morning-star
Международен фестивал на изкуствата "Утринна Звезда"
Национален Танцов Шампионат София 2020

Национален Танцов Шампионат София 2020

НАЦИОНАЛЕН ТАНЦОВ ШАМПИОНАТ СОФИЯ 22 – 23.02.2020 г.

Организатори:

Сдружение „Арт академия „Утринна звезда”

Член на Международен Танцов Съвет

CID-UNESCO

СЪВМЕСТНО С ДОМ НА КУЛТУРАТА „ИСКЪР”

ГРАНД ПРИ – безплатно участие на Международен танцов шампионат и Арт лагер Банско 28.03-02.04.2020 г.

МФИ „Утринна звезда“ КК Албена 17-23.06.2020 г.

МФИ „Утринна звезда“ Черноморец/Созопол 15-22.08.2020 г.

Регламент

Място, дата и време на провеждане:

22-23.02.2020 г. - гр.София – ж.к. „Дружба 1“

ДОМ НА КУЛТУРАТА „ИСКЪР“

бул. „Кръстю Пастухов“ №23

Участници в фестивала:

Шампионат е отворен за всички, индивидуални участници, читалища, ЦРД, Младежки домове, Академии, Дворци на децата, частни школи, студия, клубове , релакс школи и др.

Възрастови категории:

1. Категория МИНИ до 9 години

2. Категория 9 - 13 години

3. Категория 13- 18 години

4. Категория 18 - 35 години - Групи релакс

5. Категория 18 - 35 години - Професионални групи и ансамбли

6. Категория над 35 години - Професионални групи и ансамбли и релакс групи

Позволява се смесване на възрастовите категории 50%, като по-малките преминават в следващата възрастова категория!

Целта на организаторите:

Да предостави възможност на талантливите деца и възрастнида изявят пълноценно своите заложби. Да развият и популяризират изкуствата, както и размяна на творческа информация ,сътрудничество между ръководителите и приятелство между колективите, семинари за по-доброто развитие на танцово изкуството!

КЛАСИРАНЕ

Класирането се осъществява по точкова система.

Максимален брой точки по един критерий – 10. Общ максимален брой точки -40.

І място- 37-40 точки

ІІ място- 31-36 точки

ІІІ място – 26-30 точки.

Следователно в определена група може да отсъства първо, второ, или трето място, както е и възможно няколко участника да се класират на едно и също място.

• В танцовите дисциплини журирането е закрито/в програмата и в протоколите на журито се посочва само стартов номер и името на танца/.

Стилове:

1. Български народни танци.

2. Класически балет. Неокласика.

3. Характерни танци, етно шоу/стилизиран фолклор.

4. Спортни и социални танци.

5. Танцово шоу.

6. Open.

7. Модерн, джаз, контемпорари.

8. Hip Hop / Street dance.

9. Мажоретни състави.

10. Художествена гимнастика. Акроденс.

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА

- Палци не се одобряват при танцьорите в категория МИНИ .

- Използване на сценография, аксесоари и опори е позволено.

В «класическа хореография» могат да бъдат представени композиции под класическа музика. Изпълняват се в традиционните за стила костюми. Обувки – полупалци, палци. Танцьорите в тази категория трябва да изпълняват класическа хореография.

В „Неокласика” могат да бъдат представени композиции с използване на класическа, стилизирана класическа или съвременна музика. Основа на хореографията трябва да е класическа, но с оригинални елементи от други стилове. В костюмите могат да бъдат привнесени оригиналността и стилизацията . Възможно е представяне на изпълнението без обувки.

ХАРАКТЕРНИ, НАРОДНО- СТИЛИЗОВАН, ЕТНО ШОУ.

-Хореографията трябва да е съставена въз основа на оригинални танци на народите.

В тази дисциплина са включени традиционните танци на всяка националност, предавани от поколение на поколение. Танците могат да бъдат избрани от всякаква географска или етническа територия и могат да представят какъвто и да е исторически период.

-Използването на традиционни костюми и музика е задължително.

- Народно-стилизиран танц – хореографията трябва да съответства на традиционния танц, но могат да бъдат използвани съвременни танцови техники. Костюмът трябва да носи характерния образ, но може да бъде опростен/стилизиран.

СОЦИАЛНИ И СПОРТНИ ТАНЦИ

Спортни танци./ Латино шоу / Сальса/ Бачата/ Меренге/ Руэда/ Аргентинско танго/ Хастл

DANCE SHOW (Танцово шоу) Танцът трябва да бъде сюжетен или сюжетно-образен с такова разположение на хореографския материал, в което се създава смислово, емоционално или темпово нарастване на номера.

- Аксесоари , декорации и сценически материал- позволени.

- Използване на акробатични елементи е позволено , но не дава предимство.

- Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи. Танцово шоу е сложно синтезирано танцово направление, което се базира на свободни комбинации на елементи на класическа хореография, джаз, модерн, съвременна хореография , народна стилизация, вариете, кабаре, акробатични елементи и т.н. Музикално-хореографска миниатюра с такова разположение на хореографския материал , че позволява разкриване на смислово и емоционално разкриване на номера. Композицията може да бъде емоционална и да съдържа шоу елементи. В основата на танца трябва да е заложено драматургично действие, което съдържа три композиционни елемента : завръзка , кулминация и финал.

OPEN . В дадената категория отсъства ограничение в стиловете танци. Стиловете, които се използват могат да бъдат в чист вид или в съчетание.

- Използване на сценография и декорации не е разрешено. - Използване на акробатични елементи е позволено , но не дава предимство. - Използване на аксесоари, които са част от костюма или образа на танцьора е позволено.

МОДЕРН, ДЖАЗ. КОНТЕМПОРАРИ. Танцът може да бъде сюжетен или сюжетно-образен, с такова разположение на хореографския материал, когато се създава смислово, емоционално или темпово нарастване на номера. - Всички танцови движения трябва да са в съответната техника . Характерни за стила позиции на крака, ръце и тялото. - Декорации и сценичен материал- позволени, използване на аксесоари, които са част от костюма или от образа на танцьора е позволено.

Модерн –стил, който включва свобода на самоизразяване. Сюжети , различаващи се от класиката, но класиката е основа. Тук забележимо се увеличава вниманието към рисунката на движение, ритъм и идея. Движението се заражда от импулса, което дава на тялото свобода в пространството. В модерн има значение вътрешната пълнота на движението, точни линии , умение да се работи с дишането. Джаз – възниква в САЩ през 60-те години на 20 век и съчетава в себе си фолклора на афроамериканците и танците на другите емигранти. Той се отличава със свобода на движение на тялото и отделните му части както по хоризонтал , така и по вертикал. - съгласуване на движенията с ритъма на музиката; - синкопиране – ритъм между силните доли на музиката; - изолирани движения – подвижността само на една част на тялото, като в същото време цялото тяло е неподвижно или се движи в срещуположна посока.

Контемпорари – в хореографията на танца се срещат елементи от модерн, джаз, народни танци, класически балет с източни техники и културата / йога, елементи на бойните изкуствата/. Този стил постоянно се развива, това е работа върху пластиката и грацията на тялото, разтяжка на всички групи мускули, скокове, падания, преплъзвания над пода, контактна импровизация. Характерна особеност на контемпорари е редуването на напрегнати мускули и неочаквано отпускане на тялото, рязко спиране, падане и ставане , балансиране. Контемп съдържа елементи на класическия танц, но ако класиката е строги форми на изразяването и точен сценарий, то в контемпорари е важно танцьорът да слуша гласът на своето тяло, което изразява емоционални преживявания.

STREET DANCE / HIP HOP - Използване на реквизит не е препоръчително - Използване на аксесоари е позволено - Позволено използване на акробатически елементи, но да не са доминиращи. При подаване на заявката да се посочи стил: - STREET (Hip-Hop\Popping\Locking\House\Breaking) - DANCEHALL (Dancehall, Twerk) - FEMALE CHOREO (Vogue\Waacking\High Heels \ Jazz Funk \Go-Go\Pole Dance )

МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ. Парадни и спортни мажоретки. - Използване на сценография и декорации не е разрешено. - Използване на акробатични елементи е позволено. - Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи.

Художественна гимнастика.Акро денс. - Използване на сценография и декорации не е разрешено. - Използване на акробатични елементи е позволено. - Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи.

*изпълненията на солo, дует и трио да не надвишават 2 минути.

*колективите представят танци или композиции с общо времетраене до 12 мин. на категория /композиция или 2-3 танца/

*некоректно подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнение и отнемане на точки!!!

* музикалните носители да са на CD - аудио формат или на USB флаш памет.

.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

- «ИНТЕРПРЕТАЦИЯ» : способността на танцьора да следва ритъма и музикалността на мелодията, да ги изразява посредством движенията на тялото, способността да използва движенията и техническите елементи адекватно на музикалната рисунка, способността на танцьора плавно да продължи рисунката на танца след «спиране», «пауза» и други фигури. «Интерпретация» може да се подразбира и като способността на танцьора да адаптира и налага движенията на музиката.

- «ТЕХНИКА»: изпълнението на движенията трябва да съответства на музиката, изпълнение на технически елементи , движения и фигури, (позиция, точност, координация, равновесие и контрол над тялото), използване на цялото пространство както персонално така и общо по вертикални, хоризонтални и диагонални плоскости, синхрон.

- «ХОРЕОГРАФИЯ» : разпределение на движения, фигури в съответствие с танцовия контекст, костюм и музика. Съответствие на репертуара с възрастта на изпълнителите.

- «ИМИДЖ» : актьорско майсторство, презентацията на танцьорите на сцената. Изкуството на изпълнителите да демонстрират емоции и чувства. Начално и завършващо представяне на танцорите.

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

- колективите представят танци или композиции с общо

времетраене до 12 мин. на категория /композиция или 2 танца/

Възрастови категории:
І - МИНИ / до 9 години /
ІІ - от 9 до 13 години
ІІІ – от 13 до 18 години
ІV- над 18 години

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

- ХОРЕОГРАФИЯ - композиция, сложност, майсторство, динамика, емоционалност

- ПОСТАНОВКА - оригиналност на постановката.

- АРТИСТИЧНОСТ - разкритие на художествения образ и сценична култура

- ИМИДЖ - Съответствие на стил и начин на изпълнения, съпровождане, костюми на народни традиции

Богат награден фонд:

ГРАНД ПРИ безплатно участие и ваучери с отстъпки за МФИ „Утринна звезда“ КК „Албена“16-22.06.2020 г. и Черноморец/Созопол 15-22.08.2020 г.

2.Дипломи за всички участници

3.Купи, медали и плакети 1,2,3 място.

4.Награда за най-добра хореография и постановка.

5.Стипендии и материални награди.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Организаторите си запазват правото да записват и излъчват изпълненията на шампионата.

2. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите.

3. Разходите по пребиваването на колективите и придружаващите ги лица- пътни, дневни, са за собствена сметка.

4.Разходите за награден фонд, техническото, сценичното и медицинското обезпечаване се поемат от организаторите.

5. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на своите колективи по време на мероприятието, заплащат нанесените щети на хотели.

6. Участниците отговарят за своите костюми, реквизити и лични вещи.

7. За участие в шампионата музикалните носители да бъдат на CD или USB флаш памет.

8. При соло, дует и трио /танцово изкуство/, времетраенето на изпълнение да е до 2 минути.

9. Времетраенето на изпълненията,задължително да се посочва в заявката.Некоректно подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнението.

10. Програма на шампионата се определя от организационно-постановъчен екип и не подлежи на коментар. Организаторите запазват правото си при необходимост да променят програмата!

11. Решението на журито за крайното класиране на колективите не подлежи на коментар.

12. С подаване на заявката, вие декларирате съгласието си с условията на шампионата.

Адрес за подаване на заявките: e-mail: utrinazvezda@abv.bg

Онлайн – www.utrinnazvezda.com

- заявка за участие

- списък на участниците с дати на раждането.

ВАЖНО: УПЪТВАНЕ - ДОМ НА КУЛТУРАТА „ИСКЪР“ СЕ НАМИРА НА ЛЕСНО И КОМУНИКАТИВНО МЯСТО В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО МЕТРОСТАНЦИЯ „ИСКЪРСКО ШОСЕ“ ТРАМВАЙ No 20 и 23 ; АВТОБУСИ No 88 и 604;

Програма

22.02.2020 г.

9:00ч. Регистрация на колективите

10:00 ОТКРИВАНЕ

- Български народни танци.

- Мажоретни състави.

- Класически балет.Нео класика

- Характерни танци, Етно шоу.

- Акро денс. Художествена гимнастика.

- Спортни и латиноамерикански танци.Социални танци.

- Хип-Хоп и Стрийт денс.

23.02.2019 г.

9:00ч. - Регистрация на колективите

10:00 ч. - Танцово шоу.

- Open

- Модерн .Джаз. Контенпорари.

НАГРАЖДАВАНЕ

Окончателна програма ще бъде изготвена на 15.02.2020 г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ– ДО 10.02.2020 г.

Финансови условия

Фестивална такса

1. Ансамбли, групи, формации, състави – 30 лв.чов.

2. Соло, дует/трио – 35 лв.чов.

3. Ансамбли, групи, формации, състави участващи с един танц – 10 лв. на човек.

Една фестивална такса дава правото на изпълнител да участва във всички танцови стилове! Изпълнител, заплатил фестивална такса 30 лв. за групови изпълнения и желаещ да участва в категория - сола и дуети, доплаща 10 лв.

4. Български народни танци. Фестивална такса – 20лв. на човек

Адрес за подаване на заявките: e-mail: utrinazvezda@abv.bg

Онлайн – www.utrinnazvezda.com

- заявка за участие

- списък на участниците с дати на раждане.

ВАЖНО:

Срок за подаване на заявки 10.02.2020 г

Срок за внасяне на фестивална такса 10.02.2020 г.

По банков път: банка ДСК ЕАД BIC: STSABGSF

IBAN: BG74STSA93000018257553 Сдружение „Арт академия „Утринна звезда”

Основание за плащане: участие в национален танцов шампионат/НТШ/ име на колектива /

Президент: Кирил Костадинов

Моб.тел. 0899108875

Програмен Директор: Елена Валериева

Моб.тел. 0896063105

ОЧАКВАМЕ ВИ СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ !

С уважение,

Екипът на „Утринна звезда”

Класация

Жури в състав:

Председател-Росица Панайотова- Григорова

Членове:

Риолина Топалова

Мария Касабова

Чанг Тхе Чунг

Присъди следната класация.

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕО КЛАСИКА МИНИ.СОЛО

Поощрителна награда Микаела Димитрова. Балетна школа “Happy Dance“ гр.София, х.р. Румяна Славчева

Поощрителна награда Никол Денчева, Academy Zhossan,гр.София,х.р. Елена Димитрова и пом.рък. Севдалина Димитрова

Поощрителна награда Мая Анастасова. Клуб за изкуства "Терпсихора" гр.София. х.р. Борислава Тодорова

III Място Елена Косенко, гр.София х.р. Надя Здравкова

III Място Радост Шаркова, Балетно студио "Балетино",гр. Велико Търново,х.р Елица Филева

II Място Вяра Недялкова,гр. София, х.р. Галина Сребрева

I Място Емма Кийт Милн. Балетна школа " 2 Dance" гр.София, Х.р. К.Ханджиева, Т.Друмева , пом.ръководители Е.Китова/Р.Ханджиева

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕО КЛАСИКА. МИНИ.ДУЕТ/ТРИО

Поощрителна награда Стела Иванова и Деница Григорова, Bellissima ballet,гр.София, х.р.Десислава Коцева

III Място Дияна Галова и Габриела Георгиева, Балетно студио "Балетино",гр. Велико Търново,х.р Елица Филева

II Място Габриела Георгиева, Магдалена Карамаринова и Ивайла Темелакиева, Балетно студио "Балетино",гр. Велико Търново,х.р Елица Филева

I Място Николая Траянова, Лора Колева, Кристин Егорова Балетна школа " 2 Dance" гр.София, Х.р. К.Ханджиева, Т.Друмева , пом.ръководители Е.Китова/Р.Ханджиева

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕО КЛАСИКА . МИНИ.МАЛКА ГРУПА

III Място Клуб за изкуства "Терпсихора" гр.София. х.р. Борислава Тодорова

III Място Балетна школа “Happy Dance. MINI. “ гр.София, х.р. Румяна Славчева

II Място Балетно студио "Балетино",гр. Велико Търново,х.р Елица Филева

I Място НУИ "Проф.Веселин Стоянов" ,гр. Русе,х.р. Деница Анчева

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕО КЛАСИКА . МИНИ. ФОРМАЦИЯ.

Поощрителна награда Балетна школа “Happy Dance.Baby.“ гр.София, х.р. Румяна Славчева

III Място Клуб за изкуства "Терпсихора" гр.София. х.р. Борислава Тодорова

III Място Балетна школа " 2 Dance" гр.София, Х.р. К.Ханджиева, Т.Друмева

II Място Балетна школа “Happy Dance.Little “ гр.София, х.р. Румяна Славчева

I Място Балетно студио "Красимира Колдамова",гр.София,х.р. Георгина Джендова

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ.9-13Г.СОЛО.ПАЛЦИ

Поощрителна награда Ина Неделчева-Кинова, НУИ "Проф.Веселин Стоянов" ,гр. Русе,х.р. Деница Анчева

Поощрителна награда Юлияна Сярова, НУИ "Проф.Веселин Стоянов" ,гр. Русе,х.р. Деница Анчева

Поощрителна награда Невена Станчева, Балетно студио "Балетино",гр. Велико Търново,х.р Елица Филева

III Място Алена Герджикова, НУИ "Проф.Веселин Стоянов" , гр. Русе,х.р. Деница Анчева

III Място Симона Кюрчева. Гр.София, х.р. Ирина Стоянова

II Място Кая Кокоцински. НУТИ гр.София, педагог: К.Ханджиева, Т.Друмева

II Място Ангелика Димова .Балетна школа " 2 Dance" гр.София, Х.р. К.Ханджиева, Т.Друмева , пом.р

I Място Емили Илиева . НУТИ гр.София, педагог Мария Касабова

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ.9-13Г.СОЛО.ТУФЛИ

II Място Гергана Тодорова.Балетна школа " 2 Dance" гр.София, Х.р. К.Ханджиева, Т.Друмева , пом.ръководители Е.Китова/Р.Ханджиева

I Място Сияна Цанкова.Балетна школа " 2 Dance" гр.София, Х.р. К.Ханджиева, Т.Друмева , пом.ръководители Е.Китова/Р.Ханджиева

I Място Емили Илиева . НУТИ гр.София, педагог Мария Касабова

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕО КЛАСИКА. 9-13Г. ДУЕТ/ТРИО

Поощрителна награда Ивет Бояджиева, Деница Григорова, Диана Вачева, „Bellissima ballet“ ,гр.София, х.р.Десислава Коцева

III Място Анушка Дюлгерова, Елена Мацурева. Клуб за изкуства "Терпсихора" гр.София. х.р. Борислава Тодорова

III Място Невена Станчева и Милица Терзийска, Балетно студио "Балетино", гр.Велико Търново,х.р Елица Филева

II Място Ина Неделчева-Кинова и Юлияна Сярова, НУИ "Проф.Веселин Стоянов" ,гр. Русе,х.р. Деница Анчева

I Място Стефания Траянова и Гергана Тодорова.Балетна школа " 2 Dance" гр.София, Х.р. К.Ханджиева, Т.Друмева , пом.ръководители Е.Китова/Р.Ханджиева

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕО КЛАСИКА. 9-13Г. МАЛКА ГРУПА

III Място НУИ "Проф.Веселин Стоянов" ,гр. Русе,х.р. Деница Анчева

I Място Балетна школа " 2 Dance" гр.София, Х.р. К.Ханджиева, Т.Друмева

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕО КЛАСИКА. 9-13Г. ФОРМАЦИЯ

I Място Балетна школа " 2 Dance" гр.София, Х.р. К.Ханджиева, Т.Друмева , пом.ръководители Е.Китова/Р.Ханджиева

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ.13-18Г.СОЛО

Поощрителна награда Моника Ерик Шаумян, Bellissima ballet,гр.София, х.р.Десислава Коцева

Поощрителна награда Димана Мунева , НУИ „Проф.Веселин Стоянов“ ,гр. Русе,х.р. Деница Анчева

III Място Теодора Иванова, Bellissima ballet,гр.София, х.р.Десислава Коцева

II Място Ива Петрова, НУИ „Проф.Веселин Стоянов“ ,гр. Русе,х.р. Деница Анчева

II Място Йоана Михайлова, Academy Zhossan,гр.София,х.р. Елена Димитрова и пом.рък. Севдалина Димитрова

II Място Емма Костадинова, Academy Zhossan,гр.София,х.р. Елена Димитрова и пом.рък. Севдалина Димитрова

I Място Ани Ким. Гр.София, педагог Чан Тхе Чунг.

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ.13-17Г.ДУЕТ/ТРИО

II Място Диана Вачева, Моника Шаумян, Теодора Иванова, „Bellissima ballet“,гр.София, х.р.Десислава Коцева

II Място Йоана Михайлова, Емма Костадинова , Белослава Каменова.Academy Zhossan,гр.София,х.р. Елена Димитрова

I Място Алена Герджикова и Ива Петрова, НУИ „Проф.Веселин Стоянов“ ,гр. Русе,х.р. Деница Анчева

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ.13-17Г.МАЛКА ГРУПА

II Място„Б2 балет“ при НЧ „ Дръстър- 2012”, гр.Силистра.х.р.Боряна Кьосева

I Място НУИ „Проф.Веселин Стоянов“ ,гр. Русе,х.р. Деница Анчева

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ.13-17Г.ФОРМАЦИЯ

II Място НУИ „Проф.Веселин Стоянов“ ,гр. Русе,х.р. Деница Анчева

ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ.ЕТНО ШОУ.БЕЛИ ДЕНС. МИНИ. МАЛКА ГРУПА

II Място Балетно студио "Балетино", гр.Велико Търново,х.р Елица Филева

ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ.ЕТНО ШОУ.БЕЛИ ДЕНС. 9-13ГОД.СОЛО

III Място Евангелина Карачорова, НУИ „Проф.Веселин Стоянов“ ,гр. Русе,х.р. Деница Анчева

II Място Милица Терзийска, Балетно студио "Балетино", гр.Велико Търново,х.р Елица Филева

ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ.ЕТНО ШОУ.БЕЛИ ДЕНС. 9-13ГОД. ДУЕТ/ТРИО

III Място Невена Станчева и Милица Терзийска, Балетно студио "Балетино", гр.Велико Търново,х.р Елица Филева

ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ.ЕТНО ШОУ.БЕЛИ ДЕНС. 9-13ГОД. МАЛКА ГРУПА

III Място Балетна школа “Happy Dance“ гр.София, х.р. Румяна Славчева

I Място НУИ „Проф.Веселин Стоянов“ ,гр. Русе,х.р. Деница Анчева

ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ.ЕТНО ШОУ.БЕЛИ ДЕНС. 9-13ГОД. ФОРМАЦИЯ

I Място ТФ „Екстрийм шоу“, Перник/София.х.р.Кирил Крумов.

ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ.ЕТНО ШОУ.БЕЛИ ДЕНС.13-17 ГОД. СОЛО

I Място Карина Върбанова. Гр.София.х.р. Йорданка Върбанова

ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ.ЕТНО ШОУ.БЕЛИ ДЕНС.13-17 ГОД. ДУЕТ/ТРИО

III Място Павела Андреева и Адриана Терзийска. Дует " ПЛАМЪК" НЧ „Просвета 1964 г.“ с. Крислово. Х.р. Андон Живков Георгиев

I Място Моника Шаумян и Теодора Иванова,Bellissima ballet,гр.София, х.р.Десислава Коцева

ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ.ЕТНО ШОУ.БЕЛИ ДЕНС.13-17 ГОД. МАЛКА ГРУПА

II Място „Б2 балет“ при НЧ „ Дръстър- 2012”, гр.Силистра.х.р.Боряна Кьосева Тодорова

II Място НУИ „Проф.Веселин Стоянов“, гр. Русе,х.р. Деница Анчева

ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ.ЕТНО ШОУ.БЕЛИ ДЕНС.25 ГОД. СОЛО

III Място Семира Гамал,гр.София, х.р.Ивелина Казакова

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ. МИНИ. ДУЕТ/ТРИО

III Място Екатерина Венева, Велина Китова, Кристина Миланова. Academy Zhossan, гр.София,х.р. Марина Панайотова

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ. 17-25Г. ДУЕТ/ТРИО

I Място Марина Панайотова и Диана Боянова. Academy Zhossan,гр.София, х.р. Марина Панайотова

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ. НАД 25Г.

II Място Танцова формация "Гиздава девойка"гр.Попово, х.р. Пламена К. Ангелова

OPEN.9-13Г..СОЛО.

II Място Лъчезара Банджова. СК Роберта ( Roberta Ballet ) гр.София, х.р. Роберта Джурова

I Място Дарина Кръстева. СК Роберта ( Roberta Ballet ) гр.София, х.р. Роберта Джурова

OPEN.9-13г. ДУЕТ/ТРИО

I Място Алексия Хаджиянева, Натали Деянова, Даяна Валентинова, Група за модерни танци "ЛаТиБо" към Латин Форс Денс Студио,гр.София,х.р. Боряна Илиева

OPEN.9-13г. МАЛКА ГРУПА

Поощрителна награда „Sway dance“ гр.София, х.р. Лили Демирева

I Място Балет „Shine“ НЧ „Аврора 2013 г.“ гр.Перник, х.р. Елена Валериева

OPEN.9-13г. ФОРМАЦИЯ

II Място Група за модерни танци "ЛаТиБо" към Латин Форс Денс Студио, гр.София, х.р. Боряна Илиева

OPEN.13-17г. СОЛО

I Място Карина Върбанова. Гр.София, х.р. Йорданка Върбанова

СПОРТНИ И СОЦИАЛНИ ТАНЦИ.9-13Г.ДУЕТ/ТРИО

III Място Николай Николов и Емануела Димитрова,гр.София,х.р. Боряна Тонева

МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ.17-25Г. ФОРМАЦИЯ

I Място .,, Мажоретен Състав'' град Мездра, х.р. Елеонора Бутакова

АКРОДЕНС.13-17ГОД.СОЛО

Поощрителна награда Карина Върбанова. Гр.София, х.р. Йорданка Върбанова

ХИП-ХОП. СТРИЙТ ДЕНС. МИНИ. ФОРМАЦИЯ

I Място Модерен балет "Аглея",гр.Сливница,х.р. Майя Първанова

ХИП-ХОП. СТРИЙТ ДЕНС. 9-13ГОД. СОЛО

I Място Мартин Харалампиев, TL Dance Kids,гр.София,х.р. Теодора Лишева

ХИП-ХОП. СТРИЙТ ДЕНС. 9-13ГОД. ДУЕТ/ТРИО

II Място Аделина Николова, Николай Стоянов, Габриела Христова. „Стрийм Денс“ гр.София, х.р.Филип Миланов и Валери Миленков, пом. Рък. Елена Каушал, Яна Бодева

ХИП-ХОП. СТРИЙТ ДЕНС. 9-13ГОД. МАЛКА ГРУПА

II Място ТФ „Екстрийм шоу“, Перник/София.х.р.Кирил Крумов.

ХИП-ХОП. СТРИЙТ ДЕНС. 9-13ГОД. ФОРМАЦИЯ

II Място Модерен балет "Аглея",гр.Сливница,х.р. Майя Първанова

I Място Танцова формация,, Keep it Real'' гр.Мездра, х.р. Елеонора Бутакова

ХИП-ХОП. СТРИЙТ ДЕНС. 13-17ГОД. МАЛКА ГРУПА

I Място Танцова формация „Екстрийм шоу“, Перник/София.х.р.Кирил Крумов.

ХИП-ХОП. СТРИЙТ ДЕНС. 13-17ГОД. ФОРМАЦИЯ

I Място Танцова формация,, Новото Поколение на Талантите'' гр.Мездра, х.р. Елеонора Бутакова

МОДЕРН. ДЖАЗ. КОНТЕМПОРАРИ. 9-13Г.СОЛО

Поощрителна награда Мария Чолакова„Стрийм Денс“ гр.София, х.р.Филип Миланов и Валери Миленков, пом. Рък. Елена Каушал, Яна Бодева

Поощрителна награда Лъчезара Банджова. СК Роберта ( Roberta Ballet ) гр.София, х.р. Роберта Джурова

III Място Дарина Кръстева. СК Роберта ( Roberta Ballet ) гр.София, х.р. Роберта Джурова

III Място София Кръстева. НУТИ София. Педагог К.Ханджиева, Т.Друмева.

II Място Адреана Васева. НУТИ София. Педагог К.Ханджиева, Т.Друмева.

II Място Мария Чолакова„Стрийм Денс“ гр.София, х.р.Филип Миланов и Валери Миленков, пом. Рък. Елена Каушал, Яна Бодева

I Място Гергана Ситарска. „Стрийм Денс“ гр.София, х.р.Филип Миланов и Валери Миленков, пом. Рък. Елена Каушал, Яна Бодева

МОДЕРН. ДЖАЗ. КОНТЕМПОРАРИ. 9-13Г.. ДУЕТ/ТРИО.

II Място Магдалена Ламброва. София Тодорова. „Стрийм Денс“ гр.София, х.р.Филип Миланов и Валери Миленков, пом. Рък. Елена Каушал, Яна Бодева

I Място Сияна Цанкова, Йоана Недялкова. Балетна школа " 2 Dance" гр.София, Х.р. К.Ханджиева, Т.Друмева , пом.ръководители Е.Китова/Р.Ханджиева

I Място София Кръстева, Кая Кокоцински, Адреана Васева. НУТУ София, педагог К.Ханджиева, Т.Друмева

МОДЕРН. ДЖАЗ. КОНТЕМПОРАРИ. 9-13Г.. МАЛКА ГРУПА.

III Място Джаз-балет "Каприз", гр.Стара Загора. Х.р. Атанаска Баценкова

II Място Джаз балет „ Shine“ НЧ „Аврора 2013 г.“ гр.Перник. х.р. Елена Костадинова.

I Място.„Стрийм Денс“ гр.София, х.р.Филип Миланов и Валери Миленков, пом. Рък. Елена Каушал, Яна Бодева

МОДЕРН, ДЖАЗ, КОНТЕМПОРАРИ.9-13 ГОД..ФОРМАЦИЯ

I Място Детска танцова школа " АЛИСА" гр.София.х.р. Виктория Стоянова

МОДЕРН. ДЖАЗ. КОНТЕМПОРАРИ . 13-17 Г.СОЛО.

Поощрителна награда Валерия Андреу.„Б2 балет“ при НЧ „ Дръстър- 2012”, гр.Силистра.х.р. Боряна Кьосева

III Място Йоана Михайлова, Academy Zhossan,гр.София,х.р. Елена Димитрова

II Място Емма Костадинова, Academy Zhossan,гр.София,х.р. Елена Димитрова и пом.рък. Севдалина Димитрова

II Място Албена Куюмджиева. „Стрийм Денс“ гр.София, х.р.Филип Миланов и Валери Миленков, пом. Рък. Елена Каушал, Яна Бодева

II Място Карина Върбанова. Гр.София, х.р. Йорданка Върбанова

I Място Ивана Стоянова. „Стрийм Денс“ гр.София, х.р.Филип Миланов и Валери Миленков, пом. Рък. Елена Каушал, Яна Бодева

I Място Йоана Алтънкова„Стрийм Денс“ гр.София, х.р.Филип Миланов и Валери Миленков, пом. Рък. Елена Каушал, Яна Бодева

МОДЕРН. ДЖАЗ. КОНТЕМПОРАРИ . 13-17 Г.ДУЕТ/ТРИО.

Поощрителна награда Вероника Александрова, Мария Андреева, Невена Тодорова. „Б2 балет“ при НЧ „ Дръстър- 2012”, гр.Силистра.х.р. Боряна Кьосева

III Място Валерия Андреу, Вероника Александрова. „Б2 балет“ при НЧ „ Дръстър- 2012”, гр.Силистра.х.р. Боряна Кьосева

II Място Дара Славова, Мира Георгиева. „Б2 балет“ при НЧ „ Дръстър- 2012”, гр.Силистра.х.р. Боряна Кьосева

I Място Емма Костадинова, Полина Рахнева. Academy Zhossan,гр.София,х.р. Елена Димитрова и пом.рък. Севдалина Димитрова

МОДЕРН. ДЖАЗ. КОНТЕМПОРАРИ.13-17 Г..МАЛКА ГРУПА.

I Място. „Стрийм Денс“ гр.София, х.р.Филип Миланов и Валери Миленков, пом. Рък. Елена Каушал, Яна Бодева

МОДЕРН. ДЖАЗ. КОНТЕМПОРАРИ.13-17 Г..ФОРМАЦИЯ.

I Място. „Б2 балет“ при НЧ „ Дръстър- 2012”, гр.Силистра.х.р. Боряна Кьосева

МОДЕРН. ДЖАЗ. КОНТЕМПОРАРИ. 17-25 Г.. СОЛО.

III Място Андон Георгиев . Дует " ПЛАМЪК" с. Крислово.

I Място Полина Рахнева. Academy Zhossan,гр.София,х.р. Елена Димитрова и пом.рък. Севдалина Димитрова

МОДЕРН. ДЖАЗ. КОНТЕМПОРАРИ. 35-55 Г.. СОЛО.

I Място Роберта Джурова . СК Роберта ( Roberta Ballet ) гр.София.

ТАНЦОВО ШОУ.МИНИ.СОЛО.

III Място Неда Щерева. Клуб за изкуства "Терпсихора" гр.София. х.р. Борислава Тодорова

ТАНЦОВО ШОУ.МИНИ.МАЛКА ГРУПА

Поощрителна награда Клуб за изкуства "Терпсихора" гр.София. х.р. Борислава Тодорова

II Място Модерен балет "Аглея",гр.Сливница,х.р. Майя Първанова

I Място НУИ "Проф.Веселин Стоянов" ,гр. Русе,х.р. Деница Анчева

ТАНЦОВО ШОУ.9-13 год..Соло

II Място Лъчезара Банджова. СК Роберта ( Roberta Ballet ) гр.София, х.р. Роберта Джурова

II Място Дарина Кръстева. СК Роберта ( Roberta Ballet ) гр.София, х.р. Роберта Джурова

I Място Мария Влъчкова. СК Роберта ( Roberta Ballet ) гр.София, х.р. Роберта Джурова

ТАНЦОВО ШОУ.9-13Г.ДУЕТ/ТРИО

III Лъчезара Банджова , Дарина Кръстева, Мария Влъчкова. СК Роберта ( Roberta Ballet ) гр.София, х.р. Роберта Джурова

II Място Невена Станчева и Милица Терзийска, Балетно студио "Балетино", гр.Велико Търново,х.р Елица Филева

ТАНЦОВО ШОУ.9-13Г.Формация

I Място ТФ „Екстрийм шоу“, Перник/София.х.р.Кирил Крумов.

ТАНЦОВО ШОУ.13-17 Г.Соло

III Място Райна Радева,Модерен балет "Аглея",гр.Сливница,х.р. Майя Първанова

ТАНЦОВО ШОУ.13-17 Г.Дует/Трио

III Място Валерия Андреу, Вероника Александрова. „Б2 балет“ при НЧ „ Дръстър- 2012”, гр.Силистра.х.р. Боряна Кьосева

II Място Дара Славова, Мира Георгиева. „Б2 балет“ при НЧ „ Дръстър- 2012”, гр.Силистра.х.р. Боряна Кьосева

ТАНЦОВО ШОУ. 35-55 ГОД..СОЛО.

I Място Роберта Джурова . СК Роберта ( Roberta Ballet ) гр.София, х.р. Роберта Джурова

ТАНЦОВО ШОУ.13-17Г.МАЛКА ГРУПА.

III Място Модерен балет "Аглея",гр.Сливница,х.р. Майя Първанова

I Място ТФ „Екстрийм шоу“, Перник/София.х.р.Кирил Крумов.

ТАНЦОВО ШОУ.13-17Г.ФОРМАЦИЯ

III Място „Б2 балет“ при НЧ „ Дръстър- 2012”, гр.Силистра.х.р. Боряна Кьосева

I Място .НУИ "Проф.Веселин Стоянов" ,гр. Русе,х.р. Деница Анчева

I Място Модерен балет "Аглея",гр.Сливница,х.р. Майя Първанова

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

1. ЗА АРТИСТИЗЪМ Румяна Гатева, Пламена Ангелова, Хрисимир Савов,Иван Станчев.Танцова формация "Гиздава девойка"гр.Попово, х.р. Пламена К. Ангелова

2. Квота за 50% намаление на такса участие за I национална класация „ Купа България“ за „Европейска Купа“ Рим/Италия 08.04-12.04.2020 г. Организатор „Световна организация на арт и спортни дейности“призната от Олимпийски комитет.

- Гергана Ситарска

- Ани Ким

- Денис Костадинов

- Радослав Рударски

- Емили Илиева

- Кая Кокоцински

3.ВЕТЕРАН НА СЦЕНАТА .

Роберта Джурова . СК Роберта ( Roberta Ballet ) гр.София

4.ЗА ХОРЕОГРАФИЯ

НУИ "Проф.Веселин Стоянов" ,гр. Русе,х.р. Деница Анчева . „ Буря“

ТФ „Екстрийм шоу“, Перник/София.х.р.Кирил Крумов. „Ясно слънце“

5. Специална награда за общо представяне . 10% отстъпка за Арт Лагер-фестивал, ХХIХ МФИ Албена, ХХХ МФИ Черноморец/Созопол, ХХХI МФИ Банско 2020.

Танцова формация,, Keep it Real'' град Мездра, х.р. Елеонора Бутакова

Модерен балет "Аглея",гр.Сливница,х.р. Майя Първанова

Голяма специална награда безплатно пребиваване на 5 човека на ХХХI МФИ „Утринна звезда“ Банско 2020

Балетна школа " 2 Dance" гр.София, Х.р. К.Ханджиева, Т.Друмева , пом.ръководители Е.Китова/Р.Ханджиева

Голяма специална награда безплатно пребиваване на 5 човека на ХХХI МФИ „Утринна звезда“ Банско 2020

НУИ Русе х.р.Деница Анчева