morning-star
Международен фестивал на изкуствата "Утринна Звезда"
За нас

За нас

Сдружение "Арт Академия "Утринна звезда"

Нашите цели

развиване на духовните и културни човешки ценности за пълноценно съществуване на Личността; обединяване усилията и оказва помощ за издигане на професионализма при непрекъснато образоване на населението; проучва, обобщава и внедрява в практиката си положителния опит на други сродни нестопански организации в страната и чужбина. Сдружението извършва дейността си в следните области:

  • Социална интеграция без оглед на възраст, категория, етнос, религия.
  • Развитие и популяризиране на физическа култура.
  • Разширяване на сътрудничеството между България , страните от ЕС и извън него. Разширяване на контактите между делови среди , културните дейци , спортни организации и гражданите. Организира фестивални изяви на национално и международно ниво в сферата на изкуството.
  • Разработва програми за общо и професионално обучение, за допълнителни квалификации и специализации – курсове, лекции, семинари, дискусии, конференции, дистанционно обучение и други.
  • Осъществява проучвателна, разработваща, експертна, консултантска и други дейности с приложен характер.
  • Организиране на спортни състезания.
  • Сътрудничи на договорна и икономическа с други организации, имащи отношение към процесите на създаване, разпространение, овладяване и прилагане на знания и практика.

Предмет на дейност

Предмет на дейност на сдружението е организиране и провеждане на фестивални и конкурсни изяви на национално и международно ниво в сферата на изкуството и спорта. Подпомагане и организиране практикуване на спорт ; организиране на школи и тренировъчна и спортносъстезателна дейност; организиране и администриране на спортни състезания и културни изяви; подготовка на състезатели, треньори и мениджъри; извършване на други дейности, свързани с развитието и практикуването на спорт, различни видове изкуства / танци, изобразително изкуство, музика, театър, кино и други/. В екипа на сдружението са привлечени утвърдени професионалисти в областта на изкуствата, образованието и спорта.

Сдружение Арт академия „Утринна звезда" Член на Международен Танцов Съвет – CID-UNESCO главен организатор на Международен фестивал на изкуствата „Утринна звезда"

Сдружение Арт академия „Утринна звезда" Член на Международен Танцов Съвет – CID-UNESCO главен организатор на Международен фестивал на изкуствата „Утринна звезда" представлява престижен и вече наистина доказал се международен форум, който разкрива една богата палитра от млади таланти, различни видове изкуства, множество традиции и културни мероприятия. По този начин този международен формат дава прекрасни възможности на хиляди млади таланти да представят, развият и усъвършенстват своя потенциал, с което всъщност се изпълнява неговата мисия и идеална цел. С всяко следващо издание Международен фестивал на изкуствата „Утринна звезда" привлича множество участници и печели все по-голяма популярност в България и чужбина.

От 2008 г. са проведени XХІV издания на фестивала в гр.Банско, КК Албена, КК Слънчев бряг, с.Ковачевци/област Перник/. Участници са стотици деца и млади хора, които имат пиетет към различните видове изкуства. До днес фестивалът си извоюва популярност сред децата и младежите на България, Украйна, Русия, Македония, Гърция, Турция, Молдова, Казахстан, Литва, Естония, Грузия, Франция и др.