morning-star
Международен фестивал на изкуствата "Утринна Звезда"
МФИ Златни Пясъци 2023

МФИ Златни Пясъци 2023

ХХХVII Международен фестивал на изкуствата «УТРИННА ЗВЕЗДА» Златни пясъци 30.06.-07.07.2023 Г.

ОРГАНИЗАТОРИ:Арт Академия “Утринна звезда“Секция на Международен танцов съвет /CID UNESCO/

Общ награден фонд 4500 лева.

ГРАНД При се присъжда във всички конкурсни раздели

Регламент

Каним ви на Международен фестивал на изкуствата „Утринна звезда”, който се провежда в гр.София, гр.Перник и най-красивите Български курорти - лятото в морските курорти КК Златни пясъци, гр.Черноморец, гр.Созопол, а през зимата в Банско и е един от водещите и престижни фестивали в България! С всяко следващо издание привлича хиляди участници и печели все по-голяма популярност в страната и чужбина!

Целта на организаторите:

Предоставяне на възможност на талантливите деца и възрастни да изявят пълноценно своите заложби

Развитие на различните видове изкуства и насърчаване на деца и младежи към занимания, свързани с изкуствата

Обмяна на творчески опит

Сътрудничество между ръководителите и приятелство между колективите

Популяризиране на световни и национални културни ценности

Необходими документи за заявяване на участие:

- талон за участие/онлайн заявка през сайта

- платежен документ

- списък на участниците с дати на раждане.

Участници в конкурса:

Конкурсът е отворен за всички - индивидуални участници, читалища, ЦРД, Младежки домове, Академии, Дворци на децата, частни школи, студия, клубове, релакс школи и други.

>Възрастови категории:

І. Категория МИНИ до 8 години 4 месеца

ІІ. Категория от 8 г. и 4 месеца до 12 години и 4 месеца

ІІІ. Категория 12 г. 4 мес. до 15 год. 4мес.

ІV. Категория 15 - 18 години

V. Категория 18 - 25 години

VІ. Категория над 25 години

Позволява се смесване на възрастовите категории 50%,като по-малките преминават в следващата възрастова категория!

VІІ. Смесена /за продукции/

Формат за участие

- Солo

- Дует/трио

- Малки групи - 4-8 човека

- Формации – над 8 човека

- Продукция –над 20 човека

РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

СТИЛОВЕ: КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА. ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ, ЕТНО ШОУ, СТИЛИЗИРАН ФОЛКЛОР.

СПОРТНИ И СОЦИАЛНИ ТАНЦИ. ТАНЦОВО ШОУ. OPEN. МОДЕРН, ДЖАЗ, КОНТЕМПОРАРИ. HIP HOP / STREET DANCE. МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ. ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА. АКРОДЕНС.


КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА

- Палци не се одобряват при танцьорите в категория МИНИ .

- Използване на сценография, аксесоари и опори е позволено.

В «класическа хореография» могат да бъдат представени композиции под класическа музика. Изпълняват се в традиционните за стила костюми. Обувки – полу-палци, палци. Танцьорите в тази категория трябва да изпълняват класическа хореография.

В „Неокласика” могат да бъдат представени композиции с използване на класическа, стилизирана класическа или съвременна музика. Основа на хореографията трябва да е класическа, но с оригинални елементи от други стилове. В костюмите могат да бъдат привнесени оригиналността и стилизацията . Възможно е представяне на изпълнението без обувки.

ХАРАКТЕРНИ, НАРОДНО-СТИЛИЗИРАНИ, ЕТНО ШОУ.

-Хореографията трябва да е съставена въз основа на оригинални танци на народите.

В тази дисциплина са включени традиционните танци на всяка националност, предавани от поколение на поколение. Танците могат да бъдат избрани от всякаква географска или етническа територия и могат да представят какъвто и да е исторически период.

-Използването на традиционни костюми и музика е задължително.

- Народно-стилизиран танц – хореографията трябва да съответства на традиционния танц, но могат да бъдат използвани съвременни танцови техники. Костюмът трябва да носи характерния образ, но може да бъде опростен/стилизиран.

DANCE SHOW (Танцово шоу)

-Танцът трябва да бъде сюжетен или сюжетно-образен с такова разположение на хореографския материал, в което се създава смислово, емоционално или темпово нарастване на номера. Аксесоари , декорации и сценически материал- позволени.

-Използване на акробатични елементи е позволено , но не дава предимство.

-Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи.

Танцово шоу е сложно синтезирано танцово направление, което се базира на свободни комбинации на елементи на класическа хореография, джаз, модерн, съвременна хореография , народна стилизация, вариете, кабаре, акробатични елементи и т.н. Музикално-хореографска миниатюра с такова разположение на хореографския материал , че позволява разкриване на смислово и емоционално разкриване на номера. Композицията може да бъде емоционална и да съдържа шоу елементи. В основата на танца трябва да е заложено драматургично действие, което съдържа три композиционни елемента : завръзка , кулминация и финал.

СОЦИАЛНИ И СПОРТНИ ТАНЦИ

Спортни танци./ Латино шоу / Сальса/ Бачата/ Меренге/ Руэда/ Аргентинско танго/ Хастл

МОДЕРН, ДЖАЗ. КОНТЕМПОРАРИ.

Всички танцови движения трябва да са в съответната техника.Характерн.за стила позиции на крака, ръце и тялото. Декорации и сценичен материал- позволени, използване на аксесоари, които са част от костюма или от образа на танцьора е позволено. Модерн –стил, който включва свобода на самоизразяване. Сюжети , различаващи се от класиката, но класиката е основа. Тук забележимо се увеличава вниманието към рисунката на движение, ритъм и идея. Движението се заражда от импулса, което дава на тялото свобода в пространството. В модерн има значение вътрешната пълнота на движението, точни линии , умение да се работи с дишането. Джаз – съчетава в себе си фолклора на афроамериканците и танците на другите емигранти. Той се отличава със свобода на движение на тялото и отделните му части както по хоризонтал , така и по вертикал. - съгласуване на движенията с ритъма на музиката; - синкопиране – ритъм между силните части на музиката; - изолирани движения – подвижността само на една част на тялото, като в същото време цялото тяло е неподвижно или се движи в срещуположна посока. Контемпорари – в хореографията на танца се срещат елементи от модерн, джаз, народни танци, класически балет с източни техники и културата / йога, елементи на бойните изкуствата/. Този стил постоянно се развива, това е работа върху пластиката и грацията на тялото, разтяжка на всички групи мускули, скокове, падания, преплъзвания над пода, контактна импровизация. Характерна особеност на контемпорари е редуването на напрегнати мускули и неочаквано отпускане на тялото, рязко спиране, падане и ставане , балансиране. Контемп съдържа елементи на класическия танц, но ако класиката е строги форми на изразяването и точен сценарий, то в контемпорари е важно танцьорът да слуша гласът на своето тяло, което изразява емоционални преживявания. OPEN . В дадената категория отсъства ограничение в стиловете танци. Стиловете, които се използват могат да бъдат в чист вид или в съчетание. - Използване на сценография и декорации не е разрешено. Използване на аксесоари, които са част от костюма или образа на танцьора е позволено . Използване на акробатични елементи е позволено , но не дава предимство. STREET DANCE / HIP - HOP - Използване на реквизит не е препоръчително. Използване на аксесоари е позволено - Позволено използване на акробатически елементи, но да не са доминиращи. При подаване на заявката да се посочи стил: STREET (Hip-Hop\Popping\Locking\House\Breaking), DANCEHALL (Dancehall,Twerk), FEMALE CHOREO (Vogue\Waacking\High Heels\ Jazz Funk \Go-Go\Pole Dance)

МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ. Парадни и спортни мажоретки. - Използване на сценография и декорации не е разрешено. - Използване на акробатични елементи е позволено. - Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи. ХУДОЖЕСТВЕННА ГИМНАСТИКА. АКРО ДЕНС. - Използване на сценография и декорации не е разрешено. - Използване на акробатични елементи е позволено. - Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи.

*изпълненията на солo, дует и трио да не надвишават 2 мин./групи и формации 8 мин.

*некоректното подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнение и отнемане на точки!!! * музиката трябва да бъде изпратена на е-мail – festival_utrinnazvezda@abv.bg Файлът да се ПРЕИМЕНУВА по образец посочен в общи условия т.7.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ . РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

- «ИНТЕРПРЕТАЦИЯ» : способността на танцьора да следва ритъма и музикалността на мелодията, да ги изразява посредством движенията на тялото, способността да използва движенията и техническите елементи адекватно на музикалната рисунка, способността на танцьора плавно да продължи рисунката на танца след «спиране», «пауза» и други фигури. «Интерпретация» може да се подразбира и като способността на танцьора да адаптира и налага движенията на музиката.

- «ТЕХНИКА»: изпълнението на движенията трябва да съответства на музиката, изпълнение на технически елементи , движения и фигури, (позиция, точност, координация, равновесие и контрол над тялото), използване на цялото пространство както персонално така и общо по вертикални, хоризонтални и диагонални плоскости, синхрон.

- «ХОРЕОГРАФИЯ» : разпределение на движения, фигури в съответствие с танцовия контекст, костюм и музика. Съответствие на репертуара с възрастта на изпълнителите.

- «ИМИДЖ» : актьорско майсторство, презентацията на танцьорите на сцената. Изкуството на изпълнителите да демонстрират емоции и чувства. Начално и завършващо представяне на танцорите.

РАЗДЕЛ МУЗИКА

ФОЛКЛОРНО ПЕЕНЕ

ЕСТРАДНА И ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН

ДЖАЗ , РОК, R&B

ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ /СОЛО, ОРКЕСТРИ, АНСАМБЛИ/

БИЙТБОКС

Изпълнители представят песни или инструментални композиции с общо

Времетраене: до 8 мин. на категория /композиции или 2 песни/

индивидуалните и груповите изпълнители да представят до 2 песни;

допуска се съпровод до 5 души

една от песните да е на български език/авторските песни имат приоритет

оркестри и групи представят по 2 композиции

Формат за участие

- Солo

- Дует/трио

- Малки групи - 4-8 човека

- Ансамбли – над 8 човека

- Хор


КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ


-Музикалност; художествена интерпретация на музикално произведение (собствена интерпретация на произведението);

-Чистота на интонация и качеството на звучене;

-Сложост на репертоара; /за ансамбли, дуети, триа- изпълнение на унисона и многогласие, интониране на хорова партия. Съответствие на репертоара с изпълнителски възможности.

-Сценична култура, артистизъм.


РАЗДЕЛ ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО.


Участниците представят театрална постановка или спектакъл.

времетраене до 40 мин.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

АРТИСТИЧНОСТ

РЕЖИСУРА

ПОСТАНОВКА

СЦЕНОГРАФИЯ


РАЗДЕЛ ВИЗУАЛНО ИЗКУСТВО

-Графика, живопис, късометражно кино, анимация, дигитални творби. Участници представят един/а филм, картина, дигитална творба. Кино, анимация, дигитални творби ще се представят на журито по време на конкурса. Произведения ще бъдат подредени в изложба на Гала концерта.Картините ще се рисуват по време на фестивала,техниката на изпълнение свободна.

-темата ще бъде озвучена на място

-организаторите подсигуряват повърхности за рисуване/хартия, платно/.

-картини ще бъдат подредени в изложба на Гала концерта.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

КОМПОЗИЦИЯ

ЖИВОПИСЕН СТИЛ

ЦЯЛОСТНОСТ В ПРЕДАВАНЕ НА НАСТРОЕНИЕ, ЧУВСТВЕНОСТ НА ОБРАЗА.

ОРИГИНАЛНОСТ/ дълбочина на разкриване на темата, когнитивен, културен компонент.

Емоционално въздействие

Режисура и операторско майсторство (сложност на заснемане, техническо качество, изкуство на монтажа).

Музикален съпровод

Работа на сценаристи


ФОЛКЛОРНА СЕСИЯ

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

Колективите представят танци или композиции с общо времетраене до 12 мин. на категория /композиция или 2 танца/

Възрастови категории:
І - МИНИ / до 9 години /
ІІ - от 9 до 13 години
ІІІ - от 13 до 18 години
ІV - над 18 години

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

- ХОРЕОГРАФИЯ - композиция, сложност, майсторство, динамика, емоционалност

- ПОСТАНОВКА - оригиналност на постановката.

- АРТИСТИЧНОСТ - разкритие на художествения образ и сценична култура

- ИМИДЖ - Съответствие на стил и начин на изпълнения, съпровождане, костюми на народни традиции

ФОЛКЛОРНО-ЕТНОГРАФСКИ ЖАНР
Фолклорно-етнографски колективи, представят номера и програми, създадени на фолклорна основа, народни (регионални, местни) обичаи. Времетраене до 8 мин.

Възрастови категории:
- до 20 години
- над 20 години

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:

- качеството на фолклорния материал (художествена ценност, етнографска точност);

- съответствие на стил и начин на изпълнения, съпровождане, атрибути, костюми на народни (регионални, местни) традиции; - качеството на изпълнение;

- зрелищно решаване на изпълнение, яркост и самобитност, оригиналност на изпълнение;

- съответствие на костюми, музикални инструменти и реквизит на темата на изпълнение;


В КОНКУРСА СА ВКЛЮЧЕНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ АРТ И СПОРТНИ ДИСЦИПИНИ!!!
Кино, Театър-мода, експериментален жанр, цирково шоу, земна акробатика, аеробика, демонстрации на бойни изкуства и други.


НАГРАДЕН ФОНД:

ГРАНД ПРИ - Безплатно участие в МФИ «Утринна звезда»-2023

Ваучери с отстъпки за Арт Лагер-фестивал "Утринна звезда« и МФИ „Утринна звезда“

Дипломи за всички участници

Купи, медали и плакети 1,2,3 място.

Награда за най-добра хореография и постановка.

Награда на Арт Академия „Утринна звезда“-лауреатите получават покана да представят България на европейски и световни конкурси и фестивали!

Наградите се връчват по преценка на журито, организаторите и партньорите на конкурса. Запазва се право да не присъжда всяка една от горепосочените награди.


КЛАСИРАНЕ

Класирането се осъществява по точкова система.

Максимален брой точки по един критерий – 10. Общ максимален брой точки -40.

І място- 37-40 точки

ІІ място- 31-36 точки

ІІІ място – 26-30 точки.

Следователно в определена група може да отсъства първо, второ, или трето място, както е и възможно няколко участника да се класират на едно и също място.

ЖУРИРАНЕТО Е ЗАКРИТО /В ПРОГРАМАТА И В ПРОТОКОЛИТЕ НА ЖУРИТО СЕ ПОСОЧВА САМО СТАРТОВ НОМЕР И ИМЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО/.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

т.1. Организаторите си запазват правото да записват и излъчват изпълненията на фестивала.

т..2. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите.

т..3. Разходите по пребиваването на колективите и придружаващите ги лица- пътни, дневни,са за собствена сметка.

т.4.Разходите за награден фонд, техническото, сценичното и медицинскотообезпечаване се поемат от организаторите.

т.5. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на своите колективи по време на мероприятието, заплащат нанесените щети .

т.6. Участниците отговарят за своите костюми, реквизити и лични вещи.

т.7. Изпълнител не изпратил музика за своето участие няма да бъде допуснат до конкурса. Изпълнител, изпратил музика след указания срок ще трябва да заплати допълнително 20 лв.

т.8. Авторските права трябва да бъдат уредени от участниците.

т.9. Времетраенето на изпълнение:

Соло/дует/трио (Танцово изкуство)- 2 мин.

Соло/дует /трио (Музика)- 4 мин.

Малка група/Формация- 4мин.

Общо времетраене на категория – 8мин. За фолклорна сесия/хор/оркестър-12мин.

т.10. Времетраенето на изпълненията, задължително се посочва в заявката.

*Некоректно подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнението!

т.11. Програма на фестивала се определя от организационно-постановъчен екип и не подлежи на коментар.

т.12. Организаторите запазват правото си при необходимост да променят програмата.

т.13. Решението на журито за крайното класиране на колективите не подлежи на коментар.

т.14. С подаване на заявката, вие декларирате съгласието си с условията на фестивала.

т.15. Начинът на провеждане и журиране са запазени и са предмет на авторско право.


ОБЩИ УСЛОВИЯ Т.7.
ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА, МУЗИКАЛНИЯТ СЪПРОВОД ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕН НА E-MAIL: festival_utrinnazvezda@abv.bg

Музикалният или видео файл трябва да бъде преименуван по следния начин:

1. Танцов стил или музикален стил:

КБ-класически балет, неокласика.

ХТ-характерни танци,етно шоу, бели денс

МС-мажоретни състави

МДК-модерн/джаз/контемпорари

ТШ-танцово шоу

О-опен

СТ-спортни и социални танци

ХХ-хип-хоп /Street dance

АД-акроденс и художествена гимнастика

НТ-народни танци

ЕПП - естрадно и популярно пеене .

ФП - фолклорно пеене

2. Възрастова категория: І,ІІ,ІІІ,ІV,V,VІ, VІІ

3. Формат за участие:

С - соло

ДТ - дует/трио

МГ- малка група

Ф - формация

П – продукция

А - ансамбъл

Х – хор

4. Име изпълнителя/колектива.

5. Името на танца/песента.

*ЗА РАЗДЕЛ МУЗИКА: Пред името на песента поставете цифра 1 или 2 , в зависимост от предпочитания , коя песен искате да изпеете първа.


Образец ТИ: КБ, ІІ, Ф, Балет Феерия, Па де дьо из балета Лебедово езеро.

Образец МУЗИКА: ФП, ІІІ, С, Петя Петрова, 1 Хубава си моя горо

Срок за изпращане -30.05.22 г.

*Изпълнител не изпратил музика за своето участие няма да бъде допуснат до конкурса.

*Изпълнител, изпратил музика след указания срок,

ще трябва да заплати допълнително 20 лв.

Програма

30.06.2023 г. - Поселение в хотели.Среща с ръководители.

Мастер класове и семинари

01.07.2023 г ОТКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

- Театрално изкуство

- Изобразително изкуство

02.07.2023 г.

Мастър класове

03.07.2023 г.

Конкурс Раздел Музика.

04.07.2023 г.

Конкурс-Раздел Танцово изкуство

05.07.2023 гМастър класове

06.07.2023 г.

Конкурс Номинация Гранд При.ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ.

07.07.2023 г.- Закриване на фестивала

Пълна програма на фестивала ще бъде публикувана на сайта фестивала и фейсбук страница

Финансови условия

НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛИ Е САМО ПРЕЗ ОРГАНИЗАТОРИТЕ:

Хотели 1*/2*/3* в КК Златни пясъци:

Цените са преференциални само за участниците на фестивала с включено ДДС и туристически данък - по запитване.

При група над 15 човека – 1 ръководител се настанява безплатно!

В цената е включено:

Full board – нощувка, закуска + обяд + вечеря на „шведска маса”, не включва: безалкохолни и алкохолни напитки и други!

Период за подаване на окончателна резервация - 15 дни преди пристигането.

ВАЖНО : Вие имате право да отмените резервацията на хотела само по

е-мейл, най-късно за 10 дни преди пристигане, след този срок вие дължите стойността за един ден за всяка отменена резервация.

* Авансово плащане не се връща.


ТАКСИ участие

*Соло/ Дует/ Трио - 45 лв.

*Малка група/ Формации - 40 лв. /чов.

*Български народни танци и фолклорно -етнографски жанр конкурсна такса – 25 лв. /чов.

*таксата участие дава правото на изпълнител да участва във всички стилове в ЕДИН раздел!

*Изпълнител, заплатил фестивална такса за групови изпълнения и желаещ да участва във формат – соло/ дует/ трио доплаща 20 лв. на изпълнение.

*Фестивална такса не се заплаща от ръководителите , помощник-ръководители на колективите, шофьори и медицински лица. *Придружаващи лица плащат благотворителен внос - 15 лв..


Такса участие в мастер класове /издават се сертификати/:

30 лв. на стил/жанр/2 часа.Пакетна цена /участие във всички майстор класове - 100 лв.***

ДОПУСКА СЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА И МАСТЕР КЛАСОВЕ НА КОЛЕКТИВИ И СОЛИСТИ, КОИТО НЕ СЕ НАСТАНЕНИ ПРЕЗ ОРГАНИЗАТОРИТЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

Участие в конкурсната програма:

Соло /дует/трио – 90 лв./чов.

Малка група/формация- 80 лв./чов.

Мастер класове/издават се сертификати/:

– 60 лв./чов./на стил/2 часа/

Пакетна цена /участие във всички майстор класове / - 200 лв.


Адреси за подаване на заявките и необходимите документи:

utrinazvezda@abv.bg или онлайн: http://www.utrinnazvezda.com

попълнен формуляр на заявката или използвайте онлайн форма в сайта www.utrinnazvezda.com

сканирано копие на платежен документ

списък на група с дати на раждане


ВАЖНО:

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ– ДО 10.06.2023г

СРОК за превод на авансово плащане 30% от сума за резервация на хотела – ДО 10.06.2023г

С подаване на заявката се заплаща фестивална такса.

След изпратено копие от платежен документ по електронната поща,

Вашето участие се потвърждава !


Банкова сметка: Банка ДСК ЕАД BIC: STSABGSF

IBAN: BG74STSA93000018257553

Сдружение „Арт академия „Утринна звезда”

Основание за плащане:

Участие в ХХХІV МФИ „Утринна звезда“ – /име на колектива/солиста/ Успешна подготовка!

Президент на фестивала: Кирил Костадинов

Моб. тел. 0899108875

Програмен Директор: Елена Валериева

Моб.тел. 0896063105

Класация 2022

Жури в състав:

Галин Гинев

Валери Ценков

Атанас Кателиев

Жасмина Станчева

Теодора Станева

определи следната класация на XXXVII МФИ „Утринна звезда“ Златни пясъци 2023

Фолклорно пеене.МИНИ.Соло.

II място - Сиана Славчева, гр.Добрич, в.п. Жана Стефанова

Фолклорно пеене.12-15 год. Соло.

I място - Ина Григорова гр. Русе, в.п. Диян Иванов / Доротея Бальовска

Фолклорно пеене. над 25 год. Група.

I място - Певческа група „Добрина“ НЧ”Васил Левски 1901” с.Добрина общ.Провадия Х.р. Димитричка Дичева

Естрадно и популярно пеене. МИНИ.Соло.

III място – Даяна Димова гр. Русе, в.п. Доротея Бальовска

III място – Магдалена Димитрова гр.Добрич,в.п. Елена Карабельова

II място – Йоана Роева гр.Русе, в.п. Доротея Бальовска

II място – Сиана Славчева, гр.Добрич, в.п. Жана Стефанова

II място - Елена Димитрова гр. Русе, в.п. Доротея Бальовска

I място - Симона Тодорова, гр.Добрич, в.п. Елена Карабельова

I място - Тея Крумова ВГ „ Вungysingers“ гр.Варна, в.п. Тома Езекиев, Мариянка Езекиева и Радина Езекиева-Димитрова

Естрадно и популярно пеене. 8-12 год. Соло.

III място - Мария Гинева, ОДК гр.Несебър , в.п. Димитър Йорданов

III място - Моника Гамолова ВГ „ Вungysingers“ гр.Варна, в.п. Тома Езекиев, Мариянка Езекиева и Радина Езекиева-Димитрова

II място - Самуил Михайлов ВГ „ Вungysingers“ гр.Варна, в.п. Тома Езекиев, Мариянка Езекиева и Радина Езекиева-Димитрова

II място – Теодора Менчева ОДК гр.Несебър , в.п. Димитър Йорданов

II място – Виктория Тодорова ВГ „ Вungysingers“ гр.Варна, в.п. Тома Езекиев, Мариянка Езекиева и Радина Езекиева-Димитрова

II място – Естелина Демирова ВГ „ Вungysingers“ гр.Варна, в.п. Тома Езекиев, Мариянка Езекиева и Радина Езекиева-Димитрова

I място – Дария Стефанова гр.Русе, в.п. Доротея Бальовска

I място – Жаклин Митева ВГ „ Вungysingers“ гр.Варна, в.п. Тома Езекиев, Мариянка Езекиева и Радина Езекиева-Димитрова

Естрадно и популярно пеене. 8-12 год. Група.

I място – ДВФ "Приста джуниър" гр.Русе, в.п. Доротея Бальовска

Естрадно и популярно пеене. 12-15 год. Соло.

I място – Александра Стефанова ВГ „ Вungysingers“ гр.Варна, в.п. Тома Езекиев, Мариянка Езекиева и Радина Езекиева-Димитрова

I място – Харис Муса Молла ВГ „ Вungysingers“ гр.Варна, в.п. Тома Езекиев, Мариянка Езекиева и Радина Езекиева-Димитрова

Естрадно и популярно пеене. 12-15 год.Дует/Трио.

I място Ема Карачорова и Димитър Мицов, гр.Русе, в.п. Доротея Бальовска

Естрадно и популярно пеене. 12-15 год. Група.

I място – Детска вокална група "Приста тийн", гр.Русе, в.п. Доротея Бальовска

Естрадно и популярно пеене. 15-18 год. Соло.

II място – Пламена Георгиева, гр. Тутракан, в.п. Доротея Бальовска

I място – Ева Златкова ВГ „ Вungysingers“ гр.Варна, в.п. Тома Езекиев, Мариянка Езекиева и Радина Езекиева-Димитрова

I място – Никол-Наоми Дечева ВГ „ Вungysingers“ гр.Варна, в.п. Тома Езекиев, Мариянка Езекиева и Радина Езекиева-Димитров

а

Естрадно и популярно пеене. 15-18 год. Група.

I място – Вокална формация "Вива тийнс" гр.Тутракан, в.п. Доротея Бальовска

Естрадно и популярно пеене. 18-25 год. Соло.

I място – Галина Янева ВГ „ Вungysingers“ гр.Варна, в.п. Тома Езекиев, Мариянка Езекиева и Радина Езекиева-Димитрова

Естрадно и популярно пеене. 18-25 год. Група.

I място – Вокална формация "Приста", гр.Русе, в.п. Доротея Бальовска

Естрадно и популярно пеене. Над 25 год. Соло.

II място – Виолета Йорданов гр.София

Инструментални изпълнители. 15-18 год. Дует

III място - Миа Токарева и Дамян Беев, 144 СУ „ Народни будители“ гр.София, педагог Яна Корназова

Български народни танци.8-12 год.Формация.

II място – ДЮТС към НЧ " Иван Вазов- 1904", гр. Хисаря, х.р. Мария Шаралиева

Български народни танци.12-15 год.Формация.

I място – ДЮТС към НЧ " Иван Вазов- 1904", гр. Хисаря, х.р. Мария Шаралиева

Народни танци.12-15 год.Формация.

I място – Танцова формация «Тараклийски мегдан» към Театр «Смешен петък», гр. Тараклия, Р. Молдова Директор Паслар Сергей, хор. Татяна Кайряк

Народни танци.над 25 год.Формация.

I място – Клуб за народни хора „Добрина“ НЧ”Васил Левски 1901” с.Добрина общ.Провадия . Х.р. Димитричка Дичева

Класически балет. Неокласика. Мини. Соло.

II място – Яна Петкова Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“ гр.Враца х.р.Петя Христова пом.рък. Ема Петрова

Класически балет. Неокласика. Мини. Дует/Трио.

I място – Павела и Йордана Лазарови Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца х.р.Петя Христова пом.рък. Ема Петрова

Класически балет. Неокласика. Мини. Малка група.

I място – Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца х.р.Петя Христова пом.рък. Ема Петрова

Класически балет. Неокласика. 8-12 год. Соло.

II място – Елена Маркова Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца х.р.Петя Христова пом.рък. Ема Петрова

I място – Мериан Поповска Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца х.р.Петя Христова пом.рък. Ема Петрова

Класически балет. Неокласика. 8-12 год. Дует/Трио.

II място – Елена Маркова и Далия Дамянова Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца х.р.Петя Христова пом.рък. Ема Петрова

I място – Мериан Поповска, Ема Дилова, Лия Любчева Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца х.р.Петя Христова пом.рък. Ема Петрова

Класически балет. Неокласика. 8-12 год. Формация.

I място – Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца х.р.Петя Христова пом.рък. Ема Петрова

Класически балет. Неокласика. 12-15 год.Дует /Трио.

II място – Мериан Поповска и Лия Любчева Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца х.р.Петя Христова пом.рък. Ема Петрова

Класически балет. Неокласика. 12-15 год. Малка група.

I място – Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца х.р.Петя Христова пом.рък. Ема Петрова

Класически балет. Неокласика. 12-15 год. Формация.

I място – Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

Класически балет/Неокласика.15-18 год.Соло.

III място - Александра Димитрова Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

I място – Дара Славова Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

Класически балет/Неокласика.15-18 год. Формация

I място – Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

Класически балет/Неокласика.18-25 год.Соло.

II място – Невена Тодорова Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

Характерни танци. МИНИ. Малка група.

II място – Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца х.р.Петя Христова пом.рък. Ема Петрова

I място – Балет "Дихание" гр. Варна, х.р. Надежда Симеонова

Характерни танци. 8-12 год. Соло.

I място – Мериан Поповска Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца х.р.Петя Христова пом.рък. Ема Петрова

Характерни танци. 12-15 год. Малка група.

I място – Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца х.р.Петя Христова пом.рък. Ема Петрова

Характерни танци.15-18 год. Соло.

II място – Александра Василева Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

I място – Адриана Железова Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

Характерни танци.15-18 год.Дует/Трио

I място – Моника Григорова Симона Димитрова Балет „Shine“ НЧ „Аврора 2013 г.“ гр.Перник.

Характерни танци.15-18 год. Група.

I място – Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

Характерни танци. 18-25 год.Соло.

I място – Валерия Андреу Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

Характерни танци. 18-25 год.Дует.

I място – Валерия Андреу Йордан Димитров Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

Джаз.Модерн.Контемпорари. МИНИ. Соло.

III място - Йоанна Тодорова. Балет "Дихание" гр. Варна, х.р. Надежда Симеонова

III място - Рая Великова Балет "Дихание" гр. Варна, х.р. Надежда Симеонова

II място - Преслава Костова Балет "Дихание" гр. Варна, х.р. Надежда Симеонов

а

I място - Михаела Тонева Балет "Дихание" гр. Варна, х.р. Надежда Симеонова

Джаз.Модерн.Контемпорари. МИНИ. Малка група.

I място - Балет "Дихание" гр. Варна, х.р. Надежда Симеонова

Джаз.Модерн.Контемпорари. 8-12 год. Дует/Трио.

I място - Стилияна Кирилова, Далия Дамянова, Елена Маркова Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“ гр.Враца х.р.Петя Христова пом.рък. Ема Петрова

Джаз.Модерн.Контемпорари. 8-12 год.. Формация.

II място - Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца х.р.Петя Христова пом.рък. Ема Петрова

I място - Балет "Дихание" гр. Варна, х.р. Надежда Симеонова

Джаз.Модерн.Контемпорари. 12-15 год. Соло.

I място - Александра Александрова Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

Джаз.Модерн.Контемпорари. 12-15 год. Дует/Трио.

II място - Мериан Поповска, Ема Дилова, Лия Любчева Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца х.р.Петя Христова пом.рък. Ема Петрова

I място - Елизабет Недкова, Йоана – Мария Кьосева Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева

Джаз.Модерн.Контемпорари. 12-15 год. Малка група.

I място - Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца х.р.Петя Христова пом.рък. Ема Петрова

I място - Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

Джаз.Модерн.Контемпорари. 15-18 год. Соло.

III място - Eма Дилова Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“ гр.Враца х.р.Петя Христова пом.рък. Ема Петрова

II място - Александра Димитрова Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

I място - Дара Славова Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

Джаз.Модерн.Контемпорари.15-18 год.Дует/Трио.

I място - Денислава Димитрова, Яна Хараланова, Лора Тодорова Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

Джаз.Модерн.Контемпорари.15-18 год. Формация.

I място - Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

Джаз.Модерн.Контемпорари. 18-25 год. Соло.

I място - Валерия Андреу Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

Джаз.Модерн.Контемпорари. 18-25 год.Дует/Трио.

I място - Валерия Андреу Дара Славова Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

Танцово шоу.Оpen. МИНИ. Малка група.

I място - Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца х.р.Петя Христова пом.рък. Ема Петрова

Танцово шоу. Оpen. 8-12 год. Малка група.

I място - Балет Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

Танцово шоу. Оpen. 8-12 год. Соло.

II място - Мелани Александрова Модерен балет „Аглея“ , гр.Сливница. Х.р.Майя Първанова/ Райна Радева

II място - Калиа Димитрова Модерен балет „Аглея“ , гр.Сливница. Х.р.Майя Първанова/ Райна Радева

I място - Елизабет Недкова Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева

I място - Леа Славова Модерен балет „Аглея“ , гр.Сливница. Х.р.Майя Първанова/ Райна Радева

Танцово шоу. Оpen. 8-12 год. Формация.

I място - ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София, х.р. Кирил Крумов

I място - Модерен балет „Аглея“ , гр.Сливница. Х.р.Майя Първанова/ Райна Радева

Танцово шоу. Оpen. 8-12 год. Дует/Трио.

I място - Виктория Валентинова, Елина Атанасова, Катрин Дончева Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева

Танцово шоу. Оpen. 12-15 год. Соло.

II място - Виктория Димитрова Модерен балет „Аглея“ , гр.Сливница. Х.р.Майя Първанова/ Райна Радева

I място - Петър Младенов Модерен балет „Аглея“ , гр.Сливница. Х.р.Майя Първанова/ Райна Радева

Танцово шоу. Оpen. 12-15 год. Дует/трио.

II място - Жасмин Живкова, Жасмина Димитрова, Десислава Стоянова Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева

I място - Христо Георгиев, Елизабет Недкова, Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева

Танцово шоу. Оpen. 12-15 год. Малка група.

II място - Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

I място - ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София, х.р. Кирил Крумов

Танцово шоу. Оpen. 12-15 год. Формация.

III място -Модерен балет „Аглея“ , гр.Сливница. Х.р.Майя Първанова/ Райна Радева

II място - ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София, х.р. Кирил Крумов

II място - Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

Танцово шоу. Open.15-18 год..Соло.

I място - Лора Тодорова Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

Танцово шоу. Open.15-18 год. Дует/Трио.

I място - Денислава Димитрова, Яна Хараланова Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

Танцово шоу. Open.15-18 год..Формация.

I място - Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

Танцово шоу. Оpen. 18-25 год.Соло.

II място - Невена Тодорова Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

I място - Валерия Андреу Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

Танцово шоу. Оpen. 18-25 год. Малка група.

I място - Модерен балет „Аглея“ , гр.Сливница. Х.р.Майя Първанова/ Райна Радева

Мажоретни състави. 12-15 год. Формация.

I място - Модерен балет „Аглея“ , гр.Сливница. Х.р.Майя Първанова/ Райна Радева

Театрално изкуство.12-15 год..

I място - Детска театрална група "Малки вълшебници" при НЧ "Светлина - 1904" с. Варненци, обл. Силистра Х.р.Екатерина Цанева, Олга Атанасова.

Театрално изкуство.над 25 год.

I място - Драматичен театър при НЧ "Извор-1873" Самоводене, общ. Велико Търново Постановка Георги Василев

ГРАНД ПРИ РАЗДЕЛ МУЗИКА

Вокални групи гр.Русе / гр.Тутракан в.п. Доротея Бальовска

ГРАНД ПРИ РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА

Безплатно настаняване на 5 човека на база FB на МФИ "Утринна звезда" Златни пясъци 2024

- Модерен балет „Аглея“ , гр.Сливница. Х.р.Майя Първанова/ Райна

- Б2 балет при НЧ „ Дръстър- 2012” гр. Силистра х.р.Боряна Кьосева, Татяна Добрева

- Балетно студио „АРТ“ НЧ“Развитие“-гр.Враца х.р.Петя Христова пом.рък. Ема Петрова

Участие без фестивални такси на МФИ "Утринна звезда" Златни пясъци 2024

- Танцова формация «Тараклийски мегдан» към Театр «Смешен петък», гр. Тараклия, Р. Молдова Директор Паслар Сергей, хор. Татяна Кайряк

Участие без фестивални такси в конкурсна програма и мастър класове на МФИ "Утринна звезда" Златни пясъци 2024 - ТФ „Екстрийм шоу“ Перник/София, х.р. Кирил Крумов