morning-star
Международен фестивал на изкуствата "Утринна Звезда"
Календар

Календар

# Дата Мероприятие Място на провеждане
1 27.02.-28.02.2021 НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ "УТРИННА ЗВЕЗДА"/РАЗДЕЛ МУЗИКА. КД "ИСКЪР" СОФИЯ
3 06.03.-07.03.2021 НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ "УТРИННА ЗВЕЗДА"/РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО. КД "ИСКЪР" СОФИЯ
4 03.04.-08.04.2021 МЕЖДУНАРОДЕН АРТ ЛАГЕР - ФЕСТИВАЛ "УТРИННА ЗВЕЗДА" БАНСКО
5 14.06.-20.06.2021

01.07.-18.07.2021
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА "УТРИННА ЗВЕЗДА"
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА "УТРИННА ЗВЕЗДА"
КК АЛБЕНА
КК СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА
6 15.08.-23.08.2021 МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА "УТРИННА ЗВЕЗДА" ЧЕРНОМОРЕЦ СОЗОПОЛ
7 24.12.-28.12.2021 МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА "УТРИННА ЗВЕЗДА" БАНСКО