕЛ ЦИРКОВО ИЗКУСТВО

Акробатика.

Жонглиране

Иллюзионный жанр

Оригинальный жанр

Каучук

Клоунада

Эквилибристика

Гимнастика

Шоу-программа и др

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:

Режисура ;

Оригиналност ;

Сложност на трика , техника на изпълнение;

Артистизм , сценическая культура.

В КОНКУРСА СА ВКЛЮЧЕНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ АРТ И СПОРТНИ ДИСЦИПИНИ!!!
Театър-мода, експериментален жанр, цирково шоу, земна акробатика, аеробика, демонстрации на бойни изкуства и други.

НАГРАДЕН ФОНД:

ГРАНД ПРИ - Безплатно участие в МФИ «Утринна звезда»-2022

Ваучери с отстъпки за Арт Лагер-фестивал "Утринна звезда« Банско, Април 2022 и МФИ „Утринна звезда“ , КК „Златни пясъци"и Черноморец/Созопол.

Купи, медали и плакети 1,2,3 място.

Награда за най-добра хореография и постановка.

Награда на Арт Академия „Утринна звезда“-лауреатите получават покана да представят България на европейски и световни конкурси и фестивали!

Наградите се връчват по преценка на журито, организаторите и партньорите на конкурса. Запазва се право да не присъжда всяка една

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ:

- талон за участие

- платежен документ

- списък на участниците с дати на раждане.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

т.1. Организаторите си запазват правото да записват и излъчват изпълненията на фестивала.

т..2. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите.

т..3. Разходите по пребиваването на колективите и придружаващите ги лица- пътни, дневни,са за собствена сметка.

т.4.Разходите за награден фонд, техническото, сценичното и медицинскотообезпечаване се поемат от организаторите.

т.5. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на своите колективи по време на мероприятието, заплащат нанесените щети .

т.6. Участниците отговарят за своите костюми, реквизити и лични вещи.

т.7. Изпълнител не изпратил музика за своето участие няма да бъде допуснат до конкурса. Изпълнител, изпратил музика след указания срок ще трябва да заплати допълнително 20 лв.

т.8. Авторските права трябва да бъдат уредени от участниците.

т.9. Времетраенето на изпълнение:

Соло/дует/трио (Танцово изкуство)- 2 мин.

Соло/дует /трио (Музика)- 4 мин.

Малка група/Формация- 4мин.

Общо времетраене на категория – 8мин. За фолклорна сесия/хор/оркестър-12мин.

т.10.Времетраенето на изпълненията, задължително се посочва в заявката.

*Некоректно подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнението!

т.11. Програма на фестивала се определя от организационно-постановъчен екип и не подлежи на коментар.

т.12. Организаторите запазват правото си при необходимост да променят програмата.

т.13. Решението на журито за крайното класиране на колективите не подлежи на коментар.

т.14. С подаване на заявката, вие декларирате съгласието си с условията на фестивала.

т.15. Начинът на провеждане и журиране са запазени и са предмет на авторско право

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА, МУЗИКАЛНИЯТ СЪПРОВОД ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕН НА E-MAIL: festival_utrinnazvezda@abv.bg

Музикалният файл /клип за онлайн участие , трябва да бъде преименуван по следния начин:

1. Танцов стил или музикален стил:

КБ-класически балет, неокласика.

ХТ-характерни танци,етно шоу, бели денс

МС-мажоретни състави

МДК-модерн/джаз/контемпорари

ТШ-танцово шоу

О-опен

СТ-спортни и социални танци

ХХ-хип-хоп /Street dance

АД-акроденс и художествена гимнастика

НТ-народни танци

ЕПП - естрадно и популярно пеене .

ФП - фолклорно пеене


2. Възрастова категория: І,ІІ,ІІІ,ІV,V,VІ, VІІ

3. Формат за участие:

С - соло

ДТ - дует/трио

МГ- малка група

Ф - формация

П – продукция

А - ансамбъл

Х – хор

4. Име изпълнителя/колектива.

5. Името на танца/песента.

*ЗА РАЗДЕЛ МУЗИКА: Пред името на песента поставете цифра 1 или 2 , в зависимост от предпочитания , коя песен искате да изпеете първа.

Образец ТИ: КБ, ІІ, Ф, Балет Феерия, Па де дьо из балета Лебедово езеро.

Образец МУЗИКА: ФП, ІІІ, С, Петя Петрова, 1 Хубава си моя горо

Срок за изпращане - 11.02.22 г.

*Изпълнител не изпратил музика за своето участие няма да бъде допуснат до конкурса.

*Изпълнител, изпратил музика след указания срок, ще трябва да заплати допълнително 20 лв.

Адреси за подаване на заявките и необходимите документи:

utrinazvezda@abv.bg или онлайн: http://www.utrinnazvezda.com

попълнен формуляр на заявката или използвайте онлайн форма в сайта www.utrinnazvezda.com

сканирано копие на платежен документ

списък на група с дати на раждане


ВАЖНО:

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ– ДО 10.02.2022г.

С подаване на заявката се заплаща конкурсна такса.

След изпратено копие от платежен документ по електронната поща,

Вашето участие се потвърждава !

В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ-КОНКУРСС
НА ИЗКУСТВАТА "УТРИННА ЗВЕЗДА"
СЕ ВКЛЮЧВА И ОНЛАЙН ФОРМАТ

Искаме да ви уведомим, че поради създалата се обстановка, вие можете да участвате в НФКИ "Утринна звезда" и ОНЛАЙН.

До 15.02. 2022 г. можете да изпращате клипове или линкове към вашите видеа .

Клиповете или линковете ТРЯБВА да изпращате на e-mail : utrinazvezda@abv.bg

КЛИПОВЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕИМЕНУВАТ КАКТО ПОСОЧЕНО В ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Всеки колектив или индивидуален участник изпраща видеа в съответствие с регламента на конкурса. Заедно с видеото прикачете талон за участие и копие от платежен документ.

Журито ще присъди награди за І, ІІ и ІІІ място в отделните категории.

І място- грамота, предметна награда и 50 % отстъпка от таксата за участие на МФИ „Утринна звезда“ през 2022 година

ІІ място- грамота, предметна награда и 25 % отстъпка от таксата за участие на МФИ „Утринна звезда“ през 2022 година

ІІІ място- грамота, предметна награда и 10 % отстъпка от таксата за участие на МФИ „Утринна звезда“ през 2022 година

Наградите ще бъдат изпратени по куриер.

Такси за участие в онлайн конкурса :

индивидуални участници/соло/дует/трио - 30 лв./чов. до 2 изпълнения, за всяко следващо изпълнение доплащане - 10 лв.

Групи/формации - 20 лв. на човек/на стил до 2 изпълнения, за всяко следващо изпълнение доплащане - 10 лв.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 06 март 2022 г на страницата на фестивала във Фейсбук и на сайта на фестивала.

Програма

19.02.2022 г. Дом на културата "Искър"

 • ОТКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА.
 • Театрално изкуство.Визуално изкуство.Цирково изкуство

  20.02.2022г. Руски Дом в София/РКЦИ

 • Раздел музика Естрадно и популярно пеене Фолклорно пеене Инструментални изпълнители

  26.02.2022г. Руски Дом в София/РКЦИ

 • Раздел танцово изкуство
 • Български народни танци
 • Класически балет, неокласика
 • характерни танци, етно шоу.
 • Спортни и социални танци
 • Hip Hop. Street dance
 • Акро денс.
 • Танцово шоу
 • Open.
 • Джаз, модерн, контемпорари
 • Мажоретни състави.
 • 27.02.2022 г.- ГАЛА КОНЦЕРТ и НАГРАЖДАВАНЕт.

 • Организаторите запазват правото си да правят промени в програмата.


  Финансови условия

  Необходими документи за заявяване на участие:

  - талон за участие

  - платежен документ

  - списък на участниците с ЕГН

  ТАКСИ участие

  *Соло - 40 лв.

  *Дует /трио – 40 лв. /чов.

  *Малка група - 35 лв. /чов.

  *Формации - 35 лв. /чов.

  *Продукция - 20 лв. /чов.

  *Български народни танци и фолклорно -етнографски жанр конкурсна такса– 20 лв. /чов.

  *таксата участие дава правото на изпълнител да участва във всички стилове в ЕДИН раздел!

  *Изпълнител, заплатил фестивална такса 35 лв. за групови изпълнения и желаещ да участва в категория – соло,дует-трио, доплаща 10 лв. на изпълнение.


  Банкова сметка: Банка ДСК ЕАД BIC: STSABGSF

  IBAN: BG74STSA93000018257553

  Сдружение „Арт академия „Утринна звезда”

  Основание за плащане:

  Участие в НКМТИ „Утринна звезда“ – София 2021/име на колектива/солиста

  Успешна подготовка!

  Президент на фестивала: Кирил Костадинов

  Моб. тел. 0899108875

  Програмен Директор: Елена Валериева

  Моб.тел. 0896063105


  Класация